Dr. Bitskey István

Dr. Bitskey István

Dr. Bitskey István
professor emeritus


főépület, 301/1. szoba
tel.: 52/512-900/22498; fax: 52/512-934

bitskey.istvanarts.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1976)
MTA doktora (1991)
MTA levelező tag (2004)
Beosztások: aspiráns (1972-1975)
adjunktus (1975-1979)
docens (1980-1992)
egyetemi tanár (1992-)
Kutatási területek: retorika a 16–17. században, a reformáció művelődéstörténete, barokk kori prédikációirodalom, reneszánsz és barokk kori művelődéstörténet a Kárpát-medencében, kora újkori peregrináció, könyvtörténeti kutatások
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (KLTE - Debrecen, 1967)
Nyelvtudás: német, orosz, olasz, francia
Közéleti tevékenység: az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenybizottság irodalmi zsűrielnöke (1993-1997 )
a Debreceni Akadémiai Bizottság alelnöke (1999-2008)
a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke (2008-)
az MTA Könyvtörténeti Bizottságának elnöke (2000-2006)
az MTA közgyűlési doktorképviselője (2001-2004)
az MTA I. Osztályának tanácskozási jogú doktorképviselője (2003-2004)
tagja:
az MTA Irodalomtudományi Bizottságának és Művelődéstörténeti Bizottságának (1996-1999)
az MTA Osztrák-Magyar Vegyesbizottságának (2002-)
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségének (1992-)
a Nemzetközi Hungarológiai Társaság választmányának (2002-)
a Kölcsey Társaság vezetőségének (1990-)
az Erdélytörténeti Alapítvány kuratóriumának
a Magyar Ösztöndíj Bizottság társadalomtudományi szakbizottságának (1999-2008)
az OM Kitüntetési Bizottságának (2001-2007)
az MTA Irodalomtudományi Intézet Tudományos Tanácsának (2006-)
Egyetemi közéleti tevékenység: bölcsészdékán (1993-1998)
a Debreceni Egyetem Bölcsészkari Habilitációs Bizottságának elnöke (1998-2005)
Egyetemi Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottság tagja (2000-2004)
a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetője (2001-2006)
Intézeti közéleti tevékenység: a magyar irodalomtudományi doktori program vezetője (1993-2006)
Szerkesztőbizottsági tagság: Keresztény Szó (Kolozsvár) (2008-)
az Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) (2000-)
a Debreceni Szemle (1999-)
a Csokonai Könyvtár szerkesztőbizottsági tagja (1993-)
a Studia Litteraria (Debrecen) (1983-)
Munkahelyek: Egri Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája (1968-1972)
a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasa (1972-1975)
KLTE majd Debreceni Egyetem (1975-)
Kitüntetések, díjak: TDK-munkáért Emlékplakett (1979)
Eger város irodalmi nívódíja díja (1993)
DAB Emlékplakett (1998)
KLTE Emlékérem (1999)
Apáczai Csere János díj (1999)
Csokonai Díj (2007)
Fraknói Vilmos-díj (2012)
Vendégoktatás: hungarológiaoktatás: Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien (1984-1986)
Részvétel tudományos projektekben: 1)
OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: résztvevő

2)
nyilvántartási szám: OTKA K 73139
téma: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
futamidő: 2008.04.01.—2011.03.31. (36 hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

3)
nyilvántartási szám: 2006TKI207
téma: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából
futamidő: 2007.01.01.—2011.12.31. (60 hónap)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető

4)
nyilvántartási szám: OTKA TS 49863
téma: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
futamidő: 2005.—2007.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

5)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 2003.—2006.
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő): vezető

6) 
nyilvántartási szám: OTKA U35651
téma: Franciaországi konferencián való részvétel (Párizs-Clermont-Ferrand)
futamidő: 2001. szeptember 26-30.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő

7)
nyilvántartási szám: MTA TKI 05-215
téma: Felvilágosodás kori textológiai kutatás
futamidő: 1999.01.01.—2002.12.31. (48 hó)
adományozó intézmény: MTA
szerep (vezető/résztvevő) : vezető

8)
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

9)
nyilvántartási szám: OTKA T 23770
téma: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16-17. századi magyar irodalomból
futamidő: 1997.06.01.—2000.12.31. (43 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/résztvevő): vezető

10) 
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/résztvevő): résztvevő

Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak
program helye ideje
MÖB ösztöndíj Bécs 3 hónap (1974)
MÖB ösztöndíj Róma 3 hónap (1975)
La Sapienza ösztöndíja Róma 3 hónap (1981)

Témavezetés

Szakdolgozati témavezetés
lezárult: 12
folyamatban lévő: 2

OTDK
hallgató téma eredmény év
Törő Norbert A széphistóriák és a folklór 2. helyezés 2003
Gáti Magdolna Teleki Mihály és a  királytükör műfaja   2003
Tasi Réka Barokk prédikációk 3. helyezés 1999
Bakó Dóra Egy Balassi-szöveg motívumai 1. helyezés 1981
Győri L. János Komáromi Csipkés György 1. helyezés 1983
Omischel Monika Margitai Péter prédikációi 2. helyezés 1991
Papp Andrea Taxonyi János exemplumai 1. helyezés 1993
Győri Levente Egy Pázmány-hitvita 3. helyezés 1997
lezárult: 15 (1979 óta)
folyamatban lévő: 1

