Dr. Bitskey István

Dr. Bitskey István

Dr. Bitskey István
professor emeritus


főépület, 301/1. szoba
tel.: 52/512-900/22498; fax: 52/512-934

bitskey.istvanarts.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1976)
MTA doktora (1991)
MTA levelező tag (2004)
Beosztások: aspiráns (1972-1975)
adjunktus (1975-1979)
docens (1980-1992)
egyetemi tanár (1992-)
Kutatási területek: retorika a 16–17. században, a reformáció művelődéstörténete, barokk kori prédikációirodalom, reneszánsz és barokk kori művelődéstörténet a Kárpát-medencében, kora újkori peregrináció, könyvtörténeti kutatások
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE - Debrecen, 1967)
Nyelvtudás: német, orosz, olasz, francia
Közéleti tevékenység: az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenybizottság irodalmi zsűrielnöke (1993-1997 )
a Debreceni Akadémiai Bizottság alelnöke (1999-2008)
a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke (2008-)
az MTA Könyvtörténeti Bizottságának elnöke (2000-2006)
az MTA közgyűlési doktorképviselője (2001-2004)
az MTA I. Osztályának tanácskozási jogú doktorképviselője (2003-2004)
tagja:
az MTA Irodalomtudományi Bizottságának és Művelődéstörténeti Bizottságának (1996-1999)
az MTA Osztrák-Magyar Vegyesbizottságának (2002-)
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségének (1992-)
a Nemzetközi Hungarológiai Társaság választmányának (2002-)
a Kölcsey Társaság vezetőségének (1990-)
az Erdélytörténeti Alapítvány kuratóriumának
a Magyar Ösztöndíj Bizottság társadalomtudományi szakbizottságának (1999-2008)
az OM Kitüntetési Bizottságának (2001-2007)
az MTA Irodalomtudományi Intézet Tudományos Tanácsának (2006-)
Egyetemi közéleti tevékenység: bölcsészdékán (1993-1998)
a Debreceni Egyetem Bölcsészkari Habilitációs Bizottságának elnöke (1998-2005)
Egyetemi Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottság tagja (2000-2004)
a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetője (2001-2006)
Intézeti közéleti tevékenység: a magyar irodalomtudományi doktori program vezetője (1993-2006)
Szerkesztőbizottsági tagság: Keresztény Szó (Kolozsvár) (2008-)
az Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) (2000-)
a Debreceni Szemle (1999-)
a Csokonai Könyvtár szerkesztőbizottsági tagja (1993-)
a Studia Litteraria (Debrecen) (1983-)
Munkahelyek: Egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája (1968-1972)
a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa (1972-1975)
KLTE majd Debreceni Egyetem (1975-)
Kitüntetések, díjak: TDK-munkáért Emlékplakett (1979)
Eger város irodalmi nívódíja díja (1993)
DAB Emlékplakett (1998)
KLTE Emlékérem (1999)
Apáczai Csere János díj (1999)
Csokonai Díj (2007)
Fraknói Vilmos-díj (2012)
Vendégoktatás: hungarológiaoktatás: Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien (1984-1986)
Részvétel tudományos projektekben: 1)
OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

2)
nyilvántartási szám: OTKA K 73139
téma: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
futamidő: 2008.04.01.—2011.03.31. (36 hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

3)
nyilvántartási szám: 2006TKI207
téma: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából
futamidő: 2007.01.01.—2011.12.31. (60 hónap)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető

4)
nyilvántartási szám: OTKA TS 49863
téma: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
futamidő: 2005.—2007.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

5)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 2003.—2006.
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető

6) 
nyilvántartási szám: OTKA U35651
téma: Franciaországi konferencián való részvétel (Párizs-Clermont-Ferrand)
futamidő: 2001. szeptember 26-30.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő

7)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05-215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 1999.01.01.—2002.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő) : vezető

8)
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

9)
nyilvántartási szám: OTKA T 23770
téma: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16-17. századi magyar irodalomból
futamidő: 1997.06.01.—2000.12.31. (43 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

10) 
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak
program helye ideje
MÖB ösztöndíj Bécs 3 hónap (1974)
MÖB ösztöndíj Róma 3 hónap (1975)
La Sapienza ösztöndíja Róma 3 hónap (1981)

Témavezetés

Szakdolgozati témavezetés
lezárult: 12
folyamatban lévő: 2

OTDK
hallgató téma eredmény év
Törő Norbert A széphistóriák és a folklór 2. helyezés 2003
Gáti Magdolna Teleki Mihály és a  királytükör műfaja   2003
Tasi Réka Barokk prédikációk 3. helyezés 1999
Bakó Dóra Egy Balassi-szöveg motívumai 1. helyezés 1981
Győri L. János Komáromi Csipkés György 1. helyezés 1983
Omischel Monika Margitai Péter prédikációi 2. helyezés 1991
Papp Andrea Taxonyi János exemplumai 1. helyezés 1993
Győri Levente Egy Pázmány-hitvita 3. helyezés 1997
lezárult: 15 (1979 óta)
folyamatban lévő: 1

PhD-képzés
PhD-hallgató neve képzés formája képzés ideje abszolutórium szerzésének éve fokozatszerzés éve disszertáció címe
Antal Anikó Zsuzsanna nappali/levelező tagozatos 2005-2009 2010. jan. 31.    
Baricz Ágnes nappali tagozatos 2005-2009 2009. aug. 31.    
Száraz Orsolya nappali tagozatos 2005-2009 2009. aug. 31. 2010 Paolo Segneri (1624–1694) és magyarországi recepciója
Mercs István levelező tagozatos 2004-2007 2007. aug. 31. 2010 „az oktatásnak nem földinek … kell lenni” Írásértelmezés és retorika a késő barokk prédikációirodalomban
Gáti Magdolna nappali tagozatos 2004-2007 2007. aug. 31.    
Tasi Réka Emese nappali tagozatos 2000-2003 2003. aug. 31. 2007 "Se emberi, se Angyali nyelvel ki nem mondhatni" : A populáris barokk prédikáció retorikája mint a nyelv elégtelenségének tapasztalata
Csorba Dávid nappali tagozatos 1999-2002 2002. aug. 31. 2005 A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1660-1711)
Győri Levente nappali tagozatos 1998-2001 2001. aug. 31.    
Csobán Attila nappali tagozatos 1997-2000 2000. aug. 31.    
Gábor Csilla nappali tagozatos 1993-1996 1996. aug. 31. 1998 Régi igaz tudomány”, új formán és módon. A teológiai és retorikai hagyomány működése Káldi György prédikációiban
B. Papp Andrea nappali tagozatos 1993-1996 1996. aug. 31. 2010 „Példákból faragott tükörök”. Taxonyi János exemplumértelmezései
Puskás István nappali/levelező tagozatos 1998-2002 2002. aug. 31. 2005 A reneszánsz színház születése (Pandolfo Collenuccio komédiái és apológiái)
Czellárné Csiba Judit nappali tagozatos     1998 A helvétiai confessio dunántúli püspöke, Pathai István
János István nappali tagozatos     1997 Janus Pannonius költészete és a neoplatonizmus
Győri L. János nappali tagozatos     1996 Exemplumok a 17. századi református prédikációkban
lezárult: 10
folyamatban lévő: 5

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Európai barokk Venezia 1976  
Ausstrahlungen der Deutschen Literatur Wolfenbüttel 1976, 1988, 1991  
Olasz-magyar kapcsolatok Róma 1981, 1996  
Hungarológia, identitástörténet, reformáció Bécs 1985, 2007, 2008  
Crown, Church, Estates London 1988  
Barokk reprezentáció Glasgow 1990  
Önéletírás Helsinki 1992  
Pázmány Péter, Reformáció Pozsony 1997, 1999  
Ekkleziológia Kolozsvár 1999  
Kisebbségek Oberpullendorf 2000  
Barokk eposz Bukarest 2001  
Francia-magyar kapcsolatok Clermont-Ferrand 2001  
Peregrináció, Kálvin a kora újkor irodalmában Tübingen 2003, 2008  
Magyar-lengyel kapcsolatok Krakkó 2004  
Balassi Stuttgart 2004  
Tolerancia, Thököly Imre Eperjes/Presov 2006, 2007  
Szent Erzsébet Csíksomlyó 2007  
Donaukirchen-Konsultation Gallneukirchen 2008  
Humanizmus a magyar irodalomban Nápoly 2008  
Lingue e testi delle riforme cattoliche Napoli 2010 Péter Pázmány, l'innovatore della predicazione ungherese
Trnavaer Universitaet im Licht der Geschichte Trnava 2010 Pázmány, der Maezen
Tudományünnep Nyíregyházi Főiskola 2011. november 17. Reformáció és katolikus megújulás
Loci memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai Debrecen 2011. november 14–16. Nagyszombat, als Klein-Rom
VII. Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 25–26. „Christus példájára néztek” A szentkultusz retorikája Pázmány prédikációiban
Kuruckodó irodalom Vaja, Vay Ádám Múzeum 2011. április 8–9. „Hol vagy te most nyalka kuruc?” (Kutatástörténeti szemle)
A Báthoryak az európai művelődéstörténetben Nyírbátor 2011. november 25–26. Velencei versfüzér Báthory István lengyel királyról
Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban Debrecen 2012. április 19. Erasmusi illemtan debreceni tankönyvekben
Végvári Konferencia Eger, Dobó István Vármúzeum 2012. október 16. Az „Athleta Christi” eszménye a végvári harcokban
Eszterházy Tanulmányi Napok Eger, Eszterházy Károly Főiskola 2012. október 26. Eszterházy Károly a közép-európai művelődéstörténetben

Publikációs lista

Kötet:

 1. Petrus Cardinalis Pázmány archiepiscopus strigoniensis, Tranvskej University, Trnava, 2010, 255.

 2. Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo alla storia della cultura ungherese in etá barocca, Roma, Viella, 1996, 256 p. (Studi e Fonti per la storia dell’Universitá di Roma, Nuova Serie 3.)

 3. Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn (Beiträge zur mitteleuropäischen vergleichenden Kulturgeschichte), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien, 1999, 210.

 4. Lebensgemeinschaft und nationale Identität. Beiträge der frühneuzeitlichen Kulturgeschichcte Ungarns im mitteleuropäischen Kontext, Integratio, Wien, 2007, 221.

 5. Hitviták tüzében, Bp., Gondolat K., 1978, 249 (Magyar História)

 6. Humanista erudíció és barokk világkép (Pázmány Péter prédikációi), Bp., Akadémiai K., 1979, 207 (Humanizmus és reformáció, 8.)

 7. Így élt Bethlen Gábor, Bp., Móra K., 1985, 202.

 8. Pázmány Péter, Bp., Gondolat K., 1986, 226 (Magyar História Életrajzok)

 9. Eszmék, művek, hagyományok (Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról), Debrecen, KLTE Kiadó, 1996, 340(Universitas Csokonai Könyvtár, 7.)

