KódBTMI708OMA
TantárgycímMűelemző gyakorlat 1. (Mikrotanítás)
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő, 8:00-10:00, Fszt. 14/1.
Csütörtök, 8:00-10:00, Fszt. 14/1.
KépzésIII. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szeminárium leírása: a szemináriumi alkalmakon a műelemzés különböző műfajokhoz, szövegtípusokhoz kapcsolódó lehetséges változatait tekintjük át. Mivel a középiskolai oktatásban nagy hangsúly helyeződik a szövegek összehasonlító elemzésére, így a szemináriumi alkalmak egy részén hasonló szempontú műértelmezésekre teszünk kísérletet. Az egyes alkotások különböző kérdésirányú és nézőpontú elemzése mellett azok taníthatóságának módszertani problémáit is igyekszünk érinteni.

 

A gyakorlati jegy feltétele: egy választott témakör feldolgozása egy 30 perces mikrotanítás keretei között, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni.

 

Tematika és kötelező olvasmányok:

 1. Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd – Márai Sándor: Halotti beszéd

Lőrincz Csongor, Mediális paradigmák a magyar későmodernségben. Individuum és epitáfium viszonya: Kosztolányi: Halotti beszéd – Szabó Lőrinc: Sírfelirat = L.Cs., A líra medialitása, Bp., 2002, 101-132.

 

 1. Pilinszky János: Négysoros – Harmadnapon – Címerem – Életfogytiglan

Balassa Péter, A látvány és a szavak : A Harmadnapon – huszonöt év után = B.P., A látvány és a szavak, Bp., 1987, 156-172.

 

 1. József Attila Születésnapomra című költeménye és kortárs parafrázisai

Tverdota György, Születésnapomra = T.Gy., Határolt végtelenség: József Attila-versek elemzései, Bp., 2005, 307-328.

 

 1. Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak – Weöres Sándor: Dalok Naconxypanból – Kormos István: Nakonxipánban hull a hó

Szigeti Lajos Sándor, „Nakonxipán vár már, Nakonxipán”: Motívum és költői magatartásforma = Milyen volt…: In memoriam Juhász Gyula, szerk., Lengyel András, Bp., 2009, 288-304.

 

 1. Móricz Zsigmond: Barbárok

Cséve Anna, Barbárok (A novella olvasásának lehetséges kontextusai) = Móricz a jelenben, szerk. Bengi László, Szilágyi Zsófia, Bp., 2015, 159-176.

 

 1. Krúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél – A hírlapíró és a halál

Szegedy-Maszák Mihály: Metaforikus szerkezetek…, in: Uő: A regény, amint írja önmagát, 58-71.

 

 1. Mikszáth Kálmán: Tímár Zsófi özvegysége – Tóth Krisztina: Tímár Zsófi muskátlija

Göndör András – Györke Ildikó, Balladaszerűség és balladatörés Mikszáth novellisztikájában (Dekonstrukció a mikszáthi balladaszerű novellában), It, 2000/4, 498-516.

http://epa.oszk.hu/02500/02518/00290/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_2000_04_498-516.pdf

 

 1. Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány

Veres András, A ponyva klasszikusa (Rejtő Jenő) = A magyar irodalom történetei III., szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András, Bp., 2007.

 

 1. Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott

P. Müller Péter, A test reprezentációja Tom Stoppard drámáiban: A posztmodern test, Jelenkor, 2003/6, 626-633., VAGY In: P. Müller Péter, Hamlettől a Hamletgépig, Bp., 2008, 70-80. (http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=55)

 

 1. William Shakespeare: Romeo és Júlia – Baz Luhrmann: Romeo + Júlia

Mész Lászlóné, Konvenció, költészet, világszemlélet (Shakespeare: Romeo és Júlia) = M.L-né, Színterek, Bp., 1995, 9-30.

 

 1. Dragomán György: Oroszlánkórus – Deák Kristóf: Mindenki

https://aegondij.hu/edukacio/oravazlatok

 

 1. Zárthelyi dolgozat