Czimer Györgyi

Czimer Györgyi

Czimer Györgyi
irodalomtanítási szakmódszertan
magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár


Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
tel.: +36-52-503-957

e-mail: czimer.gyorgyikossuth-gimn.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Munkahelyek: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (2015-től)
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma (1992–2015)
Ady Endre Gimnázium (1990–1992)
Diploma: Magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1990)
Nyelvtudás: angol B2
Szakvizsgák: Mentortanár – szakvizsgázott pedagógus (módszertani, pedagógiai, pszichológiai ismeretek), Debreceni Egyetem (2010–2011)
Közoktatási vezető (jogi ismeretek, vezetői ismeretek), Budapesti Műszaki Egyetem (2005–2007)
Szakmai beosztások, szakmai szervező tevékenységek: • Intézményvezető-helyettes, érettségi vizsgaelnök (2016-tól),
• Mestertanár (2015-től),
• Tanfelügyeleti, minősítő szakértő a pedagógus előmeneteli rendszerben (2015-től),
• MTA Magyar Irodalomtanítási Szakmódszertani Kutatócsoport tagja (2014–2015),
• Az újjászervezett gyakorló iskola humán munkaközösségének a vezetője (2015-től),
• Szakértő a középiskolai tanügyigazgatás körében (2013-tól),
• Mentortanár (2012-től),
• Az Irodalomtanítás Innovációja Országos Műhelyének aktív szervezője, szereplője, tudásmegosztója (2012-től folyamatosan),
• Az Irodalmi alkotó tevékenység Géniusz-képzéseinek akkreditálója, képzésének a vezetője (2011-től),
• Magyar Géniusz Program keretében országos szakmai, pedagógiai továbbképzések szervezője, vezetője, egy továbbképző szakcsoport kialakítója és koordinálója (2009-től);
• A DE KLGYG magyaros munkaközösségének a vezetője (2009–2014),
• Vezetőtanár (1997-től),
• Záróvizsga (magyar irodalom) bizottsági tag (2009-től),
• Magyar nyelv és irodalom OKTV-bizottsági tag (2003–2008),
• Szakmódszertani előadó – a Debreceni Egyetemen előadások, szemináriumok tartása az irodalom tanításának módszertana témakörben (1999-től folyamatosan),
• Középiskolai tanár (1990-től).
Felkészítések, versenyeredmények: • 2014-ben a Babits Emlékház által szervezett országos versíró pályázaton a kreatív írók megszerezték az arany, ezüst és a bronz minősítést;
• 2014-ben az országos Arany János versenyen egy diák ezüst diplomát kapott;
• 2013-ban a kreatív írók tagjaiból 3 tanuló kapott a területi versenyen ezüst és bronz minősítést különböző életkori kategóriákban;
• 2013-ban 4 tanítvány volt Arany-döntős az országos versenyen, hárman szereztek minősítést (arany, ezüst és bronz);
• 2012-ben arany minősítésben részesült egy diák az Arany János versenyen;
• 2009–2010-ben Bolyai Anyanyelvi Csapatversenye 4 fő jutott az országos döntőbe (országos 6. helyezést értek el);
• 2008-ban egy tanítvány irodalom OKTV-díjazottként mentesült az egyetemi felvételi alól;
• 2007-ben egy diák ezüst diplomát kapott az országos Arany János versenyen;
• 2004-ben az Országos Arany János Irodalmi Versenyen 4 döntősből 3 tanítvány kapott kitüntetést (arany, ezüst és bronz minősítést értek el);
• 1999-ben OKTV-döntős volt egy tanítvány irodalomból.
Szervező tevékenység az irodalom népszerűsítéséért: • 2015. VI. IROM-konferencián szervezői és előadói szerepkör: a Nagy Versmondás és a hozzá kapcsolódó módszertani találkozó eseményein;
• 2015-ben: Innovatív tanításmódszertani ismeretek az irodalomtanítás módszertanának egyetemi előadásán, illetve szemináriumán – MTA kutatócsoportban végzett tevékenység keretében tudásmegosztás honlap-feltöltéssel;
• 2012-től módszertani honlap folyamatos feltöltése a tanárjelöltek munkáiból;
• 2012–2013-as tanévben az Irodalomtanítás Kelettől Nyugatig – IROM nyitókonferencia szervezése a gyakorló gimnáziumban (módszertani megújulás a tehetségek felismeréséért, segítéséért a tanórákon);
• 2012–2013-as tanévben egy mesepszichológiai kör kialakítása a városi Romkertben, önismereti tréninggel kapcsolva össze a meseértelmezéseket;
• 2012–2013-ban a Debreceni Romkerti Teaházzal közös pályázat keretében „kreatív írás” foglalkozások vezetése (3 párhuzamos szakkör vezetése: egy vidéki és két debreceni csoportnak);
• 2012-ben kollégáimmal Debrecenben a kortárs, modern irodalom fórumának kialakítása: a Debreceni Romkerti Teaházban irodalmi felolvasó, beszélgető estek szervezése;
• 2010-ben „Interaktív és reflektív technikák alkalmazása az irodalomtanításban” című „Jó gyakorlatok” programcsomag elkészítése a (TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0098 pályázat keretében) – a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium megvette;
• 2010-ben GÉNIUSZ-munkacsoport kialakítása, Az irodalmi tehetséggondozás programjának akkreditálási folyamata, a kapcsolódó szakirodalom kidolgozása.
Pályázatok az irodalomtanítás témakörben: 2014–2015
MTA-kutatócsoport az irodalomtanítás módszertanának megújításáért:
A pályázat címe: Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban (a középiskolai irodalomtanítás módszertanának innovációs lehetőségei). A kutatócsoport vezetője volt: : Dr. habil. PhD Fűzfa Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem SEK BDPK, 9700 Szombathely. Feladatom: A kreatív írás szerepe az irodalomtanításban témájú kutatási tevékenység és a hozzá kapcsolódó gyakorlati feladatok kidolgozása, kipróbálása és visszacsatolása a tanítási folyamatba.

