Szakismertető

Az irodalom- és kultúratudomány, magyar és finnugor nyelvtudomány, valamint a hungarológia alapos és átfogó tanulmányozása során szerzett diploma jó kiinduló alapot jelent hallgatóinknak:

  • a PhD-képzéshez,
  • ezt követően főiskolai és egyetemi oktatói feladatok ellátásához,
  • kiegészítő tanári diploma megszerzésével a középiskolai oktatáshoz,
  • a kulturális és tudományos intézményrendszer, a tudomány- és kultúrpolitika számos vezető funkciójának betöltéséhez,
  • kulturális újságíráshoz, kiadói és szerkesztői munkatársi tevékenység elvégzéséhez online és internetes folyóiratok, újságok szerkesztőségeiben,
  • anyanyelvi lektori munkához (hazai és külföldi intézményekben)
  • magas szintű munkakörök betöltéséhez a kulturális diplomáciában, valamint profitorientált és nonprofit cégeknél.

 

A képzés részletes bemutatása

Felvétel

Képzésszerkezet

Aktuális kurzusok

Záróvizsga