Dr. Imre László

Dr. Imre László

Dr. Imre László
professor emeritus


főépület 331/1. szoba
tel.: 52/512-900/22219; fax: 52/512-934

imre.laszloarts.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1984)
MTA doktora (1997)
MTA levelező tag (2007)
Habilitáció: habilitált (1997)
Beosztások: tanársegéd (1969-1973)
adjunktus (1973-1984)
docens (1984-1998)
egyetemi tanár (1998-2010)
emeritus professor (2010-)
Kutatási területek: 19. századi magyar és orosz irodalom, komparatisztika, XX. századi magyar irodalom
Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (KLTE BTK- Debrecen, 1968)
Nyelvtudás: orosz, angol, finn (francia)
Közéleti tevékenység: Folyóiratok szerkesztő bizottságának tagsága: Alföld (1978-1989)
Irodalomtörténet (1984-)
Protestáns szemle (1987-)
Tudományos közéleti tevékenység: MTA Doktori Tanácsának tagja: 2008-2011
Az MTA Irodalomtudományi Intézet Külső Tanácsadóm Testületének elnöke 2009-
Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának elnöke 2008-
A Bolyai János Kutatói ösztöndíj Kuratóriumának tagja 2009-
Egyetemi közélet: kari jegyzet és tankönyv bizottság társelnöke
Gerundium Alapítvány kuratórium tagja
Professzori klub ellenőrző bizottság tagja
Egyetemi közéleti tevékenység: BTK dékán (1989-92)
KLTE rektorhelyettese(1998-2000)
DE rektorhelyettese (2000-2003)
rektora  (2003-2004)
prorektora (2004-2005)
Intézeti közéleti tevékenység: szakszervezeti bizalmi (1971-1974)
 Irodalmi-nyelvi Intézet főbizalmija (1974-1979)
Irodalmi-nyelvi Intézet titkára (1975-1980)
 a KLTE Szakszervezeti Bizottságának tagja (1980-1985)
a BTK szakszervezeti titkára (1985-1989)
a XIX. századi Magyar Irodalmi Tanszék vezetője (1989-2005)
Munkahelyek: KLTE (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) (1969-1992)
Helsinki Egyetem Finnugor Intézete (1992-1996)
KLTE majd DE BTK, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete (1998- )
Kitüntetések, díjak: MTA Kiadójának nívódíja, 1985.
Oltványi Ambrus díj, 1987.
Toldy Ferenc díj, 1997.
Martinko András díj, 1998.
Debrecen Város Csokonai Díja, 2002.
Szentgyörgyi Albert díj, 2003.
Pro Scientia 2005.
Charles Simonyi-ösztöndíj 2006.
a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje
a DE Orvos- és Egészségügyi Centrumának Tankó-díja
Vendégoktatás: Tartós külföldi vendégprofesszori megbízás: Helsinki Egyetem, 1992-96.
Előadások tartása:
Kijevi Egyetem - 1976
Tartui Egyetem - 1995
Szentpétervári Egyetem - 1996
Rutgers Egyetem (USA) - 2000
Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár) - 2003-2006

Témavezetés

Szakdolgozati témavezetés
lezárult:  
folyamatban lévő: 2


Doktorandusz neve

Képzés formája

Képzés ideje

Abszolutórium szerzésének éve

Fokozatszerzés éve

Disszertáció címe

Hidi Tünde nappali 2004-2007 2007
Lee Sang Dong nem finanszírozott nappali 2000-2003 2003 2007 Műfaji párhuzamok a magyar és a koreai verses epikában
Ács Gábor levelező 1998-2001 2001
Szeredi Orsolya levelező 1996-1999 1999
Tóth Ferenc levelező 1996-1999 1999

Konferenciaszereplés

A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
Magyar Nyelvészeti és Stilisztikai Konferencia, Szeged 1970 A hasonlatok szerepe Kemény Rajongók című regényében
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 1992   Rendszerváltás az irodalomban
Finnugor Irodalmak Kongresszusa Tartu 1995 The evolution of Genres in the Hungarian Literature
A kereszténység és a magyar kultúra Róma 1996  Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 2003 Egy régi-új beszédmód (Mi a posztmodern?)
Horváth János ülésszak MTA, Budapest 2004 A magyar nemzeti klasszicizmus paradigmája
Toldy ülésszak MTA 2005   Rendszer és műfaj Toldy Ferencnél
 
Kolozsvár Nemzetközi Hungarológai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 23. A ballada funkcióváltozatai a finn, az orosz és a magyar irodalom fejlődéstörténetében

Publikációs lista

 

2011:

A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei. Barta János pályája és a szellemtörténet, Thienemann-előadások, sorozatszerk. Nagy Imre, Pro Pannonia, Pécs, 2011.

A magyar szellemtörténet utóhullámai és következményei ALFÖLD 2011. 1. 88-99.

Lukács György, Horváth János és a magyar szellemtörténet In: Erudíció, virtus és constanzia (Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére) II. Debrecen, 2011. 724-730.

A szellemtörténeti karakterológia (Spranger és Barta János) In: Versében él… (Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján) Miskolc 2011. 139-151.

A magyar szellemtörténet forrásai és feltételei STUDIA LITTERARIA XLVIII. 2010. 212-232.

A VI. Gergely és az aszketikus etika megpróbáltatásai HITEL 2011. 9. 103-105.

Inkonzisztens világkép – inkongruens képalkotás In: Kocsi-út az éjszakában (A Nagykárolyban, Érmindszenten és Nagyváradon 201. május 6-8.-án rendezett Kocsi-út az éjszakában konferencia szerkesztett és bővített anyaga). Szombathely 2011. 186-195.

A várakozás bizonyossága (A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatása). Magyar Szemle 2011. 1-2. 124-128.

Szajbély Mihály: Jókai Mór IRODALOMTÖRTÉNET 2011. 4. 594-601.

Idézettség:

Deczki Sarolta: A visszatérő szellem (történet) (Imre László: A magyar szellemtörténet….) ALFÖLD 2011. 12. 115-120.

Vaderna Gábor: Médium, korszak, retorika ALFÖLD 2012. 2. 116.

Hites Sándor: A magyarországi irodalmak műfajtörténetei a XIX. században It 2011. 132. 140.

Margócsy István: „Az apostol” sorsa, 2011. 9. 1085.


2010:

Új protestáns kulturális önszemlélet felé (Cikkek, tanulmányok), Kálvin Kiadó 2010. 123 lap
Ismertetés:
Fekete Károly: A protestáns kulturális önszemlélet jelentősége (Imre László: Új protestáns kulturális önszemlélet felé) REFORMÁTUSOK LAPJA 2010. május 30. 8.l.; Görömbei András: Új protestáns kulturális önszemlélet felé (Imre László könyve) HITEL 2010. október 110-113.


A magyar szellemtörténet forrásai és feltételei, Studia Litteraria, XLVIII. 2010, 212-232.

 1. Rákos Sándor. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973. - 125 p. - (Kortársaink)

Ismert.: Pályakép Rákos Sándorról : Imre László könyve / Bata Imre

In: Népszabadság. - 32. évf. 36. sz. (1973. febr. 13.), p. 7.

Vass József

In: Alföld. - 25. évf. 7. sz. (1974), pp. 100-101.

Rigó Béla

In: Élet és irodalom. - 18. évf. 35. sz. (1974. aug. 31.), p. 10.

Megalapozott szemlélettel : Imre László könyve Rákos Sándorról / Görömbei András

In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 141. sz. (1974. jún. 19.), p. 5.

Rákos Sándor : Imre László kismonográfiája / Varga István

In: [Heves megyei] Népújság. - 25. évf. 58. sz. (1974. márc. 10.). -

Vasárnapi magazin

A Kortársaink négy kötetéről / Rónay László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 78. évf. 5. sz. (1974), pp. 638-643.

Sándi Béla

A Kortársaink új kötetei / Kabdebó Lóránt

In: Magyar hírlap. - 7. évf. 67. sz. (1974. márc. 9.), [hétvége] p. IV.

[s. a.]

In: Szabolcs-szatmári szemle. - 9. évf. 2. sz. (1974), pp. 37-41.

Élő s halott kortársainkról a Kortársaink újabb köteteiben / [s. a.]

In: Tudományos magazin. - (1974. jan. 14.)

Czére Béla

In: Kortárs. - 19. évf. 10. sz. (1975), p. 1670.

Tarján Tamás

In: Irodalomtörténet. - 58. (8.) évf. 2. sz. (1976), pp. 493-496.

 

 1. Brjuszov és az orosz szimbolista regény. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973. - 133 p. - (Modern filológiai füzetek ; 16.)

Ismert.: Varga István

In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 52. sz. (1974. márc. 3.). - p. 5.

Два русских писателя - назами - венгерских исследователей : István

Meszerics: Dosztojevszkij szellemi drámája, László Imre: Brjuszov és az

orosz szimbolista regény / Йожеф Вереш

In: Acta Litteraria. - 18 (1976), pp. 232-235.

Valerij Brjuszov - mai magyar tükörben / Veress József

In: Alföld. - 27. évf. 1. sz. (1976), pp. 93-94.

Hivatk.: Az orosz szimbolisták prózája / Szilárd Léna

In: Helikon. - 26. évf. 3-4. sz. (1980), p. 258.

Vallankumouksen henki hengen vallankumouksessa : tutkielma Andrej

Belyin romaanista

"Peterburg" ja sen aatetaustasta / Pekka Pesonen. - Helsinki : University of

Helsinki, 1987. - p. 23, 131, 138, 147, 151, 163, 201, 352, 359, 418. -

(Slavica Helsingiensia)

 

 1. Arany János balladái. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1988. - 248 p. - (Műelemzések kiskönyvtára)

Tartalom: I. Bevezetés. - pp. 7-16.

II. A balladaíró Arany pályája. - pp. 17-82.

1., Előzmények. - pp. 17-27.

2., Az első korszak. - pp. 27-42.

3., A nagykőrösi balladák. - pp. 43-60.

4., A kései művek. - pp. 60-75.

5., Az Arany-ballada továbbélése a magyar költészeti hagyományban. - pp. 75-82.

III. Az Arany-ballada rétegei. - pp. 83-167.

1., A szubjektivitás szintjei. - pp. 83-91.

2., Az erkölcsi értékek világa: a tragikum. - pp. 91-101.

3., Az eszmék  és a jelképek síkja. - pp. 102-116.

4., A megszólalás változatai : elbeszélő modor, nyelv, képek. - pp. 117-138.

5., Akusztikai rétegek. - pp. 138-151.

6., Az összes réteg megfeleltetése: a kompozíció. - pp. 151-167.

IV. Az egyes művek világa. - pp. 168-231.

1., Rozgonyiné. - pp. 168-175.

2., Bor vitéz. - pp. 175-189.

3., Szondi két apródja. - pp. 189-208.

4., A walesi bárdok. - pp. 208-218.

5., Tengeri-hántás. - pp. 218-231.

V. Következtetés és zárszó. - pp. 232-241.

VI. Szakirodalom. - pp. 242-248.

Ismert.: Egy időszerű könyv / Lőkös István

In: [Heves megyei] Népújság. - 39. évf. 288. sz. (1988. dec. 3.), p. 5.

Varga Pál

In: Alföld. - 40. évf. 5. sz. (1989), pp. 83-85.

Fénylő Arany / Vasy Géza

In: Élet és irodalom. - 33. évf. 12. sz. (1989. márc. 24.), p. 10.

Arany Lajos

In: Hajdú-bihari napló. - 46. évf. 72. sz. (1989. márc. 25.), p. 7.

Szilasi László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 93. évf. 5-6. sz. (1989), pp. 712-713.

Könyvszemle / Tarján Tamás

In: Népszabadság. - 47. évf. 45. sz. (1989. febr. 22.), p. 7.

Hász-Fehér Katalin

In: Tanulmányok : a magyar nyelv, irodalom és hungarológiai kutatások intézete (Újvidék). - 23 (1990), pp. 150-155.

Nyilasy Balázs

In: Irodalomtörténet. - 77. (22.) évf. 2. sz. (1991), pp. 421-424.

Hivatk.: "… átültetém magyar földbe" / Lőkös István

In: Napjaink. - 28. évf. 6. sz. (1989), pp. 32-33.

A beteljesített szerepek verse : Arany János: Rozgonyiné / Nyilasy Balázs

In: Irodalomtörténet. - 71. (21.) évf. 1. sz. (1990), p. 112, 114.

Az Arany-balladák tragikumához / Eisemann György

In: Új írás. - 30. évf. 9. sz. (1990), p. 103.

Az antistruktúra szabadságharca : Arany János: Szondi két apródja / Nyilasy Balázs

In: "A szó társadalmi lelke" / Nyilasy Balázs. - [Budapest] : Cserépfalvi, 1996. - p. 232.

Välkkyvä virran kalva : suomalaisten kaunokirjallisen balladien motivit / Satu Grünthal. - Helsinki : SKS, 1997. - p. 10., 13., 26.

 

 

 1. A magyar verses regény. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. - 314 p. - (Irodalomtörténeti könyvtár 39.)

Tartalom: Bevezetés. - pp. 5-8.

A magyar verses regény története. - pp. 9-78.

A műfaj előzményei az európai kultúrában. - pp. 11-14.

Byron Don Juanja és hatása. - pp. 15-39.

Puskin Anyeginje és hatása. - pp. 40-55.

Előzmények a magyar verses epikában. - pp. 56-65.

A műfaj megszületése és elterjedése. - pp. 66-72.

A századfordulón és a századelőn. - pp. 73-77.

Utóhullámok a két világháború között. - p. 78.

A magyar verses regény műfaji jellemzői. - pp. 79-270.

Pesszimizmus, melankólia, dezillúzió. - pp. 81-100.

A liberális eszmekör válságának tünetei. - pp. 101-115.

A nemzettudat átmenetiségének kifejeződése. - pp. 116-136.

A társadalmi regény deformációja. - pp. 137-153.

A lélektani regény deformációja. - pp. 154-167.

A kompozíció aszimetriája. - pp. 168-186.

Szubjektív elbeszélő modor, humor, irónia. - pp. 187-212.

"Irodalmiasság". - pp. 213-241.

A képkészlet inkoherenciája. - pp. 242-256.

A szókincs disszonanciája. - pp. 257-262.

Versforma: "formátlan érzés csengő-bongó, nyugodtan ömlő

versben". - pp. 263-270.

A magyar verses regény fejlődéstörténeti funkciója. - pp. 271-301.

Szakítás a hagyománnyal. - pp. 273-275.

A romantika és a regény válaszútján. - pp. 276-292.

A verses regény mint vég és kezdet. - pp. 293-301.

Befejezés. - pp. 302-303.

Névmutató. - pp. 304-309.

Címmutató. - pp. 310-314.

Ismert.: Arany Jánostól Szabó Lőrincig / Nagy Miklós

In: Alföld. - 41. évf. 12. sz. (1990), pp. 59-62.

Egy poétikai alakzat története / P[ozderka] J[udit]

In: Hajdú-bihari napló. - 47. évf. 166. sz. (1990. júl. 17.), p. 5.

Wéber Antal

In: Magyar tudomány. - 97. (35.) évf. 10. sz. (1990), p. 1250-1251.

Dávidházi Péter

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 96. évf. 1. sz. (1992), pp. 112-118.

 

 1. Műfajok létformája XIX. századi epikánkban. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. -345 p. - (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 9.)

Tartalom: Bevezető. - pp. 11-13.

