KódBTMI231BA
TantárgycímModern magyar irodalom 1.
KurzuscímModern magyar irodalom 1.
OktatóDobos István
Órarendi adatokSzerda, 14:00-16:00, XI.
KépzésIII. 5. félév BA törzsképzés
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

 

 1. Életművek:

 

Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Szabó Lőrinc, Németh László, Illyés Gyula

 

 1. Művek:

Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Tragédia, Szegény emberek, Barbárok

Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek

Krúdy Gyula: Szindbád őszi útja, Szindbád útja a halálnál, Utolsó szivar az Arabs Szürkénél

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai

Németh László: Iszony

 

 1. Problémakörök:

 

            A XX. század első két évtizede – Szubjektum, nyelv, kultúra

            Eszme- és művészettörténeti áttekintés. Fogalomértelmezések           

            Az irodalom intézményei – A Nyugat  

            Az avantgárd hazai irányzatai

            A két háború közötti évtizedek- Szubjektum, nyelv, kultúra

            Eszme- és művészettörténeti áttekintés. Fogalomértelmezések

 

Tematika     

Tételek 

 

 1. Bevezetés Ady Endre költészetébe

(Tamás Attila: Miért érdemes újraolvasni Adyt? In. Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Anonymus. Bp., 1999. 28-35.)

 

 1. Móricz Zsigmond elbeszélő művészete novellái alapján

            (Egy szabadon választott tanulmány. In. Bengi László, Szilágyi Zsófia (szerk.)

            Móricz a jelenben. 265 p.

            Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2015. (MIT-konferenciák; 2.))

 

 1. Bevezetés Babits Mihály költészetébe

            (Egy szabadon választott tanulmány. In: Kelevéz Ágnes, Lengyel Imre Zsolt (szerk.)

            “Ki mit lát belőle”: Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. 247 p.

             Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2017. (MIT-konferenciák; 4..))

 

 1. Bevezetés Kassák Lajos költészetébe

            (Egy szabadon választott tanulmány. In Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról.

Anonymus. Bp., 1999.)

 

 1. Bevezetés Kosztolányi költészetébe

            (Egy szabadon választott tanulmány. In. Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. szerk.

            Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Anonymus, 1998. (Újraolvasó))

 

 1. Krúdy Gyula elbeszélő művészete novellái alapján

(Egy szabadon választott tanulmány. In. In: Fráter Zoltán, Gintli Tibor (szerk.)

Születésnapi kalandok: A Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából

rendezett konferencia szerkesztett előadásai. 330 p.

Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2014.

(MIT-konferenciák; 1.)   

 

7. Bevezetés József Attila költészetébe

(Egy szabadon választott tanulmány. In. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (szerk.) Tanulmányok József Attiláról. 322 p.

Budapest: Anonymus Alapítvány, 2001. (Újraolvasó)

 

 1. Bevezetés Szabó Lőrinc költészetébe

 (Tanulmányok Szabó Lőrincről. Kabdebó Lóránt Menyhért Anna (szerk,) Budapest: Anonymus Alapítvány, Újraolvasó)

 

 1. Bevezetés Radnóti Miklós költészetébe

            (Bori Imre: Radnóti Miklós költészete. In Bori Imre huszonöt tanulmánya. Fórum

Kiadó. Újvidék, 1984. 288-328. )

 

 1. Bevezetés Illyés Gyula költészetébe

 (Egy szabadon választott tanulmány. In Görömbei András (szerk.): Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán. Kortárs Kiadó. 2003.)

 

 1. A regényíró Németh László

            (Egy szabadon választott tanulmány. In Görömbei András (szerk.): A prózaíró Németh

 László.  Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2005.)

 

 1. A regényíró Márai Sándor

            (Dobos István: Önéletírás és regény. In Uő: Az én színrevitele. Balassi Kiadó. Bp.

 1. 74-90.)

 

 Kötelező olvasmányok

 

Ady Endre válogatott versei

(Góg és Magóg fia vagyok én,  Héja-nász az avaron,  A Tisza-parton, A Sion-hegy alatt, Nekünk Mohács kell, A fajok cirkuszában, Párisban járt az ősz,  A hosszú hársfa-sor,  A fekete zongora, Az ős Kaján,  Lédával a bálban, Sem utódja, sem boldog őse…,A föl-földobott kő,  Kocsi-út az éjszakában, Hiszek hitetlenül Istenben,  Az eltévedt lovas,  Őrizem a szemed,  Új s új lovat)    

 

Móricz Zsigmond novellái (Hét krajcár, Judith és Eszter, Tragédia, Szegény emberek, Barbárok) 

 

Babits Mihály válogatott versei

(In Horatium, Messze…messze, Fekete ország, Régi szálloda, A világosság udvara, A lírikus epilógja, Mozgófénykép, Húsvét előtt, Petőfi koszorúi,  Mint különös hírmondó, Csak posta voltál,  Botozgató, Ősz és tavasz között, Balázsolás.)

 

Kosztolányi Dezső válogatott versei

(Mint aki a sínek közé esett, Mostan színes tintákról álmodom, A napraforgó, mint az őrült, A játék  az különös…, Ilona, Akarsz-e játszani?, Őszi koncert, Boldog, szomorú dal, Őszi reggeli, Számadás 1-8, Életre-halálra, Európa, Esti Kornél éneke, Októberi táj, Marcus Aurelius, Halotti beszéd, Hajnali részegség, Ének a semmiről)

 

Krúdy Gyula néhány novellája

(Szindbád őszi útja, Utazás éjjel, Ecetfák pirulása, Szindbád útja a halálnál, Utolsó szivar az Arabs Szürkénél) 

 

Kassák Lajos néhány költői műve

(Hirdetőoszloppal, Mesteremberek, A ló meghal, a madarak kirepülnek)

 

József Attila válogatott versei

         (Tiszta szívvel, Klárisok, Medáliák, Ritkás erdő alatt, Téli éjszaka, Reménytelenül, Óda,

          Eszmélet,  A Dunánál,  A bőr alatt halovány árnyék, Én, ki emberként, Két hexameter,

          Ki-be ugrál…., Thomas Mann üdvözlése, Ars poetica, Nagyon fáj, Kész a leltár, Nem

          emel föl, Bukj föl az árból, Születésnapomra, Hazám, Tudod, hogy nincs bocsánat,

         „Költőnk és Kora”, (Le vagyok győzve…), (Talán eltűnök hirtelen…), (Karóval jöttél…),

         (Íme, hát megleltem hazámat…))

 

Szabó Lőrinc válogatott versei

(Kalibán, Az Egy álmai, Semmiért Egészen, Különbéke, A nyugodt csoda, Képzelt képzeleteddel,  Nemcsak terólad, Így döntöttem!, A földvári mólón, Mozart hallgatása közben)

 

Illyés Gyula válogatott versei

(Szomorú béres, A ház végén ülök, Három öreg, Nem menekülhetsz, Haza, a magasban, Megy az eke, Egy mondat a zsarnokságról, A reformáció genfi emlékműve előtt, Bartók, Szekszárd felé, Dőlt vitorla, Koszorú)   

 

Németh László: Iszony

 

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai

 

Radnóti Miklós néhány verse

(Mint a bika, Járkálj csak, halálraítélt! Tétova óda, Sem emlék, sem varázslat, Nem tudhatom, Ötödik ecloga, Hetedik ecloga, Levél a hitveshez, À la recherche, Erőltetett menet, Razglednicák)