KonferenciákTextológia – Filológia – Értelmezés. Tudományos konferencia

Leírás

Textológia – Filológia – Értelmezés
(A 18–19. századi magyar irodalom)
tudományos konferencia

(Miskolc, 2013. május 29–31.)

Az MTA–DE Textológiai Kutatócsoportja, amely a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem és az ELTE klasszikus magyar irodalommal foglalkozó szakembereire épül, valamint a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája tudományos konferenciát szervez.

A konferencia célkitűzése:
A tervezett konferencia a 18–19. század magyar (illetve magyarországi, azaz nem feltétlenül magyar nyelvű) szövegkomplexumát tekinti alapnak. A célunk az, hogy a gyakorlati, szövegkiadások létrehozását célzó textológiai munkák során felmerült kérdések elméletileg reflektált módon váljanak az előadások tárgyává, s ilyenformán legyenek képesek esettanulmányokat felsorakoztatni a textológia hermeneutikai dimenzióinak szemléltetésére.

A konferencia az alábbi témákat öleli fel:
Az előadások a nyomtatás műfajiságra való hatásával, műfaji határvonalak elmozdulásával, írásmédiumonként különböző formában létező műfajokkal, az elektronikus szövegkiadás szövegműfajiságra való hatásával valamint a szövegvarianciával foglalkoznak.
Másrészt az előadások kéziratos, nyomtatott és hálózati szövegek hatástörténetének (vagy várható hatásmechanizmusainak) különbségeit elemzik, rámutatnak a különböző írásmédiumok eltérő kulturális beágyazottságára, olvasási gyakorlatára, népszerűségük különböző megjelenési módjára és mértékére.
Olyan előadások is hallhatóak lesznek, amelyek az írói életművek határait a kéziratos kontextus feltérképezésével rajzolják át, új írói életműkiadások kánonra és írói teljesítményekre való hatásával foglalkoznak, nem szerzői kiadások kánonképző szerepét vizsgálják, rámutatnak az írói hagyatékok történetírásra való befolyására.
A textológiai tevékenység során változó szerzőfogalom problémájával foglalkozó előadások is várhatóak, amelyek a szövegvariancia problémáját vizsgálják.

Előadók:
A szervezőbizottság az alábbi előadókat kérte fel előadás tartására: Balogh Piroska, Bátori Anna, Biró Annamária, Bodrogi Ferenc Máté, Borbély Szilárd, Czifra Mariann, Csonki Árpád, Doncsecz Etelka, Granasztói Olga, Gyapay László, Hajdu Péter, Hász-Fehér Katalin, Hermann Zoltán, Kovács József, Labádi Gergely, Orbán László, Orosz Beáta, Porkoláb Tibor, S. Varga Pál, Seidler Andrea, Steinmacher Kornélia, Szabó Ágnes, Torma Kata, Vaderna Gábor, Völgyesi Orsolya.Kazinczy Ferenc és kora jubileumi tudományos konferencia

Programfüzet

Galéria

Médiavisszhang

2009. október 13.

Kazinczy Ferenc és kora

A témában a megjelenés ideje: 2009. október 13.
A megjelenés helye: Metropol, InfoDebrecen

A fent nevezett médiumok is hírt adnak arról,hogy Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára emlékeznek a DebreceniEgyetemen október 15. és 17. között.

A cikk a nyomtatott médiumban:
Metropol, Röviden, 2009. október 13., 11. oldal

Az online cikk az alábbi linken olvasható:
http://news.infodebrecen.hu/hirek/helyi_hirek/250_eve_szuletett_a_modern_magyar_muvelodes_intezmenye/

 

2009. október 14.

Kazinczy Ferenc és kora

A témában a megjelenés ideje: 2009. október 12-14.
A megjelenés helye: Napvilág.net, Rádió FM95, Rádió FM95 Online, Debrecen.hu

A fent nevezett médiumok is hírt adnak a KazinczyFerenc és kora konferenciáról, melyet október 15. és 17. között rendeznek aDebreceni Egyetemen.