I. A tárgy nehézségei és lehetőségei. - pp. 13-24.

1. Univerzalizmus és nemzeti konkretizáció. - pp. 13-14.

2. Egy anakronisztikus modell (a német kísértetballada) mint a műfaj nemzeti és egyedi konkretizációjának elősegítője. - pp. 14-22.

3. "Szubordináció" helyett a "szivárványszínek" elrendeződésének

modellje. - pp. 22-24.

II. Műfajfejlődés vagy rendszercsere. - pp. 25-36.

1. Irodalmi tudat és műfaji hagyományozódás. - pp. 25-27.

2. A műfajtörténeti fejlődéselv : a biológiai analógia lehetőségei és buktatói. - pp. 27-30.

3. A korszakváltás mint a műfajok elrendeződése által konstituált rendszerek cseréje. - pp. 31-33.

4. Szinkrónia és diakrónia a műfajok rendszerszerűségében. - pp. 33-35.

5. Írói kompetencia és valóságillúzió. - pp. 35-36.

III. A műfajok létformája. - pp. 37-48. 

1. A műfaji normák funkcionálásának eltérései. - pp. 37-40.

2. A műfajok létezésmódja a nemzeti irodalmakban. - pp. 40-42.

3. A műfajok elhalása-továbbélése. - pp. 43-45.

4. A műfaji hierarchia - a műfajok munkamegosztása. - pp. 46-48.

IV. Egy múltba forduló és előre mutató műfaj létformája : megjegyzések az

Arany-balladáról diakrón megközelítésben. - pp. 49-69.

1. Az eltérő műfaji inspiráció mint az Arany-balladák típusainak

meghatározója. - pp. 49-53.

2. A műfaj "barbárság"-a mint a nemzeti egyedítés eszköze. - pp. 53-58.

3. Műfaji minták átalakulása a kései korszakban. - pp. 58-65.

4. Az Arany-ballada mint sugalmazó és ellenkezésre késztető műfaji minta. - pp. 65-69.

V "Nemzeti klasszicizmus" és egyensúlyteremtő műfaji tagozódás. - pp. 71-81.

l. Egy romantikus korszak "klasszicizmusa"-a. - pp. 71-75.

2. Egyensúlyra törekvés és a műfajok együttese. - pp. 75-79.

3. A műfajok "magyar"-rá válása. - pp. 79-81.

VI. A "nemzeti paradigma". - pp. 83-96.

1. Nemzeti individualizáció - nemzeti emancipáció. - pp. 83-86.

2. Az autonóm műfaji változatok rendszere a múlt század középső harmadában. - pp. 86-88.

3. Nemzetivé válás formai elidegenedés révén. - pp. 88-91.

4. Eposz és regény. - pp. 92-96.

VII. A műfaji normákhoz igazodás és a tőlük való eltérés módozatai az

Arany-balladában. - pp. 97-136.

1. Remekmű a balladái ismérvek többségének hiányában (Rozgonyiné). - pp. 97-101.

2. A bürgeri ősmintától a tudattalan lelki jelenségek zenei sugalmazásáig (Bor vitéz). - pp. 102-110.

3. Parnasszista tárgyiasság, romantikus ódaiság, históriás ének, keresztény mártír-legenda és ótestamentumi átok műfaji mintáinak egymásra másolódása (Szondi két apródja). - pp. 110-122.

4. Az erkölcsi világrend törvényeinek kikezdhetetlenségét sugalmazó akusztikai és szemantikai ismétlődések verse (A walesi bárdok). - pp. 123-128.

5. A kísértetballada mint többféleképpen olvasható történet (Tengeri hántás). - pp. 128-136.

VIII. A reciprocitás mint a műfaji hierarchia módosulásának tünete : eposz és történelmi regény. - pp. 137-155.

1. Műfaj és műfajalkotó tényezők. - pp. 137-139.

2. A műfaj mint diakrón képződmény. - pp. 139-143.

3. Eposzi funkció vagy eposzi ihlet. - pp. 143-145.

4. Az eposzt pótolhatónak mutató, de funkcióit csak kis mértékben átvállaló műfaj: a történelmi regény. - pp. 146-149.

5. Az eposz kései transzmutációja. - pp. 149-155.

IX. Műfaji differenciálódásban megmutatkozó nemzeti identifikáció a magyar regényben a múlt század derekán. - pp. 157-176.

1. Az európai minták átvétele. - pp. 157-160.

2. A műformák asszimilálásának változatai. - pp. 160-163.

3. Műfaji minták módosult formában való továbbélése - új műfaji változatok születése. - pp. 164-165.

4. A regényegész viszonya a diakrón műfaji "sor "-okhoz. - pp. 165-169.

5. Az affírmatív beszédmód ironikus megkérdőjelezése mint az epikai differenciálódás egyik lehetősége. - pp. 169-174.

6. Műfaji hierarchia és szemléleti sokféleség. - pp. 175-176.

X. A posztromantikus (Kuthy Lajos-, Nagy Ignác-féle) regény újdonsága a

XX. század második felének jelenségei felől szemlélve. - pp. 177-196.

1. Egy régi regénytípus újdonságai. - pp. 177-178.

2. Eltérés az uralkodó beszédmódtól. - pp. 179-180.

3. "Halmazszerűség" a kompozícióban - horizontváltás az írói szemléletben. - pp. 181-183.

4. Ellentechnikák a valóságillúzióval szemben. - pp. 184-185.

5. A nyelv felértékelődése. - pp. 186-188.

6. "Irodalmiasság", allúzió, paródia. - pp. 188-191.

7. Elbeszélői önszemlélet. - pp. 191-194.

8. Posztromanticizmus - posztmodernizmus. - pp. 194-196.

XI. Két romantikus regény analógiái és oppozíciói : Eötvös József: A karthausi; Beöthy László: Goldbach and Comp. fűszerkereskedése "A kék macskához". - pp. 197-207.

1. A romantikus regénysablonok keveredése. - pp. 197-199.

2. Beöthy rejtett (és talán szándéktalan) polémiája A karthausival.  - pp. 199-202.

3. A nagyromantika eszköztárának "kifordítása" az 50-es években . - pp. 202-205.

4. A normákhoz való igazodás és az azoktól eltérés, a műfaji osztódás. - pp. 205-207.

XII. Egy műfaj jellegadó tényezői : az Arany-ballada rétegei. - pp. 209-254.

1. A szubjektivitás szintjei. - pp. 209-213.

2. A tragédia ihletése, a tragikum. - pp. 213-217.

3. Az eszmék és erkölcsi értékek világa. - pp. 218-225.

4. A megszólalásmód változatai. - pp. 225-238.

5. Akusztikai rétegek. - pp. 238-245.

6. Az összes réteg megfeleltetése: a kompozíció : a "balladai univerzum": a műfaji komplexitás. - pp. 246-254.

XIII. Kemény egy-egy műfaji variánsának jellegadó, ihlető tényezői. - pp. 255-285.

1. Az aforizma az Élet és ábrándban : az esszéregény kezdeményei. - pp. 255-266.

2. A lélektani módszer romantikus közvetettsége: áttételesség és jelképesség a Férj és nőben : a pszichológiai regény kezdeményei. - pp. 266-273.

3. A műfaji minták módosulása : elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányában. - pp. 273- 279.

4. A hasonlatok szerepe A rajongókban. - pp. 279-285.

5. A regényvilág atmoszferikussága: színek és fények a Zord időben. - pp. 285-291.

XIV. A romantikus regény késői modulációja : Szent Péter esernyője. - pp. 293-313.

1. Egy különös sorsú Mikszáth-regény. - pp. 293-296.

2. A mese és a kalandregény sémájának megfeleltetése : feszültség és feloldás ritmusa. - pp. 297-301.

3. A "várhatóság" mértékének váltakozása. - pp. 301-305.

4. Átlépések az evilági, transzcendens és ál-transzcendens valóságszintek között. - pp. 305-309.

5. Az adoma átalakulása emocionális vitalisztikus világmagyarázattá.- pp. 310-313.

XV. Konklúzió helyett. - pp. 315-319.

Jegyzetek. - pp. 321-337.

Névmutató. - pp. 339-345.

Ismert.: Lapszemle / Márkus Béla

In: A Hét. - (1997. aug. 21.)

Tamás Attila

In: Alföld. - 48. évf. 4. sz. (1997), pp. 85-88.

Múlt századi kortársaink / S. Varga Pál

In: Hajdú-bihari napló. - 54. évf. 36. sz. (1997. febr. 12.). - Szó-kép : irodalmi és művészeti melléklet. - 1997/2.

Műfajok "metamorfózisa" / Bényei Péter

In: Hitel. - 10. évf. 7. sz. (1997), pp. 108-112.

Nagy Miklós

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 102. évf. 3-4. sz. (1998), pp. 431-434.

Az Abafitól a Buda haláláig / Karádi Zsolt

In: Iskolakultúra. - 8. évf. 9. sz. (1998), pp. 79-82.

Újragondolt műfajtörténet / Madarász Imre

In: Köznevelés. - 54. évf. 15. sz. (1998), p. 19.

Beszédmódok "egymásra másolódása" / Török Lajos

In: Literatura. - 25. évf. 2. sz. (1998), pp. 181-191.

Hivatk.: A "nemzeti klasszicizmus" mint "nemzeti paradigma" / Rózsafalvi Zsuzsanna

In: Iskolakultúra. - 8. évf. 3. sz. (1998), pp. 104-106.

 

 1. Az irodalmi műfajok és létformájuk : interpretációelméletek. - Helsinki : [s. n.], 1996. - 123 p. - (Folia Hungarica ; 8.)

Tartalom: Bevezetés. - pp. 4-6.

Az irodalmi műfajok és létformájuk. - pp.7-38

Az irodalom fogalma. - pp. 7-8.

Az irodalom funkciója. - p. 9

Az irodalomtudomány. - pp.10-11

A genetikus műelemzés. - p. 12 .

A szerkezeti elemzés kategóriái epikus vagy drámai művek esetében. - pp. 13-15.

A szerkezeti elemzés kategóriái lírai mű esetében. - pp. 15-16.

Az irodalmi periodizáció. - pp. 17-19.

A műnemek. - p. 20.

A lírai műnem. - pp. 21 -23.

A lírai műfajok. - pp. 24-25.

Az epikai műnem. - pp. 26-27.

A fontosabb epikatípusok. - p. 28

Az epikus műfajok. - p. 29

A drámai műnem. - pp. 30 -31

A drámai műfajok. - pp. 32-33.

Az irodalmi műfajok és létformájuk. - pp. 34-38.

Interpretáció elméletek. - pp. 39 -118.

A műalkotás mint teremtett világ. - pp. 39-41.

A műalkotás mint kommunikációs tény. - pp. 42-44.

Az irodalmi mű mint egy hatásfolyamat kiindulópontja. - pp. 45-47.

Az irodalomfogalmak rendszere. - pp. 48-50.

A műalkotás pozitivista elmélete. - pp. 51-53.

Szellemtörténet (Geisteswissenschaft) és szövegértelmezés. - pp. 54-56.

Fenomenológia és strukturalizmus. - pp. 57-58.

Strukturalista irányzatok. - pp. 59-62.

A történetiség változatai. - pp. 63-66.

Történetiség, stílustörténet és az irodalomtörténet "bukása" . - pp. 67-70.

Az irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. - pp. 71-74.

Történetiség és megértés. - pp. 75-78.

Az irodalmi kánon mint az irodalmi hagyományozódás eszköze. - pp. 79-82.

A beszédaktus (speech act) elmélete. - pp. 83-84.

A hermeneutika. - pp. 85-87.

Befogadás- vagy recepcióesztétika. - pp. 88-91.

A hermeneutikai interpretáció. - pp. 92-94.

Jauss Jónás könyve interpretációja. - pp. 95-100.

A konstrukció elmélete : az "empirikus" irodalomtudomány . - pp. 101-104.

A dekonstrukció elmélete. - pp. 105-109.

Szöveg és szövegkommentár. - pp. 110-111.

Interpretáció és kritika. - pp. 112-115.

Milyen mértékig "fordulat" a posztmodern fordulat (The Postmodern Turn)? - pp. 116-118.

Függelék: The development of genres in the history of Hungárián Literature (The national paradigm) . - pp. 119-122.

Utólagos megjegyzések. - p. 123

 

 1. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - 174 p.

Tartalom: Irodalom és küldetés : egy nemzedék számvetése dogmákkal és ellendogmákkal - egy tanulmánykötet elé szánva. - pp. 5-9.

I. "Kicsiny nép lélekben mily nagy lehet" : tanulmányok a két világháború közötti romániai magyar irodalom köréből. - pp. 11-62.

Az erdélyi költő : Reményik Sándor pályája. - pp. 13-27.

Jegyzetek a regényíró Makkai Sándorról. -  pp. 28-40.

A nemzetegység regényballadája : Kós Károly: Az országépítő. - pp. 41-46.

A hajnal emberei : Berde Mária különös sorsú regénye. - pp. 47-62.

II. Németh Lászlóról, a félmúlt perspektívájában. - pp. 63-127.

"A feladatok ma megint itt tolonganak körülöttünk" : jegyzetek

Németh László XIX. század-élményéről. - pp. 65-74.

"A csendes eltűnődések verőfénye" : Németh László Sillanpääről. - pp. 75-80.

A különbözéstől az azonosulásig : Németh László Petőfi-élménye. - pp. 81-88.

Egy vígjáték jelentésváltozásai : Németh László: Harc a jólét ellen. - pp. 89-93.

Az emberundortól a belátásig : Az áruló jelentésrétegei. - pp. 94-103.

Gondolatok az Irgalom értelmezéséhez. - pp. 104-110.

A homályból a fényre : Németh László: Homályból homályba. - pp. 111-115.

Németh László testamentuma : az Utolsó széttekintés antinómiái. - pp.116-122.

Németh László: Életmű szilánkokban. - pp. 123-127.

III. Nép, nemzet, irodalom és küldetés. - pp. 129-171.

Még egyszer Szabó Dezsőről. - pp. 131-139.

Veres Péter szabadversei. - pp. 140-155.

Illyés Gyula: Bartók : verselemzés. - pp. 156-171.

Ismert.: Az írói küldetéstudat gazdagsága / Takács Miklós

In: Hajdú-bihari napló. - 57. évf. 179. sz. (2000. aug. 2.), p. 8.

Csendes esték : irodalom és küldetés / Ablonczy László

In: Reformátusok lapja. - 44. évf. 49. sz. (2000. dec. 3.), p. 4.

Csűrös Miklós

In: Tiszatáj. - 55. évf. 5. sz. (2001), pp. 89-91.

Irodalom és küldetés : Imre László könyve / Görömbei András

In: Hitel. - 15. évf. 4. sz. (2002), pp. 124-128.

Cs. Varga István

In: Új Hevesi napló. - 10. évf. 9. sz. (2002), pp. 35-36.

 

8.  Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. - Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. - 179 p. - (Tiszatáj könyvek)

Tartalom:  Műfajtörténet és/vagy komparatisztika. - pp. 5-10.

A műfajtörténet esélyei az ezredfordulón : iskolában és iskolán kívül. - pp. 11-22.

"Minden emberi és költői konvenció ellenében" : a Bolond Istók első éneke. - pp. 23-29.

A kultusz és a műfaji hagyományok : két Arany-vers: a Furkó Tamás és az Évnapra. - pp. 41-50.

Egy "kedves, ósdi román" : a Bélteky-ház és a regényműfaj hagyományai. - pp. 51-67.

"A szerző akarata ellenére" : A fekete város műalkata és a magyar századforduló. - pp. 69-81.

