Kiadások

A pályázati program keretében és/vagy támogatásával
megjelent szövegkiadások
2007–2014

A kutatócsoporthoz kötődő sorozatok

Csokonai Vitéz Mihály összes művei

Debreczeni Attila: Csokonai költői életművének kronológiai rendje, Akadémiai Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest–Debrecen, 2012., 726.
megrendelem


Csokonai Vitéz Mihály énekelt költészete (DVD) (Debrecen, 2009.)
sajtó alá rendező: Hovánszki Mária, lektor: Domokos Mária
megrendelem


Kazinczy Ferenc művei

Levelezés XXIV. (Debrecen, 2013)
sajtó alá rendező: Orbán László, lektor: Szabó G. Zoltán
megrendelem

Levelezés XXV. Hivatali levelek (Debrecen, 2013)
sajtó alá rendező: Soós István, lektor: Fried István
megrendelem

Erdélyi Levelek (Debrecen, 2013)
sajtó alá rendező: Szabó Ágnes, lektor: Ötvös Péter
megrendelem

Szép Literatúra (Debrecen, 2012)
sajtó alá rendező: Bodrogi Ferenc Máté, lektor: Porkoláb Tibor
megrendelem

Fogságom naplója (Debrecen, 2011)
sajtó alá rendező: Szilágyi Márton, lektor: Bíró Ferenc
megrendelem

Pályám emlékezete (Debrecen, 2009)
sajtó alá rendező: Orbán László, lektor: Onder Csaba, Taxner-Tóth Ernő
megrendelem letöltöm

Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig (Debrecen, 2009)
sajtó alá rendező: Borbély Szilárd, Bodrogi Ferenc Máté, lektor: Nagy Imre
megrendelem letöltöm

Külföldi játszószín (Debrecen, 2009)
sajtó alá rendező: Czibula Katalin, Demeter Júlia, lektor: Vörös Imre
megrendelem letöltöm

Csokonai Könyvtár. Források.

Petelei István összes novellái I–II. (Debrecen, 2007)
sajtó alá rendező: Török zsuzsa, lektor: Hász-Fehér Katalin
megrendelem

Pántzél Pál naplója (Debrecen, 2010)
sajtó alá rendező: Fazakas Gergely, lektor: Debreczeni Attila
megrendelem

Szerdahely György Alajos: Aesthetica 1778 (Debrecen, 2012)
sajtó alá rendező: Balogh Piroska, lektor: Fórizs Gergely
megrendelem

Más kutatóhelyhez kötődő sorozatok

Régi Magyar Költő Tára, 18. sz.

Ungvárnémeti Tóth László művei (Bp., 2008)
sajtó alá rendező: Merényi Annamária, Tóth Sándor Attila

Dayka Gábor összes művei (Bp. 2009)
sajtó alá rendező: Balogh Piroska, Bódi Katalin, Szép Beáta, Tasi Réka, lektor Szilágyi Márton

Ráday Gedeon és Földi János összes költeményei (Bp., 2009)
sajtó alá rendező: Borbély Szilárd, lektor: Demeter Júlia

Virág Benedek' poétai munkáji (Bp., 2011)
sajtó alá rendező: Porkoláb Tibor

Barátságos mulatozások. Episztolagyűjtemények az 1770-1780-as évekből (Bp., 2012)
sajtó alá rendező: Labádi Gergely, lektor: Debreczeni Attila

Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom (Bp., 2013)
sajtó alá rendező: Csörsz Rumen István, Küllős Imola

Berzsenyi Dániel összes művei

Berzsenyi: Prózai írások I–II. (Bp., 2010)
sajtó alá rendező: Fórizs Gergely, lektor: Balogh Piroska

Jókai Mór Összes Művei

Elbeszélések 1861-1862. (Bp., 2012)
sajtó alá rendező: Tarjányi Eszter

Fiatal filológusok füzetei

Aranka György nyelvműveléssel és erkölcstannal foglalkozó írásai (Szeged, 2007)
sajtó alá rendező: Dávid Péter és Bíró Annamária, lektor: Szilágyi Márton

Fejezetek egy leveleskönyvből, Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz (Szeged, 2008)
sajtó alá rendező: Balogh Piroska, lektor: Szilágyi Márton

Gyulay Lajos naplói

Hamuszín könyv: 1824. január 14 – 1824. augusztus 2., sajtó alá rend. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla; a bevezetőt írta Szalisznyó Lilla. Szeged, 2009.

„…barátom a túlvilágon is” Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései (1835. május — 1861. október 28.), S.a.r., bev. Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011.

Gyulay Lajos: Kis tükör (1832. augusztus 12. − 1851. augusztus 26.), S.a.r., bev. Szabó Ágnes. Szeged, 2008.

Izlet : 1851. október 10. – 1851. december 31., sajtó alá rend. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, a bevezetőt írta Szalisznyó Lilla. Szeged, 2010.

Cara Patria: 1856. szeptember 11. – 1856. október 4., sajtó alá rend., a bevezetőt írta Hász-Fehér Katalin. Szeged, 2011.

Gyulay Lajos: Lotty! — Fanny! (1867. január 21. − 1867. március 3.), S.a.r. Labádi Gergely. Bev. Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely. Szeged, 2008.

Gyulay Lajos: Martius 15. (1867. március 14. − 1867. május 30.), S.a.r., bev. Labádi Gergely. Szeged, 2008.

Ó szerint Constantia: 1867. június 2. – 1867. június 27., sajtó alá rend. Szabó Ágnes ; a bevezetőt írta Török Zsuzsa. Szeged, 2009.

Syllabus: Közeledik: 1867. július 2. – 1867. augusztus 27., sajtó alá rend., a bevezetőt írta Gere Zsolt. Szeged, 2010.

Egy századja!: 1867. szeptember 2. – 1867. november 4., sajtó alá rend., a bevezetőt írta Baranyai Zsolt. Szeged, 2010.