A híradás az elektronikus médiumban:
Rádió FM95, Hírek, 2009. október 14., 08.45

Az online cikkek az alábbi linkeken olvashatók:
http://www.napvilag.net/irodalom/20091013/konferencia_debrecenben_kazinczy_ferenc_szuletesnapjan
http://www.radiofm95.hu/index.php?megnyit=hirek&keres=debreceni%20egyetem&szam=52446
http://portal.debrecen.hu/kultura/kulturalishirek/kazkor_kulturalishirek.html

 

2009. október 15.

Kazinczy Ferenc és kora

A témában a megjelenés ideje: 2009. október 14-15.
A megjelenés helye: Magyar Nemzet, Sláger Rádió, MTA Online, Rádió FM95, Rádió FM95 Online, Deol, Cívishír.hu

További médiumok tájékoztatnak arról, hogy aDebreceni Egyetemen ma kezdődik a Kazinczy Ferenc születésnapjának 250.évfordulójára emlékező konferencia. A Sláger Rádió interjút készített Dr.Debreczeni Attila tudományos rektorhelyettessel a konferencia apropóján. A Deolpedig Gönczi Mónikát, a szervezőbizottság titkárát kérdezte az eseményről.

A cikk a nyomtatott médiumban:
Magyar Nemzet, Mától Debrecenben Kazinczy – konferencia, 2009. október 15., 14.oldal

A híradások az elektronikus médiumokban:
Sláger Rádió, Hírek, 2009. október 15., 6.30
Rádió FM95, Hírek, 2009. október 15., 9.00

Az online cikkek az linkeken olvashatók:
http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=11768&cHash=83157ee3ad
http://www.deol.hu/main.php?c=18844
http://civishir.hu/kultura/megelevenedik-a-mellfekvenc-kitalaloja/1014122454
http://www.radiofm95.hu/index.php?megnyit=hirek&keres=debreceni%20egyetem&szam=52477

 

2009. október 16.

Kazinczy és kora konferencia

A témában a megjelenés ideje: 2009. október 15-16.
A megjelenés helye: MTI, Népszava,Sláger Rádió, Kultúra.hu, Múlt-kor, HírExtra, Epresso.hu, MTA Hírlevél, Újkönyvpiac.hu, Alföld TV, Alföld TV Online, DTV, DTV Online, Rádió Fun, RádióFun Online, Max FM, Max FM Online, Hajdú Online, Cívishír.hu, Deol, DebreceniNapilap, InfoDebrecen

A tegnap kiküldött közlemény nyomán a fentfelsorolt médiumok Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója apropójánrendezett Kazinczy és kora konferenciáról számolnak be, melynekmegnyitóján bemutatták a Kazinczy-életmű kritikai kiadásának első három kötetétis. Az MTA Hírlevél közli továbbá Dr. Debreczeni Attila rektorhelyettesselkészített interjút.

A cikk a nyomtatott médiumban:
Népszava, A Kazinczy-életmű kiadatlan alkotásai, 2009. október 16., 6.oldal

A híradások az elektronikus médiumokban:
Sláger Rádió, Hírek, 2009. október 16., 8.00
Alföld TV, Este 7, 2009. október 15., 19.00
Alföld TV, Este 7, 2009. október 15., 21.45
Alföld TV, Este 7, 2009. október 15., 22.45
Alföld TV, Este 7, 2009. október 16., 06.00
Alföld TV, Este 7, 2009. október 16., 09.00
Alföld TV, Este 7, 2009. október 16., 11.45
DTV, Napszemle, 2009. október 15., 18.15
Rádió Fun, Hírek, 2009. október 15., 15.00
Max FM, Hírek, 2009., október 15., 14.30