2014–2015
MTA-TKI pályázat:
A pályázat címe: Reflektivitás – élmény – interakció: a magyar nyelv- és irodalomtanítás szakmódszertani innovációjának lehetőségei a tanárképzésben. A kutatócsoport vezetője volt: Dr. Baranyai Norbert PhD, DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet. Feladatom: Az irodalomtanítás módszertanának fejlesztési területein belül az innovatív módszerek és technikák gyakorlatba ültetése a tanárképzési szemináriumokon és gyakorlatokon.

2014–2015
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. azonosító számú, „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban” (SZAKTÁRNET)
Személyes feladatom: módszertani továbbképzések, bemutató órák, workshopok vezetése, tartása volt kollégáknak és tanárjelölteknek. Valamint a projekten belül beszámolók, elemzések, tanulmányok írása a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 számú SZAKTÁRNET Projekt K/3 alprogramja keretében: „Tartalomfejlesztés a köznevelési rendszerhez igazodva a pedagógusképzésben” – Szaktárgyi helyzetelemzés és fejlesztési javaslatok a hallgatókkal kapcsolatos tapasztalatok alapján).

2013–2014
10 hónapos program keretében „Gyakornoki évek szakmai pilotprogram”, az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 „Pedagógusképzés támogatása” című kiemelt projektjének keretében a „Gyakornoki Minősítő Vizsgák” és a „Pedagógus jelöltek felkészítése” projektek korrekciója és kipróbálása.

2010
TÁMOP 3.4.4.A-08/1-2009-0001 című kiemelt projekt:
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program keretében képzések akkreditálása, vezetése, oktatói feladatok ellátása.
Elismerések, kitüntetések: „Bonis bona”-díj, a Nemzet Tehetségeiért Díj, Emberi Erőforrások Minisztériuma (2014)

 

Témavezetés

MA-képzés féléves gyakorlói mellett (félévente egy hallgató vezetése)

2015–16-os tanév 1. félév mentortanárként
2013–14-es tanév 1. félév mentortanárként
2012–13-as tanév 2. félév mentortanárként
2011–12-es tanév 2. félév vezetőtanárként
2011–12-es tanév 1. félév mentortanárként
2010–11-es tanév 1. félév vezetőtanárként

Konferenciaszereplés

a konferencia címe

a konferencia helye

a konferencia éve

az előadás címe

Ady-akadémia fórumai

Debrecen

1999–2005

Módszertani megújulások a határon innen és túl (magyartanárok számára)

A gyakorló iskolák módszertani konferenciája: Mit? Kinek? Hogyan?