A műfajok hierarchiája és az irodalomfejlődés problémái a XIX. századi finn, orosz és magyar irodalomban. - pp. 83-94.

Egyedi és általános az európai irodalmakban : a magyar és a finn irodalom nemzeti paradigmájához. - pp. 95-99.

Közel és távol : az orosz irodalom recepciója Magyarországon a XIX. században. - pp. 101-107.

Az Arany-Csengery-kör orosz irodalmi kapcsolatai. - pp. 109-131.

Arany László és Lermontov. - pp. 133-147.

Ismert.: Herczeg Balázs

In: Debreceni Szemle. - 10. évf. 3. sz. (2002), pp. 480-481.

Felső- és középiskolás fokon / Kovács Béla Lóránt

In: Hajdú-bihari napló. - 59. évf. 125. sz. (2002. máj. 31.), p. 8.

Görömbei András

In: Hitel. - 15. évf. 4. sz. (2002), pp. 124-128.


 

 

SZÖVEGKIADÁSOK, SZERKESZTŐI MUNKÁK

 

 1. Erdélyi március : válogatott versek ; Álmodsz-e róla? : kiadatlan versek és levélszemelvények / Reményik Sándor ; [a kötetet összeállította, gondozta, Imre László, Imre Mária és Sövényháziné Sándor Judit ; az előszót Imre László írta] - [Budapest] : Orpheusz Könyvek, 1990 (Bp. : Gutenberg). - 568 p.

 

10.  Ma, tegnap, tegnapelőtt / Barta János ; [válogatta, szerkesztette Imre László]. - Debrecen : Csokonai Kiadó, 1990. - 201 p.

Ismert.: Új Imre Attila

In: Hajdú-bihari napló. - 48. évf. 204. sz. (1991. aug. 30.), p. 8.

Mohai V. Lajos

In: Kortárs. - 36. évf. 2. sz. (1992), pp. 111-113.

 

 1. Arany János és kortársai I-II. / Barta János [válogatta, sajtó alá rendezte Imre László]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. - 1., Arany-tanulmányok. - 388 p. | 2., Arany kortársai. - 356 p.

 

 1. Értékek kontextusa és kontextusok értéke a 19. századi irodalmunkban /  [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]; [összeállította Imre László, Gönczy Monika]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - 218 p. - (Studia litteraria ; 38)

 

 1. Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / [szerkesztette Imre László, Gönczy Monika]. - Budapest : Szenci Molnár Társaság, 2003. - 164 p.

 

TANULMÁNYOK

 

2010:

A Hétköznapok három megközelítése és ami ebből következhet, Színház, dráma, irodalom (Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére) Pécs, 2010. 370-382.

Barta János pályakezdése, Építész a kőfejtőben (Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára) Bp. 2010. 370-382.

Whitman 19. századi magyar fogadtatásának kérdéséhez, A mondat becsülete (Írások a hetvenéves Nagy Zoltán tiszteletére) Debrecen, 2010. 4e25-236.

Széljegyzetek a Debreceni Irodalmi Lexikon-hoz, Alföld, 2010. 1. 123-127. 1. Váci Mihály költészete. - A hódmezővásárhelyi Állami Bethlen Gábor Általános Gimnázium Évkönyve. - 1962-63. - pp. 60-67.

Ismert.: Két annális a vásárhelyi gimnáziumból / Pákozdy Ferenc

In: Alföld. - 15. évf. 6. sz. (1964), p. 582.

 

 1. Váci Mihály költői képkincse

In: Studia litteraria. - 3 (1965), pp. 95-116.

Ismert.: A Studia Litteraria III. kötetéről és Barta János Lírai realizmus című tanulmányáról / Julow Viktor

In: Alföld. - 17. évf. 11. sz. (1966), pp. 86-89.

 

 1. Arany és a klasszicista esztétika

In: Diákköri füzetek. - Debrecen : KLTE, 1967. - pp. 133-151.

 

 1. Ласло Арань и Лермонтов

In: Slavica. - 9 (1969), pp. 115-120.

Hivatk.: Реализм в венгерской литературе на рубеже XIX-XX. веков / Олег Константинович Pоссиянов. - Москва : Наука, 1983. - pp. 249-251.

 

 1. Sklovszkij prózaelmélete

In: Studia litteraria. - 8 (1970), pp. 65-80.

Ismert.: Két újabb debreceni tudományos kiadványról / Julow Viktor

In: Alföld. - 23. évf. 1. sz. (1972), pp. 84-85.

 

 1. Illyés Gyula: Bartók

In: Együtt / szerkesztette Fülöp László et al. - Debrecen : [s. n.], 1971. - pp. 167-184.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 156-171.

Ismert.: Debreceni fiatalok antológiája / Béládi Miklós

In: Alföld. - 23. évf. 4.sz. (1972), p. 78.

Jegyzetek fiatal írók nyelvéről / Kőháti Zsolt

In: Magyar nyelvőr. - 96. évf. 3. sz. (1972), pp. 314-320.

Együtt / Solymos Ida

In: Kortárs. - 17. évf. 5. sz. (1973), p. 854.

Együtt : fiatalok a műhelyben / Kun András

In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 46. sz. (1974. febr. 24.), p. 9.

Hivatk.: Illyés Gyula: Bartók / Vasy Géza

In: Tiszatáj. - 31. évf. 11. sz. (1977), pp. 56-57.

 

 1. Бабич и Брюсов

In: Slavica. - 11 (1971), pp. 91-101.

 

 1. A szimbolista regény és problémái

In: Studia litteraria. - 9 (1971), pp. 91-102.

Ismert.: A Studia Litteraria kilencedik kötete / Bata Imre

In: Alföld. - 23. évf. 10. sz. (1972), pp. 78-80.

Studia Litteraria IX. / Lőrinczy Huba

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 77. évf. 4. sz. (1973), pp. 480-483.

 

 1. Kierkegaard és az orosz szimbolizmus

In: Studium. - 2 (1971), pp. 117-121.

 

 1. Rákos Sándor

In: Alföld. - 23. évf. 7. sz. (1972), pp. 58-63.

 

 1. Az egyén tragédiája : Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés; Madách: Az ember tragédiája

In: Helikon. - 18. évf. 2. sz. (1972) pp. 197-216.

Ismert.: Madách és Dosztojevszkij : Helikon 1972/2. / [s. a.]

In: Korunk. - 32. évf. 2. sz. (1973), pp. 321-322.

Hivatk.: Történelemértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában / Szegedy-Maszák Mihály

In: Madách-tanulmányok / [írta Barta János et al.] ; [szerkesztette Horváth Károly]. - Budapest : Akadámiai Kiadó, 1978. - p. 133.

 

 1. Rákos Sándor táguló körei

In: Kortárs. - 16. évf. 5. sz. (1972) pp. 792-796.

 

 1. Мадач и Достоевский

In: Slavica. - 12 (1973), pp. 65-89.

 

 1. A hasonlatok funkciója Kemény Zsigmond A rajongók című regényében

In: Jelentéstan és stilisztika : a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi kongresszusának

előadásai / [szerkesztette Imre Samu, Szathmáry István, Szűts László]. - Budapest :

Akadémiai Kiadó, 1974. - pp. 213-218. - (Nyelvtudományi értekezések ; 83.)

 

 1. Gyulai Pál Romhányija

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 78. évf. 4. sz. (1974), pp. 487-496.

 

 1. Gábor Zoltán

In: Közelítések : az Alföld Stúdió antológiája / szerkesztette Görömbei András et al. -

Debrecen : Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya, 1975. - pp. 73-75.

Ismert.: Közelítések : az Alföld Stúdió antológiája / Vinkó József

In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 101. sz. (1976. ápr. 29.), p. 5.

 

 1. A szabadversek költője : Veres Péter

In: Alföld. - 26. évf. 12. sz. (1975), pp. 27-36.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000.

- pp. 140-155.

Ismert.: Veres Péter jelenléte : az Alföld-emlékszámról / Székelyhidi Ágoston

In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 302. sz. (1975. dec. 25.), p. 4.

 

 1. Kiss József verses regényei

In: Studia litteraria. - 13 (1975) pp. 97-112.

Ismert.: Bán Imre köszöntése és a Studia Litteraria XIII. / Simon Zoltán

In: Alföld. - 27. évf. 4. sz. (1976), pp. 79-80.

 

 1. Gondolatok az Irgalom elemzéséhez

In: Tiszatáj. - 30. évf. 5. sz. (1976), pp. 87-91.

ua. [rövid.] Látóhatár. - 8. sz. (1976), pp. 123-126.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 104-110.

Hivatk.:  Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben / Bakonyi István

In: Jelenkor.- 25. évf. 9. sz. (1982), p. 856.

Az irgalom üzenete / Kocsis Rózsa

In: Új írás. - 21. évf. 12. sz. (1981), p. 37.

Tisztelgés Németh László előtt : a Tiszatáj emlékszámáról / [s. a.]

In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 115. sz. (1976. máj. 16.), p. 5.

 

 1. Петербург Андрея Белого и русский симболический роман

In: Slavica. - 15 (1977), pp. 61-76.

Ismert.: Творческая история и историко литературное значение романа А. Белого Петербург / Л. К. Долгополов

In: Петербург / Андрей Белый. - Москва : Наука, (1981), pp. 571-572.

 

 1. Vajda János és a magyar verses regény

In: Studia litteraria. - 15 (1977), pp. 63-82.

Ismert.: Irodalomtudomány Debrecenben : Studia Litteraria 1977-79 / Fried István

In: Alföld. - 31. évf. 5. sz. (1980), p. 94-95.

 

 1. A siker csapdájában : Vajda Jánosról, születésének 150. évfordulóján

In: Tiszatáj. - 31. évf. 5. sz. (1977), pp. 66-71.

ua. [rövid.] Látóhatár. - 8. sz. (1977), pp. 186-190.

Hozzászólás: "Van fájdalom a gondolatban" : Vajda János emlékére : megjegyzések

Imre László jubileumi írásához / Dobai Péter

In: Tiszatáj. - 31. évf. 7. sz. (1977), pp. 20-21.

Ismert.: Folyóiratszemle : Irodalomtörténeti közlemények, Tiszatáj, Literatura / A[ntal] G[ábor]

In: Magyar Nemzet. - 33. évf. 289. sz. (1977. dec. 9.), p. 4.

 

 1. A valóság istenkereső látnoka : Lev Tolsztoj születésének 150. évfordulójára

In: Tiszatáj. - 29. évf. 9. sz. (1978), pp. 46-50.

 

 1. Провидец истины : Л. Н. Толстой

In: Don. - 7. sz. (1979), pp. 163-165.

 

 1. Reményik Sándor pályafordulata

In: Múzeumi kurír. - 4. évf. 1. sz. (1979. dec. 31.), pp. 55-60.

 

 1. "Kicsiny nép lélekben mily nagy lehet " : Makkai Sándor: Ördögszekér

In: Alföld. - 31. évf. 11. sz. (1980), pp. 62-64.

 

 

 1. Reményik Sándor utolsó korszaka : fejezet a magyar humanista, antifasiszta költészet történetéből

In: Irodalomtörténet. - 62. (12.) évf. 2. sz. (1980), pp. 339-352.

Ismert.: Nota bene / E. Fehér Pál

In: Élet és irodalom. - 24. évf. 29. sz. (1980. júl. 19.), pp. 6-7.

Hivatk.: A jobbik én : kilencven éve született Reményik Sándor

In: Magyar Nemzet. - 36. évf. 205. sz. (1980. szept. 2.), p. 4.

 

 1. Térszerkezet és időtényezők Ambrus Zoltán Solus eris című regényében

In: Literatura. - 7. évf. 3-4. sz. (1980), pp. 438-450.

 

 1. Kiss József verses regényeinek előzményei és forrásai

In: Múzeumi kurír. - 5. évf. 3. sz. (1980), pp. 55-58.

 

 1. Byron Don Juanja és a magyar verses regény

In: Studia litteraria. - 18 (1980), pp. 55-92.

 

 1. Oláh Gábor problémák : Tóth Endre monográfiájának megjelenése alkalmával

In: Alföld. - 32. évf. 1. sz. (1981), pp. 76-81.

 

 1. Németh László testamentuma : az Utolsó széttekintés antinómiái

In: Borsodi művelődés. - 6. évf. 1. sz. (1981), pp. 66-70.

ua. [részlet] Látóhatár. - 5. sz. (1981), pp. 224-226.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 116-122.

 

 1. "A költőileg újjáteremtett történelem" : jegyzetek a regényíró Makkai Sándorról

In: Confessio. - 5. évf. 4. sz. (1981), pp. 48-54.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000.

- pp. 28-40.

 

 1. Az emberundortól a belátásig : Az áruló jelentésrétegei

In: Életünk. - 18. évf. 4. sz. (1981), pp. 370-375.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000.

- pp. 94-103.

 

 1. "Oly jellegzetesen magyar és oly jellegzetesen orosz" : az Anyegin formaihlete a magyar verses epikában

In: Studia litteraria. - 19 (1981), pp. 81-94.

 

 1. Arany János: Évek, ti még jövendő évek : verselemzés

In: Borsodi művelődés. - 7. évf. 3. sz. (1982), pp. 52-58.

 

 1. Eszmények és kételyek jegyében : A délibábok hőse értelmezéséhez

In: Irodalomtörténet. - 64. (14.) évf. 3. sz. (1982), pp. 477-502.

Ismert.: Folyóiratszemle : Irodalomtörténet, Kortárs / A[ntal] G[ábor]

In: Magyar Nemzet. - 38. évf. 290. sz. (1982. dec. 10.), p. 4.

 

 1. Reminiszcencia, idézet, paródia : A délibábok hőse szövegrétegei

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 86. évf. 2. sz. (1982), pp. 150-165.

 

 1. Ady Endre verses regénye

In: Literatura. - 9. évf. 3-4. sz. (1982), pp. 74-79.  

ua. Tanulmányok Ady Endréről / [szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő,

Kulcsár Szabó Zoltán, Menyhért Anna]. - Budapest : Anonymus, 1999. - pp. 147-157.

 

 1. "Mit az élet megvon, megadják a holtak" : Arany János évfordulóján

In: Napjaink. - 21. évf. 4. sz. (1982), pp. 12-13.

 

 1. "Amilyen lehetnél" : jegyzetek Marosi Gyuláról

In: Tiszatáj. - 36. évf. 1. sz. (1982), pp. 77-81.

 

 1. "A feladatok ma megint itt tolonganak körülöttünk" : jegyzetek Németh László XIX.

század élményéről

In: Tiszatáj. - 36. évf. 2. sz. (1982), pp. 74-79.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000.

- pp. 65-74.

 

 1. A színek és a fények jelentése a Zord időben

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 86. évf. 4. sz. (1983), pp. 379-383.

 

 1. "A könnyelmű forma tetszik, ha lelkem bújában nevet" : a Bolond Istók második

éneke

In: Studia litteraria. - 21 (1983), pp. 123-148.

 

 1. A nemzetegység regényballadája : Kós Károly: Az országépítő

In: Napjaink. - 23. évf. 9. sz. (1984), pp. 28-30.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000.

- pp. 41-46.

 

 1. Руские литературные связы кружка Араня-Ченгери

In: Slavica. - 20. évf. (1984), pp. 75-104.

 

 1. The reception of 19th-century Russian Literature in Hungary

In: Hungaria litterata, Europae filia  / [ed by Gyula Kurucz and László Szörényi] ; [by

György Mihály Vajda et al.] ; [transl. by Eszter Pásztor]. - [Budapest] : Magyar

Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1985. - pp. 151-157.

