• A Debreceni Egyetem 2010 óta a megtisztelő „kutató-elitegyetem” cím birtokosa. Ennek elnyerésében kiemelkedő szerepe volt a Bölcsészettudományi Kar és intézetünk tudományos és oktatási mutatóinak.
  • Intézetünk 7 professzora és professor emeritusa közül 3 akadémikus.Majdnem minden további oktatónk és kutatónk rendelkezik tudományos minősítéssel.
  • Kutatásainkkal gyakran nyerünk el jelentős pályázati támogatásokat (OTKA, MTA TKI, TÁMOP, Bolyai-ösztöndíj, korábban NKFP stb.).Számos hazai konzorciumi, illetve nemzetközi projektumokban veszünk részt.
  • Kutatócsoportjaink rendszeresen tartanak hazai és nemzetközi konferenciákat, kollokviumokat és kerekasztal-beszélgetéseket; továbbá monográfiákat, tanulmányköteteket, kritikai kiadásokat és tanulmányokat jelentetnek meg, valamint tananyagfejlesztést végeznek.
  • Kollégáink szorosan együttműködnek számos hazai és külföldi egyetemmel, kutatóműhellyel:tudományos, oktatási és vendégtanári programokban.
  • Munkatársaink többsége fontos funkciókat töltött be és lát el jelenleg is a tudományos kutatás és oktatás országos, egyetemi és kari szintű szervezésében, a szakmai közéletben.
  • Intézetünkből többen szerkesztőként és szerkesztőbizottsági tagként dolgoznak az irodalom- és kultúratudományi, valamint hungarológiai kutatások rangos tudományos és népszerűsítő folyóiratainak munkájában.
  • Kiváló forrásbázis áll kutatásaink és oktatásunk rendelkezésére: az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár; az intézeti könyvtárunk; nyomtatott és digitális adatbázisok.
  • Debrecen városa több országhatár és kultúra találkozási pontjában helyezkedik el. Az 1912-ben alapított, de jogelődje miatt a 16. századig nyúló oktatási és kutatási hagyományokkal rendelkező egyetemünk vezető szerepet tölt be a tágabb régió szellemi életében.