KódBTMI504OMA
TantárgycímModern magyar irodalom 2.
Kurzuscím
OktatóDobos István
Órarendi adatokSzerda, 10:00-12:00, 343.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A hatástörténeti szempontból meghatározónak bizonyult elbeszélő művek újraolvasására vállalkozik a modern magyar irodalom történetével foglalkozó szeminárium. ( Csáth Géza novellái, Kaffka Margit: Színek és évek,  Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött,  Babits Mihály: A gólyakalifa, Krúdy Gyula: Szindbád novellák, Márai Sándor: Egy polgár vallomásai, Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül, Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci, Kosztolányi: Esti Kornél, Füst Milán: A feleségem története, Szabó Dezső: Az elsodort falu) A szeminárium az értelmezésre vonatkozóan a szövegek elbeszélés retorikai felépítettségét kívánja az elemző figyelem középpontjába állítani, s ebből kiindulva épít különböző kontextusokat a művek köré (személyiség lélektan és elbeszélt tudat, az impresszionizmus jelentése történetmondásos művekben, többszólamúság és együtthangzás a narrációban, példázatos olvasás és nyitott szerkezet, a történet felfüggesztése, regény és önéletrajz, regény és performativitás, fantasztikum és lélekrajz, pasztis és paródia, elbeszélés és metaforikusság, irónia és tragikum, tanító célzat és jelképteremtés). Az órai munka, a kötelező olvasmányok ismerete, s referátum készítése a gyakorlati jegy szerzésének előfeltétele.