KódBTMI604OMA
TantárgycímModern magyar irodalom 4.
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő, 10.00-12.00, 343.
Csütörtök, 8.00-10.00, Fszt. 14/1.
KépzésIII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szeminárium leírása: a szemináriumi alkalmakon a magyar későmodern és posztmodern irodalom fontosabb alkotóinak egy-egy művét vizsgáljuk meg részletesebben. A szövegelemzések nemcsak az egyes alkotások, hanem az adott életmű alaposabb megértését is célul tűzik ki.

 

A gyakorlati jegy feltétele: egy választott témakör feldolgozása egy 25 perces mikrotanítás keretei között, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni.

 

Tematika és kötelező olvasmányok:

1. Pilinszky János: Apokrif

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifben = K-SZ. Z., Hagyomány és kontextus. Bp., 1998, 83-102.

 

2. Nemes Nagy Ágnes: Napforduló

Schein Gábor, Nemes Nagy Ágnes költészete, Bp., 1995.

 

3. Nagy László: Menyegző

Görömbei András, Nagy László költészete, Debrecen, 2005, 341-391.

 

4. Tandori Dezső költészete (Hommage; Koan I.; Koan III.; A damaszkuszi út; Horror; Az innenső és a túlsó part; Rimbaud mégegyszer átpörgeti ujjai közt az ábécét)

Kálmán C. György, A részek győzelme a józan egész fölött = A magyar irodalom történetei III., szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Bp., 2007, 661-671.

 

5. Petri György lírája (Horgodra tűztél, Uram!; Egy versküldemény mellé; A delphoi jós hamis csődöt jelent; Álljon meg a menet!)

Keresztury Tibor, Petri György, Pozsony, 1998, 27-39.

 

6. Oravecz Imre: 1972. szeptember

Kulcsár-Szabó Zoltán, Oravecz Imre, Pozsony, 1996, 125-150.

 

7. Örkény István: Tóték

Szirák Péter, Örkény István, Bp., 2008, 211-239.

 

8. Sütő András: Csillag a máglyán

Görömbei András, Sütő András, Debrecen, 2007, 152-171.

 

9. Ottlik Géza: Iskola a határon

Szegedy-Maszák Mihály, Ottlik Géza, Pozsony, 1994.

 

10. Mészöly Miklós: Saulus

Thomka Beáta, Mészöly Miklós, Pozsony, 1995.

 

11. (Esterházy Péter) Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Hódosy Annamária, Száll a hattyú…: Csokonai Lili és az intertextualitás, Tiszatáj 1993/10, 57-69.

 

12. Zárthelyi dolgozat