KódBTMI905OMA
TantárgycímMűelemző gyakorlat 2.
OktatóÁfra János
Órarendi adatokSzerda, 16:00-18:00, 14/1.
KépzésV. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium

A kurzus célkitűzései:

A szeminárium elsősorban a szubjektum állandóságának kérdésével foglalkozó, az identitásalkotó tényezők veszélybe kerülését színre vivő lírai és prózai művek, filmek, festmények, valamint performanszok értelmezésével foglalkozik. A legtöbb téma feldolgozása komparatív szemléletben történik, az intermediális viszonylatokra és adaptációs kérdésekre is kitérünk. A szeminárium fő célja az érzékenyítés, hogy a majdani oktatók a maguk komplexitásában tudjanak értékelni a megrendítés és az elidegenítés szélsőséges eszközeivel élő, felkavaró műveket is.

 

A kurzus teljesítésének feltételei, félévvégi osztályzat összetevői:

– Rendszeres és konstruktív részvétel az órákon (20%), nem számít annak, ha valaki a kötelező olvasmányok vagy társművészeti alkotások ismerete nélkül jelenik meg

– Egy 15-20 perces referátum a választott témából (20%)

– Egy 15-20.000 karakteres tanulmány vagy esszé valamelyik témához kapcsolódva (30%)

– Zárthelyi dolgozat (30%)

 

Ütemterv (időpontok, tematika, kötelező és ajánlott olvasmányok):

 

 1. szeptember 12.

Orientáció, témamegbeszélés

 

 1. szeptember 19.

Oravecz Imre: 1972. szeptember 

Niklas Luhmann, Szerelem – Szenvedély – Az intimitás kódolásáról, ford. Bognár Virág, Jószöveg Műhely, Budapest, 1997, 7–26.

Ajánlott olvasmány:

Schopenhauer, Arthur, Szerelem, élet, halál / Életbölcsesség, ford. Kelen Ferenc, Göncöl, Budapest, 1989, 94–125.

 

 1. szeptember 26.

Edouard Manet: Reggeli a szabadban

Claude Monet: Impresszió, a felkelő nap

Paul Cézanne: A nagy fürdőzők

Pablo Picasso: Avignoni kisasszonyok

Impressziók – Monet-tól Van Goghig, Matisse-tól Warholig, MODEM

Angyalosi Gergely, Az impresszionizmus mint világnézet és ízlés = Az aligtól a túlig – Bevezetés Vajda Mihály filozófiájába, szerk. Széplaky Gerda – Valastyán Tamás, Dupress – Líceum – Kalligram, Debrecen – Eger – Budapest, 2015, 323–331.

 

 1. október 3.

Patrick Süskind: A parfüm – Egy gyilkos története

Parfüm: Egy gyilkos története, rendezte: Tom Tykwer

Schöck Cecília, Látástól szaglásig, Prae, 2012/1, 4–10.

Ajánlott olvasmány:

Kricsfalusi Beatrix, Test = Média- és kultúratudomány – Kézikönyv, szerk. Uő. – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 194–209.

 

 1. október 10.

Alessandro Baricco: Novecento

Az óceánjáró zongorista legendája, rendezte: Giuseppe Tornatore

Horváth Kornélia, Műfajiság, elbeszélés és identitás Alessandro Baricco Novecento című regényében, Mester és tanítvány, 2008/2, 50–61.

Ajánlott olvasmány:

Földes Györgyi, Identitás = Média- és kultúratudomány – Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 92–108.

 

 1. október 17.

Péterfy Gergely: Kitömött barbár

Nemes Z. Márió: „Márpedig, ami nincs, az csak az ördög műve lehet.”, Műút, 2014/7, 61–65.

Ajánlott olvasmány:

Lancházi Gyula – Timár Andrea, Ember = Média- és kultúratudomány – Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 40–53.

 

 1. október 24.

Párnakönyv, rendezte: Peter Greenaway

Orosz Judit, Kép és írás intermediális viszonya Peter Greenaway Párnakönyv című filmjében = Szövegek között, szerk. Fried István – Hódosy Annamária – Medgyes Tamás, Szegedi Tudományegyetem BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szeged, 2000, 109–125.

Ajánlott olvasmány:

Dániel Mónika – Sándor Katalin, Intermedialitás = Média- és kultúratudomány – Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 283–287.

 

 1. október 31.

Konzultációs hét

 

 1. november 7.

Marcel Duchamp: Forrás

Kazimir Malevics: Fehér alapon fehér négyzet

René Magritte: A képek árulása

Joseph Kossuth: Egy és három szék

Foucault, Michel, Ez nem pipa, ford. Mahler Zoltán, Athenaeum, 1993/4, 141–165.

Ajánlott olvasmány:

de Duve, Thierry, Artefaktum, ford. Z. Varga Zoltán, Enigma, 2004/39, 65–90.

Péter Szabina, A műteremből dolgozószoba lett – Egy műértelmezői elmélet botladozásai a konceptuális művészet horizontjában, Nagyerdei Almanach, 2013/1 142–151.

 

 1. november 14.

Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton

Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába

Taxidermia, rendezte: Pálfi György

Székely Örs, Az alkotó pihen – A test kitömése a művészetből, Prae, 2012/1, 21–25.

Ajánlott olvasmány:

Nemes Z. Márió, Hibriditás = Média- és kultúratudomány – Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 278–282.

 

 1. november 21.

Robert Smithson, Spirál kikötő

Marina Abramović: Tamás ajka(i)

Stelarc / Stelios Arcadiou: Többletfül, Fraktálhús

Belting, Hans, A test képe mint emberkép = Uő., Kép-antropológia – Képtudományi vázlatok, Budapest, Kijárat, 2003, 101–132.

Ajánlott olvasmány:

Eifert Anna, A kép az eltűnés esztétikájában – Interaktív Environment mint kinesztetikus tapasztalati tér = Kép, fenomén, valóság, szerk. Bacsó Béla, Kijárat, Budapest, 1997, 381–396.

Fischer-Lichte, Erika, A performativitás esztétikája, ford. Kiss Gabriella, Balassi, Budapest, 2009, 9–36.

 

 1. november 28.

Borbély Szilárd: A Testhez – Ódák és Legendák

Valastyán Tamás, Eredendő kiazmusok – A test mint a köztes világ fenoménje Borbély Szilárd költészetében, Alföld, 2014/8, 91–98.

Ajánlott olvasmány:

Lancházi Gyula – Timár Andrea, Ember = Média- és kultúratudomány – Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 40–53.

 

 1. december 5.

Dogville – A menedék, rendezte: Lars von Trier

Dragon Zoltán: Kutyavilág – A Dogville térszerkezete és a nézői szubjektum, Metropolis, 2006/2, 74–87.

Ajánlott olvasmány:

Michel Foucault, Eltérő terek, ford. Sutyák Tibor = Uő., Nyelv a végtelenhez – Tanulmányok, előadások, beszélgetések, Latin Betűk, Debrecen, 1999, 147–157.

 

 1. december 12.

Zárthelyi dolgozat