Dr. Bényei Péter

Dr. Bényei Péter

Dr. Bényei Péter
egyetemi docens


főépület, 342/b. szoba
tel.: 52/512-900/23084; tel/fax: 52/512-934

benyei.peterarts.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2005)
Beosztások: egyetemi tanársegéd (1999-2006); egyetemi adjunktus (2006-2015); egyetemi docens (2015-)
Kutatási területek: 19. századi magyar regényirodalom; Kemény Zsigmond és Jókai Mór írásművészete; irodalom és pszichológia; irodalom és antropológia
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE - Debrecen, 1996)
Nyelvtudás: orosz, angol
Közéleti tevékenység: 2007–2009: MIF-zsűri tagság – részvétel az OTKA pályázatok elbírálásában
Intézeti közéleti tevékenység: a levelező képzés koordinátora
minőségbiztosító, képzési koordinátor
Munkahelyek: DE (korábban: KLTE)  BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet) (1999-)
Kitüntetések, díjak: Juhász Géza-díj
Bolyai ösztöndíj (2008-)
Szerkesztőbizottsági tagság: Szkholion - felelős szerkesztő (2009-)
Studia Litteraria - felelős szerkesztő (2010-)
Részvétel tudományos projektekben: 1)
Szövegkiadások és rekanonizáció (a XIX. század második felének magyar irodalma)
vezető: Dr. Imre László
adományozó intézmény: MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája futamidő: 1998-2002
szerep: résztvevő

2)
NKFP 5/071/2001
Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
vezető: Dr. Görömbei András
adományozó intézmény: OM – Széchenyi Terv
futamidő: 2001–2004
szerep: résztvevő

3)
NKFP 5/0125/2002
A klasszikus irodalmi örökség feltárása
vezető: Dr. Debreczeni Attila
adományozó intézmény: OM – Széchenyi Terv
futamidő: 2002–2005
szerep: résztvevő

Témavezetés

Szakdolgozati témavezetés
lezárult: 17
folyamatban lévő: 7

OTDK
téma év
   
lezárult: 1
folyamatban lévő:

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Vetésforgó Visegrád 2000 A 19. századi történelmi regény poétikai változatai
Jelentésadás és értelmezői gyakorlat a 19. századi kritikában Pécs 2004 A Kemény-regények tragikumának kérdései kritikatörténeti kontextusban
"Et in Arcadia ego" A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése Debrecen 2005 Kerekasztal-beszélgetés a történelmi regény időszerű kérdéseiről

Publikációs lista (MTMT)

Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím
2003/04/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2003/04/2 BTMI104 Irodalomelméleti szeminárium
2004/05/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2004/05/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2004/05/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2004/05/2 BTMI204 A romantika kora szeminárium
2005/06/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2005/06/2 BTMI654 Az irodalom és az írott sajtó műfajai speciálkollégium
2005/06/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2005/06/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2005/06/2 BTKMT402-K3 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2006/07/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2006/07/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2006/07/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2006/07/2 BTMI676 Az irodalom és az írott sajtó műfajai speciálkollégium
2006/07/2 BTMI204 A romantika kora szeminárium
2006/07/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2006/07/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/2 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2007/08/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2007/08/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/1 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2 BTMI205 A századvég irodalma  szeminárium
2007/08/2 BTMI695 Az irodalom és az írott sajtó műfajai speciálkollégium
2007/08/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2007/08/2 BTMI302 A Nyugat első nemzedéke és az avantgárd szeminárium
2007/08/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2008/09/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2008/09/1 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2008/09/1 BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2008/09/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/2 BTMI6017 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2008/09/2 BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1 BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2009/10/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2009/10/1 BTKM701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium (munkanapló)
2010/11/1 BTMI705-04 Szakdolgozat
2010/11/1 BTKM801BA-K5-06 Záródolgozati előkészítő szeminárium 1.
(Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken)
BA-képzés
félév kurzuscím
2007/08/1 BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
2007/08/2 BTMI702BA Az irodalom és az írott sajtó műfajai
  BTMI251BA Irodalomelmélet I.
  BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom VI.
  BTKM208BA-K3 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2008/09/1 BTMI712BA A szövegalakítás diszkurzív mintái
  BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
  BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI251BA Irodalomelmélet I.
  BTMI226BA Klasszikus magyar irodalom VI.
  BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
  BTMI3125BA Az irodalom és az írott sajtó műfajai
  BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
  BTKM208BA-K3 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2009/10/1 BTMI3056BA Biblia és irodalom (Szövegolvasó szeminárium)
  BTMI702BA Irodalmi és sajtóműfajok
  BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
  BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2010/11/1 BTMI101BA-01Irodalomtudományi proszeminárium
2010/11/1 BTMI101BA-02 Irodalomtudományi proszeminárium
2010/11/1 BTMI101BA-03 Irodalomtudományi proszeminárium
2010/11/1 BTMI401BA-01 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2 BTMI224BA Klasszikus magyar irodalom 4.
2010/11/2 BTMI226bBA Klasszikus magyar irodalom 6.
2010/11/2 BTMI251BA-01 Irodalomelmélet 1.
2010/11/2 BTMI251BA-02 Irodalomelmélet 1.
2010/11/2 BTMI702BA A sajtó intézményei és műfajai
2010/11/2 BTMI712BA A szövegalakítás diszkurzív mintái
2010/11/2 BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
MA-képzés
félév kurzuscím
2009/10/1 BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
2009/10/1 BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2010/11/1 BTMI205MA-01Kritika- és tanulmányírás 1.
2010/11/1 BTMI254MA-01 Szövegolvasó szeminárium (Interpretációelméletek)
2010/11/1 BTMI401MA-01 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
PhD-képzés
félév kurzuscím
2006/2007/1 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2006/2007/2 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2007/2008/1 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2007/2008/2 BTPMIR25001-25006 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2007/2008/2 BTPMIR20071 Az irodalom és az írott sajtó műfajai
2008/2009/1 BTPMIR25000 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2008/2009/2 BTPMIR25000 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.
2009/2010/1 BTPMIR25000 Műfaj- és eszmetörténet a 19. században 1-6.