KódBTMI603OMA
TantárgycímModern magyar irodalom 3.
OktatóSzirák Péter
Órarendi adatokKedd, 10.00-12.00, XI.
KépzésIII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípuselőadás
Kapcsolódó anyagokanyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A XX. század második felének társadalom- és eszmetörténeti áttekintése. Az irodalom intézményrendszerének átalakulásai (1945-1948-1953-1956-1990). A másodmodernség hazai irányzatai. Az újavantgárd és a posztmodern.

A kurzus írásbeli vizsgával végződik. A vizsga az előadás anyagát és a kötelező olvasmányokat kéri számon.

Tematika (akár olvasmánylistával):

 

  1. Korszakolás és az irodalom intézményrendszere (1945-1990)

(Márkus Béla szerk.: Irodalom, politika, élet /1945-1979/, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997, I. kötet: 28-38. 93-120.)

  1. Pilinszky János költészete

(Németh G. Béla: Az Apokalipszis közelében. Pilinszky János: Apokrif. In: Uő: Századutóról-századelőről, Magvető, Bp. 1985, 432-452.)

  1. Ottlik Géza elbeszélő művészete

(Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza, Kalligram, Pozsony, 1994, 80-151.)

  1. Örkény István drámaművészete

(Szirák Péter: Örkény István, Palatinus, Bp., 211-239.)

  1. Mészöly Miklós elbeszélő művészete

(Thomka Beáta: A kívülvaló ember, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. Gondolat Bp., 2007, 573-582.)

  1. Tandori Dezső költészete

(Kálmán C. György: A részek győzelme a józan egész fölött, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András szerk. A magyar irodalom történetei III. Gondolat Bp., 2007, 661-671.)

  1. Oravecz Imre költészete

(Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre, Kalligram, Pozsony, 1996)

  1. Kertész Imre elbeszélő művészete

(Szegedy-Maszák Mihály: A kívülálló és az érintett: a megértés iróniája, in A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai, Bp., 2003, 125-132.)

  1. Nádas Péter elbeszélő művészete

(Balassa Péter: Nádas Péter, Kalligram, Pozsony, 1997)

  1. Esterházy Péter írásművészete

(Kulcsár Szabó Ernő: Esterházy Péter, Kalligram, Pozsony, 1996, 45-95.)

 

Kötelező olvasmányok:

Pilinszky János versei

(Te győzz le, Halak a hálóban, Tilos csillagon, Gyász, Trapéz és korlát, Téli ég alatt, Késő kegyelem, Mert áztatok és fáztatok, Parafrázis, Kihűlt világ, Örökkön-örökké, Mire megjössz, Senkiföldjén 1-6., Harbach, 1944, Francia fogoly, Ravensbrücki passio, Egy KZ-láger falára, Harmadnapon, A szerelem sivataga, Apokrif, Négysoros, Introitusz, Nagyvárosi ikonok, A mélypont ünnepélye, Példabeszéd, Vesztőhely télen, Meghatározás, Tabernákulum, Költemény)

Ottlik Géza: Iskola a határon

Örkény István: Tóték (drámaváltozat)

Mészöly Miklós: Saulus

Tandori Dezső versei

(Egy part kövei-ciklus, Töredék Hamletnek, Macabre a mesterekért, Koan bel canto-ciklus, A damaszkuszi út, Horror, Vízjel W. S.-nak, A szonett, Hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból, A puszta létige szomorúsága,  A lélek és a test, Kant-emlékzaj, Mottók egymás mellé, Egy Kosztolányi-vers, A sátán körbemutogatja Jézusnak a világot, Egy talált tárgy megtisztítása)

Oravecz Imre versei

(A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása, Egy földterület növénytakarójának változása, 1972. szeptember, Halászóember)

Kertész Imre: Sorstalanság

Nádas Péter: Egy családregény vége

Esterházy Péter: Termelési regény