 10. Hungariából Rómába (A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés), Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996, 268(Italianistica Debreceniensis, Monográfiák 2.)

 11. Püspökök, írók, könyvtárak (Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban), Eger, 1997, 152(Studia Agriensia, 16.)

 12. Hitvita és hitújítás Luther életművében, Bp. 1998, 51 (Magyar Luther Füzetek 7).

 13. Virtus és religió (Tanulmányok a kora újkori magyar irodalmi műveltségről), Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999, 276.

 14. Mars és Pallas között (Múltszemlélet és sorsértelmezés a régi magyarországi irodalomban), Debrecen, 2006, 270 (Csokonai Universitas Könyvtár 37).

 15. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Reneszánsz kor. Szerk. Bitskey István, közreműködött: János István, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1988, 842 (2. kiadás: 1993; 3. kiadás: 1996).

 

Könyvfejezet:

 

 1. Pogled na povijest i slika nacije u epu Nikole Zrinskog. Történetszemélet és nemzetkép Zrínyi Miklós eposzában = Susreti dviju kultúra. Obitelj Zrinski u hrvatskoj i madarskoj povijesti, úr. Romana Horvat, Zagreb, Matica Hrvatska, 2012, 229–250.

 2. Peter Pazmany: Mäzen des katholischen Unterrichtswesens im Königreich Ungarn = Die Tyrnauer Universität im Licht der Geschichte, Hg. Alzbeta Holosova, Krakow–Trnava, 2012, 160–171.

 3. Peter Pázmań, mecén katolickeho školstva v Uhorskom královstve = Trnavská Univerzita vo svetle dejin, by Alzbeta Holosova, Krakow–Trnava, 2012, 136–146.

 

Szerkesztett kötet:

 

 1. Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában. Szerk. Bitskey István–Gomba Szabolcsné–Varga Pál, Debrecen, 1978, 142.

 2. Magyar emlékírók (16–18. század), Bp., Szépirodalmi K., 1982, 1004 (Magyar Remekírók)

 3. Studia Litteraria (társszerkesztő: 1983–1997 között Tamás Attila, 1998–2008 között IMRE László), összesen 25 kötet.

 4. Bethlen Kata Önéletírása, Bp., Szépirodalmi K., 1984, 234 (Olcsó Könyvtár)

 5. Pázmány Péter: Öt levél, Bp., Európa K., 1984, 248.

 6. Heltai Gáspár: Száz fabula, Bp., Európa K., 1987, 197–233 (szerk., utószó, jegyzetek: Bitskey István).

 7. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), Debrecen, 1993-tól Csokonai Kiadó, 1995-től KLTE Kiadó (társszerkesztő: GÖRÖMBEI András), sorozatszerkesztés: 43 kötet 2008 végéig.

 8. Retorikák a barokk korból, szerk., utószó, jegyzetek Bitskey István, Debrecen, 2003, 328.

 9. Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey Isván és Oláh Szabolcs, Debrecen, 2004, 595 (Csokonai Könyvtár 31).

 10. Michiel de Ruyter és Magyarország, szerk. Bitskey István – Pusztai Gábor, Debrecen, 2008, 230.

 

Könyvfejezet:

 1. La litterature hongroise, in Patrimoine litteraire europeen (anthologie en langue française). Sous la direction de Jean-Claude POLET, De Boeck Université, Bruxelles, vol. 4a (Le Moyen Age, de l’Oural á l’Atlantique), 1993, 743–754.

 2. Rimay, Pázmány, Bethlen. In: Patrimoine…, op. cit., vol. 8 (Avénements de l’équilibre européen), 1996, 161–164, 208–217, 1012–1019.

 3. Le renouveau catholique et la Contre-Réforme. In: L’Epoque de la Renaissance, tome IV: Crise et essors nouveaux (1560–1610). Dir. par +Tibor KLANICZAY, Eva KUSHNER, Paul CHAVY, J. Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, 2000, 15–26.

 4. Spiritual life in the Early Modern Age. In: A cultural history of Hungary. Ed. by László KÓSA, Bp., Corvina, 1999, 229–288.

 5. Szellemi élet a kora újkorban. In: Magyar művelődéstörténet. Szerk. KÓSA László, Osiris Kiadó, Bp., 1998, 204–257.

 6. Magyar katolikus művelődéstörténet a XVI-XVIII. században; Pázmány Péter; II. Rákóczi Ferenc. In A magyar kereszténység ezer éve, szerk. ZOMBORI István, CSÉFALVY Pál, M. A. DE ANGELIS, Bp. 2001, 101-102, 110, 240-248. Uezolaszul (La storia della civiltá cattolica ungherese tra i sec. XVI-XIX) és angolul (The Cultural History Hungarian Catholicism in the 16th-19th Centuries) is, uo.

 

Tanulmány:

Bitskey István – Csorba Dávid – Tasi Réka: „Homályban és tükör által” Barokk kori prédikátorok az isteni természetről, in: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, vol. XXX, Szeged, 2011, 60–74. Ugyanez: Egyháztörténeti Szemle, 2011/1, 94–108.

„Debreczenbe nyomtattatott” Hasonmások a debreceni nyomda korai kiadványairól 1561–1619, Alföld, 2011/10, 57–65.

Elnöki beszámoló a DAB 2010 évi munkájáról, Debreceni Szemle, 2011/3, 342–346.

„Kulturális peremhelyzetben” Veress Dániel levele 1991-ből, ItK, 2011/1, 93–97.

Az ismeretlen Mikes, Magyar Napló, 2011/10, 54–55.

„A könyv a lelke az elmének”, Agria, 2011/3, 116–12.

Admiral Michiel de Ruyteren de Hongaarse literatur, in: Acta Neerlandica (Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen), vol.8, 2011.

Die Verbreitung der Reformation in Westungarn, in: Die Reformation in Mitteleuropa/ Reformacija v srednji Evropi, Hg. Vicenc Rajšp, Karl W. Schwarz, Boguslaw Dybaś, Christian Gastgeber, Verlag SZI-Dunaj/Wien–ZRC SAZU, Wien–Ljubljana, 2011, 115–126.

Začiatki reformacie v západnom Uhorsku, in: Leonard Stöckel a reformácia v srednej Európe, zost. Peter Kónya, Prešov, 2011, 121–128 (Acta collegii evangelici Presoviensis XI).

„Szép magyarság eleven lángja” Irodalom és nemzettudat a kora újkori Magyarországon, in: Érzelem, tudat, vállalás, szerk. Böröndi Lajos, Deák Ernő, Sodalitas Wien, 2011, 125–142.

Bitskey István – D. Szabó Ágnes: Rheda Pál könyvkiadói programja, in: Nyomdatörténeti szimpozium, szerk. Zentai Csilla, Debrecen, 2011, 31–44.

A reformáció kezdetei Nyugat-Magyarországon, in: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára, szerk.Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debrecen, 2010, 93–102.

Pázmány Péter, a barokk kultúra mecénésa, in: Állam, egyház és az egyetemalapító Pázmány, szerk. Király Miklós, Rácz Lajos, Bp. 2010, 157–167.

Római religió, barokk kultúra. Kutatási körkép a magyarországi barokk katolikus komponenséről, in: Barokk. Történelem, irodalom, művészet, Warszawa, 2010, 139–155.

The Organization of Travels in Early Modern Hungary, in: Eger Journal of American Studies, Eger, 2010, 169–187.

Mit tudtak Amerikáról a kora újkori magyarok? , in: A mondat becsülete. Írások a 70 éves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére, szerk. Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debrecen, 2010, 417–424.

Das Motiv Caritas Romana in der ungarischen und deutschen Literatur der frühen Neuzeit, in: Fortunatus, Magelone, Genovefa. Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der frühen Neuzeit, Hg. Dieter Breuer, Gábor Tüskés, Bern, 2010, 85–104 (Beihefte zu Simpliziana, 6).

Der ungarische Jesuit Peter Pázmány über die Religionsfreiheit der Calvinisten und Lutheraner, in: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen, Hg. Marta Fata, Anton Schindling, Münster, 2010, 453–472 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 155).

Konfrontation zwischen christlichem Abendland und türkischem Islam am Beispiel Ungarns in der frühen Neuzeit, Ungarn-Jahrbuch, 2009/2010.

„Erdély Hektora” avagy „tirannusa”? Báthory Gábor a kora újkor magyar irodalmában, in: Báthory Gábor és kora, szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila, Debrecen, 2009, 29–36.

Katolikus reform és ellenreformáció a kora újkori Magyarországon (Az újabb kutatások szemléje), in: Egyház és kegyesség a kora újkorban, szerk. Baráth Béla Levente, Csorba Dávid, Fazakas Gergely Tamás, 2009, 35–58.

Balassi Bálint, a költő és katona, in: Balassi Bálint emlékezete, szerk. Renn Oszkár, Eger, 2009, 11–22.

Erdődy Gábor egri püspök könyvjegyzéke, in: Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára, szerk. Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla, Eger, 2009, 23–29.

Csáky Imre bíboros római tanulmányai, in: Megtört kenyér. Ünnepi könyv Bosák Nándor püspök 70. születésnapjára, szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona, Debrecen, 2009, 26–30.

„Erkölcsöknek tündöklő gyöngyszeme” Szent Erzsébet a kora újkor magyar irodalmában, in: Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar–német kultúrkapcsolatok Közép-Európában, szerk. Gábor Csilla et al., Cluj–Napoca, 2009, 9–17.

Szabadsághős vagy „törökös cimbora”? Thököly Imre a kora újkori magyar költészetben, in: Thököly Imre gróf és felkelése, szerk. Kónya Péter, Presov, 2009, 39–48.

Kapitel aus dem Nachleben des corvinianischen Humanismus: C. Calcagnini in Ungarn, in: Matthias and his legacy, eds. A. Bárány, A. Györkös, Debrecen, 2009, 265–274 (Speculum Historiae Debreceniense, 1).

L’esperienza romana di István Telekesy, vescovo di Eger, in: Da Roma in Hungaria, a cura di Tamás Véghseő, Nyíregyháza, 2009, 113–120 (Collectanea Athanasiana, Studia I/2).

Die Topoi des Nationalschicksals bei Zrínyi, in: Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Hg. W. Kühlmann, G. Tüskés, Tübingen, 2009, 159–173 (Frühe Neuzeit, 141).

Pázmány Péter memoranduma a vallásszabadságról, Keresztény Szó (Kolozsvár), 2009/2, 1–4.

Un capitolo della storia dell’Umanesimo postcorviniano: Celio Calcagnini, in: Studia Historica Adriatica ac Danubiana, 2009/1, Duino Aurisina, Trieste, 13–23.


Le Baroque édifiant dans l’oeuvre d’un archeveque hongrois, Péter Pázmány.

In: Baroque (Revue internationale, cahier 8.), Montauban, 1976, 35–47.

 

The role of Churches in the Development of Hungarian Baroque Literature.

In: Synthesis (Bukarest), 1991, 33–42.

