KódBTMI236aBA
BTMI236bBA
TantárgycímModern magyar irodalom 6.
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő 10-12, 343.
KépzésIII. BA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szeminárium leírása: a szemináriumi alkalmakon a magyar későmodern és posztmodern irodalom fontosabb alkotóinak egy-egy művét vizsgáljuk meg részletesebben. A szövegelemzések nemcsak az egyes alkotások, hanem az adott életmű alaposabb megértését is célul tűzik ki.

A gyakorlati jegy feltétele: egy választott témakörből felvezető referátum készítése, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni.

 

Tematika és kötelező olvasmányok:

1. Pilinszky János: Apokrif

Kulcsár-Szabó Zoltán, Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegződése az Apokrifben = K-SZ. Z., Hagyomány és kontextus. Bp., 1998, 83-102.

 

2. Nagy László: Menyegző

Görömbei András, Nagy László költészete, Debrecen, 2005, 341-391.

 

3. Tandori Dezső költészete (Hommage; Koan I.; Koan III.; A damaszkuszi út; Horror; Az innenső és a túlsó part; Rimbaud mégegyszer átpörgeti ujjai közt az ábécét)

Kálmán C. György, A részek győzelme a józan egész fölött = A magyar irodalom történetei III., szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Bp., 2007, 661-671.

 

4. Petri György lírája (Horgodra tűztél, Uram!; Egy versküldemény mellé; A delphoi jós hamis csődöt jelent; Álljon meg a menet!)

Keresztury Tibor, Petri György, Pozsony, 1998, 27-39.

 

5. Oravecz Imre: 1972. szeptember

Kulcsár-Szabó Zoltán, Oravecz Imre, Pozsony, 1996, 125-150.

 

6. Örkény István: Tóték

Szirák Péter, Örkény István, Bp., 2008, 211-239.

 

7. Sütő András: Csillag a máglyán

Görömbei András, Sütő András, Debrecen, 2007, 152-171.

 

8. Zárthelyi dolgozat