 

 1. Восприятие руской литературы XIX. века

In: Hungaria Litterata, Europae Filia / [ed. by Gyula Kurucz and László Szörényi]. -

[Budapest] : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1985. - pp. 173-180.

 

 1. Arany László és Lermontov

In: Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok / [szerkesztette Kósa László és Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : [s. n.], 1985. - pp. 100-129.

 

 1. Az aforizma Kemény Zsigmond Élet és ábrándjában

In: Studia litteraria. - 23 (1985) pp. 77-88.

 

 1. Die Reception der russishen Literatur des 19. Jahrhunderts

In: Hungaria Litterata, Europae Filia : Studien über die kulturellen Kontakte Ungarns

zur Welt / [hrsg. von Gyula Kurucz und László Szörényi]. - [Budapest] : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1986. - pp. 183-191.

 

 1. A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nőjében

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 90. évf. 3. sz. (1986), pp. 301-304.

 

 1. Epikai ritmus és "kicsinyítő" emocionális-vitalisztikus valóságélmény a Szent Péter esernyőjében

In: Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalom köréből / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. - Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1987. - pp. 21-38. - (Studia litteraria ; 25)

ua. Mikszáth és a századvég-századelő prózája : Balassagyarmat, 1987. október 1-3. / [szerkesztette Kovács Anna]. - Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1989. - pp. 43-55. - (Discussiones Nogradienses ; 6.)

Hivatk.: Mikszáth és a századvég-századelő prózája / Csűrös Miklós

In: Irodalomtörténet. -  72. (22.) évf. 2. sz. (1991), p. 425.

 

67.  "Столь типично венгерский и столь типично русский" : жанровое влияние

Евгения Онегина в венгерской стихотворной эпике

In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. - 33 (1987), pp. 149-162.

 

 1. "Minden emberi és költői konvenció ellenében" : a Bolond Istók első éneke

In: Forradalom után - kiegyezés előtt / [szerkesztette Németh G. Béla]. - Budapest :

Gondolat Kiadó, 1988. - pp. 40-57.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. - Szeged : [kiadja

a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. - (Tiszatáj könyvek). - pp. 23-29.

Ismert.: Forradalom után - kiegyezés előtt / Lőrinczy Huba

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 96. évf. 1. sz. (1992), pp. 108-112.

 

 1. Az Arany-Csengery-kör orosz irodalmi kapcsolatai

In: Forradalom után - kiegyezés előtt / [szerkesztette Németh G. Béla]. - Budapest :

Gondolat Kiadó, 1988. - pp. 99-119.

ua.  Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. - Szeged : [kiadja

a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. - pp. 109-131. - (Tiszatáj könyvek)

 

 1. "Az erdélyi költő"

In: Erdélyi március : válogatott versek ; Álmodsz-e róla? : kiadatlan versek és levélszemelvények / Reményik Sándor ; [a kötetet összeállította, gondozta, Imre

László, Imre Mária és Sövényháziné Sándor Judit] ; [az előszót Imre László írta] -

[Budapest] : Orpheusz Könyvek, 1990 (Bp. : Gutenberg). - pp. 7-22.

ue. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 13-27.

 

 1. A személyiség Arany János műveiben

In: Személyiség és irodalom : irodalomtanítási konferencia. - Szolnok : Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, 1989. - pp. 26-39.

 

 1. A Hajnal emberei : Berde Mária különös sorsú regénye

In: Irodalomtörténet. - 70. (20.) évf. 4. sz. (1989), pp. 740-760.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 47-62.

 

 1. Egy vígjáték jelentésváltozásai : Németh László: Harc a jólét ellen

In: Tiszatáj. - 43. évf. 12. sz. (1989), pp. 83-85.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 89-93.

 

 1. Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányában : Kemény regényírói módszeréhez

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 94. évf. 1. sz. (1990), pp. 90-94.

 

 1. Andrej Belij és az orosz szimbolista regény

In: Világirodalmi tanulmányok / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. - Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1990. - pp. 49-67. - (Studia litteraria ; 26.)

 

 1. Fejlődéstörténeti kérdések a századvég magyar irodalmában : polémikus jegyzetek Bori Imre A magyar irodalom modern irányai I. című könyvéről

In: Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. - Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1991. - pp. 132-137. - (Studia litteraria ; 29.)

 

 1. Református hit, hivatás és hagyomány a magyar irodalomban

In: Confessio. - 15. évf. 3. sz. (1991), pp. 47-52.

ua. "Kezünk munkáját tedd állandóvá!" : a Magyar Reformátusok II. világtalálkozójának emlékkönyve / [főszerkesztő Bütösi János]  - Debrecen : Magyar Reformátusok  Világszövetsége, 1992. - pp. 132-137.

 

 1. A "számon nem tartott" pályafordulat : Arany János A honvéd özvegye

In: Irodalomismeret. - 3. évf. 1. sz. (1992), pp. 21-25.

Hozzászólás: "És annyi esztelen hitért" - hozzászólás Imre László cikkéhez / Péter László

In: Irodalomismeret. - 3. évf. 1. sz. (1992), pp. 26-27.

 

 1. Egy különös sorsú költő évfordulóján

In: Múzeumi kurír. - 63. évf. 3. sz. (1992), pp. 3-6. - (Tompa Mihály emlékszám születésének 175. évfordulóján)

 

 1. Az ismeretlen Arany : gondolatok a Zách Klára ürügyén

In: Tiszatáj. - 46. évf. 11. sz. (1992), A Tiszatáj diákmelléklete 2., pp. 1-12.

ua. Orpheus panasza : pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig / [szerkesztette Olasz Sándor]. -  Budapest : Helikon, 1997. - pp. 87-96.

 

 1. Még egyszer Szabó Dezsőről : jegyzetek az újra megjelent Az egész látóhatárról

In: Alföld. - 44. évf. 4. sz. (1993), pp. 77-83.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 131-139.

 

 1. Шестов: Достоевский и Ницше

In: Slavica. - 26 (1993), pp. 169-175.

 

 1. Itä ja länsi Endre Adyn runoudessa

In: Itä ja Länsi : Suomen, Viron ja Unkarin kirjallisuus idän ja lännen vaikutuskentässä / [toim. Pekka Lilja]. - Jyväskylä : [s. n.], 1994. - pp. 192-198.

 

 1. Unkari tutkija-seminaari Helsingin Yliopistossa

In: Yhteyksiä  (Helsinki). - (1994), pp. 67-69. - (Folia Hungariaca ; 7.)

 

 1. "Műfajfejlődés" vagy "rendszercsere" : bevezetés egy irodalmi korszak vizsgálatához

In: Egy évszázad vonzásában : tanulmányok Nagy Miklós tiszteletére / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. - Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1995. - (Studia litteraria ; 33.). -  pp. 113-123.

 

 1. Tűnődés a műfajokon : közelítések a múlt századi jelenségek felől

In: Alföld. - 46. évf. 4. sz. (1995), pp. 63-70.

 

 1. Eposz és történelmi regény : az irodalomfejlődés nemzeti paradigmájához

In: Hitel. - 8. évf. 10. sz. (1995), pp. 80-90.

 

 1. Analógiák és oppozíciók a magyar romantikus regényben

In: Hungarologische Beiträge (Jyväskylä : Universität Jyväskylä).- 5 (1995), pp. 29-39.

 

 1. Egyensúlyteremtés és műfaji tagozódás : a "nemzeti klasszicizmus" fogalmához

In: Irodalomtörténet. - 76. (26.) évf. 1. sz. (1995), pp. 92-101.

 

 1. Műfaji differenciálódás és nemzeti identifikáció : a magyar regény a múlt század derekán

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 99. évf. 3-4. sz. (1995), pp. 321-334.

 

 1. Egy régi regénytípus újdonságai : posztromanticizmus - posztmodernizmus

In: Literatura. - 22. évf. 4. sz. (1995), pp. 386-401.

 

 1. A magyar irodalom "nemzeti"  paradigmája

In: Protestáns szemle. - 57. évf. 1. sz. (1995), pp. 62-70.

 

 1. "A szerző akarata ellenére" : A fekete város műalkata és a magyar századforduló

In: A magyar polgárosodás kérdései - élet a századfordulón : Balassagyarmat, 1997. május 28-30. / [szerkesztette Kovács Anna]. - Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1997. - pp. 57-66. - (Discussiones Nogradienses; 7.)

 

 1. Mikszáth Kálmán regényeiről - poétikai szempontból

In: Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában / [szerkesztette és a bevezetőt írta Juhász Béla]. - Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, 1997. - pp. 29-32.

 

 1. Megújulás és folyamatosság a XIX. századi kutatásokban

In: Debreceni szemle. - 5. évf. 3-4. sz. (1997), pp. 437-442.

 

 1. Péter Esterházysta, henkilökohtaisesti

In: Suomi-Unkari. - 1. sz. (1997), p. 16.

 

 1. Egy novella három olvasata : Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda

In: Új Dunatáj. - 2. évf. 2. sz. (1997), pp. 5-11.

 

 1. Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika

In: A magyar művelődés és a kereszténység : IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Róma-Nápoly / [szerkesztette Monok István, Sárközy Péter]. - Budapest-Szeged : Scriptum Rt., 1998. - pp. 1429-1434.

 

 1. A műfajtörténet esélyei az ezredfordulón - iskolában és iskolán kívül

In: Irodalomtanítás az ezredfordulón / [szerkesztette Sipos Lajos]. - Celldömölk : Paul-Westermann Könyvkiadó, 1998. - pp. 936-945.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. - Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. - (Tiszatáj könyvek). - pp. 11-22.

 

 1. Yksilöllinen ja yleinen europalaisessa kirjallisuudessa esimerkkejä Suomen ja

Unkarin kirjallisuden kansallisista paradigmoista

In: Kulttuurien kohtamisia / [toim. Katariina Grämer, Kirsi Luukkanen]. - Helsinki : Lapella Finlandia, 1998. - pp. 7-11. - (Folio Hungarica ; 9.)

 

 1. A műfajok hierarchiája és az irodalomfejlődés problémái a XIX. századi finn, orosz

és magyar irodalomban

In: Oekeeta asijoo : commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen / [szerkesztette Riho Grünthal és Johanna Laakso]. -  Helsinki : Suomalais-Usrilainen Seura, 1998. - pp. 195-201.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. - Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. - pp. 83-94. - (Tiszatáj könyvek)

 

 1. A kultusz és a műfaji hagyományok : két Arany-vers : a Furkó Tamás és az Évnapra

In: Irodalomismeret. - 9. évf. 3-4. sz. (1998), pp. 44-50.

 

 1. Egy "kedves, ósdi román" : a Bélteky-ház és a regényműfaj hagyományai

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 102. évf. 1-2. sz. (1998), pp. 188-199.

ua. Mesterek, tanítványok : ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére / [szerkesztette Szajbély Mihály]. - Budapest : Magvető, 1999. - pp. 364-379.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. - Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. - (Tiszatáj könyvek). - pp. 51-67.

 

 1. A különbözéstől az azonosulásig : Németh László Petőfi-élménye

In: Új Forrás. - 30. évf. 8. sz. (1998), pp. 78-84.

ua. Németh László irodalomszemlélete / [szerkesztette Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. - pp. 34-42. - (Csokonai Könyvtár; 17.)

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 81-88.

 

 1. Ady Endre verses regénye

In: Tanulmányok Ady Endréről / [szerkesztette Kabdebó Loránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár Szabó Zoltán, Menyhért Anna]. - Budapest :  Anonymus, 1999. - pp. 147-157.

 

 1. Ravasz László és a Protestáns Szemle

In: In honorem Czine Mihály / [szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. - pp. 189-195.

 

 1. Ötletek Kassák és a verses epikai hagyomány kérdéséhez : A ló meghal és a János

vitéz

In: Alföld. - 50. évf. 9. sz. (1999), pp. 104-106.

ua. Tanulmányok Kassák Lajosról : újraolvasó / [szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő et al.]. - Budapest : Anonymus, 2000. - pp. 147-149.

 

 1. A romantikus irodalomalapítás ambivalenciái : Kisfaludy Károly

In: Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás] ; [összeállította Imre László, Gönczy Monika]. - Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 2000. - pp. 7-21. - (Studia litteraria ; 38)

 

 1. Egy tartósan "tetszhalott" regény "újdonságai" : Bessenyei: Tariménes utazása

In: In honorem Tamás Attila / [szerkesztette Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - pp. 51-64.

 

 1. Bevezető a hódmezővásárhelyi költők antológiája elé

In: Tiszamenti ének : vásárhelyi versek a XX. századból / [szerkesztette Földvári László és Kőszegfalvi Ferenc]. - Hódmezővásárhely : Szerdahelyi J. Kht., 2000. - pp. 8-12.

 

 1. Hagyomány és újítás Reményik vallásos verseiben

In: Confessio. - 24. évf. 3. sz. (2000), pp. 34-41.

ua. ITT-OTT : Magyar Baráti Közösség (printed in the USA). - 33. évf. 2. köt. 134. sz. (2000-2001), pp. 28-31.

 

 1. A magyarság identitástudata a XIX. században

In: Hitel. - 13. évf. 12. sz. (2000), pp. 67-72.

 

 1. Az irodalomalapítás műfaji hierarchiája és Vörösmarty pályakezdése

In: Színháztudományi szemle. - 33. évf. (2000), pp. 21-29.

ua. Vörösmarty és kora / [szerkesztette Takács József]. - Pécs : Budapest :

Művészetek Háza : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001. - pp. 21-29.

 

 1. Irodalom és küldetés : egy nemzedék számvetése dogmákkal és ellendogmákkal -

egy tanulmánykötet elé szánva

In: Új Hevesi napló. - 10. évf. 9. sz. (2000), pp. 36-39.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp. 5-9.

 

 1. A történeti szintézisek rendező elve és/vagy a rendezőelvek szintézise

In: A XIX. század vonzásában : tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére / szerkesztette Kiczenkó Judit, Thomán Attila. - Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus

Egyetem, 2001. - pp. 105-114.

 

 1. A magyarság identitástudata a XIX. században : a régi dicsőség ösztönző hatása a

felvilágosodás és a reformkor irodalmában

In: "Mit ér az ember, ha magyar?" : a magyarságtudat történelmi összetevői :

Kufstein VI. tanácskozás Felsőpulyán, 2000 szept. 9-10-én / [szerkesztette Benyák Mária]. - Wien : Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége,

2001. - pp. 97-103.

 

 1. A közhasznú igazságok fajtáiról és fokozatairól : az esszéista Németh László és a

tudomány

In: Irodalomtörténet. - 82. (32.) évf. 3. sz. (2001), pp. 439-443.

ua. Németh László emlékkönyv / [szerkesztette Monostori Imre, Olasz Sándor]. - Szeged : Tiszatáj, 2001. - pp. 146-150.

 

 1. A műfajok rendszere és az irodalmi korszakok

In: Pillanatkép a hazai irodalomtudományról / [szerkesztette Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor]. - Budapest : Anonymus, 2002. - pp. 457-463.

 

 1. Tisza Istvánról, Ady Endréről, az irodalomról, leginkább azonban arról, ami e

kérdést aktuálissá teszi

In: Történeti tanulmányok : a Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének kiadványa / [szerkesztette L. Nagy Zsuzsa et al.]. - 10. kötet (2002), pp. 81-86.

 

 1. A magyar esszé születésének kérdéséhez

In: Alföld. - 53. évf. 2. sz.  (2002), pp. 61-65.

