Munkálatok

A munkálatok állása
2014. január 1.

Ebben az áttekintésben sorozatok szerinti bontásban minden jelenleg folyó szövegkiadást feltüntetünk, függetlenül attól, hogy az eredetileg vállalt programban benne volt-e vagy sem, s nem teszünk különbséget közöttük a munkafázis szerint, vagyis már kiadói szakaszban lévő és éppen előkészítés alatt álló kötetek szerepelnek itt egymás mellett, s csak a már ténylegesen megjelent kiadványok kerültek az Eredmények menüpont alá. A Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport közreműködése a más kutatóhelyhez kötődő és másutt is szerkesztett sorozatokba tartozó kötetek esetében támogató jellegű.A kutatócsoporthoz kötődő sorozatok

Csokonai Vitéz Mihály összes művei

Csokonai Vitéz Mihály összes művei (elektronikus kiadás)
sajtó alá rendező: Debreczeni Attila

Kazinczy Ferenc művei

Értekezések I.
sajtó alá rendező: Bódi Katalin

Értekezések II.
sajtó alá rendező: Onder Csaba

Levelezés 24.
sajtó alá rendező: Orbán László

Levelezés 25.
sajtó alá rendező: Soós István

Költemények
sajtó alá rendező: Debreczeni Attila

Pandekták
sajtó alá rendező: Granasztói Olga

Utazások
sajtó alá rendező: Orbán László

Fordítások Hollmanntól Hübnerig
sajtó alá rendező: Bodrogi Ferenc Máté

Glottomachia
sajtó alá rendező: Czifra Mariann

Csokonai Könyvtár. Források.

Első folyóirataink: Mindenes Gyűjtemény
sajtó alá rendező: Penke Olga

Első folyóirataink: Erdélyi Múzeum
sajtó alá rendező: Hász-Fehér Katalin

Első folyóirataink: Élet és Literatúra
sajtó alá rendező: Szabó Ágnes

Petelei István összes novellái III–IV.
sajtó alá rendező: Török Zsuzsa

Batsányi János összes művei

Levelezés
sajtó alá rendező: Balogh Piroska, Doncsecz Etelka

Verseghy Ferenc összes művei

Levelezés
sajtó alá rendező: Doncsecz Etelka

A Parnasszus Hegyén zengedező Magyar Músának szózatja (elektronikus, hangzó kiadás)
kiadja: Hovánszki Mária

Verseghy Ferenc drámái
sajtó alá rendező: Doncsecz Etelka

Más kutatóhelyhez kötődő sorozatok

Régi Magyar Költő Tára, 18. sz.


Közköltészet III/B.
sajtó alá rendezők: Csörsz Rumen István, Küllős Imola

Horváth Ádám munkái 1787–1796
sajtó alá rendező: Tóth Barna

Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei és Regék a magyar előidőkből
sajtó alá rendező: Hermann Zoltán

Hannulik János Krizosztom életműve
sajtó alá rendezők: Balogh Piroska, Kis Béla

Sorozatba nem tartozó kiadások

Egressy Gábor levelezése
sajtó alá rendező: Szalisznyó Lilla

Gedő József levelei fiához
sajtó alá rendező: Labádi Gergely

Kovásznai Sándor 1791-es kéziratos Gyöngyösi-kommentárja (elektronikus kiadás)
kiadja: Demeter Zsuzsa

Dessewffy József versei
sajtó alá rendező: Vaderna Gábor

Gyulay Lajos naplói
http://gyulaynaplok.hu/