 

Bálint Lépes e il secentismo italiano. In: Studi Finno–Ugrici

(Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli), II, Napoli, 1996–1998, 167–184.

 

Pietas, ars, scientia. Il mecenatismo all' italiana di Károly Eszterházy, vescovo di Eger.

In: Studi Finno-Ugrici, Annali Universitá degli Studi di Napoli, III, 1999-2001, 93-106.

 

Katholische Reform und Gegenreformation in Ungarn (Ein Bericht über neuere Forschungen),Historisches Jahrbuch (München), Jg. 125, 2005, 395-412.

 

Die Ausstrahlungen der deutschen Literatur auf Ungarn in der Barockzeit

In: Acta Litteraria, 1983, 421–427.

 

Spätrenaissance, Manierismus und Barock: Wege und Wandlungen in der ungarischen Literatur des frühen17-ten Jahrhunderts. In: Acta Litteraria, 1984, 21–32.

Péter Pázmány: Cardinal, Statesman, Master of Hungarian Prose. In: The New Hungarian Quarterly, vol. XXIX, Spring 1988, 64–71.

 

A dramatic play or a combat of animals? In: Ethnographica et Folkloristica Carpatica, VII/1, Debrecen, 1992, 87–98.

 

Studenti ungheresi in Roma nell’alto Medioevo e nel Rinascimento

In: Italianistica Debreceniensis, II, Debrecen, 1995, 102–108.

 

Conosenza dell’umanesimo italiano nella cultura ecclesiastica magiara

In: Italianistica Debreceniensis, III, 1996, 36–40.

 

Historie und Politik (Gedichtband von Leonardus Uncius über die ungarische Geschichte), Camoenae Hungaricae, 2006, 89-104.

 

Programm der Druckerei Debrecen zur Herausgabe von lateinisch-ungarischen Lehrbüchern im Jahre 1591, Camoenae Hungaricae, 2007/2008, 63–82.

 

Ekkleziológia és retorika Pázmány Péter műveiben.

In: Studia Universitatis Babes–Bolyai, Teologia Catolica Latina, I, 2000, 119–134.

 

Egyetemszervezési kísérlet Kolozsvárott a 16. században

In: Korunk, 2000/9, 107–111.

 

1970

Kazinczy Gábor levelezése

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1970, 228–245.

 

Thordai János manierizmusa

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1970, 527–530.

 

1971

A manierizmus barokkba hajlása Nyéki Vörös Mátyás költészetében

In: Studium II, Debrecen, 1971, 105–110.

 

1972

Manierista festmény Egerben

In: Dobó István Múzeum Évkönyve, Eger, VIII–IX, 1972, 221–230.

 

1973

20.  Barkóczy Ferenc püspököt köszöntő vers 1761-ből

In: Archívum (Eger), 1973, 43–47.

 

21.  A Kalevipoeg, az észtek nemzeti eposza

In: Az Egri Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, vol. XI, 1973, 213–225.

 

22.  Régi könyvek, régi nyomdák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

In: Napjaink, 1973/1, 8.

 

23.  Barkóczy Ferenc és egri nyomdája

In: Hevesi Szemle, 1973/1, 39–40.

 

1974

24.  Stílusváltás Nyéki Vörös Mátyás költészetében

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1974, 330–338.

 

25.  Androvics Miklós egri könyvtára 1777-ben

In: Magyar Könyvszemle, 1974, 325–331.

 

26.  Barokk erkölcstan Pázmány Péter prédikációiban

In: Studia Litteraria, 1974, 3–20.

 

1975

27.  Patrisztikai források Pázmány beszédeiben

In: Studia Litteraria, 1975, 23–36.

 

28.  A pozsonyi jezsuita kollégium 17. századi könyvtára és a Pázmány-hagyaték

In: Magyar Könyvszemle, 1975, 25–37 (Társszerző Kovács Béla).

 

1977

29.  Társadalomszemlélet Pázmány Péter beszédeiben.

In: Világosság, 1977, 411–418.

 

1979

30.  Egy Rimay-vers világa.

In: Studia Litteraria, 1979, 25–34.

 

31.  A német barokk irodalom magyarországi recepciójáról.

In: Magyar Könyvszemle, 1979, 183–187.

 

32.  Nemzetközi barokk-kutatás és magyar barokk irodalom.

In: MTA I. Oszt. Közl., 1979, 243–258.

 

1980

33.  Irodalompolitika Bethlen Gábor és a két Rákóczi György udvarában

In: Magyar Könyvszemle, 1980, 1–14.

 

34.  Bethlen Gábor és a magyar művelődés

In: Alföld, 1980/11, 57–61.

 

1981

35.  Gyöngyösi és a magyar költői hagyomány

In: Studia Litteraria, 1981, 21–34.

 

36.  Bethlen, Pázmány és a Káldi-Biblia

In: Századok, 1981, 737–743.

 

37.  Újabb kutatások a magyar barokkról és Zrínyiről

In: Irodalomtörténet, 1981, 987–1007.

 

1982

38.  Manierizmus és barokk határán. (Adalékok 17. századi prózánk stílustörténetéhez)

In: Studia Litteraria, 1982, 29–46.

 

39.  Janzenizmus és ortodoxia. (Az egri püspöki könyvtár olasz anyaga a felvilágosodás korában)

In: Magyar Könyvszemle, 1982, 60–67.

 

40.  Bocskai István alakja a magyar irodalomban.

In: Alföld, 1982/11, 80–86.

 

41.  A régi magyar irodalom Kodály művészetében.

In: Alföld, 1982, 21–25.

 

42.  Ebből részlet: Látóhatár, 1983/4, 188.

 

1983

43.  Luther és a magyar művelődés.

In: Napjaink, 1983/12, 36–38.

 

44.  Egy modern Pázmány-kép elé.

In: Vigilia, 1983, 483–487.

 

45.  Esterházy Miklós és a protestáns vallásszabadság.

In: Theológiai Szemle, 1983, 78–81.

 

46.  A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi ellenreformáció kezdetei

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1983, 130–136.

 

47.  Faludi Ferenc retorikai műveltsége és prózastílusa

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1983, 508–514.

 

1984

48.  A magyarországi reformáció kialakulása és fejlődési tendenciái

In: Világosság, 1984, 34–40.

 

49.  Újabb kutatások a pápai és sárospataki református kollégium történetéről

In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, III, 1984, 317–320.

 

1985

50.  Pázmány Péter és a római Collegium Germanicum Hungaricum.

In: Studia Litteraria, 1985, 29–40.

 

1987

51.  Pázmány Péter halálának 350. évfordulóján.

In: Vigilia, 1987/4, 258–262.

 

1989

52.  A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár kincsei.

In: Erdélyi Tükör, 1989/1, 7–8.

 

53.  Magyar szak a bécsi egyetemen.

In: Új Forrás, 1989/4, 76–80.

 

54.  Válságkép és reformprogram egy Comenius-műben

In: Körösök Vidéke, Gyula, 1989, 19–24.

 

55.  Irodalmunk Szent István-ábrázolásai.

In: Jel, 1989/1, 39–41.

 

1990

56.  Pázmány, Szántó, Bellarmino.

In: Studia Litteraria, 1990 (1991), 61–67.

 

1991

57.  “Levelet írok, nem könyvet”. (Mikes Kelemen és az emlékírás)

In: Szabolcs-Szatmári Szemle, 1991/1, 85–89.

 

1992

58.  Pázmány Péter ismeretlen levele Roberto Bellarminóhoz

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1992, 81–83.

 

1993

59.  A restek eledele.

In: Rubicon, 1993/1–2, 20–22.

 

60.  Pázmány, a nemzetnevelő.

In: Rubicon, 1993/6, 30–33.

 

1994

61.  “Az magyari nyelvnek dicsősége”. (Balassi-értelmezések, 1899–1994)

In: Hitel, 1994/6, 5–14.

 

1995

62.  Huszár Gál perbefogása és kiközösítése

In: Rubicon, 1995/6–7, 12–13.

 

63.  Hitújítás, hitvita, egyházszakadás

In: Rubicon, 1995/10, melléklet, III–IV.

 

64.  Tradíció és reprezentáció. (Humanista szerzők Mátyás király udvari ünnepségeiről)

In: Irodalomtörténet, 1995/2–3, 326–336.

 

1996

65.  “Az magyari nyelvnek dicsősége”, (Balassi-értelmezések, 1899–1994)

In: Iskolakultúra (Pécs), 1996/9, 38–48. (A korábbi hasonló című tanulmány bővített változata.)

 

1997

66.  Ismeretlen latin köszöntővers Pázmány Péter bíborosi kinevezése alkalmából

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1997/1–2, 159–165.

 

67.  Vallás, közösség, régi magyar irodalom

In: Hitel, 1997/8, 85–94.

 

68.  Balassi Bálint egri éveiről.

In: Agria Évkönyv, XXXIII, Eger, 1997, 627–635.

 

69.  Bán Imre életműve és szellemi öröksége

In: Debreceni Szemle, 1997/3–4, 447–454.

 

1998

70.  Hagyomány és megújulás az ezredforduló kulturális értékrendjében

In: Hitel, 1998/9, 37–45.

 

71.  Könyvkiadás Felső-Magyarországon a 16–17. században

In: Könyv és Könyvtár, 1998, 5–22.

 

72.  Retorika és etika Pázmány Péter prédikációiban

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1998/5–6, 687–695., valamint Visszapillantó tükör. Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapján, Bp., 2000, 25–33.

 

73.  Egyetemszervezési kísérlet Kolozsvárott a 16. században

In: Debreceni Szemle, 1998/4, 665–669.

 

74.  Műveltség és tudomány a barokk kori Egerben.

In: Új Hevesi Napló, 1998/6, 24–28.

 

75.  A nemzeti sors toposzai Tinódi históriás énekeiben.

In: Studia Litteraria, 1998, 5–15.

 

1999

76.  Az egri egyházmegye szerepe a régió művelődésében (1687–1848)

In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1999/1–2, 65–74.

 

77.  Pázmány vitairatai a keresztény egységről és az iszlámról.

In: Vigilia, 1999/7, 514–520.

 

2000

78.  Élet a jég alatt. Önmentési kísérletek a három részre szakadt országban.

In: Hitel, 2000/5, 29–45.

 

79.  Valamint: Romlás és reménység. Szerk. KURUCZ Gyula, Bp., 2000, 71–87.

 

80.  Virtus, religio, natio (Nemzettudat a kora újkori magyar irodalomban).

In: Hitel, 2000/12, 59–66.

 

81.  Ekkleziológia és retorika Pázmány Péter műveiben

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2000/3–4, 294–310.

 

82.  Pápai Páriz Ferenc kiadatlan verse Zrínyi Miklósról (társszerző: Gábor Csilla)

In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2000/5–6, 755–758.

 

83.  Pietas, ars, scientia. Eszterházy Károly mecénási tevékenysége

In: Limes, 2000/4, 81-88.

