Előzmények

A kutatócsoport a Debreceni Egyetem Magyar és Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működő Textológiai Műhelyre épült. E tudományos műhely akadémiai kutatóhelyként is mintegy négy évtizede működik, fő feladata kezdetben a Csokonai kritikai kiadás készítése volt, de az utóbbi másfél évtizedben kiterjesztette tevékenységét a korszak egészére, s önálló forráskiadvány-sorozatot indított (Csokonai Könyvtár. Források). A Csokonai-kiadás könyv formájának lezárultával részben annak elektronikus változata, részben pedig a Kazinczy életműkiadás jelentette a kutatócsoport fő feladatát. Egy akkora program, mint a Kazinczy-kiadás, természetesen csak szélesebb szakmai összefogással valósítható meg, ezért a már régóta létező szakmai együttműködésekre építve fokozatosan bevonódtak a munkálatokba a szegedi és budapesti társtanszékek, valamint az akadémiai intézet kutatói is. Az így kialakult csapat köré mindenütt graduális és posztgraduális hallgatói csoportok szerveződtek. Rendszeressé váltak a szakmai megbeszélések és a hallgatók számára szervezett közös szemináriumok. A 2007-ben indult pályázati ciklusban a kutatócsoport már konzorciumi formában, a debreceni, budapesti és szegedi egyetemek társtanszékeinek együttműködésével alakult újjá szervezetileg.

A Csokonai kritikai kiadás sorozatának zárszava