 

 1. Barta János

In: Irodalomismeret. - 12. [!13.] évf. 1-2. sz. (2002), pp. 54-58.

 

 1. Az ismeretlen Madách és Barta János pályakezdése

In: Irodalomtörténet. - 83. évf. 1. sz. (2002), pp. 37-43.

ua. Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / [szerkesztette Imre László, Gönczy Monika]. - Budapest : Szenci Molnár Társaság, 2003. - pp. 53-62.

 

 1. Utószó

In: Arany János és kortársai I-II. / Barta János ; [válogatta, sajtó alá rendezte Imre

László]. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. - pp. 337-345.

 

 1. Tűnődés a műfajokon

In: Rend és kaland : az 50 éves Alföld antológiája / [szerkesztette Aczél Géza]. -

Debrecen : Alföld Szerkesztősége, 2003. - pp. 242-247.

 

 1. A posztmodern: egy régi-új beszédmód

In: Alföld. - 54. évf. 2. sz. (2003), 40-45.

 

 1. Deák Ferenc és a magyar irodalom

In: Hitel. - 16. évf. 10. sz. (2003) pp. 38-47.

ua. Deák Ferenc emlékezete / [szerkesztette Szabó András]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2003. - pp. 197-206.

 

 1. A nemzeti klasszicizmus koncepciója - egykor és ma

In: Irodalomtörténet. - 85. (35.) évf. 1. sz. (2004), pp. 75-81.

ua. A szó élete : tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére / szerk. Szitár Katalin. -

Budapest : Argumentum, 2004. - p. 284-290.

 

 1. Még egyszer 1849-ről mint korszakhatárról, s a korszakolásról általában

In: Mezei Márta 75. születésnapjára. - Budapest : Balassi Kiadó, 2004. - p. 34-45.

 

 1. Negyedszázados a Termelési regény

In: Debreceni disputa. - 11-12. sz. (2004), p.108-110.

 

 1. Az Égető Eszter újraértelmezéséhez

In: Kortárs. - 3. sz. (2005), p. 67-71.

ua. A prózaíró Németh László / szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2005. - 192-198. - (Csokonai Universitas Könyvtár)

 

 1. A népiesség és fonákja : epizódok a magyar verses epika történetéből

In: Irodalomismeret. - 16. évf. 1. sz.(2005) p. 63-69.

ua. "De mi a népiesség…"

In: Kölcsey füzetek. - 16 (2005), p. 385-395. - Tudományos tanácskozás, Budapest, 2004. nov. 18-19.

 

 1. Az új földesúr elbeszélésmódja és humora

In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2005. - p. 185-192.

 

KRITIKÁK, RECENZIÓK, KÖNYVISMERTETÉSEK

 

 1. A költő és őrangyalai : rajzolatok irodalmi háttérrel / Szeberényi Lehel. - Budapest :

Magvető Könyvkiadó, 1965. - 190 p.

Glogovácz és a holdkórosok / Gergely Ágnes ; [Gross Arnold rajzaival]. - Budapest :

Magvető Könyvkiadó, 1966. - 162 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld.- 17. évf. 7. sz. (1966), p. 83.

 

 1. Virágot nyit a puskacső : versek / Batta György. - Bratislava : Slovenské Vyd

Krásnej Lit, 1965. - 54 p.

Szégyen fán : versek / Torok Csaba. - Novi Sad : Forum, 1966. - 86 p.

Ismert.: Két verskötet a határon túlról / Imre László

In: Alföld. - 18. évf. 6. sz. (1967), pp. 81-82.

 

 1. Творчество Ендре Ади : Трагедия и романтика / Олег Константинович

Россиянов. - Москва : Наука, 1967. - 390 p., [1] t.

Ismert.: A romantikus Ady : jegyzetek O. K. Rosszijánov Ady könyvéről /

Imre László

In: Alföld. - 19. évf. 6. sz. (1968), pp. 83-84.

 

 1. A naturalizmus / [a bevezető tanulmányt írta, a szövegeket összeállította Czine

Mihály] ; [a szövegek válogatásában közreműködött Jávori Jenő et al.]. - Budapest :

Gondolat, 1967. - 405 p.

Ismert.: Imre László

In: Jelenkor. - 11. évf. 7-8. sz. (1968), pp. 761-763.

 

 1. A Városligettől a Csendes-óceánig : visszaemlékezések / Hidas Antal. - Budapest :

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968. - 373 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 23. évf. 3-4. sz. (1969), pp. 359-360.

 

 1. Достоевский / Владимир Ильич Этов. - Москва : Просвешение, 1968. - 382 p.

Франсузкая антыдрама / Т. Б. Проскурникова : 50-60 годы. - Москва : [s. n.].

Ismert.: Két szovjet tanulmánykötet / Imre László

In: Jelenkor. - 12. évf. 11. sz. (1969), pp. 1030-1032.

 

 1. Akarsz-e fényt? : versek / Áprily Lajos. -  Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó,

1969. - 235, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 21. évf. 2. sz. (1970), pp. 82-83.

 

 1. Holtak arca fölé / Bari Károly. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970. - 65, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 21. évf. 10. sz. (1970), pp. 76-77.

 

 1. Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt / Barla Gyula. - Budapest : Akadémiai

Kiadó, 1970. - 171 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 67.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 21. évf. 11. sz. (1970), pp. 81-82.

 

 1. Ókút / Szabó Magda. - Budapest : Magvető, 1970. - 354 [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Jelenkor. - 13. évf. 11. sz. (1970), pp. 1048-1049.

 

 1. Széljegyzetek Lukács György világirodalmi tanulmányaihoz

In: Tiszatáj. - 24. évf. 6. sz. (1970), pp. 576-581.

 

 1. Kiáltásnyi csönd / Rákos Sándor. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1969. - 94 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 24. évf. 8. sz. (1970), pp. 781-783.

 

 1. Anyám könnyű álmot ígér : naplójegyzetek / Sütő András ; [ill. Deák Ferenc]. -

Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1970. - 244 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 22. évf. 2. sz. (1971), pp. 81-83.

 

 1. Meztelen arc / Rákos Sándor. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1971. - 252 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 22. évf. 7. sz. (1971), pp. 68-72.

 

 1. Rigó és apostol : úti tűnődések / Sütő András. - Bukarest : Kriterion, 1970. - 109 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 22. évf. 10. sz. (1971), pp. 84-85.

 

 1. Hétarcú ballada : versek / Magyari Lajos ; [bev. Kányádi Sándor]. - Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969. - 110, [2] p. - (Forrás)

Ismeretlen beszéd : versek / Éltető József ; [bev. Bajor Andor]. - Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969. - 77, [3] p. - (Forrás)

Szoborfaragó : versek / Molnos Lajos. - Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969. - 93 p. - (Forrás)

Néhány percig a reggel : versek / Miklós László ; [bev. Lászlóffy Aladár]. - Bukarest

: Irodalmi Kiadó, 1969. - 77, [3] p. - (Forrás)

Ismert.: Fiatal erdélyi költők : Magyari Lajos, Éltető József, Molnos Lajos, Miklós László

köteteiről / Imre László

In: Alföld. - 22. évf. 8. sz. (1971), pp. 79-81.

 

 1. A romániai magyar irodalom története / [összeállította Sőni Pál]. - Bucuresti : Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1969.  - 302 p.

Az író asztalánál : beszélgetések kortárs írókkal / Huszár Sándor. - Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969.  - 390 p. ; 19 t.

Ismert.: A romániai magyar irodalom kalauzai / Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 28 évf. 215. sz. (1971. szept. 12.), p. 10.

 

 1. Modern Kalliopé : vagy regény és valóság / Csehi Gyula ; [szerkesztette Fodor Irén]. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1969. - 35 p. : ill. ; 21 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 75. évf. 9. sz.  (1971), pp. 363-364.

 

 1. Dosztojevszkij / Bakcsi György ; [ill. Alekszandra Nyikolajevna Korszakova]. - Budapest : Gondolat, 1970. - 522 p., [23] tl.

Ismert.: Egy magyar Dosztojevszkij-monográfia / Imre László

In: Nagyvilág. - 16. évf. 5. sz. (1971), pp. 770-772.

 

 1. A sokaság fia / [Váci Mihály] ; [sajtó alá rendezte és utószóval ellátta Váci Mihályné Juhász Mária]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó , 1970. - 317 p.

Ismert.: Váci Mihály posztumusz verseskönyve / Imre László

In: Tiszatáj. - 25. évf. 4. sz. (1971), pp. 363-366.

 

 1. Orosz irodalom a XIX. században : szöveggyűjtemény / Török Endre. - Budapest : Gondolat, 1970. - 274 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 25. évf. 5. sz. (1971), pp. 458-460.

 

 1. Változatok a regényre / Sükösd Mihály. - Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1971. - 224, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 23. évf. 1. sz. (1972), pp. 82-83.

 

 1. Éjszakai szél / Boris Pasternak. - Budapest : Európa Kiadó, 1969. - 241 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 23. évf. 8. sz. (1972), pp. 83-84.

 

 1. Mi pulóveresek / Dér Endre. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. - 312, [4] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 26. évf. 11. sz. (1972), pp. 69-70.

 

 1. Разочарование и крушение Родина Раскольникова : книга о романе Ф. М. Достоевского Преступление и наказание / Валерий Яковлевич Кирпотин. - Москва : Художественая литература, 1970. - 448 p. - (Советский писатель)

Ismert.: Klasszikusaink és Európa / Imre László

In: Helikon. - 18. évf. 2. sz. (1972), p. 260.

 

 1. Bródy Sándor / Juhász Ferencné ; [közreadja a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 296 p., [16] t., pp. 297-306.  - (Irodalomtörténeti könyvtár ; 26.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 76. évf. 4.  sz. (1972), pp. 538-540.

 

 1. Császár és kalaposinas : novellák / Bálint Tibor. - Bukarest : Kriterion, 1971. - 221 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. - 16. évf. 2. sz. (1972), p. 317.

 

 1. "Kísértetjárás" Magyarországon : az utópista szocialista és kommunista eszmék jelentkezése a reformkorban / Pándi Pál. - Budapest : Magvető, 1972. - 1. köt. - 569 p. | 2. köt. - 481, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 26. évf. 10. sz. (1972), pp. 78-80.

 

 1. Alekszandr Blok válogatott művei / [ford. Fodor András et al.] ; [válogatta Pór Judit] ; [ a jegyzeteket Bakcsi György írta]. - Budapest : Európa Kiadó, 1972. - 765, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 26. évf. 12. sz. (1972), pp. 63-65.

 

 1. Petőfi romantikájának forrásai / Fekete Sándor. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1972. - 156 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 77.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 24. évf. 1. sz. (1973), 92-93.

 

 1. Eötvös József olvasmányai / Bényei Miklós. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1972. - 231 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 76.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 24. évf. 2. sz. (1973), p. 81.

 

 1. Napok : regény / Jókai Anna. -  Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. - 614, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 24. évf. 4. sz. (1973), pp. 77-79.

 

 1. Az emlék jelene / Rákos Sándor. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1973. - 59 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 24. évf. 9. sz. (1973), pp. 70-71.

 

 1. Kós Károly, a szépíró : kismonográfia / Varró János. - Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó, 1973. - 199 [1] p., [20] t.

Ismert: A 90 éves Kós Károly köszöntése egy új erdélyi könyv ürügyén / Varró János

In: Alföld. - 24. évf. 12. sz. (1973), pp. 67-68.

 

 1. Gyémántper / Mocsár Gábor.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 211. sz. (1973. szept. 9.) p. 11.

 

 1. A korona aranyból van ; Bólyai János estje ; Megszámláltatott fák : Drámák / Kocsis István. - Bukarest : Kriterion, 1972.  - 144 p.

Ismert.: Kocsis István drámái / Imre László

In: Alföld. - 25. évf. 1. sz. (1974), pp. 76-77.

 

 1. Elnapolt különkiadás / Lászlóffy Csaba:

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 25. évf. 7. sz. (1974), pp. 73-74.

 

 1. Nemzet, nép - irodalom : tanulmányok a magyar reformkor irodalmából / Fenyő István. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1973. - 405 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 25. évf. 5. sz. (1974), pp. 81-83.

 

 1. Kedves bópeer…! : regény / Déry Tibor. - Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1973. - 207 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 70. sz. (1974. márc. 24.), p. 5.

 

 1. Megnőttem : Mata János válogatott versei / [válogatta és szerkesztette Tóth Endre] ; [a bevezető tanulmányt Julow Viktor írta] ; [Mata János fametszetei]. - Debrecen : [s. n.], 1974. - 117 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 252. sz. (1974. okt. 27.), p.10.

 

 1. Az el nem ért bizonyosság : elemzések Arany lírájának első szakaszából / [szerkesztette Németh G. Béla]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1972. - 371 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 78. évf. 2. sz. (1974), pp. 256-260.

 

 1. Álom, szecesszió, valóság : tanulmányok huszadik századi magyar prózaírókról / Vargha Kálmán. - Budapest : Magvető, 1973. - 346 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 78. évf. 5. sz. (1974), pp. 636-638.

 

 1. Buddha szomorú / Lázár Ervin. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973. - 197 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. - 18. évf. 8. sz. (1974), pp. 1336-1337.

 

 1. Két évszázad tanúja : esszék, pályaképek, visszaemlékezések / Kornyej Csukovszkij ; [válogatta Köves Erzsébet ; ford. Doboss Gyula et al.]. - Budapest : Európa Kiadó, 1973. - 544 p.

Ismert.: Nagy írók beszélgetőtársa / Imre László

In: Nagyvilág. - 19. évf. 9. sz. (1974), pp. 1430-1431.

 

 1. Szeretteink, szerelmeink / Jókai Anna ; [Borsos Miklós rajzaival]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, [1973]. - 242 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 28. évf. 1. sz. (1974), pp. 95-96.

 

 1. Mindhalálig : regény / Jókai Anna. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. - 232 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 26. évf. 5. sz. (1975), pp. 81-82.

 

 1. Érintkezési pontok / Béládi Miklós. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. - 723 p.

Ismert.: I[mre] L[ászló]

In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 29. sz. (1975. ápr. 29.), p. 5.

 

 1. Elforgó ég napló, tanulmányok / Rákos Sándor. - Budapest : Magvető, 1974. - 337 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. - 19. évf. 10. sz. (1975), pp. 1666-1667.

 

 1. Esős délutánok a Tarka ökörben / Huszár Sándor

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 29. évf. 10. sz. (1975), pp. 82-84.

 

 1. A reimsi angyal / Jókai Anna. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. - 435 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 4. sz. (1976. jan. 6.), p. 5.

 

 1. Egy falusi nótáriusnak budai utazása : verses regény : Rontó Pál : elbeszélő költemény / Gvadányi József ; [sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta Julow Viktor] ; [jegyzetszótár: Deme Zoltán]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. - 433 p.

Ismert.: Gvadányi - mai szemmel : Julow Viktor szövegkiadásairól és tanulmányáról / Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 227. sz. (1976. szept. 25.), p. 5.

 

 1. Irodalom és társadalom : tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák : 1946-1975 / Király István. - Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1976. - 682 p.

Ismert.: Irodalom és társadalom : Király István tanulmánykötete / Imre László

In: Népszava. - 104. évf. 138. sz. (1976. jún. 12.), p. 7.

 

 1. Az antinómiák költője : Dosztojevszkij és az individuum válsága / Fehér Ferenc. - Budapest : Magvető, 1972. - 490 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Helikon. - 21. évf. 1. sz. (1975), pp. 137-138.