A tudósítás a hírlevélben: MTA Hírlevél2009-10-15

Az online cikkek az alábbi linkeken olvashatók, valamint a videók letölthetők:
http://www.kultura.hu/main.php?folderID=887&articleID=291502&ctag=articlelist&iid=1
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=26717
http://www.hirextra.hu/2009/10/15/a-kazinczy-eletmu-kiadatlan-alkotasai/
http://www.epresso.hu/content/view/9714/260/
http://www.ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=5172
http://www.debreceninapilap.hu/index.php?id=18697
http://www.haon.hu/hirek/Hajdu-Bihar/cikk/kazinczy-ferencrol-osszefogassal/cn/haon-news-FCUWeb-20091015-0415296691
http://civishir.hu/kultura/2009/10/16/092109/kazinczy_ukunokaja_debrecenben_jart.html
http://www.alfoldtv.hu?id=3977&q=q (videó)
www.radiofun.hu
http://www.maxfm.hu/
http://www.deol.hu/
http://debreceninapilap.hu/index.php?id=18699
http://www.dtv.hu/hir.php?id=18305
http://www.dtv.hu/video.php?video_id=1444 (videó)
http://www.infodebrecen.hu/hirek/helyi_hirek/feltarulnak_a_kazinczy-eletmu_rejtett_titkai/

 

2009. október 19.

Kazinczy és kora konferencia

A témában a megjelenés ideje: 2009. október 16-19.
A megjelenés helye: Országos Metropol, Metropol, Hajdú-bihari Napló, Rádió FM95, Rádió FM95 Online

További médiumok informálnak a Kazinczy éskora konferenciáról, melyet október 15. és 17. között rendeztek a DebreceniEgyetemen az író születésnapjának 250. évfordulója alkalmából.

A cikkek a nyomtatott médiumokban:
Országos Metropol, Kazinczy-képünk kiegészülhet, 2009. október 19., 9. oldal
Metropol, Kazinczy-képünk kiegészülhet, 2009. október 19., 9. oldal
Hajdú-bihari Napló, Kazinczy Ferencről, összefogással, 2009. október 17., 13.oldal

A híradás az elektronikus médiumban:
Rádió FM95, Hírek, 2009. október 16.

Az online cikk az alábbi linken olvasható:

http://www.radiofm95.hu/index.php?megnyit=hirek&keres=debreceni%20egyetem&szam=52510

valamint
DTV 19.30 Esti Közelkép, beszélgetés a szervezőbizottság elnökével

további két megkeresés a KossuthRádiótól (az egyik egy telefonos interjú a konferencia egyikszekcióvezetőjével, a másik a zárókerekasztalt vette fel, s adja majd le vágottváltozatát az egyik kulturális magazinban)

Tanulmánykötet

Ragyogni és munkálni

Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről

Régi felismerés, hogy Kazinczy életműve olyannyira különböző művészeti ágakat fog át, hogy megközelítéséhez kultúratudományi szemlélet és interdiszciplinaritás alkalmazása szükséges. Ez a belátás születésének 250. évében kezdett a kutatás szélesebb körében termékeny párbeszéd alapjává válni. Így például Kazinczy és a kertművészet kapcsolatát, vagy a divat és viselet problémakörét, illetve a Kazinczy-önképek angolszász hagyományhoz való visszavezethetőségét tárgyalták izgalmas írások.

A kötet négy fejezete közel negyven tanulmányt tartalmaz: a Nyelv és fordításirodalom című részben Kazinczynak a nyelvvel kapcsolatos tevékenységéről és néhány nevezetes fordításáról értekeznek a szerzők. A Medialitás és társművészetek című részben művészet- és irodalomtörténészek vizsgálják képek és szövegek viszonyát. A Politikum és identitás című részben a történelmi események és a gazdasági mindennapok Kazinczyját pillanthatjuk meg. Az Írótársak és leányok című záró rész pedig az életrajzi és kapcsolattörténeti kutatások újdonságaiból ad ízelítőt.

A tanulmányok első változatai a 2009. október 15–17. között Debrecenben, a Kazinczy-emlékév keretében megrendezett konferencián hangzottak el. Jelen formájukat további szerzői javítások, lektorálás és szerkesztés után nyerték el. A kötet szerzői nyelvészek, történészek, művészettörténészek és irodalmárok.

tartalomjegyzék letöltöm