PhD-képzés
PhD-hallgató neve képzés formája képzés ideje abszolutórium szerzésének éve fokozatszerzés éve disszertáció címe
Antal Anikó Zsuzsanna nappali/levelező tagozatos 2005-2009 2010. jan. 31.    
Baricz Ágnes nappali tagozatos 2005-2009 2009. aug. 31.    
Száraz Orsolya nappali tagozatos 2005-2009 2009. aug. 31. 2010 Paolo Segneri (1624–1694) és magyarországi recepciója
Mercs István levelező tagozatos 2004-2007 2007. aug. 31. 2010 „az oktatásnak nem földinek … kell lenni” Írásértelmezés és retorika a késő barokk prédikációirodalomban
Gáti Magdolna nappali tagozatos 2004-2007 2007. aug. 31.    
Tasi Réka Emese nappali tagozatos 2000-2003 2003. aug. 31. 2007 "Se emberi, se Angyali nyelvel ki nem mondhatni" : A populáris barokk prédikáció retorikája mint a nyelv elégtelenségének tapasztalata
Csorba Dávid nappali tagozatos 1999-2002 2002. aug. 31. 2005 A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1660-1711)
Győri Levente nappali tagozatos 1998-2001 2001. aug. 31.    
Csobán Attila nappali tagozatos 1997-2000 2000. aug. 31.    
Gábor Csilla nappali tagozatos 1993-1996 1996. aug. 31. 1998 Régi igaz tudomány”, új formán és módon. A teológiai és retorikai hagyomány működése Káldi György prédikációiban
B. Papp Andrea nappali tagozatos 1993-1996 1996. aug. 31. 2010 „Példákból faragott tükörök”. Taxonyi János exemplumértelmezései
Puskás István nappali/levelező tagozatos 1998-2002 2002. aug. 31. 2005 A reneszánsz színház születése (Pandolfo Collenuccio komédiái és apológiái)
Czellárné Csiba Judit nappali tagozatos     1998 A helvétiai confessio dunántúli püspöke, Pathai István
János István nappali tagozatos     1997 Janus Pannonius költészete és a neoplatonizmus
Győri L. János nappali tagozatos     1996 Exemplumok a 17. századi református prédikációkban
lezárult: 10
folyamatban lévő: 5

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Európai barokk Venezia 1976  
Ausstrahlungen der Deutschen Literatur Wolfenbüttel 1976, 1988, 1991  
Olasz-magyar kapcsolatok Róma 1981, 1996  
Hungarológia, identitástörténet, reformáció Bécs 1985, 2007, 2008  
Crown, Church, Estates London 1988  
Barokk reprezentáció Glasgow 1990  
Önéletírás Helsinki 1992  
Pázmány Péter, Reformáció Pozsony 1997, 1999  
Ekkleziológia Kolozsvár 1999  
Kisebbségek Oberpullendorf 2000  
Barokk eposz Bukarest 2001  
Francia-magyar kapcsolatok Clermont-Ferrand 2001  
Peregrináció, Kálvin a kora újkor irodalmában Tübingen 2003, 2008  
Magyar-lengyel kapcsolatok Krakkó 2004  
Balassi Stuttgart 2004  
Tolerancia, Thököly Imre Eperjes/Presov 2006, 2007  
Szent Erzsébet Csíksomlyó 2007  
Donaukirchen-Konsultation Gallneukirchen 2008  
Humanizmus a magyar irodalomban Nápoly 2008  
Lingue e testi delle riforme cattoliche Napoli 2010 Péter Pázmány, l'innovatore della predicazione ungherese
Trnavaer Universitaet im Licht der Geschichte Trnava 2010 Pázmány, der Maezen
Tudományünnep Nyíregyházi Főiskola 2011. november 17. Reformáció és katolikus megújulás
Loci memoriae Hungaricae – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai Debrecen 2011. november 14–16. Nagyszombat, als Klein-Rom
VII. Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 25–26. „Christus példájára néztek” A szentkultusz retorikája Pázmány prédikációiban
Kuruckodó irodalom Vaja, Vay Ádám Múzeum 2011. április 8–9. „Hol vagy te most nyalka kuruc?” (Kutatástörténeti szemle)
A Báthoryak az európai művelődéstörténetben Nyírbátor 2011. november 25–26. Velencei versfüzér Báthory István lengyel királyról
Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban Debrecen 2012. április 19. Erasmusi illemtan debreceni tankönyvekben
Végvári Konferencia Eger, Dobó István Vármúzeum 2012. október 16. Az „Athleta Christi” eszménye a végvári harcokban
Eszterházy Tanulmányi Napok Eger, Eszterházy Károly Főiskola 2012. október 26. Eszterházy Károly a közép-európai művelődéstörténetben

Publikációs lista (MTMT)

Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím
2003/04/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2003/04/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2003/04/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2004/05/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2004/05/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2005/06/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/2 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2005/06/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2005/06/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2006/07/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2006/07/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2006/07/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/2 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2007/08/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2007/08/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2008/09/1 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2008/09/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2008/09/1 BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2 BTEMMI107 Régi magyar művelődéstörténet előadás
2008/09/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/2 BTMI705 Szakdolgozat 
BA-képzés
félév kurzuscím
2006/07/1 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2006/07/2 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/1 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2007/08/2 BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2008/09/1 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2008/09/1 BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI402BA Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI210BA Régi magyarországi művelődéstörténet előadás
2008/09/2 BTMI400BA BTMI400BA
2009/10/2 BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
2009/10/2 BTMI400BA Záródolgozat (irodalom BA)
PhD-képzés
félév kurzuscím
2003/2004/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2003/2004/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
 
a DE BTK egyéb egységeiben képzési szintenként
BA-képzés
félév kurzuscím
2008/2009/2 Régi magyar művelődéstörténet (DE Kommunikáció szak)
 
más felsőoktatási intézményekben,
külföldön képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím intézmény
2004–2006 Magyar irodalomtörténet Eszterházy Károly Főiskola, Eger
1984-1986 hungarológiaoktatás
Ungarische Verslehre
Ungarische Literaturgeschichte I. und II.
Institut für Finno-Ugristik der Universität Wien