 

2001

84.  Szellemi műhelyek a kora újkori Magyarországon

In: Hitel, 2001/5, 57-79.

 

85.  „Az okosság mestere a jó életnek". Pázmány Péter prudenciafogalmáról

In: Műhely, 2000/5, 64-67.

 

86.  Utazások szervezése a barokk kori Magyarországon

In: Agria XXXVII, Eger, Dobó I. Vármúzeum Évkönyve, 2001, 207-220.

 

87.  Debreceni festett pergamenkötések

In: Könyv és Könyvtár, 2000-2001, 189-192.

 

2002

88.  Az egri vár diadala a XVI-XVII. századi irodalomban

In: Agria XXXVIII, Eger, 2002, 189-201.

 

89.  Bizánci történetírók egy Pázmány-vitairatban,

In: Posztbizánci Közlemények (Debrecen), V. köt. 2002, 1-8.

 

2004

90.  Hungáriából Európába. Utazó magyarok a kora újkorban

In: Disputa, Debrecen, 2004/5, 4-11.

 

91.  A német irodalom magyarságképe

In: Hitel, 2004/5, 121-123.

 

92.  Bocskai István alakja a magyar irodalomban

In: Kisebbségkutatás, 2004/3, 357-364, valamint Hajdúböszörményi Honismereti Kézikönyv, 2004, 68-76.

 

93.  A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban

In: Hitel, 2004/11, 102-112.

 

94.  Litterae missionariorum

In: Egyháztörténeti Szemle, 2004/2, 154-162.

 

2006

95.  Végvár és kultúra

In: Magyarország védelme, Európa védelme, szerk. Petercsák Tivadar, Berecz Mátyás, Eger, 2006, 185-197 (Studia Agriensia 24).

 

2007

96.  Királylány, őrgrófné, szenvedők istápolója. Emlékezés Szent Erzsébetre,

In: Új Hegyvidék, 2007/1–2, 86-90.

 

97.  De Ruyter admirális és a magyar irodalom

In: Debreceni Szemle, 2007/2, 167–173.

 

98.  Régiótörténet nemzetközi kontextusban

In: Klió, 2007/3, 119-124.

 

99.  Könyvünnep Egerben

In: Agria, 2007/1, 23-26.

 

2008

100. Szent Erzsébet a kora újkori magyar irodalomban

In: Debreceni Szemle, 2008/2, 214–222.

 

101. Irodalom, történelem, értékzavar. Jegyzet a háromkötetes kora újkori anyagáról

In: Kortárs, 2008/7–8, 113–117.

 

102. Telekesy István egri püspök könyvjegyzéke 1699-ből

In: Magyar Könyvszemle, 2008/4, 443–449.

 

103. Humanizmus és Biblia-fordítás

In: Disputa, 2008/11-12, 90–92.

 

104. A barokktól a felvilágosodásig (kiállításmegnyitó az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban)

In: Agria, 2008/4, 105–108.

 

105. A Caritas Romana motivuma az irodalomban és a folklórban

In: Ethnographia, 2008/4, 1–21.

 

106. Pázmány Péter memoranduma a vallásszabadságról

In: Keresztény Szó (Kolozsvár), 2009/2, 1–4.

 

 

107. La predicazione, uno dei generi principali della letteratura barocca dell’Europa centrale.

In: Venezia eUngheria nel contesto del barocco europeo. A cura di Vittore BRANCA, Firenze, Olschki, 1979, 287–303.

 

108. Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma e la formazione della Controriforma ungherese.

In: Roma e l’Italia nel contesto della storia delle universitá ungheresi. Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1985, 115–126. (Studi e Fonti per la storia dell’Universitá di Roma, 5.)

 

109. Johann Ladislaus Pyrker und die europäische Literatur.

In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. (A II. nemzetközi hungarológiai kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szept. 1–5.) Bd. I, Bp–Wien, 1989, 150–154.

 

110. The Collegium Germanicum Hungaricum in Rome and the Beginning of Counter-Reformation in Hungary.

In: Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixtieenth and Seventeenth Centuries. Ed. by. R. J. W. EVANS and T. V. THOMAS, Macmillan, London, 1991, 110–122.

 

111. Bellarmino-Rezeption und Antibellarminismus in Ungarn 1590–1625

In: Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock, Bd. II. Hrsg. Dieter BREUER, Wiesbaden, 1995, 809–816.

 

112. Dva epigrama o miru Ivana Česmičkog-Janusa Pannoniusa.

In: Hrvatska-Madarska. Stoljetne književnei likovno-umjetničke veze. Uredila Jadranka DAMJANOV, Zagreb, 1995, 79–84.

 

113. Das Collegium Germanicum Hungaricum in Rom zwischen Spätbarock und Aufklärung.

In: Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradition. Hgg. K. GARBER, H. WISMANN, Bd. II, Tübingen, Niemeyer, 1996, 1057–1066.

 

114. Odmiany idealu rycerskości w literaturze węgierskiej przelomu XVI i XVII wieku.

In: Tematy węgierskie, red. Maria Wozniakiewicz-Dziadosz, Lublin, Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1997, 117–128.

 

115. La culture de l’Eglise Catholique en Hongrie au début de l’age modern.

In: Hungaria regia (1000–1800). Coord. B. BASICS–J. Van der BEKE, Brepols Publishers, Turnhout (Belgique), 1999, 70–79. (Flamandul: De culture van de katholieke kerk in Hongarije in het begin van de moderne tijd, ibidem.)

 

116. Katolicka vzdelanost na územi Slovenska v 17. storiei

In: Rozpravy k slovenskym dejinám, zostavovatel Viliam EIEAJ, Slovak Academic Press, Bratislava, 2001, 17-36.

 

117. Retorica ed etica nella raccolta di prediche di una gesuita ungherese: Péter Pázmány

In: Una pastorale della comunicazione. Italia, Ungheria, America e Cina: l'azione dei Gesuiti dalla fondazione allo scioglimento dell'Ordine, a cura di Diego POLI, Roma, 2002, 273-282.

 

118. Un panegirico sconoscuto in lingua latina su P. Pázmány nominate cardinale, ibidem, 443-450.

 

119. Ekklesiologie und gattungspezifische Rhetorik in den Schriften des Erzbischofs Peter Pázmány

In: Textualität und Rhetorizität, Hg. Kálmán KOVÁCS, Frankfurt am Main, 2003, 25-41.

 

120. Bálint Balassi, der erste grosse Dichter der ungarischen Sprache

In: Miteinander (Schriftenreihe des Ungarischen Kulturinstituts, Bd. 4), Stuttgart, 2004, 150-159.

 

121. Militia et littera. Volkscharakterologische Ungarn-Topoi in der frühen Neuzeit

In: Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit, Hgg. Dieter BREUER u. Gábor TÜSKÉS, Beihefte zu Simpliciana 1, Peter Lang, Bern-Berlin-usw. 2005, 111-124.

 

122. Studenten aus den Ländern der Stephanskrone

In: Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen, Hg. von Márta Fata, Gyula Kurucz, Anton Schindling, Stuttgart, 2006, 115-134.

 

123. Un capitolo della storia dell’Umanesimo postcorviniano: Celio Calcagnini

In: Studia Historica Adriatica ac Danubiana, Duino Aurisina, Trieste, 2009, 13–23.

 

124. Die Topoi des Nationalschicksals bei Zrínyi

In: Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa, Hg. W. Kühlmann, G. Tüskés, Tübingen, 2009, 159–173 (Frühe Neuzeit, 141).

 

125. Giansenismo ed ortodossia.

In: Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo. A cura di Béla KÖPECZI, Péter SÁRKÖZY, Bp., 1982, 225–234.

 

126. Höfische Repräsentation in Ungarn während der Herrschaft von Sigismund und Matthias Corvinus.

In: Das Zeitalter König Sigmunds. Hrsg. von Tillmann SCHMIDT–Péter GUNST, Debrecen, University Press, 2000, 191–208.

 

127. Römische Priesterausbildung ungarischer Alumnen in der frühen Neuzeit.

In Die ungarische Universitätsbildung und Europa, hrsg. Márta FONT, László SZÖGI, Pécs, 2001, 119-131.

 

128. Katholische Erneuerung im europäischen Kontext: Der Fall Oberungarns im 17. Jahrhundert.

In The First Millennium of Hungary in Europe, ed. by Klára PAPP and János BARTA, Multiplex Media UP Debrecen, 2002, 349-364.

 

129. Die Rezeption byzantinischer Geschichtschreiber in den Werken von Péter Pázmány

In: Studia Postbyzantina Hungarica, VI, 2003, 1-9.

 

130. Multiconfessionalité et multiculturalité en Haute-Hongrie au XVII siécle, in: Regards croisé. Recherchesen Lettres et en Histoire, France et Hongrie. Publié de Jean-Luc Fray et Tivadar Gorilovics, Debrecen, 2003, 101-114.

 

131. Autori antichi nelle prediche di Péter Pázmány, in L'ereditá classica in Italia e inUngheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a cura di Péter Sárközy, Vanessa Martore, Bp., Editore Universitas, 2004, 301-310.

 

132. Kapitel aus dem Nachleben des corvinianischen Humanismus: C. Calcagnini in Ungarn, in: Matthias and his legacy, eds. A. Bárány, A. Györkös, Debrecen, 2009, 265–274 (Speculum Historiae Debreceniense, 1).

 

133. L’esperienza romana di István Telekesy, vescovo di Eger, in: Da Roma in Hungaria, a cura di Tamás Véghseő, Nyíregyháza, 2009, 113–120 (Collectanea Athanasiana, Studia I/2).

 

134. Megjegyzések Pázmány gráci vitairatairól. In: Pázmány Péter emlékezete.

Szerk. LUKÁCS László–SZABÓ Ferenc, Róma, 1987, 181–196.

 

135. Janus Pannonius két epigrammája a békéről.

In: Horvátország/Magyarország. Évszázados irodalmi és képzőművészeti kapcsolatok. Szerk. Jadranka DAMJANOV, Zágráb, 1995, 343–348.

 

136. Pragmatikus alakzatok egy Pázmány-vitairatban.

In: Szöveg és stílus (Szabó Zoltán köszöntése), szerk. Péntek János, Kolozsvár, 1997, 92–97.

 

137. Krakkói humanista verseskötet a magyar történelemről

In: Lengyelek és magyarok a 16. századi Európában, szerk. Amedeo di Francesco, Nagy László Kálmán, Krakkó, 2004, 43-60.

 

138. Az irónia változatai Pázmány Péter vitairataiban

In: Időmértékek, értékek, kontextusok, szerk. Bányai Éva–Szonda Szabolcs, Bukarest, 2008, 41–46.

 

139. Balassi Egerben.

In: Régi magyar századok. (Adatok a reneszánsz és barokk irodalom történetéhez), Bp., 1973, 26–27.

 

140. Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecénás.

In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk. SZAUDER József–TARNAI Andor, Bp., 1974, 333–367.

 

141. “Pöngését koboznak…”.

