A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben működő kutatócsoportok és a hozzájuk kapcsolódó pályázati programok

 

Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely

Vezető: Bitskey István, Imre Mihály

Pályázatok: OTKA K101840

 

MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport

Vezető: Debreczeni Attila

Pályázatok: MTA TKI

 

Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadása

Vezető: Debreczeni Attila

Pályázatok: OTKA K108831

 

Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport

Vezető: S. Varga Pál

Pályázatok: NKFIH/OTKA K112335 pályázat (kutatásvezető: Fazakas Gergely Tamás)

Krízisek és értelmezések (blog)