KódBTMI504OMA
TantárgycímModern magyar irodalom 2.
Kurzuscím
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő, 12:00-14:00, Fszt. 14/1.
Csütörtök, 10:00-12:00, 14/1.
KépzésIII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szeminárium leírása: a szemináriumi alkalmakon a modern magyar irodalom fontosabb alkotóinak egy-egy művét vizsgáljuk meg részletesebben. A szövegelemzések nemcsak az egyes alkotások, hanem az adott életmű alaposabb megértését is célul tűzik ki.

A gyakorlati jegy feltétele: egy választott témakör feldolgozása egy 25 perces mikrotanítás keretei között, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni.

 

Tematika és kötelező olvasmányok:

 1. Ady Endre: Az eltévedt lovas

Lőrincz Csongor, A retorika temporalitása: Az eltévedt lovas mint intertextus = Tanulmányok Ady Endréről, szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Bp., 1999, 182-196.

 

 1. Babits Mihály: Jónás könyve

Szávai János, Az írástudó és a próféta, Kortárs, 2000/6, 17-26.

 

 1. Babits Mihály: A gólyakalifa

Szávai János, A fantasztikum mint a valóság provokációja, Alföld, 2004/10, 42-52.

 

 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna

Barnabás Judit: Édes Anna = Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről (Újraolvasó-sorozat), Bp., 1998, 143-158.

 

 1. Móricz Zsigmond: Árvácska

Balassa Péter, Miért a zsoltár?– Az Árvácska újraolvasásához = A kifosztott Móricz, szerk. Fenyő D. György, Bp., 2001., 32–43.

 

 1. Szerb Antal: A Pendragon legenda

Bárczi Zsófia, Álcázott szöveg: Műfaji játékok Szerb Antal A Pendragon legenda című regényében, Literatura, 2002/2, 197-207.

 

 1. József Attila: Eszmélet

Bókay Antal, Határterület és senkiföldje: Az én geográfiája az Eszmélet XII. szakaszában = Tanulmányok József Attiláról, szerk., Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Bp., 2001, 158-171.

 

 1. Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus

Láng Gusztáv, A „magyar zsoltár” polifóniája = Tükör előtt: In memoriam Dsida Jenő, szerk., Pomogáts Béla, Bp., 2001, 163-178.

 

 1. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Bertha Zoltán, Léttudat és meseregény (Ábel) = B. Z., A szellem jelzőfényei, Bp., 1988, 78-95.

 

 1. Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt

Alföldy Jenő, A vers mint belső dialógus = A.J., „Egy szenvedély margójára”: ötvenöt műelemzés, Bp., 2005, 68-78.

 

 1. Déry Tibor: Szerelem

Erdődy Edit, Változatok egy Déry-novellára (Szerelem), Literatura, 1983/1-4, 343-352.

 

 1. Zárthelyi dolgozat