 

 1. Tolnai Lajos Marosvásárhelyen / Dávid Gyula. - Budapest : Kriterion, 1974. - 317, [2] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 29. évf. 8. sz. (1975), pp. 81-83.

 

 1. Add tovább! : 55 mai költő és író : antológia /  [a kötet írói Apáti Miklós et al.] ; [válogatta és szerkesztette Csaplár Vilmos, Kulin Ferenc, Rózsa Endre]. - Budapest : Kozmosz Könyvek, 1976. - 422 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 27. évf. 9. sz. (1976), pp. 86-88.

Hivatk.: Kettős tükörben / Agárdi Péter

In: Kortárs. - 21. évf. 6. sz. (1977), p. 946.

 

 1. Számadás az ünnepről : régi viták - mai megközelítésben / Fekete Sándor. - Magvető Kiadó, 1975. - 333 [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 80. évf. 4. sz. (1976), pp. 541-543.

 

 1. Vásárlóink figyelmébe ajánljuk a Zaporozsec 968-as típusú gépkocsit : elbeszélések / Csaplár Vilmos. - Budapest : Magvető, 1975.  - 177 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. - 20. évf. 4. sz. (1976), pp. 662-663.

 

 1. London regénye / Milos Crnjanski ; [ford. Ács Károly ; bevez. S. D. Vujicsics]. - Budapest : Magvető, 1974. - 787, [4] p. - (Világkönyvtár)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 30. évf. 6. sz. (1976), pp. 73-76.

ua. Most = Punte = Híd : a Tiszatáj kelet-európai szemléiből / [vál. és szerkesztette Olasz Sándor] ; [írta Illyés Gyula et al.]. - [Szeged] : Zenit Kv., [1989]. - pp. 227-230.

 

 1. A fattyú / Munkácsi Miklós. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1976. - 306 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 28. évf. 1. sz. (1977), pp. 80-81.

 

 1. Dosztojevszkij szellemi drámája / Meszerics István. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974. - 171 p. - (Modern filológiai füzetek ; 19.)

Ismert.: Imre László

In: Slavica. - 15 (1977), pp. 128-131.

 

 1. Létharc és nemzetiség : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok / Németh G. Béla. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1976. - 560 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 31. évf. 11. sz. (1977), pp. 102-104.

 

 1. Klasszikusok nyomában : esztétikai és irodalmi tanulmányok / Barta János. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976. - 495 p.

Ismert.: Irodalomtörténész a változó világban : Barta Jánosról, Klasszikusok nyomában című 

tanulmánykötete alkalmával / Imre László

In: Alföld. - 29. évf. 1. sz. (1978), pp. 35-44.

 

 1. Homályból homályba : életrajzi írások / [Németh László] ; [az életrajzi adatokat összeállította Hölvényi György]. - Budapest : Magvető : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. - 1. köt. - 655 p. | 2. köt. 605 p.

Ismert.: A homályból a fényre / Imre László

In: Alföld. - 29. évf. 4. sz. (1978), pp. 72-74.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp.

111-115.

 

 1. Utazás Bürokronéziában : a költő rajzaival / Váci Mihály. - Budapest : Magvető Kiadó, 1978. - 151 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 29. évf. 7. sz. (1978), pp. 77-78.

 

 1. A modern dráma fejlődésének története / Lukács György ; [szerkesztette Kőszeg Ferenc]. - Budapest : Magvető Kiadó, 1978, cop. 1911 ([Pécs] : Pécsi Szikra Ny.). 2. kiadás. - 635 p. - (Lukács György összes művei)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 29. évf. 12. sz. (1978), pp. 84-86.

 

 1. Szeretők és szerelmesek : regény / Balázs József ; [Huszárik Zoltán rajzaival]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. - 180 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 35. évf. 144. sz. (1978. jún. 21.), p. 5.

 

 1. Könyvek között egy életen át / Bisztray Gyula. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976. - 592 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 82. évf. 5-6. sz. (1978), pp. 749-751.

 

 1. Sinka István / Görömbei András. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977. - 187 p. - (Kortársaink)

Ismert.: Imre László

In: Népszava. - 106. évf. 1. sz. (1978. jan. 1.), p. 8.

 

 1. A feladat : regény / Jókai Anna. -  Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. - 269 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 32. évf. 3. sz. (1978), pp. 75-78.

 

 1. A városalapító / Konrád György. - Budapest : Magvető, 1977. - 298 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 32. évf. 9. sz. (1978), pp. 66-67.

 

 1. Életem és abból merített gondolatok / Garzó Imre ; [sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta Blazovich László, Varsányi Péter István] ; [előszó: Varsányi Péter István]. - Budapest : Magvető, 1978. - 264 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 30. évf. 6. sz. (1979), pp. 79-80.

 

 1. Termelési-regény, kisssregény : regény / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 1979. - 473 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 30. évf. 10. sz. (1979), pp. 62-67.

Hivatk.: Personnages tragique et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine / Jolanta Danuta Jastrzebska. - Amsterdam : Rodopi, 1989. -  p. 164.

 

 1. Lev Tolsztoj : világtudat és regényforma / Török Endre. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. - 217 p. - (Korunk tudománya)

In: Hajdú-bihari napló. - 36. évf. 201. sz. (1979. aug. 29.), p. 5.

 

 1. Madách : az élet értelme : monográfia / Mezei József. - Budapest : Magvető Kiadó, 1977. - 455 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 83. évf. 2. sz. (1979), pp. 208-212.

 

 1. Gyulai és kortársai : fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből / Somogyi Sándor ; [sajtó alá rendezte Szörényi László]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977. - 541 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 83. évf. 4. sz. (1979), pp. 483-487.

 

 1. Cseréptörés / Lengyel Péter. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. - 430 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 33. évf. 6. sz. (1979), pp. 77-80.

 

 1. Toron, 1867 : elbeszélések / Nagy András. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1978. - 205, [3] p. - (Új termés)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 33. évf. 9. sz. (1979), pp. 81-82.

 

 1. Kormos István versei / Kormos István. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. - 227 p.

Ismert.: Kormos István versei / Imre László

In: Alföld. - 31. évf. 6. sz. (1980), pp. 77-78.

 

 1. A nagy Szlemm : kisregények és elbeszélések / Leonyid Andrejev ; [fordította Benedek Marcell, Justus Pál] ; [válogatta Nyíri Éva]. - Budapest : Európa, 1981. - 631 p.

Németh László vásárhelyi korszaka / Grezsa Ferenc. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. - 415 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 37. évf. 97. sz. (1980. ápr. 26.), p. 5.

 

 1. Turgenyev világa / Zöldhelyi Zsuzsa. - Budapest : Európa Kiadó, 1978. - 339 p. - (Írók világa)

Blok világa / Bakcsi György. - Budapest : Európa Kiadó, 1978. - 231 p. - (Írók világa) Ismert.: Hamletek és Don Quijoték / Imre László

In: Nagyvilág. - 25. évf. 1. sz. (1980), pp. 133-134.

 

 1. Félkör : tanulmányok a XIX. századról / Sőtér István. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. - 770 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 34. évf. 7. sz. (1980), pp. 81-83.

 

 1. A város és a fejedelem / Mocsár Gábor. - Budapest : Magvető, 1980. - 243 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 34. évf. 12. sz. (1980), pp. 92-93.

 

 1. A panasz leírása / Jókai Anna. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. - 261 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 32. évf. 2. sz. (1981), pp. 79-80.

 

 1. Mellékszereplők / Lengyel Péter. - [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. - 223 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 32. évf. 5. sz. (1981), pp. 72-74.

Hivatk.: A felejtés visszafordítása : Lengyel Péter / Molnár Gábor Tamás

In: Literatura. - 24. évf. 2. sz. (1996), p. 249.

 

 

 1. Harc a madárral / Rákos Sándor. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1980. - 317 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 35. évf. 6. sz. (1981), pp. 88-89.

 

 1. Függő : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1981. - 184 p.

Ismert.: / Imre László

In: Alföld. - 32. évf. 10. sz. (1981), pp. 23-27.

 

 1. Nép és irodalom / Czine Mihály. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. - 1. köt. - 557 p. | 2. köt. - 414 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 32. évf. 10. sz. (1981), pp. 74-77.

 

 1. Világkép és stílus : történeti-poétikai tanulmányok / Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1980. - 582 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 38. évf. 29. sz. (1981. márc. 29.), p. 8.

 

 1. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományban : Szegedi Bölcsészműhely’ 77 / szerkesztette Róna-Tas András. - Szeged : JATE, 1978 [!1979]. - 402 p.

Ismert.: Imre László

In: Helikon. - 27. évf. 1. sz. (1981), p. 92.

 

 1. Ki szavatol a lady biztonságáért? : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető Kiadó, 1982. - 187 p.

Ismert.: A melankólia színei : Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért? / Imre László

In: Napjaink. - 21. évf. 11. sz. (1982), p. 31.

 

 1. Blok világa / Bakcsi György. - Budapest : Európa Kiadó, 1978. - 231 p. - (Írók világa)

Ismert.: Imre László

In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. - 27 (1981), pp. 370-372.

 

 1. Fazekas Mihály / Julow Viktor. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. - 2., átdolgozott, bővített kiadás. - 514 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 33. évf. 11. sz. (1982), pp. 94-96.

 

 1. Cikkek és karcolatok : 1882. június - november / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974. - 412 p., 4 t. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 64. - Cikkek és karcolatok ; 14.)

Cikkek és karcolatok : 1884 / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974. - 348, [1] p. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 69. - Cikkek és karcolatok ; 19.)

Cikkek és karcolatok : 1886. január - 1886. június / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978. - 461 p., 8. t. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 72. - Cikkek és karcolatok ; 22.)

Cikkek és karcolatok : 1886. július - 1886. december / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte S. Fürth Éva, Rejtő István]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. - 318 p., 8 t. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 73. - Cikkek és karcolatok ; 23.)

Cikkek és karcolatok : 1887. január - 1887. június / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Sz. Garai Judit, Rejtő István]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. - 398 p., 8. t. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 74. - Cikkek és karcolatok ; 24.)

Cikkek és karcolatok : 1887. július - 1887. december / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. - 341, [1] p., 8. t. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 75. - Cikkek és karcolatok ; 25.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 86. évf. 5-6. sz. (1982), pp. 718-722.

 

 1. "A világ újraépül…" : tanulmányok a magyar irodalomról / Oleg Rosszijanov ; [válogatta Karig Sára] ; [… az utószót írta Illés László] ; [fordította Antal Miklós et al.]. - [Budapest] : Európa Kiadó, 1981. - 316 p. - (Modern könyvtár ; T. 430.)

Ismert.: Tanulmányok a magyar irodalomról / Imre László

In: Nagyvilág. - 27. évf. 3. sz. (1982), pp. 451-453.

 

 1. Imre Madách / Dieter P. Lotze. - Boston (Mass) : Twayne, 1981. - p. 173. - (Twayne’s world authors series 617. Hungary)

Ismert.: Madách monográfia Amerikában / Imre László

In: Nagyvilág. - 27. évf. 4. sz. (1982), p. 619.

 

 

 1. Küllő és kerék : tanulmányok / Németh G. Béla. - Budapest : Magvető Kiadó, 1981. - 650 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Somogy. - 10. évf. 2. sz. (1982), pp. 102-104.

 

 1. Évfordulók : tanulmányok és megemlékezések / Barta János. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. - 441 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 36. évf. 12. sz. (1982), pp. 95-98.

 

 1. A magyar irodalom története / [szerk. Klaniczay Tibor] ; [… a bibliográfia Tódor Ildikó munkája]. - [Budapest] : Kossuth Kiadó, 1982. - 486 p., [40] t.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 34. évf. 5. sz. (1983), pp. 88-90. 

 

 1. Fuharosok : regény / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - 51 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 34. évf. 10. sz. (1983), pp. 89-91.

Hivatk.: Példázat és karnevál / Kulcsár Szabó Zoltán

In: Literatura. - 25. évf. 3. sz. (1998), p. 312, 313.

 

 1. Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben / Kocsis Rózsa. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1982. - 636 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Hajdú-bihari napló. - 40. évf.  244. sz. (1983. okt. 15.), p. 7.

 

 1. Vajda János / Széles Klára. - Budapest : Gondolat, 1982. - 230 p. - (Nagy magyar írók)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 87. évf. 6. sz. (1983), pp. 714-715.

 

 1. Huszonegy korsó sör / Somogyi Tóth Sándor. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1981. - 358 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. - 27. évf. 6. sz. (1983), pp. 996-998.

 

 1. Találkozások Jeszenyinnel /  [írta Jekatyerina Alekszandrovna Jeszenyina et al.] ;  [fordította Bán Péter, Gellért György, Cs. Varga István]. - Budapest : Európa, 1981. - 287 p. - (Emlékezések)

In: Tiszatáj. - 37. évf. 4. sz. (1983), p. 101.

 

 1. Vadon / Dobai Péter. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1982. - 598 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 37. évf. 6. sz. (1983), pp. 86-88.

 

 1. Jákob lajtorjája / Jókai Anna. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. - 418, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 35. évf. 7. sz. (1984), pp. 66-68.

 

 1. A Madách-rejtély / András László. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. - 342 p.

Emlékirataim : Egy sokat emlegetett házasság meztelen igazsága! / írta özvegy Vajda Jánosné Bartos Rosalia ; [a szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta D. Szemző Piroka]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. - 487 p.

Ismert.: Rejtélyek és rejtvények / Imre László

 In: Alföld. - 35. évf. 9. sz. (1984), pp. 73-77.

 

 1. Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmából / írta Alexa Károly et al. ; [szerkesztette Mezei József]. - [Budapest] : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1983. - 257 p. - (Irodalomtörténeti tanulmányok ; 2.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 88. évf. 3. sz. (1984), pp. 374-376.

 

 1. François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája / Mihail Bahtyin ; [fordította Könczöl Csaba]. - Budapest : Európa Kiadó, 1982. - 591 p.

Ismert.: Imre László

In: Nagyvilág. - 29. évf. 1. sz. (1984), pp. 151-152.

 

 1. Orosz írók magyar szemmel : szöveggyűjtemény : [Egyetemi segédkönyv] / [szerkesztette D. Zöldhegyi Zsuzsa et al.] - Budapest : Tankönyvkiadó, 1983

1., Az orosz irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai a kezdetektől 1919-ig. - 594 p.

Ismert.: / Imre László

In: Nagyvilág. - 29. évf. 10. sz. (1984), pp. 1570-1572.

ua. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. - 32 (1986), pp. 548-551.

 

 1. Donki Ákos / Molnár H. Lajos. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1987. - 323 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 36. évf. 1. sz. (1985), pp. 81-83.

 

 1. Utópiák igézetében : sajátos orosz fejlődés és az orosz regényforma a XIX. sz. első felében / Tallár Ferenc. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1984. - 371 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 36. évf. 5. sz. (1985), pp. 86-87.

 

 1. Vallani és vállalni : egy irodalmi vita és környéke : 1929-1930 / Kántor Lajos. - Bukarest : Kriterion, 1984. - 172, [4] p.

Ismert.: Egy irodalmi vita és környéke / Imre László

In: Alföld. - 36. évf. 5. sz. (1985), pp. 90-91.

 

 1. Történelmi regények / Herczeg Ferenc ; [ a bevezető tanulmányt Németh G. Béla írta]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. - 560 p.

Ismert.: Hajdani könyvsikerek tanulságai / Imre László

In: Alföld. - 36. évf. 6. sz. (1985), pp. 71-75.

