Résztvevők

Konzorciumi tagintézmények: DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
ELTE XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

Kutatócsoport-vezető: Debreczeni Attila (DE)

Konzorciumi csoportvezetők: Szilágyi Márton (ELTE)
Szajbély Mihály (SZTE)

Tudományos munkatárs: Czifra Mariann (ELTE)
Dohánné Hovánszki Mária (DE)
Granasztói Olga (DE)
Orbán László (DE)

Tudományos segédmunkatárs: Szabó Ágnes (SZTE)
Doncsecz Etelka (ELTE)

Résztvevő kutatók: Bódi Katalin (DE)
Bodrogi Ferenc Máté (DE)
Balogh Piroska (ELTE)
Devescovi Balázs (ELTE)
Labádi Gergely (SZTE)
Hász-Fehér Katalin (SZTE)

Sajtó alá rendezők: Bíró Annamária (Partiumi Keresztény Egyetem)
Csörsz Rumen István (MTA ITI)
Dávid Péter
Demeter Júlia (ELTE)
Demeter Zsuzsa (Kolozsvár)
Domokos Mariann
Fazakas Gergely (DE)
Gulyás Judit (MTA Néprajzi Kutatóintézete)
Hermann Zoltán (KGRE)
Keszeg Anna (DE)
Küllős Imola (ELTE)
Merényi Annamária
Onder Csaba (NYF)
Penke Olga (SZTE)
Porkoláb Tibor (ME)
Czibula Katalin (ELTE)
Soós István (MTA Töténettudományi Intézet)
Szalisznyó Lilla (SZTE)
Szép Beáta (EKF)
Tarjányi Eszter (PPKE)
Tasi Réka (ME)
Tóth Barna (DE)
Török Zsuzsa (MTA ITI)
Vaderna Gábor (ELTE)

Tudományos ügyintéző: Papp Eleonóra (DE)