Meghívó
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
tartandó ünnepi ülésre
Ideje: 2019. december 10. 16.00 óra
Helyszín: Főépület, Aula

Program

Prof. Dr. Pintér Ákos rektorhelyettes köszöntője

Előadások:
Prof. Dr. Debreczeni Attila: Kommentár és medialitás
(Töprengések az új elektronikus Filológiai Lexikon kapcsán)
Prof. Dr. Hoffmann István: Megismerhetők-e
a Kárpát-medence XI. századi nyelvi viszonyai?
Dr. Tóth Máté: A nyelvi metonímia: implicitség
és együttes aktiválás
Prof. Dr. Keményfi Róbert: Dékáni ünnepi beszéd

Fogadás

A fogadáson való részvétel feltétele az előzetes regisztráció,
melynek határideje:
2019. december 8. (vasárnap) 18 óra

Kérjük, az alábbi linken szíveskedjen regisztrálni:

Hivatalos meghívó