 

246. Kaffka Margit : út a révig / Rolla Margit. - Budapest : MTA Kvt., 1983. - 217 p. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; 87.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 89. évf. 4-5. sz. (1985), p. 596.

 

 1. Реализм в венгерской литературе на рубеже  XIX-XX. веков / Олег Константинович Pоссиянов. - Москва : Наука, 1983. - 263  p.

Ismert.: Realizmus a századforduló magyar irodalmában / Imre László

In: Nagyvilág. - 30. évf. 6. sz. (1985), pp. 936-937.

 

 1. Вечно обновляюшийшя реализм : о творчестве современных зарубезных писателей / Кира Олександрoвна Шахова. - Киев : Виса Школа, 1984. - 213 p.

Ismert.: Örökké megújuló realizmus / Imre László

In: Nagyvilág. - 30. évf. 8. sz. (1985), pp. 1257-1258.

 

 1. Kis magyar pornográfia : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. -  Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1984. - 242 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 39. évf. 3. sz. (1985), pp. 90-94.

 

 1. A birodalom ezredese / Dobai Péter. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1985. - 558 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 39. évf. 11. sz. (1985), pp. 85-87.

 

 1. Németh László háborús korszaka, 1939-1944 / Grezsa Ferenc. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. - 501 p.

A Németh László-pör / Sándor Iván. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1986. - 226 p.

Ismert.: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról : Grezsa Ferenc és Sándor Iván

monográfiájáról / Imre László

In: Alföld. - 37. évf. 10. sz. (1986), pp. 84-87.

 

 1. A pálya ívei : Kemény Zsigmond két regényéről / Barta János. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1985. - 112 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 115.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 37. évf. 12. sz. (1986), pp. 96-98.

 

 1. Forradalmár vagy szerencselovag? : nyomozói jelentés a "Ráby-ügy"-ről  / Hajdú Lajos. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1984. - 454, [2] p. - (Nemzet és emlékezet)

Ismert.: / Imre László

In: Irodalomtörténet. - 68. (28.) évf. 2. sz. (1986), pp. 548-551.

 

 1. Madách és Nógrád a reformkorban : tanulmányok / Praznovszky Mihály. - Salgótarján : Nógrád megyei Tanács, 1984. - 203 p. - (Palócföld könyvek) 

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 90. évf. 6. sz. (1986), p. 731.

 

 1. Csehov lélekábrázoló módszere / Karancsy László. - Debrecen : KLTE, 1985. - 85 p. - (Opera Facutatis Philosophicae Universitatis de Ludovico Kossuth nominatae)

Ismert.: Kismonográfia Csehovról / Imre László

In: Nagyvilág. - 31. évf. 1. sz. (1986), pp. 140-141.

 

 1. A szív segédigéi : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1985. - [71] p.

Ismert.: A jelenlét kettőssége / Imre László

In: Napjaink. - 25. évf. 2. sz. (1986), pp. 27-28.

 

 1. Pályák és művek / Vasy Géza. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. - 392 [2] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 39. évf. 5. sz. (1986), pp. 76-78.

 

 1. Pétervár : regény / Andrej Belij ; [ford. és az utószót írta Makai Imre] ; [a jegyzeteket Bakcsi György készítette] ; [illusztrálta Feledy Gyula]. - Budapest : Európa Kiadó, 1985. - 492 p.

Ismert.: Imre László

In: Új Forrás. - 18. évf. 2. sz. (1986), pp. 68-70.

 

 1. Századutóról - századelőről : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok / Németh G. Béla. - Budapest : Magvető, 1985. - 612 p. - (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 38. évf. 1. sz. (1987), pp. 87-90.

 

 1. És néhány akvarell / Zalán Tibor. - Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. - 42 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 38. évf. 5. sz. (1987), pp. 73-75.

 

 1. Berde Mária / Molnár Szabolcs. - Bukarest : Kriterion, 1986. - 315 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 38. évf. 11. sz. (1987), pp. 82-83.

 

 1. Tizenhét hattyúk / Csokonai Lili. - [Budapest] : Magvető Könyvkiadó, 1987. - 161 p.

Ismert.: Imre László

In: Forrás. - 19. évf. 11. sz. (1987), pp. 88-90.

Hivatk.: Archaizálás és intertextualitás : Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk / Jolanta Jastrzebska

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 96. évf. 1. sz. (1992), p. 62.

 

 1. Orosz írók magyar szemmel : az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott dokumentumai / szerkesztette Kámán Erzsébet. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1987. - 1. köt., 1945-1969. - 371 p. | 2. köt., 1970-1980. - pp. 375-683.

Ismert.: Orosz írók magyar szemmel II. : szemelvények a műfordítás történetéből / Imre László

In: Nagyvilág. - 32. évf. 2. sz. (1987), pp. 291-293.

 

 1. "Ki viszi át…?" / Görömbei András. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. - 441 p.

Ismert.: Imre László

In: Új Forrás. - 19. évf. 3. sz. (1987), pp. 84-86.

 

 

 1. Szovjet irodalom 1987/2 : Puskin-emlékszám : a költő halálának 150. évfordulójára

Ismert.: Puskintól - Puskinról : Szovjet irodalom 1987/2 / Imre László

In: Nagyvilág. - 32. évf. 11. sz. (1987), pp. 1719-1720.

 

 1. Kaffka Margit / Fülöp László ; [a képanyagot összeállította Kovács Ida]. - Budapest : Gondolat Kiadó, 1987. - 234, [1] p., [32] t. : ill.

Realizmus és korszerűség : 20. századi magyar regényírók / Fülöp László. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1987. - (Műelemzések kiskönyvtára)

Ismert.: Fülöp László újabb munkái / Imre László

In: Alföld. - 39. évf. 1. sz. (1988), pp. 71-75.

 

 1. Az együttlét / Jókai Anna. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. - 278 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 39. évf. 3. sz. (1988), pp. 74-76.

 

 1. Áprily Lajos / Csép Ibolya. - Budapest : Ráday Gyűjtemény, 1987. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai ; 2.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 39. évf. 4. sz. (1988), p. 89.

 

 1. A pálya végén / Barta János. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. - 413 p.

Ismert.: Imre László

In: Forrás. - 20. évf. 4. sz. (1988), pp. 86-88.

 

 1. Lev Tolsztoj világa / Hajnády Zoltán. - Budapest : Európa Kiadó, 1987. - 315 p. - (Írók világa) 

Ismert.: Tolsztoj világa : Hajnády Zoltán könyve / Imre László

In: Nagyvilág. - 33. évf. 4. sz. (1988), pp. 616-617.

 

271. Uj aranyhárfa : versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra / [válogatta és szerkesztette Tenke Sándor]. - Budapest : Magyarországi Református Egyházi Zsinat Iroda, 1987. - 441 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 40. évf. 4. sz. (1989), p. 94.

 

 1. Az én életem / Kazinczy Ferenc ; [összegyűjtötte, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc]. - Budapest : Magvető Kiadó, 1987 [1988!]. - 708 p. - (Nemzet és emlékezet)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 40. évf. 5. sz. (1989), pp. 93-94.

 

 1. Illyés Gyula költői világképe : 1950-1983 / Izsák József. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. - 555 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. - 70. évf. 1. sz. (1989), pp. 192-196.

 

 1. Tanújelek : írások Németh Lászlóról / Cs. Varga István. - Budapest : Magvető Kiadó Könyviadó, 1987. - 300 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. - 70. évf. 3. sz. (1989), pp. 572-574.

 

 1. Megvilágosodás és elvakultság : Fjodor Dosztojevszkij Ördögök című regényéről / Jurij Karjakin ; [fordította Kallós Lilla Imola] ; [az utószót Bakcsi György írta]. - [Budapest] : Európa Kiadó, 1987. - 183 p. - (Modern könyvtár ; 558. T.)

Ismert.: Megvilágosodás és elvakultság : Jurij Karjakin könyve / Imre László

In: Nagyvilág. - 34. évf. 2. sz. (1989), p. 300.

 

 1. Életmű szilánkokban : tanulmányok, kritikák, vallomások / [Németh László] ; [szerkesztette, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Grezsa Ferenc]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó : Magvető, 1989. - 1. köt. - 671 p. | 2. köt. - 547 p. - (Németh László munkái)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 41. évf. 6. sz. (1990), pp. 64-67.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. - pp.

123-127.

 

 1. "Múltaddal valamit kezdeni" : tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Magvető Kiadó, 1989. - 297 p. - (JAK füzetek ; 45.)

Ismert.: Literátor a "haladékony időben"-ben : Szörényi Lászlóról Múltaddal valamit kezdeni

című kötete alkalmával / Imre László

In: Alföld. - 41. évf. 12. sz. (1990), pp. 53-58.

 

 1. Tolsztoj lélekábrázoló módszere / Karancsy László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. - 181 p.

Ismert.: Tolsztoj titka / Imre László

In: Nagyvilág. - 35. évf. 12. sz. (1990), pp. 1897-1898.

 

 1. Kemény Zsigmond / Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. - 396 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 44. évf. 12. sz. (1990), pp. 89-91.

 

 1. Sorskérdések : Elvek képek nélkül ; Mozgalom ; A történelem fölé ; Világosodás / [Németh László] ; [a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Grezsa Ferenc] ; [az utószót írta Juhász Gyula]. - Budapest : Magvető Könyvkiadó : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. - 852 p. - (Németh László munkái)

Ismert.: Imre László

In: Új Forrás. - 22. évf. 3. sz. (1990), pp. 107-109.

 

 1. Bálint Tibor / Bertha Zoltán. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. - 175 p. - (Kortársaink)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 42. évf. 3. sz. (1991), pp. 88-90.

 

 1. A gondolkodó Németh László : konferencia Hódmezővásárhelyen, 1990. április 28-án / [szerkesztette, bev. Grezsa Ferenc]. - [Hódmezővásárhely] : Németh László Társaság : Petőfi Sándor Művelődési Központ, [1990]. - 53 p. - (Juss füzetek ; 1.)

In: Alföld. - 42. évf. 4. sz. (1991), pp. 89-91.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 42. évf. 4. sz. (1991), pp. 89-91.

 

 1. Csoóri Sándor / Kiss Ferenc. - Budapest : Magvető Kiadó, 1990. - 153 p.

Ismert.: Imre László

In: Életünk. - 29. évf. 4. sz. (1991), pp. 376-378.

 

 1. A töve és a gallya / Jókai Anna. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991. - 165 p.

Ismert.: Imre László

In: Életünk. - 29. évf. 11. sz. (1991), pp. 1049-1050.

 

 1. Németh László Tanú-korszaka / Grezsa Ferenc. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990. - 417 p.

Ismert.: Imre László

In: Forrás. - 23. évf. 5. sz. (1991), pp. 92-94.

 

 1. A magyar irodalom modern irányai / Bori Imre. - Újvidék : Forum, 1985. - 1. köt., Kezdetek. A folytatás. Szimbolizmus I. - 1985. - 285 p. |2. köt., Naturalizmus I. - 1989.- 253 p.

Ismert.: A magyar irodalom modern irányai  II. / Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 95. évf. 4. sz. (1991), pp. 467-469.

 

 1. Orosz írók magyar szemmel : szöveggyűjtemény : [egyetemi segédkönyv] / [összeállította Dukkon Ágnes, D. Zöldhelyi Zsuzsa, Fenyvesi István] ; [szerkesztette Dukkon Ágnes]. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1989

3., Az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott dokumentumai 1920-tól 1944-ig. - 680 p.

Ismert.: Orosz írók magyar szemmel - III. / Imre László

In: Nagyvilág. - 36. évf. 5. sz. (1991), pp. 778-779.

 

 1. A karneválelmélet : Vjacseszlav Ivanovtól Mihail Bahtyinig / Szilárd Léna. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1989. - 171 p.

Az orosz szimbolizmus természetrajza / Sargina Ludmilla. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. - 235, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Slavica. - 25 (1991), pp. 282-283.

 

 1. Más vagy : az Alföld Stúdió antológiája / [szerkesztette Keresztury Tibor, Mészáros Sándor]. - Debrecen : Alföld Stúdió :  Magyar Írószövetség Kelet-magyarországi Csoportja, 1991. - 286 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 43. évf. 2. sz. (1992), pp. 85-88.

 

 1. Csörte / Rákos Sándor. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991. - 106 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 43. évf. 11. sz. (1992), pp. 72-73.

 

 1. Dosztojevszkij és Nietzsche / Lev Sesztov ; [fordította Patkós Éva] ; [utószó Czeslaw Milosz ; ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa Kiadó, 1991. - 371 [2] p.

Ismert.: Imre László

In: Határ. - 1. (új) évf. 6. sz. (1992), pp. 146-151.

 

 1. Jókai-Magyarország : a modernizáció 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben / Fábri Anna. - Budapest : Skiz, [1991]. - 307 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. - 73. (23.) évf. 4. sz. (1992), pp. 947-949.

 

 1. Végidő és katarzis / Eisemann György. - [Budapest] : Orpheusz Kiadó Kft., 191 p. - (Orpheusz könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 96. évf. 5-6. sz. (1992), pp. 699-701.

 

 1. A magyar kultúra helye és szerepe Közép- és Kelet-Európában / Fejér Ádám. - Szeged : JATE, 1991. - 168 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 46. évf. 1. sz. (1992), pp. 95-96.

 

 1. "A szellem: rendező nyugtalanság" : beszélgetések Németh Lászlóval / [összeállította és az előszót írta Monostori Imre].- Budapest : Argumentum Kiadó, 1992. - 311 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 46. évf. 9. sz. (1992), pp. 87-89.

 

 

 1. Schöpflin Aladár pályaképe / Fülöp László

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 44. évf. 9. sz. (1993), pp. 75-77.

 

 1. Sorssal vert poéta : Tompa Mihály a magyar költők lantján / [gyűjtötte, válogatta Bényei József]. - Debrecen : Ethnica Alapítvány, 1992. - 127 p.

Ismert.: Tompa Mihály a magyar költők lantján / Imre László

In: Dimenziók (Miskolc). - 1. évf. 1-2. sz. (1993), pp. 173-174.

 

 1. Az urgai fogoly / Krasznahorkai László. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1992. - 143 p.

Ismert.: Imre László

In: Életünk. - 31. évf. 3-4. sz. (1993), pp. 358-359.

 

 1. Az író rejtettebb birtokán : írások Németh Lászlóról / [szerkesztette Bakonyi István]. - Budapest : Németh László Társaság : Vörösmarty Társaság (Székesfehérvár), 1992. - 227 p.

Ismert.: Imre László

In: Hitel. - 6. évf. 2. sz. (1993), pp. 109-112.

 

 1. "Hunyt mesterünk" : Arany János kritikusi öröksége / Dávidházi Péter ; [szerkesztette Kelevéz Ágnes]. - Budapest : Argumentum, 1992. - 417 p.

Ismert.: Kallódó örökség / Imre László

In: Hitel. - 6. évf. 5. sz. (1993), pp. 105-108.

 

 1. Nagy László költészete / Görömbei András. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1992. - 439 p.

Ismert.: Imre László

In: Holnap. - 4. évf. 5. sz. (1993), pp. 84-85.

 

 1. Finn nyomokon : folklór, néprajz, irodalom / Korompay Bertalan. - Budapest : Korompay Bertalan, 1989. - 1. köt. - 438 p. | 2. köt. - 481 p.

Ismert.: Régi tanulmányok - új tanulságok / Imre László

In: Protestáns szemle. - 55. évf. 4. sz. (1993), pp. 323-325.

