KódBTMI504OMA
TantárgycímModern magyar irodalom 2.
OktatóSzirák Péter
Órarendi adatokKedd, 8.00-10.00, Fszt. 1/2.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények: A szeminárium a 20. század első felének fontos irodalmi műalkotásait veszi górcső alá. Célja, hogy tüzetes műelemzések révén segítse a hallgatók tájékozódását a korszak írásművészeti szokásai, szubjektum- és nyelvszemléleti felfogásai, poétikai artikulációi tekintetében. Kontextualizáló és műelemző fogásokat igyekszünk megismerni és elsajátítani, ezzel is segítve a középiskolai oktatási gyakorlatot.

A kurzus teljesítésének feltételei: rendszeres és aktív órai jelenlét, két zárthelyi dolgozat.

 

Tematika:

 1. Bevezetés, a félévi feladatok megbeszélése
 2. Ady Endre: Az eltévedt lovas
 3. Babits Mihály: Jónás könyve
 4. Krúdy Gyula: Szindbád útja a halálnál
 5. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött
 6. Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
 7. 1. zárthelyi dolgozat
 8. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 9. József Attila: Téli éjszaka
 10. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
 11. Szabó Lőrinc: Az Egy álmai
 12. 2. zárthelyi dolgozat

 

Kötelező szakirodalom:

 

Lőrincz Csongor: A retorika temporalitása: Az eltévedt lovas mint intertextus = Tanulmányok Ady Endréről, szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Bp., 1999, 182-196.

http://real.mtak.hu/61750/1/EPA00011_iskolakultura_1999_02_069-081.pdf

 

Szigeti Lajos Sándor, „Ki titkaidat tudtam” (Babits Mihály: Jónás könyve), Tiszatáj, 1997/11, 1-15.

http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/715/1/tiszataj_diakmelleklet_1997_047.pdf

 

Gintli Tibor: A Szindbád ifjúsága és az Ezeregyéjszaka Szindbád-történetei, Irodalomismeret, 2013/3, 46-55.

http://www.irodalomismeret.hu/files/2013_3/gintli_tibor.pdf

 

Kulcsár Szabó Ernő: Beszédaktus, szerepkör, irónia: Az Isten háta mögött mint elbeszélés, in uő: Beszédmód és horizont Bp., 1994. 157–185.

http://apps.arcanum.hu/app/alfold/view/Alfold_1993/?pg=302&layout=s

 

Kulcsár Szabó Ernő: Boldogan és megtörötten? A fenséges alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában, in uő: Költészet és korszakküszöb, Akadémiai, Bp., 2018, 39-60. https://epa.oszk.hu/00000/00002/00207/pdf/EPA00002_alfold_2016_08_048-069.pdf

 

Bónus Tibor, A másik titok. Az Édes Anna értelmezéséhez, Irodalomtörténet 2007/4. 476–518.

https://epa.oszk.hu/02500/02518/00318/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_2007_04_476-518.pdf

 

Lőrincz Csongor: A ritmus némasága? (József Attila: Téli éjszaka), Alföld, 2017/4, 35-52. http://alfoldonline.hu/alfold/2017/alfold_201704.pdf

 

Dobos István, Önéletírás és regény. 1934: Megjelenik Márai Sándor Egy polgár vallomásai című regénye

https://irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/TvzN1z9OSB2TJ5U3416gjQ

 

Kulcsár-Szabó Zoltán: Különbség – másként. Az Egy álmai, in uő: Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében, Ráció, Bp., 2010, 91-104.

http://real-d.mtak.hu/504/4/dc_283_11_doktori_mu.pdf

 

– Pethőné Nagy Csilla, Irodalom 11., I-II. kötet, Oktatás és Kutatásfejlesztő Intézet, Bp., 2015. (vonatkozó fejezetek)

– Pethőné Nagy Csilla, Irodalom 12., I-II. kötet, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Bp., 2013. (vonatkozó fejezetek)