In: A régi magyar vers. Szerk. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., 1979, 225–234.

 

142. Kálvin és Szervét (Csillag a máglyán).

In: Budapest Studió Füzetei I (MAFILM–MOKÉP kiadvány). Szerk. Magyar Róza, 1979, 12–25.

 

143. A Mentség műfaja.

In: Tótfalusi Kis Miklós-előadások. Szerk. GOMBA Szabolcsné–HAIMAN György, Debrecen, 1985, 26–30.

 

144. Pázmány Péter a pszichografológus szemével.

In: Rákosné Ács Klára: Vallanak a betűk, Bp., 1985, 83–87.

 

145. Pázmány Péter udvartartása.

In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. VÁRKONYI Ágnes, Bp., Gondolat K., 1987, 166–175.

 

146. História, emlékirat, önvallomás.

In: Irodalom és ideológia a 16–17. században. Szerk. VARJAS Béla, Bp., Akadémiai K., 1987, 61–90. (Memoria Saeculorum Hungariae, 5.)

 

147. Pyrker János László és a világirodalom

In: Pyrker-Emlékkönyv. Szerk. HÖLVÉNYI György, Eger, 1987, 195–204.

 

148. Reneszánsz és barokk művelődés Erdély történetében

In: Tanulmányok Erdély történetéről. Szerk. RÁCZ István, Debrecen, 1988, 92–98.

 

149. A római Collegium Germanicum Hungaricum magyar alumnusai a 17. század közepén.

In: Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. Szerk. Zombori István, Szeged, 1988, 95–102.

 

150. Iskolai színjátszás a római Collegium Germanicum Hungaricumban.

In: Iskoladráma és folklór. Szerk.PINTÉR Márta Zsuzsanna, KILIÁN István, Debrecen, 1989, 27–33.

 

151. Az egyházak szerepe 16–18. századi irodalmunk fejlődésében.

In: Egyházak a változó világban. Szerk. BÁRDOS István, BEKE Margit, Esztergom, 1991, 41–46.

 

152. Mikes Kelemen és a magyar emlékírók.

In: Irodalom, történelem, folklór. Szerk. HOPP Lajos–PINTÉR Márta–TÜSKÉS Gábor, Debrecen, 1992, 67–70.

 

153. Magyarországi diákok Rómában a középkor végén

In: Régi és új peregrináció. (A III. nemzetközi hungarológiai kongresszuson elhangzott előadások, 1991. aug. 12–16.) 1. kötet, Budapest–Szeged, 1993, 501–507.

 

154. Eszterházy Károly római tanulmányai és az egri barokk

In: Az Egri Tanárképző Főiskola Közleményei, XXI, Eger, 1993, 43–54.

 

155. Katolikus megújulás és barokk műveltség

In: Az egyház és a barokk kor. Szerk. LÖFFLER Erzsébet, Eger, 1993, 29–46.

 

156. Római hatások a barokk kori magyarországi főpapi könyvgyűjtésben

In: Kétszáz éves az egri Főegyházmegyei Könyvtár. Szerk. ANTALÓCZY Lajos, Eger, 1993, 83–91.

 

157. Magyarországi pálosok tanulmányai a római Collegium Germanicum Hungaricumban

In: Pálos rendtörténeti tanulmányok. (Varia Paulina I). Szerk. SARBAK Gábor, Csorna, 1994, 6–15.

 

158. Lépes Bálint és az olasz seicento stílus.

In: Klaniczay-Emlékkönyv. Szerk. JANKOVICS József, Bp., 1994, 334–343.

159. Verselemzések. (Ómagyar Mária-siralom; Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Egy dunántúli mandulafáról; Bornemisza Péter: Siralmas énnékem). In: 99 híres magyar vers, Bp., Móra K., 1994, 5–27.

 

160. Esterházy Miklós, a hitvitázó nádor.

In: Tarnai Andor-Emlékkönyv. Szerk. KECSKEMÉTI Gábor, Bp.,1996, 31–42. (Historia Litteraria, 2.)

 

161. A barokk; Az emlékírás.

In: Pannon Enciklopédia. (Magyar nyelv és irodalom). Szerk. Sípos Lajos,Bp., 1997, 230–231, 242–243.

 

162. A vitézség eszményének változatai a 16–17. század fordulójának magyar irodalmában.

In: Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században. Szerk. PETERCSÁK Tivadar, Eger, 1997, 203–215. (Studia Agriensia, 17.)

 

163. Pázmány és Zrínyi.

In: R. Várkonyi Ágnes-Emlékkönyv. Szerk. Tusor Péter, Bp., ELTE, 1998, 320–332.

 

164. Ókeresztény szerzők Pázmány Kalauzában.

In: A magyar művelődés és a kereszténység

165. (A IV. nemzetközi hungarológiai kongresszus előadásai), Bp.–Szeged, 1998, 710–716.

 

166. "Csikorgó előidőkből létünk talpa lesz” (Németh László esszéi a régi magyar irodalomról).

In: Németh László irodalomszemlélete. Szerk. Görömbei András, Debrecen, 1999, 7–25. (Csokonai Könyvtár, 17.)

 

167. A zsoltárhagyomány Kányádi Sándor költészetében

In: In honorem Czine Mihály. Szerk. Görömbei András–Kenyeres Zoltán, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999, 196–206.

 

168. Királyi reprezentáció és udvari kultúra a Zsigmond kori Budán

In: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Ágnes, Debrecen, 1999, 57–68.

 

169. “Püspökünk, példánk és tükörünk volt”. Eszterházy Károly életpályája és egyénisége

In: Eszterházy Károly Emlékkönyv. Szerk. Kovács Béla, Eger, 1999, 7–22.

 

170. Melius Juhász Péter; Pázmány Péter.

In: Száz portré a magyar történelemből. Millenniumi arcképcsarnok. Szerk. Rácz Árpád, Bp., 1999, 72–74, 92–95.

 

171. A “honi öröklét” versfüzére. (Illyés Gyula: Kormos képek…).

In: In honorem Tamás Attila. Szerk. Görömbei András, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000, 282–290.

 

172. Karrier és mecenatúra. Nádasdy Tamás és sárvári udvartartása.

In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra, szerk. Czoma László, Keszthely, 2000, 33–43.

 

173. Pázmány Péter felső-magyarországi missziója.

In: Pázmány Péter és kora, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, 2001, 71-80 (Pázmány Irodalmi Műhely, 2).

 

174. Pázmány Péter: Kalauz; Szalárdi János: Siralmas magyar krónika

In: Magyar könyvek – magyar századok, szerk. Kollega Tarsoly István, Bp. 2001, 82-86, 104-107.

 

175. A Warszewicki-testvérek és Magyarország

In: Lengyelek és magyarok Európában, szerk. Nagy László Kálmán, Debrecen, 2001, 116-122.

 

176. Militia et littera. Egy népkarakterológiai toposz változatai a XVI. század végén.

In: Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a 60 éves Kósa László tiszteletére, Bp., 2002, 109-113.

 

177. Pázmány Péter Krakkóban

In: Bámulám a Visztulát ... Krakkó a magyar művelődés történetében, szerk. KOVÁCS István, PETNEKI Áron, Bp. 2003, 172-182.

 

178. Egy archaikus népi ima szövegváltozata Egerből

In: Imádságos asszony (Erdélyi Zsuzsa köszöntése), szerk. Czövek Judit, Bp. 2003, 105-112.

 

179. Mesterségdicsérő énekek a kora újkori Magyarországon

In: Vándorutak. Múzeumi örökség, Bodó Sándor tiszteletére, Bp. 2003, 151-158.

 

180. Pázmány Péter

In: Esztergomi érsekek 1001-2003, szerk. BEKE Margit, Bp. 2003, 284-291.

 

181. Bán Imre életműve és szellemi öröksége

In: Bán Imre: Apáczai Csere János, Bp. Akadémiai, 2. kiadás, 701-711.

 

182. Multikulturalitás Felső-Magyarországon a XVII. században,

In: Multikulturalitás, nemzeti identitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországban, szerk. FÓRIÁN Éva, Lengyel Tanszék, Debrecen, 2004, 321-332 (uez lengyelül, uo. 11-17).

 

183. Képtisztelet vagy bálványozás? Pázmány Péter hitvitái a szentek ábrázolásáról.

In: "Tenger az igaz hitrűl való egyenetlenségek eláradott özöne". Tanulmányok 16-19. századi hitvitáinkról, szerk. Heltai János és Tasi Réka, Miskolc, 2005, 67-78.

 

184. A nádor és az érsek (Esterházy Miklós vitája Pázmány Péterrel)

In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára, szerk. Angi János és Barta János, Debrecen, 2005, 55-62.

 

185. Reprezentáció és mecenatúra Pázmány Péter udvarában

In: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században, szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó, Bp. 2005, 361-374.

 

186. Virtus és poézis (Az önszemlélet és nemzettudat toposzai Zrínyi műveiben)

In: Nemzet – identitás – irodalom, szerk. Bényei Péter, Gönczy Monika, Debrecen, 2005, 34-65.

 

187. "Nem úgy bátya!" Marginálisok Pázmány Kalauzában

In: "Nem sűlyed az emberiség" Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, szerk. JANKOVICS József, SZABÓ G. Zoltán, MTA Irodalomtud. Intézete, Bp, 2005, CD Nr. 42, 1–6.

 

188. A német nyelvterület jezsuita egyetemei és Magyarország a kora újkorban

In: A jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. Szilágyi Csaba, Piliscsaba, 2006, 481-496.

 

189. A Bocskai-Apológia előtörténete

In: "Frigy és békesség legyen" A bécsi és a zsitvatoroki béke, szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Debrecen, 2006, 177-182.

 

190. A debreceni nyomda latin-magyar tankönyvkiadási programja 1591-ben (kísérőtanulmány a Bibliotheca Hungarica Antiqua 40. kötetéhez), Balassi Kiadó, 2007, 56 lap.
Pázmány Péter prédikációja Szent Mártonról, in Szilas László Emlékkönyv, METEM, Bp. 2007, 235–244.

191.
Virtus és poézis. Önszemlélet és nemzettudat Zrínyi Miklós műveiben

In: Hősgaléria. A Zrínyiek a magyar és horvát históriában, szerk. BENE S. és HAUSNER G., Bp. Zrínyi Kiadó, 2007, 113–136.

 

192. Válaszkísérletek a krízisre: felekezetek az Iszlám árnyékában

In: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára, MTA Történettud. Intézete, Compact Disc, 2007, 377–390.

 

193. Telekesy István püspök könyvei Egerben,

In: Summa (Tanulmányok Szelestei Nagy László tiszteletére), Piliscsaba, 2007, 33-37.

194.
Telekesy István egri püspök Róma-élménye

In: Collectanea Athanasiana, szerk. Véghseő Tamás, Nyíregyháza, 2008, 129–135 (Collectanea Athanasiana I,Studia vol. 1).

 

195. Egy humanista polihisztor Egerben: Celio Calcagnini

In: Memoria rerum.

