A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete az ország és a tágabb régió egyik legjelentősebb bölcsészettudományi műhelye.

Kutatásaink

 • A Debreceni Egyetem 2010 óta a megtisztelő „kutató-elitegyetem” cím birtokosa. Ennek elnyerésében kiemelkedő szerepe volt a Bölcsészettudományi Kar és intézetünk tudományos és oktatási mutatóinak.
 • Intézetünk 7 professzora és professor emeritusa közül 3 akadémikus. Majdnem minden további oktatónk és kutatónk rendelkezik tudományos minősítéssel.
 • Kutatásainkkal gyakran nyerünk el jelentős pályázati támogatásokat (OTKA, MTA TKI, TÁMOP, Bolyai-ösztöndíj, korábban NKFP stb.). Számos hazai konzorciumi, illetve nemzetközi projektumokban veszünk részt.
 • Kutatócsoportjaink rendszeresen tartanak hazai és nemzetközi konferenciákat, kollokviumokat és kerekasztal-beszélgetéseket; továbbá monográfiákat, tanulmányköteteket, kritikai kiadásokat és tanulmányokat jelentetnek meg, valamint tananyagfejlesztést végeznek.
 • Kollégáink szorosan együttműködnek számos hazai és külföldi egyetemmel, kutatóműhellyel: tudományos, oktatási és vendégtanári programokban.
 • Munkatársaink többsége fontos funkciókat töltött be és lát el jelenleg is a tudományos kutatás és oktatás országos, egyetemi és kari szintű szervezésében, a szakmai közéletben.
 • Intézetünkből többen szerkesztőként és szerkesztőbizottsági tagként dolgoznak az irodalom- és kultúratudományi, valamint hungarológiai kutatások rangos tudományos és népszerűsítő folyóiratainak munkájában.
 • Kiváló forrásbázis áll kutatásaink és oktatásunk rendelkezésére: az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár; az intézeti könyvtárunk; nyomtatott és digitális adatbázisok.
 • Debrecen városa több országhatár és kultúra találkozási pontjában helyezkedik el. Az 1912-ben alapított, de jogelődje miatt a 16. századig nyúló oktatási és kutatási hagyományokkal rendelkező egyetemünk vezető szerepet tölt be a tágabb régió szellemi életében.

Képzéseink

 • Oktatási céljaink:

- Nyitott és kritikus, független és felelős gondolkodású, jól felkészült humán értelmiség képzése.

- A kulturális jelenségek, az irodalom, valamint a magyar és más finnugor nyelvek korszerű, összehasonlító szemléletű, nemzetközi szinten is érvényes kutatása és tanítása.

- Hallgatóinkat szakmai partnernek tekintjük: csapatban gondolkodunk és dolgozunk, kölcsönösen tanulunk egymástól.

 • Sokoldalú képzési kínálattal rendelkezünk: osztatlan magyartanári, BA-, MA- és doktori képzés, valamint hallgatói tehetséggondozási programok.
 • A színvonalas órai munkának, jelentős tananyagfejlesztő programjainknak és a tehetséggondozásnak köszönhetően hosszú évtizedek óta kiemelkedő eredményeket érnek el hallgatóink az országos diákköri versenyeken.
 • Az Irodalomtudományi Doktori Iskolánk Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi programjában évről évre magas a saját képzésünkből érkező ösztöndíjasok száma. A nagy számban megvédett értekezések magas színvonalúak, a szakmai közvélemény által elismertek.

Aktuális kurzuskínálatunk