Digitalizálás

A digitalizálási munkálatok a Debreceni Egyetem Egyetemi
és Nemzeti Könyvtár közreműködésével valósultak meg.
Projektvezetők: Koltay Klára és Köpösdi Zsuzsa


Gyűjtemények

Kazinczy Ferenc levelezése

Kazinczy Ferencz' Munkáji: Szép Literatúra (I-IX. kötet)

Régi folyóiratok, hírlapokÖnálló kötetek

Az amerikai Podotz’ és Kazimir’ keresztyén vallásra-való meg-térése. Németből magyarra fordittatott Kazinczi Kazinczy Ferencz által. Kassán, Landerer Mihály’ betűivel, 1776.

Hamlet. Szomorú Játék. V. Fel-vonásban. Shakespeare munkája. úgy a’ mint az, a’ mi Játszó-Színeinkre léphet. = Kazinczy Ferentz’ Kül-földi Jásztó-Színje. Első kötet. Hamlet – Stella – Missz Szara Szampszon, Kassán, Ellinger János’ Kir. priv. Könyv-nyomtatónál. 1790.

Geszner’ Idylliumi Forditotta Kazinczy Ferentz. Kassán, Füskúti Landerer Mihály’ költségével és betüivel, 1788.

Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei. Költött történet. Kassán, Ellinger János Jósef Ts. privil. Könyv-nyomtatónál. 1789.

Herdernek Paramythionjai. Általtette Kazinczy Ferenc = Herdernek és Lesszingnek mesélései, Széphalom, Széphalmy Vincénél, Bécs, Hummel ny., 1793.

Lanaszsza. Szomorú Játék négy fel-vonásokban. Németből Kazintzy Ferentz. A’ negyedik kötetnek első darabja = A’ Magyar Játék-Szín. Első Esztendő, Negyedik, és utolsó kötet. Pesten, Nyomt. Trattner Mátyás’ Betűivel., 1793.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ az az a’ Szinopei Diogenesz’ Dialogusai, Consil. Wieland írásiból, Pesten, Nyomt. Trattner Mátyásnál, 1793.

Sztella. Dráma, öt felvonásban. Azoknak, a’ kik szeretnek. = Sztella. Dráma, öt felvonásbann. Azoknak, a’ kik szeretnek. Göthe után Kazincy Ferenc, tagja a’ Sopronyi. Magy. Társ. Hozzá vagyon adva: A’ Vak Lantos. Rege, a’ Hajdani Korból. Pozsonyban, Wéber Simon Péternél, 1794.

A’ Vak Lantos. Regéje a’ hajdani kornak. Veit Wéber után. = Sztella. Dráma, öt felvonásbann. Azoknak, a’ kik szeretnek. Göthe után Kazincy Ferenc, tagja a’ Sopronyi. Magy. Társ. Hozzá vagyon adva: A’ Vak Lantos. Rege, a’ Hajdani Korból. Pozsonyban, Wéber Simon Péternél, 1794.

Herczeg Rochefoucauldnak maximái és morális reflexiói, három nyelven. Németre fordította Schultz, Magyarra Kazinczy Ferentz, Bétsben és Triestben, Geisztinger Könyvárosnál, 1810.

A’ Szent Hajdan’ Gyöngyei. Felső-Eőri Pyrker János László Patriárcha Egri Érsek után Kazinczy Ferencz. Budán a’ Pesti Magy. Kir. Egyetem’ Műhelyében, MDCCCXXX, 262. p.Szakirodalom

Váczy János: Kazinczy Ferenc és kora (I-II. kötet)

Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről
szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika