Az intézetünk doktori műhelyei, vezetőjükkel:

Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely

Dr. Bitskey István, Dr. Imre Mihály

 

18-19. századi irodalomtörténeti kutatócsoport (19. század második fele)

Dr. Debreczeni Attila, Dr. Imre László, Dr. S. Varga Pál

 

Modern magyar irodalomtörténeti kutatások két doktori műhelyben:

1.) Dr. Takács Miklós
2.) Dr. Dobos István

 

Poétika és retorika – Általános Irodalomtudományi Kutatások Munkacsoport

DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Dr. Szirák Péter

 

Világirodalmi és komparatisztikai munkacsoport

Dr. Goretity József, Dr. Tóth Judit