 

196. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére, szerk. Á. Varga László, Eger, 2008, 63–72.

 

197. „Erkölcsöknek tündöklő gyöngyszeme” Szent Erzsébet a kora újkor magyar irodalmában

In: Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar–német kultúrkapcsolatok Közép-Európában, szerk. Gábor Csilla et al., Cluj–Napoca, 2009, 9–17.

 

198. „Erdély Hektora” avagy „tirannusa”? Báthory Gábor a kora újkor magyar irodalmában

In: Báthory Gábor és kora, szerk. Papp K., Jeney-Tóth A., Ulrich A., Debrecen, 2009, 29–36.

 

199. Katolikus reform és ellenreformáció a kora újkori Magyarországon (Az újabb kutatások szemléje)

In: Egyház és kegyesség a kora újkorban, szerk. Baráth B. L., Csorba D., Fazakas G. T., 2009, 35–58.

 

200. Balassi Bálint, a költő és katona

In: Balassi Bálint emlékezete, szerk. Renn Oszkár, Eger, 2009, 11–22.

 

201. Erdődy Gábor egri püspök könyvjegyzéke

In: Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára, szerk. Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla, Eger, 2009, 23–29..

 

202. Szabadsághős vagy „törökös cimbora”? Thököly Imre a kora újkori magyar költészetben

In: Thököly Imre gróf és felkelése, szerk. Kónya Péter, Presov, 2009, 39–48.

 

203. Csáky Imre bíboros római tanulmányai

In: Bosák Nándor tiszteletére, szerk. Várhelyi Ilona, Debrecen, 2009.

 

Recenzió:

 1. Monok István: Les bibliothéques et la lecture dans le Bassin des Carpates, Paris, Honoré Champion, 2011, 278 (Bibliotheque d’études de l’Europe Centrale, vol. 4).
  in: Magyar Könyvszemle, 127. évf. 2011/3, 420–421.

 2. Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században, Bp. MTA Történettudományi Intézete, 2010, 564 (História Könyvtár, Monográfiák 27.)
  in: ItK, 115. évf. 2011/1, 98–104.

 3. D. Molnár István: Kálvinista csepp a katolikus tengerben, Balassi Kiadó, 2009, 286, ISBN 978-963-506-787-9.
  in: ItK, 115. évf. 2011/4, 490–493.

 4. Die Ideologie der Formen, Irodalomtörténeti Közlemények, 2010/4, 369–372.

 5. Kecskeméti Gábor: „A böcsületre kihaladott…” A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Irodalomtörténeti Közlemények, 2009/2, 236–242.

 6. G. Tüskés–É. Knapp: Germania Hungaria Litterata, Magyar Tudomány, 2009/7, 889–892.

 7. Erdély katolikus egyháztörténete németül, Hitel, 2009/3,126–128.

 8. Litterae missionariorum III–IV, Századok, 2009/4, 1008–1012.

 9. Heltai János: Műfajok és művek, Magyar Könyvszemle, 2009/1, 136–140.

 10. Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a 16–18. században
  In: Acta Litteraria, 1973/1–2, 259–261.

 11. Litterature de la Renaissance.
  In: Slavica, Debrecen, vol. XIX, 1982, 155–157.

 12. “Der ungarische Cicero-Kardinal”.
  In: Bücher aus Ungarn, 1988/2, 9–11.

 13. Kapocs a magyarság és Európa között.
  In: Kelet–Nyugat (Nagyvárad), 1990. nov. 2.

 14. Háromszéki iskoladrámák.
  In: Kelet–Nyugat (Nagyvárad), 1991. febr. 21.

 15. Hauser, Arnold: A művészet és irodalom társadalomtörténete.
  In: Alföld, 1970/9, 84–86.

 16. Hauser, Arnold: Der Manierismus.
  In: Helikon, 1970, 246–266.

 17. Laskai János válogatott műveinek kritikai kiadásához.
  In: Napjaink, 1971/1, 11.

 18. Koltay-Kastner Jenő: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete.
  In: Alföld, 1971/7, 82–83.

 19. Fülleborn, Ulrich: Die barocke Grundspannung
  In: Helikon, 1971, 93.

 20. Lange, Klaus Peter: Theoretiker des literarischen Manierismus
  In: Helikon, 1971, 283–284.

 21. Az irodalmi műelemzés új lehetőségei. (Hankiss Elemér könyvéről)
  In: Napjaink, 1971/6, 11.

 22. Vathy Zsuzsa: Erőterek
  In: Életünk, 1971/1, 56.

 23. Windfuhr, Manfred: Die barocke Bildlichkeit und ihre Kritiker
  In: Helikon, 1972, 146–147.

 24. Schlauch, Margaret: English Medieval Literature
  In: Helikon, 1972, 141–142.

 25. Theorie und Technik des Romans im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von Dieter Kimpel und Conrad Wiedemann.
  In: Helikon, 1972, 254.

 26. 178. Rübakov, Borisz Alekszandrovics: “Ének Igor hadáról” és kortársai
  In: Helikon, 1972, 515–516.

 27. Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a 16–18. században
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1972, 387–389.

 28. Borsod és régi irodalmunk.
  In: Napjaink, 1972/10, 10.

 29. Őry Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1972, 723–726.

 30. Régi irodalmunk bibliográfiájáról
  In: Alföld, 1973/9, 76–77.

 31. Mészáros István: Népoktatásunk 1553–1777 között
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1973, 489–490.

 32. Acta Historiae Litterarum Hungaricorum X–XI
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1973, 630–631.

 33. Egy soproni humanista író portréja (Lackner Kristóf és kora)
  In: Életünk, 1973/5, 475–476.

 34. Csorba Zoltán: Kazinczy Gábor
  In: Napjaink, 1973/12, 10.

 35. Klaniczay Tibor: A múlt nagy korszakai
  In: Hevesi Szemle, 1973/4, 63.

 36. Burger, Heinz Otto: Renaissance, Humanismus, Reformation; Hauser, Arnold: Methoden moderner Kunstbetrachtung; Raymond, Marcel: La poesie française et le manierisme
  In: Helikon, 1973, 189–190., 182–183., 195–196.

 37. Eppelsheimer, Hanns: Geschichte der europäischen Weltliteratur; Walther von der Vogelweide, hrsg. von Siegfried Beyschlag; Wittschier, Heinz Willi: Die Lyrik der Pleiade
  In: Helikon, 1973, 609–611.

 38. Az Egri Levéltári Közlemények XVIII. századi száma
  In: Helikon, 1973, 629.

 39. Trinkaus, Charles: “In Our Image and Likeniss”; Diaz, Orozco: Manierismo y Barocco
  In: Helikon, 1974, 109–112.

 40. Contini, Gianfranco: Letteratura italiana delle origini
  In: Helikon, 1974, 265–266.

 41. Hellgardt, Ernst: Zum Problem symbolbestimmter und formalästheischer Zahlenkomposition; J. Fennell–A. Stokes: Early Russian Literature; Gillespie, Gerald: German Baroque Poetry
  In: Helikon, 1974, 530–531., 533–534.

 42. Bencze Lóránd: Pázmány és Kosztolányi prózastílusa
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1974, 125–126.

 43. Az egri vár híradójáról
  In: Archívum (Eger), 1974, 265–266.

 44. Tinódi egri históriás énekei
  In: Archívum (Eger), 1975, 117–118.

 45. Bogdán István: Régi magyar mesterségek
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1975, 402–403.

 46. Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon
  In: Magyar Könyvszemle, 1975, 111–112.

 47. Renaissance und Barock, hrsg. August Buck, Neues Handbuch der Literaturwissenschaft
  In: Helikon, 1975, 275–276.

 48. Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance
  In: Helikon, 1975, 301–302.

 49. Katolikus egyházi énekek. (RMKT XVII. sz. 7. k.)
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1976, 110–112.

 50. Kovács Sándor Iván: Pannóniából Európába
  In: Alföld, 1976/6, 80–81.

 51. Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok
  In: Alföld, 1976/10, 80–81.

 52. Bán Imre: Eszmék és stílusok
  In: Nagyvilág, 1976, 1750.

 53. Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése
  In: Alföld, 1977/3, 83–84.

 54. Pázmány Péter: Diatriba theologica
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1977, 279.

 55. “Számadás és bizonyság”. (Jakó Zsigmond könyvéről)
  In: Alföld, 1978/5, 78–80.

 56. Plett, Heinrich: Rhetorik der Affekte; Rezeption und Produktion zwischen 1570 und 1730, Festschrift für Günther Weydt
  In: Helikon, 1978, 240–241, 245–246.

 57. Szarota, Elida Maria: Geschichte, Politik und Gesellschaft im Drama des 17. Jahrhunderts; Barock-Symposion 1974, hrsg. von Albrecht Schöne
  In: Helikon, 1978, 390–392.

 58. Stalder, Xaver: Formen des barocken Stoizismus. Der Einfluß der Stoa auf die deutsche Barockdichtung
  In: Helikon, 1979, 437–438.

 59. Tóth István: Múzsák fellegvára
  In: Alföld, 1979/11, 91–92.

 60. Szentsei György Daloskönyve
  In: Irodalomtörténet, 1979, 663–667.

 61. Tótfalusi Kis Miklós Halotti Kártája
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1979, 111–112.

 62. A két Rákóczi György korának költészete (RMKT XVII. sz. 9. k.)
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1979, 471–474.

 63. Magyar irodalomtörténet németül. (Cs. Varga Istvánnal)
  In: Alföld, 1980/3, 91–93.

 64. Benkő Samu: Haladás és megmaradás
  In: Alföld, 1980/9, 68–70.

 65. Litterature de la Renaissance
  In: Helikon, 1980, 169–171.

 66. Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában
  In: Hungarológiai Értesítő, 1980, 132–133.

 67. Sumonyi Zoltán: Pázmány
  In: Alföld, 1981/1, 90–91.

 68. Varga Gábor: A hatodik ostrom
  In: Alföld, 1981/9, 77.

 69. Magyar gondolkodók, 17. század
  In: Filológiai Közlöny, 1981, 481–484.

 70. A Tóth Béla-bibliográfiáról
  In: Könyv és Könyvtár (Debrecen), 1982, 203–204.

 71. Browning, Robert M.: Deutsche Lyrik des Barock (1618–1723)
  In: Helikon, 1982, 123–125.

 72. Kisregények a reformáció koráról
  In: Alföld, 1982/1, 95–96.

 73. Melius Péter: Herbárium
  In: Alföld, 1982/4, 97–98.

 74. Gondolkodó magyarok
  In: Irodalomtörténet, 1982, 693–697.

 75. Bethlen Gábor korának költészete (RMKT XVII. sz. 8. k.)
  In: Irodalomtörténet, 1982, 951–956.

 76. Balassi Bálint és a 16. század költői
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1982, 512–513.

 77. Bethlen G. emlékezete; Bethlen G. krónikásai; A Mátyás-graduale; Vitkovics M. válogatott művei; Heltai G. és Bornemisza P. válogatott művei; L. Szczucki: Két 16. századi eretnek gondolkodó
  In: Hungarológiai Értesítő, 1982, 30–31., 72–73., 130–131., 196., 218.

