KódBTTKMI403MA
TantárgycímMűelemző gyakorlat III.
Kurzuscím
OktatóBaranyai Norbert
Órarendi adatokHétfő, 14:00-16:00, 343.
KépzésII. Tanári MA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A szeminárium célkitűzései/követelmények:

A szeminárium leírása: a szemináriumon olyan drámai szövegek feldolgozására kerül sor, melyek többsége az általános és középiskolák irodalomóráin kötelező olvasmányként van jelen. Ebből következően az egyes szövegek különböző kérdésirányú és nézőpontú elemzése mellett az alkotások taníthatóságának módszertani problémáit is igyekszünk érinteni.

A gyakorlati jegy feltétele: egy választott témakörből felvezető referátum készítése, illetve a kiadott szövegek, a kötelező szakirodalom és az órán megbeszéltek ismerete, melyről zárthelyi dolgozatban kell számot adni. A félév folyamán emellett kötelező egy házi dolgozat készítése, melynek egy szabadon választott drámaszöveg vagy egy színházi előadás elemzését kell tartalmaznia kb. 15.000 karakter terjedelemben.

 

 1. William Shakespeare: Romeo és Júlia – Baz Luhrmann: Romeo + Júlia

Mész Lászlóné, Konvenció, költészet, világszemlélet (Shakespeare: Romeo és Júlia) = M.L-né, Színterek, Bp., 1995, 9-30.

 

2. Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott

P. Müller Péter, A test reprezentációja Tom Stoppard drámáiban: A posztmodern test, Jelenkor, 2003/6, 626-633., VAGY In: P. Müller Péter, Hamlettől a Hamletgépig, Bp., 2008, 70-80. (http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=55)

 

 1. Moliére: Tartuffe

Fűzfa Balázs, Molière: Tartuffe = F.B., Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban, Bp., 2000, 19-26.

 

 1. Gogol: A revizor

Bakcsi György, Gogol, Bp., 1982, 142-189.

 

 1. Ibsen: A vadkacsa

Mész Lászlóné, A szabadság vágya. A meghatározottság tudata (Két Ibsen-dráma vizsgálata) = M.L-né, Színterek, Bp., 1995, 30-64.

 

 1. Csehov: Három nővér

Druzsin Ferenc, A komikus képtelenség logikája Csehov színpadán = A megértés felé, szerk. Fűzfa Balázs, Bp., 2003, 77-86.

 

 1. Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

Hermann István, Erények sorsa (Brecht: Kurázsi mama) = H.I., A személyiség nyomában, Bp., 1972, 544-555.

 

 1. Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok

Mész Lászlóné, Az író és a természettudomány (Dürrenmatt arcképéhez) = M.L-né, Színterek, Bp., 1995, 314-329.

 

 1. Arthur Miller: A salemi boszorkányok

Seress Ákos, Boszorkányság és kulturális el-különböződés: Törvény és identitás viszonya Arthur Millernél, Filológiai közlöny, 2007/3-4, 273-285.

 

 1. Sütő András: Csillag a máglyán

Görömbei András, Sütő András, Debrecen, 2007, 152-171.

 

 1. Visky András: Tanítványok

Prontvai Vera, Kísérlet a liturgikus színház kompozíciójának megragadására: Az igazság keresése Visky András Tanítványok című drámájában = Vallás és művészet, szerk. Sepsy Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit, Bp., L’Harmattan, 2016.

 

 1. Zárthelyi dolgozat