Szeged

2003

Kérdések és válaszok egy lírai szövegben (József Attila: A hetedik)

Az irodalomtanítás megújítása konferencia

Pozsony

2005

Az irodalomtanítás és határterületei

A gyakorló iskolák pesti módszertani konferenciája: Mit? Kinek? Hogyan?

Budapest

2006

Szecessziós elemek Ady Endre A föltámadás szomorúságának jelentésképzésében

A gyakorló iskolák pesti módszertani konferenciája: Mit? Kinek? Hogyan?

Debrecen

2010

A mesék bölcsessége (az én önmagára ismerése, az én-elfogadás egyik útja)

Irodalomtanítás Kelettől Nyugatig –nyitókonferencia

Debrecen

2012

Fórum a magyartanár-képzés problémáiról és megújulási lehetőségeiről

IROM-konferencia III.

Szombathely

2013

Mikrotanítás kerekasztal megbeszéléssel

IROM-konferencia IV.

Budapest

2013

Kerekasztal: Irodalomtanítás a határ(ok)on?

SZAKTÁRNET- konferencia

Debrecen

2014

A 60 órás tanítási gyakorlat módszertana, problémafelvetései „A tanárjelölttől a mestertanárig”

IROM-konferencia V.

Szombathely

2015

A versírás-tanítás első lépései

IROM-konferencia VI.

Debrecen

2016

Fesztivalizáció az irodalomtanításban

Tanári továbbképzések vezetése az irodalmi tehetséggondozás és az irodalomtanítás innovációja témakörben:

A továbbképzés jellege

Helye

Éve

A kurzus címe

SZAKTÁRNET-szakmódszertani 28 órás továbbképzés

Debrecen

2015

Az irodalomtanítás új útjain… mesepszichológia és önismeret

SZAKTÁRNET- szakmódszertani workshop

Debrecen

2014

Az irodalomtanítás új útjain… Tehetséggondozás – „versműhely”

GÉNIUSZ H-509-es 30 órás továbbképzés pedagógusoknak – tehetséghidak

Budapest

2013

Kreatív írás tanításának módszerei – mesepszichológia a szakköri tevékenységben

GÉNIUSZ H-509-es 30 órás továbbképzés pedagógusoknak

Budapest

2011

Interaktív-reflektív technikák alkalmazása a kreatív írás tanításában – vers és rövid próza alkotása

GÉNIUSZ R-56 PAT 10 órás képzés pedagógus számára

Kisvárda

2011

Tehetségfejlesztés az iskolában –tanórákon és szakkörökön

TÁMOP-3.4.4.B TEHÁT-projekt keretében 10 órás képzés

Debrecen

2011

Tehetséges fiatalok felismerése és fejlesztése humán területen

GÉNIUSZ R-56 FAT 10 órás képzés

Budapest

2011

Tehetségfejlesztés módszertani technikái

TÁMOP-3.4.4.B TEHÁT-projekt keretében 10 órás képzés

Debrecen

2010

Tehetséges fiatalok felismerése és fejlesztése humán területen

Oktatói kurzus GÉNIUSZ R-56 10 órás képzés

Debrecen

2010

Oktatók tréning-jellegű felkészítése az R-56-os képzések vezetéséhez

GÉNIUSZ R-56-os PAT 10 órás képzés tanároknak

Pécs

2010

Tehetségfejlesztés az iskolában –tanórákon és szakkörökön

GÉNIUSZ R-56-os PAT 10 órás képzés pedagógusok és könyvtárosok számára

Budapest

2010

Tehetségfejlesztés módszertani technikái

Publikációs lista

Könyv és kapcsolódó cikkei:

• Czimer Györgyi: A nő titkai. A női beavatás útja a magyar népmesék világában. Bioenergetic Kiadó, Bp. 2010. 218 o.