 78. Memoria rerum; Bethlen Mihály útinaplója; Magyar drámaírók, 16–18. század
  In: Hungarológiai Értesítő, 1983, 23., 122., 109–110.

 79. Köpeczi Béla: Döntés előtt
  In: Magyar Könyvszemle, 1983/3, 309-310.

 80. Posthumus második kiadás. (Julow Viktor Fazekas-monográfiájáról)
  In: Napjaink, 1983/3, 32–33.

 81. Mészáros István két iskolatörténeti könyve
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1983, 425–428.

 82. Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában
  In: Kortárs, 1983, 145–147.

 83. “Adria tengernek fönnforgó habjai”. (Király E. és Kovács S. I. újabb Zrínyi-tanulmányairól)
  In: Kortárs, 1984, 1500–1501.

 84. Tóth-Máthé Miklós: Nábót szőlője
  In: Alföld, 1984/11, 87–88.

 85. Keresztúry Dezső: Híres magyar könyvtárak
  In: Hungarológiai Értesítő, 1984, 86–87.

 86. Bessenyei György: A Holmi; Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában
  In: Hungarológiai Értesítő, 1985, 32–33., 97–98.

 87. A Thököly-felkelés és kora
  In: Irodalomtörténet, 1985, 193–197.

 88. Pázmány Péter művei. In: Irodalomtörténet, 1985, 513–516.

 89. Magyar költők, 18. század
  In: Irodalomtörténet, 1985, 683–685.

 90. Egy kritika kritikája, avagy: magyar irodalomtörténet angolul
  In: Alföld, 1985/10, 93–95.

 91. “Bacchus tükrös templomában”. (Könyv a rokokóról)
  In: Alföld, 1987/5, 91–93.

 92. A nő az irodalomban
  In: Irodalomtörténet, 1987, 368–371.

 93. R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő murányi Venus
  In: Irodalomtörténet, 1987, 714–716.

 94. A nantes-i ediktum visszavonásáról. (Queniart, Labrousse, Bauberat könyveiről)
  In: Mérleg, 1987/3, 288–290.

 95. Pázmány Péter prédikációi
  In: Irodalomtörténet, 1989, 390–393.

 96. Három új kötet a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatban
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1989, 717–720.

 97. “Állottam vizének mélységei felett”. (Jegyzet Bán Imre Dante-könyvéről)
  In: Alföld, 1989/5, 80–83.

 98. Adalékok 16–20. századi művelődéstörténetünkhöz
  In: Hungarológiai Értesítő, 1989/3–4, 307–308.

 99. Mikes Kelemen: Az idő jól eltöltésének módja
  In: Hungarológiai Értesítő, 1990/3–4, 98–99.

 100. Europäische Städte im Zeitalter des Barock
  In: Helikon, 1990, 514–515.

 101. Gömöri György: Nyugatról nézve
  In: Kritika, 1990/12, 40.

 102. Szabó Ferenc: A teológus Pázmány
  In: Vigilia, 1990/10, 793–794.

 103. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei
  In: Irodalomtörténet, 1990, 499–502.

 104. Régi magyar költők tára XVII. sz. 13. k.
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1990, 135–139.

 105. Pálmai Kálmán: Kerecsényi Dezső
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1990, 559–560.

 106. “Cifra az mente, gyolcs az rokolya”
  In: Erdélyi Tükör, 1991/1, 24–25.

 107. Erdei Klára: Auf dem Wege zu sich selbst
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1991, 95–97.

 108. Minorita iskoladrámák
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1991, 221–223.

 109. Wesselényi István: Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1991, 427–428.

 110. Deutsche Dichter, Bd. 2; Aristotelismus und Renaissance, In memoriam Ch. B. Schmitt; Athanasius Kircher und seine Zeit
  In: Helikon, 1991, 290–292.

 111. Neddermeyer, Uwe: Das Mittelalter in der deutschen Historiographie; Geschichtsbewußtsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance, hrsg. August Buck etc.; Caspari, Fritz: Humanismus und Gesellschaftsordnung im England der Tudors
  In: Helikon, 1991, 438–442.

 112. Szabó Gyula: Ostorod volt-e Rodostó?
  In: Alföld, 1992/6, 82–84.

 113. Sigal, Pierre A.: L’homme et le miracle
  In: Magyar Könyvszemle, 1992, 190.

 114. R. E. Brown–J. P. Meier: Antioche et Rome
  In: Magyar Könyvszemle, 1992, 296–297.

 115. Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József
  In: Magyar Tudomány, 1992, 1015–1016.

 116. Botta István: Huszár Gál
  In: Magyar Tudomány, 1992, 1149–1151.

 117. Énekek és versek (1686–1700) RMKT XVII. sz. 14. k.
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1992, 704–706.

 118. Beiträge zur Aufnahme der italienischen und spanischen Literatur in Deutschland; Le Baroque autrichien au XVI–XVII. sičcle
  In: Helikon, 1992, 307–308., 572.

 119. Barocke Sammellust; Weltzig, Werner: Lobrede; Text und Bild, hrsg. von W. Harms; Cristina di Svezia; Opitz und seine Welt, Festschrift für G. C. Schulz–G. Behrend
  In: Helikon, 1993, 122–124., 413–414., 417., 575–576.

 120. “Szép magyarság eleven lángja”. (Komlovszki Tibor Balassi-könyvéről)
  In: Hitel, 1993/5, 100–102.

 121. Fontes rerum scholasticarum I–III
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1993, 280–284.

 122. A magyarországi katolikus tanintézetek színjátszásának forrásai
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1993, 447–449.

 123. Ungarische Drucke und Hungarica 1480–1720
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1993, 716–717.

 124. Szántó István: Confutatio Alcorani
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1993, 728–729.

 125. Szörényi László: Hunok és jezsuiták
  In: Alföld, 1993/11, 67–69.

 126. Feldt, Michael: Lyrik als Erlebnislyrik; Cersowsky, Peter: Magie und Dichtung
  In: Helikon, 1994, 237–239.

 127. Madarász Imre: A megírt élet
  In: Debreceni Szemle, 1994, 333–334.

 128. Alvinczi Péter válogatott művei; Sylvester János: Grammatica Hungarolatina; Szabó Ferenc: Szomjúság-forrás; Lukács László: A jezsuita rendtartomány...; Székely László: Bétsi utazásomról
  In: Hungarológiai Értesítő, 1994/3–4, 12–13., 79–80., 115., 116., 120–121.

 129. Katolikus egyházi énekek. (RMKT XVII. sz. 15. k.)
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1995, 252–256.

 130. Matthias Corvinus and the Humanisme
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1995, 641–644.

 131. Kósa László: Egyház, társadalom, hagyomány
  In: Alföld, 1995/8, 94–96.

 132. Gentry, F. G.: Bibliographie zur frühmittelhochdeutschen geistlichen Dichtung; Trunz, Erich: Weltbild und Dichtung im deutschen Barock; Eybl, Franz: Abraham a Sancta Clara
  In: Helikon, 1995, 186., 189–190., 192.

 133. Garstein, Oskar: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia
  In: Helikon, 1995, 389–390.

 134. Adel im Wandel (Niederösterreichische Landesausstellung 1990)
  In: Helikon, 1995, 390–391.

 135. Mallek, Janusz: Preussen und Polen
  In: Helikon, 1995, 527.

 136. Mátyás-Emlékkönyv; A kecskeméti piaristák könyve; Adattár 10., 15., 17., 26., 29. sz. kötetei
  In: Hungarológiai Értesítő, 1995 (interneten)

 137. Róma a felvilágosodás korában. (Jegyzet Hanns Gross könyvéről)
  In: Italianistica Debreceniensis, III, 1996, 59–63.

 138. Mittelalterliche Denk- und Schreibmodelle in der deutschen Literatur; Holtz, Sabine: Theologie und Alltag.
  In: Helikon, 1996, 169–170, 174.

 139. Koós Judith: Ráday Gedeon könyv- és műgyűjteménye a XVIII. században
  In: Könyv és Könyvtár (Debrecen), 1997, 161–163.

 140. Az európai kultúra bölcsőjénél. (Jegyzet Borzsák István könyvéről)
  In: Alföld, 1997/11, 91–95.

 141. Dülmen, Richard van: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit
  In: Helikon, 1997, 553–555.

 142. Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
  In: Könyv és Könyvtár (Debrecen), 1998, 315–318.

 143. Jakó Zsigmond Emlékkönyv; Jezsuita iskoladrámák
  In: Debreceni Szemle, 1998/2, 302–305.

 144. Katona Gábor: Vallás, szerelem, diplomácia. Sir Philip Sidney élete és művészete
  In: Debreceni Szemle, 1999/1, 131–132.

 145. Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet
  In: Irodalomtörténet, 1999/3, 485–490.

 146. Vizuális költészet Magyarországon, I–II
  In: Helikon, 1999/3, 466–467.

 147. Minnesang. A középkori német világi líra gyöngyszemei
  In: Helikon, 1999/4, 631–632.

 148. Tüskés Gábor: A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1999, 521–526.

 149. V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában
  In: Könyv és Könyvtár, 1999, 343–437.

 150. Bohemia et Hungaria. Tanulmányok a cseh–magyar irodalmi kapcsolatok köréből
  In: Debreceni Szemle, 2000/1, 154–155.

 151. Historisches Wörterbuch der Rhetorik I–IV
  In: Helikon, 2000, 241–242.

 152. Porkoláb Tibor: Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben
  In: Irodalomtörténet, 2000/2, 319–321.

 153. Szörényi László: Studia Hungarolatina.
  In: Irodalomtörténet, 2000/4, 592–596.

 154. Timon Sámuel: Tibisci Ungariae fluvii notio, Ethnica (Debrecen), 2001/1, 35.

 155. Neukirchen, Thomas: Inscriptio. Rhetorik und Poetik der Scharfsinnigen Inschrift im Zeitalter des Barock
  In: Helikon, 2001/1, 111-112.

 156. Das Bild vom Anderen,
  In: Helikon, 2001/1,113-114.

 157. Levél, író, irodalom. A levélirodalom történetéről és elméletéről
  In: Helikon, 2001/1, 117-118.

 158. Europa und die Türken in der Renaissance
  In: Helikon, 2001/4, 564-566.

 159. Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből
  In: Protestáns Szemle, 2001/1, 51-55.

 160. Die Konstruktion der Vergangenheit,
  In: Debreceni Szemle, 2003/1, 136-139.

 161. Fata Márta: Ungarn im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung
  In: Debreceni Szemle, 2003/2, 299-301.

 162. Knapp Éva: "Gyönyörű volt szál alakja". Szent István ikonográfiája
  In: ItK, 2002/5-6, 705-709.

 163. Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a 16-17. században
  In: Könyv és Könyvtár, 2003, 501-506.

