KódBTMI708OMA
TantárgycímMűelemző gyakorlat 1.
KurzuscímMikrotanítás
OktatóBényei Péter
Órarendi adatokHétfő, 12:00-13:40, Fszt. 1/2.
Szerda, 16:00-17:40, Fszt. 1/2.
KépzésIV. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A szeminárium célkitűzései

 

A kurzus a műelemzési készségek fejlesztésén túl már az irodalomtanítási gyakorlatra is felkészít: a kurzuson minden egyes hallgató lényegében önmaga épít fel egy-egy szövegelemzést az általa választott műből, s a tanári pozícióba áthelyeződve – a csoport aktív közreműködésével – egy 35-40 perces mikrotanítás formájában színre is viszi ezt az értelmezést. Az óra második felében egyrészt arra reflektálunk, hogy mennyire volt érvényes, jól kidolgozott a műelemzés, illetve milyen más értelmezési irányok lehetségesek az adott szöveggel kapcsolatban; másrészt pedig arra, hogy mennyiben sikerült dialogikus térbe helyezni az adott elgondolást, értelmezési irányt. Így – bár csak érintőlegesen – a tanítás és a taníthatóság módszertani kérdései is szerepet kapnak a szemináriumi foglalkozásokon.  A szemináriumon a magyar és a világirodalom olyan műveinek az értelmezésére kerül sor, melyek az általános és középiskolák irodalomóráin kötelező olvasmányként vannak jelen, ugyanakkor az egyetemi oktatásban nem feltétlenül kerülnek az előtérbe. A kurzuson lírai, prózai és drámaszövegek szoros olvasására és dialogikus feldolgozására egyaránt sor kerül.

Tematika

 

 1. A műelemzés gyakorlata és dilemmái 1. – előadás
 2. A műelemzés gyakorlata és dilemmái 2. – hallgatói kérdésfelvetések (Kosztolányi Dezső: A kulcs)
 3. Shakespeare: Hamlet
 4. Biblia – Ószövetség (Teremtéstörténet: Mózes I. könyve, 1–2. rész; Bűnbeesés: Móz, I, 3. rész; Káin és Ábel: Móz, I, 4. rész; Özönvíz: Móz, I, 6–9. rész)
 5. Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság
 6. Szabó Lőrinc: Semmiért egészen; Kalibán; Az Egy álmai
 7. Stendhal: Vörös és fekete
 8. Csehov: Három nővér
 9. Arany János balladái (Tengeri-hántás; Szondi két apródja; A walesi bárdok)
 10. E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép
 11. Vörösmarty Mihály költészete: Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, Előszó, A vén cigány
 12. Thomas Mann: Mario és a varázsló
 13. Örkény IstvánTóték

 

A szeminárium teljesítésének alapkövetelményei

 

 1. egy szépirodalmi szövegből, 35-40 perces, műelemzéscentrikus óra megtartása
 2. valamennyi kijelölt szépirodalmi és szakirodalmi munka elolvasása az adott szemináriumi órára

            – aktív részvétel a műelemzésekben, mind a hallgatói órán, mind a szeminárium második felében

 

Jegyszerzés

 1. a megtartott óra érdemjegye
 2. felkészülés, órai részvétel, aktivitás érdemjegye

Az így megajánlott érdemjegyet egy zárthelyi dolgozat megírásával lehet javítani a vizsgaidőszak elején

– a dolgozat nem helyettesíti sem a megtartott órát, sem a szemináriumi részvételt: csak az ott elért érdemjegy javítására ad lehetőséget