• Czimer Györgyi: „Életközépi válság” – krízisből fakadó lehetőségek a nők életében. Díva. 2011. július II. szám

• Czimer Györgyi: A nő titkai. A női beavatás útja a magyar népmesék világában. Irodalom21 – A debreceni magyartanárok lapja. 2012. szeptember


Könyvfejezetek:

• Czimer Györgyi: Bevezetés a szépirodalmi szövegek írásába. Módszertani segédanyad diákok és szakkörvezetők számára. In Bodrogi Ferenc Máté – Czimer Györgyi – Fűzfa Balázs – Szakály Szilvia: Élményközpontú irodalomtanítás. Kreativitas, produktivitas, kulturakezeles a digitalis korban. Savaria University Press, 2016. 127-212.

• Czimer Györgyi: Tehetséggondozás és irodalomtanítás. In Czimer Györgyi – Kovács Szilvia – Miklósvölgyi Miklós: Az irodalomtanítás új útjain. Módszertani kézikönyv. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. 73–147.

• Czimer Györgyi – Balogh László: Az irodalmi alkotó tevékenység fejlesztése. Géniusz könyvek 5. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010. 49–124.


Szerkesztői tevékenység:

• A tanárjelöltek tudásmegosztásának publikálása: A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének Tanárképzési honlapján: http://irodalom.arts.unideb.hu/kutatas/tanari/index.php • Belőlünk a szavak. A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának kreatív írói. Debrecen, 2016. Szerk. Czimer Györgyi, Papp Gréta

• Becsengő. A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának kreatív írói. Debrecen, 2015. Szerk. Czimer Györgyi, Papp Gréta

• Tükörtánc. A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának kreatív írói. Debrecen, 2014. Szerk. Czimer Györgyi, Papp Gréta

• Ciripelések Debrecenből. A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának kreatív írói. Debrecen, 2013. Szerk. Czimer Györgyi, Ferenczi Fruzsina


Módszertani cikkek:

• Czimer Györgyi: Mesepszichológia – önismereti szakkör keretében. Irodalom21 – A debreceni magyartanárok lapja. 2014. szeptember 23.

• Czimer Györgyi: Ösztönözzük diákjainkat irodalmi alkotó tevékenységre! Irodalom21 – A debreceni magyartanárok lapja. 2013. április

• Bancsi Árpád – Czimer Györgyi: Csokonai és Berzsenyi továbbélése a kortárs magyar irodalomban. In Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni? Szerk. Bodrogi Ferenc Máté – Finta Gábor, Savaria University Press, Szombathely, 2013. 107–113.

• Czimer Györgyi: Tanárképzés és gyakorlat. In Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni? Szerk. Bodrogi Ferenc Máté – Finta Gábor, Savaria University Press, Szombathely, 2013. 45–47.

• Czimer Györgyi: Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben. In Komplex tehetségfejlesztő programok. Szerk. Dr. Balogh László, Didakt Kiadó, Debrecen, 2012. 452–463.

• Czimer Györgyi: Szecessziós elemek Ady Endre A föltámadás szomorúságának jelentésképzésében. In Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok III. országos módszertani konferenciája. Szerk. Dr. Gordon Győri János, Budapest, 2006. 205–215.

• Czimer Györgyi: Szerepkonstrukciók dekonstruálása: Kérdések és válaszok az Esti Kornél énekében. In Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Szerk. Fűzfa Balázs, Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2006. 191–200.

• Czimer Györgyi: Értelmezési modellek és én-konstrukciók: Ady Endre költészetének tematikus súlypontjai az én-alkotásban. In Mester és Tanítvány 2006/9. szám jan. Konzervatív pedagógiai folyóirat, 129–139.

• Czimer Györgyi: Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás a jelentésképzésben (A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben). In Magyartanítás 2005/5. nov.–dec. XLVI. évf. Módszertani folyóirat, 17–23.

• Czimer Györgyi: Kérdések és válaszok egy lírai szövegben (József Attila: A hetedik). In Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanárok I. országos módszertani konferenciája. Szerk. Bácsi János, Sejtes Györgyi, Szeged, 2003. 98–107.

Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
időszak kurzuscím
1999-2008 A magyar irodalom tanításának módszertani elmélete (előadás és szeminárium)
MA-képzés
időszak kurzuscím
2009-2011/1 BTTKMI901MA A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertani elmélete (előadás)
2009–2017/2 BTTKMI903MA Az irodalomtanítás módszertana (szeminárium)