 164. Binder, Thomas et al. Bausteine zu einer Geschichte der Philosophie
  In: Helikon, 2003/4, 476-478.

 165. Dukkon Ágnes, Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben
  In: ItK, 2004/5-6, 763-767.

 166. Múltunk tanújelei:Lymbus
  In: Hitel, 2004/3, 122-125.

 167. A német irodalom magyarságképe
  In: Hitel, 2004/5, 121-123.

 168. Litterae missionariorum I-II
  In: Egyháztörténeti Szemle, 2004/2, 154-162.

 169. "Csudájok vagy magyar poétáknak" (Sárközy Péter Faludi-monográfiájáról)
  In: Hitel, 2005/9, 117-120.

 170. "Festés, faragás nálunk" (Jávor Anna: Johann Lucas Kracker)
  In: Hitel, 2005/12, 123-125.

 171. Az interdiszciplináris komparatisztika úttörője: Hugó Meltzl,
  In: Klió, 2005/3, 3-6.

 172. Galla Ferenc: Ferences misszionáriusok
  In: Egyháztörténeti Szemle, 2005/2, 176–181.

 173. Közbeszéd, tudománytörténet, értékőrzés (Benkő Samu tanulmánykötetéről)
  In: Hitel, 2006/4, 114-116.

 174. Joachim Bahlcke: A magyar püspöki kar és a Habsburg-Monarchia
  In: Klió, 2006/1, 127-130.

 175. Kőszeghy Péter: Balassi Bálint
  In: ItK, 2008/1, 103–108.

 176. Knapp Éva: "A lói tanács zabolázója" Berei Farkas András
  In: ItK, 2008/2, 244–248.

 177. Heltai János: Műfajok és művek
  In: Magyar Könyvszemle, 2009/1, 136–140.

 178. Litterae missionariorum III–IV
  In: Századok, 2009/4, 1008–1012.

 179. Erdély katolikus egyháztörténete németül
  In: Hitel, 2009/3,126–128.

 180. G. Tüskés–É. Knapp: Germania Hungaria Litterata
  In: Magyar Tudomány, 2009/7, 889–892.

 181. Kecskeméti Gábor: „A böcsületre kihaladott…” A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján
  In: ItK, 2009/2, 236–242.

 

Lexikoncikkek:

 

Pápai János, Peregrináció, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, szerk. Kőszeghy Péter, IX. kötet, Budapest, 2009, 41, 125–126. Sámbár Mátyás, uo. X. kötet, 217–218.

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk. Péter László, I–III, Bp., 1994.; második kiadás uo. 2000.

Bt. I. monogrammal az alábbi 63 szócikk:

Ambrosovszky Mihály, Androvics Miklós könyvtára, Angyal Endre, Barkóczy Ferenc, Bán Imre, Bánffy Gergely, Bornemisza Tamás, Bors János, Borsos Tamás, Comenius Amos, Conrad Michael, Csíki székely krónika, Czegei Vass György, Czegei Vass László, Dévay András, Draskovich György, Fábián István, Forró György, Gálffy János, Gerézdi Rabán, Günther Sámuel, Gusztinyi János, Halmágyi István, Illyefalvi István, Jenei Ferenc, Károlyi Péter, Kecskeméti János, Kemény János, Király György, Klaniczay Tibor, Komjáti Benedek, Kornis Gáspár, Kovács József, Landovics István, Lépes Bálint, Martonfalvay Imre, Mikó Ferenc, Mindszenti Gábor, Monoszlói András, Nagy Ignác, Nagy Szabó Ferenc, Nemeskürty István, Pápai János, Pázmány Péter, Pécsi Lukács, Sámbár Mátyás, Stoll Béla, Szalárdi János, Szántó István, Széchényi György, Széchényi Pál, Szegedi Ferenc Lénárt, Szenci Fekete István, Szörényi László, Szilády Áron, Tallián Ferenc, Tóth István, Telegdi Miklós, Telekesy István, Türk Dániel, Traxler Ferenc, Veresmarti Mihály, Zay Ferenc.

A 2. kiadásban: Abádi Nagy Zoltán, Debreczeni Attila, Dobos István, Győri L. János, Határ, Szirák Péter.

 

Katolikus Lexikon. Szerk. Diós István, I–IV, Bp., 1995–1998. Bi. I. monogrammal:

Erazmisták, Hajnal Mátyás, hitvita, hitvitázó dráma.

Dictionnaire d’histoire et de geographie ecclesiastique. Dir. par R. Aubert, Paris, 1996, Janus Pannonius: Fasc. 152–153, p. 977–979.

Encyclopedia of the Renaissance. Ed. by Paul F. Grendler, vol. I, Charles Scribners Sons, New York, 1999, Balassi Bálint: 167–168.

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 25, Herzberg, 2005, Bél Matthias: 26.

 

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon,Bp. Balassi Kiadó, szerk. Kőszeghy Péter,

VI. kötet, 2006: Lépes Bálint, 488-489.

VII. kötet, 2007: Magyari István, Mikó Ferenc, Mindszenti Gábor, Monoszlói András, 163-164, 411-412, 421-422, 461-462.

VIII. kötet, 2008: Nagy Ignác 86, Nagy Szabó Ferenc 100–101, Nemzeti identitás 192–195, Nyéki Vörös Mátyás 250–251.

IX. kötet, 2009: Pápai János 41, peregrináció 125–126.

 

Kutatási beszámolók, nekrológok, köszöntések:

 1. Emlékezés János Istvánra = Egyén és világegész: János István tanulmányai, szerk. Mercs István, Nyíregyháza, 2012 (Modus Hodiernus, 5), 7–9.
 2. Szabó József köszöntése, in: Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban, szerk. Lóki József, Debrecen, 2010, 7.

 3. Tudomány a régióban, Debreceni Szemle, 2009/3-4, 468–472, valamint 2010/3, 198–203.

 4. Mátyás országa (kiállításmegnyitó), Déri Múzeum Évkönyve, 2009, 333–334.

 5. Ötszáz éves a magyarországi könyvnyomtatás.
  In: Helikon, 1973, 468.

 6. Szenci Molnár-ülésszak Sárospatakon.
  In: Helikon, 1974, 279–280.

 7. Bán Imre 70 éves.
  In: Helikon, 1975, 296–297.

 8. XVIII. Colloque internationale d’etudes humanistes.
  In: Helikon, 1975, 298–299.

 9. Egyháztörténeti konferencia Pázmány Péter emlékezetére
  In: Hungarológiai Értesítő, 1986/3–4, 272–273.

 10. Barokk-kutatók nemzetközi konferenciája Wolfenbüttelben.
  In: Helikon, 1977, 388.

 11. Venedig und Ungarn im europäischen Barock
  In: Wolfenbütteler Barock-Nachrichten, 1978, Nr. 1, 37–38.

 12. Osztrák–magyar tudományos ülésszak Faludi Ferenc halálának 200. évfordulóján
  In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1979, 708–711, németül: Acta Litteraria, 1980/1–2, 200–205.

 13. Régi könyvek, új felfedezések.
  In: Confessio, 1979/3, 81–86.

 14. Magyar–olasz hungarológiai konferencia Rómában.
  In: Hungarológiai Értesítő, 1982, 596–597.

 15. In memoriam Kovács Kálmán
  In: A Debreceni KLTE Évkönyve, 1983, 78–79.

 16. Interjú Bán Imrével.
  In: Alföld, 1985/12, 42–49.

 17. Tóth Béla köszöntése.
  In: Alföld, 1988/11, 93–95. Valamint: Debrecen, ó-kikötő, 1988, 11–15.

 18. Miklós Zrínyi e la cultura del suo tempo (Convegno di Debrecen)
  In: Rivista di Studi Ungheresi (Róma), III, 1988, 167–168.

 19. In memoriam Bán Imre.
  In: Alföld, 1990/5, 90–91.

 20. Bán Imre (1905–1990).
  In: Hungarológiai Értesítő, 1988, (1990)/3–4, 313–315.

 21. A “sacro poema” debreceni tudósa, Bán Imre.
  In: Italianistica Debreceniensis, I, 1994, 181–183.

 22. Imre Bán, studioso dell’italianistica.
  In: Italia ed Ungheria dagli anni trenta agli anni ottanta, a cura di Peter Sárközy, Bp., 1998, 133–136.

 23. OKTV-tapasztalatok magyar irodalomból.
  In: Módszertani Lapok, Magyar Szak, 1994/1–2, 49–54.

 24. In memoriam Barta Gábor.
  In: Századok, 1995, 964–965.

 25. Csokonai Könyvtár (Egy monográfiasorozat története).
  In: Magyar Felsőoktatás, 1995/1–2, 13.

 26. Deák Ernő előadása a DAB-ban.
  In: Debreceni Szemle, 1996/3, 459–460.

 27. Knézich Károly szemüvege.
  In: Új Hevesi Napló, 1998/9, 48–50.

 28. Emlékezés Barla Gyulára.
  In: Emlékezés Barla Gyulára. Szerk. Ungvári János, Debrecen, 2000, 50–52.

 29. A Magyar Tudomány Napja a millennium évében
  In: Debreceni Szemle, 2001/1, 142-143.

 30. Emlékezés Klaniczay Tiborra, Magyar Tudomány, 2002/11, 1474-1481.

 31. 1848. márc. 15. üzenete
  In: Református Tiszántúl, Debrecen, 2004/1, 4-5.

 32. From the History of Mission to the History of Culture. In memoriam Tóth István György
  In: Colloquia. Journal of Central European History, XII/1–2, 2005, 291–293.

 33. "Nem lehet az irodalmat szárazon előadni" (Bán Imre emlékezete)
  In:  Alföld, 2005/12, 49-58.

 34. Tudomány a régióban
  In: Debreceni Szemle, 2009/3-4, 468–472.

Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím
2003/04/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2003/04/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2003/04/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2004/05/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2004/05/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2005/06/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/2 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2005/06/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2005/06/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2006/07/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2006/07/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2006/07/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/2 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2007/08/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2007/08/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2008/09/1 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2008/09/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2008/09/1 BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2008/09/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/2 BTMI705 Szakdolgozat 
BA-képzés
félév kurzuscím
2006/07/1 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2006/07/2 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/1 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/2 BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2008/09/1 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2008/09/1 BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2008/09/2 BTMI400BA BTMI400BA
2009/10/2 BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
2009/10/2 BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
PhD-képzés
félév kurzuscím
2003/2004/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2003/2004/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
 
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
BA-képzés
félév kurzuscím
2008/2009/2 Régi magyar művelődéstörténet (DE Kommunikáció szak)
 
más felsőoktatási intézményekben,
külföldön képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím intézmény
2004–2006 Magyar irodalomtörténet Eszterházy Károly Főiskola, Eger
1984-1986 hungarológiaoktatás
Ungarische Verslehre
Ungarische Literaturgeschichte I. und II.
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien