KódBTMI604OMA
TantárgycímModern magyar irodalom 4.
Kurzuscím
OktatóBalajthy Ágnes
Órarendi adatokHétfő, 14.00-16.00, 343.
KépzésOMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus középpontjában a huszadik század második felének magyar irodalma áll. Célkitűzései közé tartozik, hogy a hallgatók tisztában legyenek ezen időszak legfontosabb elbeszélőprózai tendenciáival, költészeti irányzataival, betekintést nyerjenek egy-egy életműbe és aktív értelmezői viszonyba kerüljenek a szövegekkel. Az órai munka során így elsősorban a kiválasztott művek szoros olvasására fókuszálunk.

A kurzus teljesítésének követelményei: konstruktív részvétel az órákon (legfeljebb három hiányzás megengedett), a kiadott szövegek hétről-hétre való elolvasása és a zárthelyi dolgozat megírása.

 

Tematika:

 1. Bevezetés
 2. Nemes Nagy Ágnes költészete (A női táj, A szomj, Fák, Között)
 3. Az elbeszélés nehézségei – Ottlik Géza: Iskola a határon
 4. Pilinszky János lírája
 5. Sporttematika és bibliai utalásrendszer Mészöly Miklós Az atléta halála című regényében
 6. A hosszúvers poétikai lehetőségei – Juhász Ferenc: Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb; Kormos István: Nakonxipánban hull a hó; Szilágyi Domokos: Ez a nyár, Kányádi?
 7. A gyász nyelve – Esterházy Péter: A szív segédigéi
 8. Petri György költészete (A szerelmi költészet nehézségeiről, Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből, Horgodra tűztél, Uram, Hozzád, ki olvasod, Hogy elérjek a napsütötte sávig, N. L. emlékére, Erotikus)
 9. Epikai világteremtés Krasznahorkai László Sátántangó című regényében
 10. A szerelmi líra (de)konstrukciója – Oravecz Imre: 1972. szeptember
 11. Tandori Dezső költészete

 

Kötelező olvasmányok:

A tematikában szereplő művek.

 

 

Ajánlott olvasmányok:

Fodor Péter, A sportmetaforika áthangolódásának változatai Mészöly Miklós munkáiban = F. P., Térfélcsere: A sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélő prózában, Kijárat, Bp., 2009.

Horváth Kornélia, Aposztrophé, artikuláció és irónia Petri György Erotikusában. = H. K.,, A versről, Bp., Kijárat, 2006, 211-244.

Horváth Kornélia, Tűhegyen: versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből, Bp., Krónika Nova, 1999.

Korpa Tamás, Védtelen szimbólumokat falnak boa constrictorok – Szilágyi Domokosról és Kovács András Ferencről, http://www.korpatamas.eoldal.hu/cikkek/esszek_-kritikak/__vedtelen-szimbolumokat-falnak-boa-constrictorok__—szilagyi-domokosrol-es-kovacs-andras-ferencrol.html#_ftn1

Kulcsár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945-1991, Bp., Argumentum, 1993.

Kulcsár Szabó Ernő, Esterházy Péter, Pozsony, Kalligram, 1996. http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=1&docId=8463&secId=854284&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kulcs%C3%A1r+Szab%C3%B3+Ern%C5%91&limit=10&pageSet=1

Kulcsár Szabó Ernő, A felejtés lírai “mnemotechnikái”: Oravecz Imre: 1972. szeptember, Élet és Irodalom, 2001/39., 15-16. http://www.es.hu/old/0139/feuilleton.htm

Kulcsár-Szabó Zoltán, Oravecz Imre, Pozsony, Kalligram, 1996.

Lőrinc Csongor, Kép, szöveg és személytelenítés a transzcendens kommunikáció leépülésének lírájában = A magyar irodalom történetei III. – 1920-től napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, 2007. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_05_A_magyar_irodalom_tortenetei_3/ch42.html

Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Belvárosi Könyvkiadó, Bp., 1995.

Szegedy-Maszák Mihály, Ottlik Géza, Pozsony, Kalligram, 1994.

Szirák Péter, Folytonosság és változás, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.

Tapasztalatcsere: Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról, szerk. Scheibner Tamás, Vaderna Gábor (szerk.), Bp., L’Harmattan, 2005.

Szilágyi Zsófia, Az önéletrajzi regény módozatai = A magyar irodalom történetei III. – 1920-től napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, 2007. https://irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/0D6NjQC8QNuZ5SSw-Y2Y4A

Thomka Beáta, Mészöly Miklós, Pozsony, Kalligram, 1995. http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=8&docId=9310&secId=861506&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Thomka+Be%C3%A1ta&limit=10&pageSet=1

Zsadányi Edit, A Másik hangja – Krasznahorkai László: Sátántangó, Irodalomtörténet, 1999/2, 280–297.

http://epa.oszk.hu/02500/02518/00284/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1999_02_280-297.pdf

Zsadányi Edit, A kultúra határa, a határok kultúrája = A magyar irodalom történetei III. – 1920-től napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, 2007. http://villanyspenot.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/KTzKcK1DRzWKmfQD-3vnMw