Sorozatszerkesztők:
1963:
Barta János
1964–1970:
Barta János – Bán Imre
1971:
Bán Imre – Kovács Kálmán
1972:
Barta János – Bán Imre
1973–1975:
Barta János – Julow Viktor
1976:
Kovács Kálmán
1977–1980:
Barta János
1981–1982
Julow Viktor – Kovács Kálmán – Tamás Attila
1983–1997:
Bitskey István – Tamás Attila
1998–2010:
Bitskey István – Imre László

2011-től
Főszerkesztő: Dobos István
Felelős szerkesztő: Bényei Péter
Szerkesztőbizottság:
Bódi Katalin
Fazakas Gergely
Goretity József
Lapis József
Orbán László
Száraz Orsolya
Tóth Judit

A Studia Litteraria a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének gondozásában jelenik meg immár 1963 óta folyamatosan, az intézetben dolgozók kutatási eredményeit reprezentálva, ugyanakkor a bölcsészkar más intézeteinek, valamint az országos kutatóműhelyek közreműködésére is számítva. A lap az elmúlt időszakban évkönyv formában jelent meg: az egyes tanulmányköteteket minden alkalommal más intézeti tanszék kutatócsoportjának munkatársai állították össze, és egy-egy irodalomtudományi téma, illetve irodalomtörténeti korszak jelenségeinek bemutatására vállalkozott.
2011-től a Studia Litteraria profilja átalakul: az évkönyv folyóirattá avanzsál, amely évente két duplaszámmal jelentkezik. A folyóirat állandó szerkesztőgárdát kapott, és napjaink kulturális, mediális változásait követve elektronikus kiadványként is megjelenik, amely nyílt hozzáféréssel érhető el az interneten. A külsejében is megújult Studia Litteraria az irodalom- és kultúratudományok időszerű kérdéseit szem előtt tartva szorosabb értelemben vett tematikus számok közlésére vállalkozik. Az alkotógárda gerincét továbbra is intézetünk munkatársai adják majd, ám a rugalmasabb megjelenésnek és a kiterjedtebb szerkesztői folyamatnak köszönhetően más kutatóműhelyek képviselőit is szívesen látjuk szerzőink között. ugrás a saját honlapra

A sorozat egyes darabjai a letöltés opcióra kattintva letölthetők a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumának honlapjáról, illetve 2011-től a saját honlapról.

 

Színház és dramaturgia – Studia Litteraria: a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének kiadványa, Debrecen, 2014/1-2.

Bódi Katalin: Szerkesztői előszó...2
TANULMÁNYOK
Miklós Eszter Gerda: "szaald a drót". Örkény István Macskajátékáról...7
Kulin Borbála: "Bent vagyunk a csapdában". A cselekvés és a szubjektum integritásának problémája Illyés Gyula Tiszták című drámájában...18
Kricsfalusi Beatrix: Metadráma vagy színházi esemény? Peter Handke Közönséggyalázásról...36
Jászay Tamás: Mit néz(etünk) az néző(vel)? Rekonstrukció és interpretáció: a Krétakör Új néző projektje...54
Sándor Zita: A kőszínházi és a független lét határán: Forte Társulat...73
Sin Edina: Vázlat a Vidnyánszky Attila-féle költői színházról...88
Hegedüs Katalin: "Merre van a magyar hazám?" A kisebbségi identitás színházi diskurzusa...101
G. Tóth Anita: Az irodalomterápiás csoporthelyzet mint színtér...110
RECENZIÓK
Bódi Katalin: A rejtőzködő Racine (Jákfalvi Magdolna, A félrenézés esetei (Jean Racine drámái), Pozsony, Kalligram, 2011.)...130
Veisz Bettina: Előadás-rekonstrukció, vagy amit akartok (a 20. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása, szerk. Jákfalvi Magdolna, Budapest, Balassi Kiadó, 2011.)...136
Liktor Eszter: Térbe fordul a kép, vele fordul a néző (Ungvári Zrínyi Ildikó, Képből van-e a színház teste?, Marosvásárhely, Mentor-UARTPress, 2011.)...141
Németh Lenke Mária: Rockzenész, filmcsillag és cowboy. Sam Shepard, a "legamerikaibb" drámaíró (Varró Gabriella, Mesterek árnyékában. Sam Shepard drámái és a hagyomány, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013.)...149