 

 1. Az irodalom helyzettudata / Füzi László. - Pécs : Jelenkor Kiadó, 1993. - 302 p. - (Élő irodalom)

Ismert.: Az "új" helyzet és "tudata" / Imre László

In: Alföld. - 45. évf. 9. sz. (1994), pp. 87-90.

 

 1. Erdélyi történet : Megszámláltattál… : És híjjával találtattál… : Darabokra szaggattatol : regénytrilógia / Bánffy Miklós ; [Nemeskürty István: A beteljesült jóslat című tanulmányával] ; [a jegyzeteket és a tanulmányt írta Nemeskürty István]. - Budapest : Szabad Tér, 1993. - 847 p.

Ismert.: Bánffy Erdélyi története - fél század után / Imre László

In: Hitel. - 7. évf. 6. sz. (1994), pp. 95-102.

 

 1. Csokonai, az újrakezdések költője : a felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben / Debreczeni Attila. - Debrecen : Csokonai Kiadó, 1993. - 272 p. - (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 1.)

Rend, kételyek, nyugtalanság : a Csongor és Tünde kérdései / Taxner-Tóth Ernő. - Budapest : Argumentum, 1993. - 208 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 133.)

A gondviseléshittől a vitalizmusig : a magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében / S. Varga Pál. - Debrecen : Csokonai Kiadó, 1994. - 334 p. - (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 2.)

Ismert.: "Boldogságtudomány" és nemzeti horizont Csokonaitól Adyig / Imre László

In: Hitel. - 7. évf. 10. sz. (1994), pp. 104-108.

 

 1. Izsakhár / Gion Nándor. - Budapest : Kortárs Kiadó, 1994. - 142 p.

Ismert.: Imre László

In: Hitel. - 7. évf. 11. sz. (1994), pp. 103-104.

 

 1. Jegyzőkönyv / Kertész Imre ; Élet és irodalom / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető Könyvkiadó : Századvég, 1993. - 71 p.

Ismert.: Imre László

In: Hitel. - 7. évf. 11. sz. (1994), pp. 105-108.

 

 1. A magyar irodalom története : 1945-1991 / Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Argumentum, 1993. - 189 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 130.)

Ismert.: Félszázad irodalmáról - másféleképpen / Imre László

In: Tiszatáj. - 48. évf. 1. sz. (1994), pp. 56-62.

 

 1. Juhász Ferenc / Bodnár György. - Budapest : Balassi Kiadó, 1993. - (Kortársaink)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 48. évf. 11. sz. (1994), pp. 89-91.

 

 1. Szövegek párbeszéde / Hima Gabriella. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1994. - 158 p.

Ismert.: Szerzőikhez hűtlen szövegek / Imre László

In: Alföld. - 46. évf. 10. sz. (1995), pp. 93-95.

 

311. "Lesz idő, hogy visszatérhet…" : jegyzetek Arany János és a századforduló korszerűségéről / Csűrös Miklós. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 1994. - 107 p. - (Teleszkóp)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 99. évf. 1. sz. (1995), pp. 125-128.

 

 1. Minőség, magyarság, értelmiség : tizenkét fejezet Németh Lászlóról / Monostori Imre. - Budapest : Püski Kiadó, 1994. - 178 p. 

Ismert.: Minőség, magyarság, értelmiség : Monostori Imre könyvéről / Imre László

In: Tiszatáj. - 49. évf. 9. sz. (1995), pp. 95-96.

 

 1. Grendel Lajos / Szirák Péter. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1995. - 181, [1] p. : ill., fotók. - (Tegnap és ma : kortárs magyar írók)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. - 50. évf. 8. sz. (1996), pp. 88-89.

 

 1. "Nagyon komoly játékok" : tanulmányok, kritikák / Margócsy István. - [Budapest] : Pesti Szalon, 1995. - 294 p.

Ismert.: "Nagyon komoly játékok" : Margócsy István könyvéről / Imre László

In: Alföld. - 48. évf. 6. sz. (1997), pp. 79-82.

 

 1. Szintézis nélküli évek - nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában / szerkesztette Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. - Pécs Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993. - 284 p. - (JPTE Irodalomtudományi füzetek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. - 78. évf. 4. sz. (1997), pp. 612-616.

 

316. Eötvös József  könyvei és eszméi : [tanulmányok, esszék] / Bényei Miklós. -  Debrecen : Csokonai Kiadó, 1996. - 15 p. - (Csokonai história könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Könyv és könyvtár. - 19 (1997), pp. 165-167.

 

 1. A magyar reformáció irodalmi hagyományai : kézikönyv református középiskolák számára / Győri L. János. -  Budapest : Református Köznevelési és Közoktatási Intézet, 1997. - 204 p.

Ismert.: Új protestáns kulturális önszemlélet felé : széljegyzetek Győri L. János A magyar

reformáció irodalmi hagyományai című kötethez / Imre László

In: Protestáns szemle. - 59. évf. 2. sz. (1997), pp. 154-158.

 

 1. Átdolgozások kora : Sarkadi Imre és a sematizmus / Márkus Béla . - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. - 273 p. - (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 6.)

Ismert.: Öncenzúra és messianizmus, önkritika és cenzúra : Márkus Béla Sarkadi-monográfiájáról és - érintőlegesen - irodalomtörténeti és elméleti dilemmákról / Imre László

In: Tiszatáj. - 51. évf. 6. sz. (1997), pp. 77-82.

 

 1. "Úgy állj meg itt, pusztán" : közelítés XIX. századi irodalmunkhoz : esszék és tanulmányok / Rohonyi Zoltán. - Budapest : Balassi Kiadó, 1996. - 230 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. - 49. évf. 3. sz. (1998), pp. 108-110.

 

 1. Tanulmányok / Horváth János ; [szöveggondozó Gönczy Monika]. - Debrecen :

Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. - 1. [köt.]. - 318 p. - | 2. [köt.]. - 431 p. - (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 12.)

A horvát irodalom története / Lőkös István. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. - 351 p., [3] t.

Lengyel irodalmi kalauz : a kezdetektől 1989-ig / D. Molnár István ; [szerkesztette Bay Ágota]. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, [1997]. - 438 p.

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig / [szerkesztette Zöldhelyi Zsuzsa] ; [írták Dukkon Ágnes et al.]. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. - 346 p.

Ismert.: Ex libris / Imre László

In: Élet és Irodalom. - 42. évf. 50. sz. (1998. dec. 11.), p. 11.

 

 1. Mikszáth-emlékkönyv : tanulmányok az író születésének 150. évfordulójára, 1847-1997 / [szerkesztette Fábri Anna]. - Horpács : Mikszáth Kiadó, 1997. - 186, [22] p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. - 79. évf. 3-4. sz. (1998), pp. 581-585.

 

 1. A  regény metamorfózisa a 20. század első felének magyar irodalmában / Olasz

Sándor. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. - 135 [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. - 42. évf. 5. sz. (1998), pp. 116-117.

 

 1. Gyermekkorom krónikája / Tóth Endre ; [a bevezetőt Szabó Magda írta]. - Budapest

: Hét Krajcár, 1998. - 191 p.

Ismert.: Imre László

In: Cofessio. - 23. évf. 2. sz. (1999), pp. 123-124.

 

 1. "A mintaélet forradalma" : írások Németh Lászlóról / Grezsa Ferenc. - Szeged :

Tiszatáj Alapítvány, 1998. - 262 p. - (Tiszatáj könyvek)

Ismert.: Nem ünneplésre van szükség / Imre László

In: Hitel. - 12. évf. 7. sz. (1999), pp. 111-112.

 

 1. "A jellemzetes" irodalom jegyében : az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása

/ Korompay H. János. - Budepest : Akadémiai Kiadó : Universitas Kiadó, 1998. - 548 p. - (Irodalomtudomány és kritika)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. - 80. évf. 3. sz. (1999), pp. 473-478.

 

 1. Magyar művelődéstörténet / [szerkesztette Kósa László]. - Budapest : Osiris Kiadó,

1998. - 569 p. - (Osiris tankönyvek)

Ismert.: Történelem és kultúra "befolyása az álladalomra" / Imre László

In: Protestáns szemle. - 61. évf. 2. sz. (1999), pp. 141-150.

 

 1. Utazás egy regény körül : Bessenyei György Tariménes utazása című regényének

filológiai elemzése / Nagy Imre. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1998. - 181, [3] p. - (Pannónia könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. - 81. évf. 2. sz. (2000), pp. 317-319.

 

 1. Klio és más múzsák / Nagy Miklós. - Budapest : Magyar Irodalomtörténeti Társaság,

1997. - 107 p. - (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára ; 14.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 104. évf. 1-2. sz. (2000), pp. 264-266.

 

 1. Etika és esztétizmus : tanulmányok a Nyugat koráról / Kenyeres Zoltán. - [Budapest]

: Anonymus, 2001. - 244 p. - (Nyugat könyvtár ; 3.)

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. - 46. évf. 5. sz. (2002), pp. 121-123.

 

 1. A (poszt)modern Petőfi / Fried István. - Budapest : Ister, 2001. - 188 p.

Ismert.: Kis könyv - nagy téma / Imre László

In: Tiszatáj. - 56. évf. 7. sz. (2002), pp. 99-105.

 

 1. "Volt benne valami különös" : M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye /

Szilágyi Zsófia. - Veszprém : Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002. - 175 p. - (Res

poetica ; 1.)

Ismert.: Korunk hőse és korunk olvasásmódja / Imre László

In: Alföld. - 54. évf. 9. sz. (2003), pp. 100-105.

 1. Ágistól Bánkig : a dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája / Nagy Imre. - [Pécs]

: Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2001. - (Pannónia könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 107. évf. 3-4. sz. (2003), pp. 462-467.

 

 1. A romantikus korszakküszöb : a posztkantiánus episztémé : a felbomló neoklasszikus

kánon és a koraromantika alakzatai a magyar irodalomban / Rohonyi Zoltán. -

Budapest : Janus : Osiris, 2001. - 276 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. -107.  évf. 4-5. sz. (2003), pp. 611-615.

 

 1. Mai magyar regények : poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában / Olasz

Sándor. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. -  239 p.

Ismert.: A közelmúlt regénytörténete / Imre László

In: Forrás. - 36. évf. 3. sz. (2004), pp. 125-128.

 

 1. Határhelyzetben / Tamás Attila

Ismert.: Irodalomtörténész határhelyzetben / Imre László

In: Alföld. - 55. évf. 11. sz. (2004), p. 102-106.

 

 1. Egy nemzeti tudomány születése - Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet / Dávidházi Péter

Ismert.: A nemzetképviseleti kultúra nélkülözhetetlensége

In: Hitel. - 18. évf. 2. sz. (2005), p. 121-125.

 

 

KISEBB TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK, JEGYZETFEJEZETEK,

LEXIKONCIKKEK

 

 1. Írók folyóiratokról / Zelei Miklós ; a kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Cseres

Tibor, Fodor András, Garai Gábor, Hubay Miklós, Imre László, Kenyeres Zoltán,

Nagy Gáspár

In: Magyar hírlap. - 15. évf. 306. sz. (1982. dec. 31.), p. 6.

 

338. Előszó

In: Ma, tegnap, tegnapelőtt / Barta János ; [válogatta, szerkesztette Imre László]. -

Debrecen : Csokonai Kiadó, 1990. - pp. 5-7.

 

 1. Felszabadult-e a magyar irodalom?

In: Alföld. - 43. évf. 2. sz. (1992), pp. 49-52.

 

 1. Közép-Európai változatok - Álmok és realitások : disputa a Tiszatájban

In: Hitel. - 8. évf. 6. sz. (1995), pp. 105-107.

 

 1. Hiányok és tennivalók : válasz az Irodalomismeret körkérdésére a Petőfi- és Arany-

kutatásról

In: Irodalomismeret. - 9. évf. 1-2. sz. (1998), pp. 74-76.

 

 1. Kandidátusi koszorú : opponensi vélemények és hozzászólások Praznovszky Mihály A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. század közepén című kandidátusi disszertációjának vitáján, 2000. november 28.

In: Irodalomismeret. - 11. évf. 3-4. sz. (2001), p. 155.

 

 1. Még egyszer 1849-ről mint korszakhatárról s a korszakolásról általában

In: Mezei Márta 75. születésnapjára / [írták Rédei Magda et al.] - Budapest : Balassi Kiadó : Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 2004. - pp. 34-35.

 

 1. Bevezetés

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig I. / Imre László, Nagy Miklós, Varga

Pál. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1989, 1990, 1993, 1995. - pp. 3 -17.

 

 1. Vajda János

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig I. / Imre László, Nagy Miklós, Varga

Pál. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1989, 1990, 1993, 1995. - pp. 79-101.

 

 1. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig II. / Barta János, Imre László. -

Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1987, 1990, 1991, 1992, 1995 - 92 p.

Arany János és Arany László fejezetek Imre László átdolgozásában

 

 1. Bródy Sándor

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig III. / Nagy Miklós. - Budapest :

Tankönyvkiadó, 1990, 1991, 1992, 1993. - pp. 79-84.

 

 1. Gárdonyi Géza

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig III. / Nagy Miklós. - Budapest :

Tankönyvkiadó, 1990, 1991, 1992, 1993. - pp. 105-110.

 

 1. Tömörkény István

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig III. / Nagy Miklós. - Budapest :

Tankönyvkiadó, 1990, 1991, 1992, 1993. - pp. 111-113.

 

 1. Gozsdu Elek

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig IV. / Nagy Miklós. - Debrecen :

KLTE, 1993, 1995. - pp. 31-33.

 

 1. Justh Zsigmond

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig IV. / Nagy Miklós. - Debrecen :

KLTE, 1993, 1995. - pp. 35-38.

 

 1. Bevezetés

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 3-12.

 

 1. Arany János

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 15-55.

Barta János egyetemi jegyzetének felhasználásával

 

 1. Tompa Mihály

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 56-59.

Barta János egyetemi jegyzetének felhasználásával

 

 1. Gyulai Pál

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 60-66.

Barta János egyetemi jegyzetének felhasználásával

 

 1. Vajda János

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 135-152.

 

 1. Arany László

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 153-158.

 

 1. Bródy Sándor

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 216-220.

 

 1. Gozsdu Elek

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 235-237.

 

 1. Justh Zsigmond

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 238-241.

 

 1. Gárdonyi Géza

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 245-248.

 

 1. Tömörkény István

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga

Pál. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004. - pp. 249-250.

 

 1. János Arany

In: Patrimoine litteraire europeen : anthologie en langue française / sous la diretcion

de Jean-Claude Polet ; préface de Claude Pichois. - Paris-Bruxelles : De Boeck

Université, 1999. - pp. 243-244.

 

 1. Vörösmarty Mihály

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 125-126.

 

 1. Szép Ilonka

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 126-134.

 

 1. Szózat

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 134-139.

 

 1. A merengőhöz

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 139-144.

 

 1. Előszó

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 144-148.

 

 1. Arany János

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 149-150.

 

 1. Évek, ti még jövendő évek

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 150-155.

 

 1. Családi kör

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 155-162.

 

 1. Szondi két apródja

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 163-168.

 

 1. Epilógus

In: 99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél

Géza et al.]. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 1994. - pp. 169-174.

 

 1. Arany László

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai

Kiadó, 1994. - 1. köt. pp. 59-60.

ua. 2. javított, bővített kiadás. - 2000. - 1. köt. pp. 65-66.

 

 1. Barta János

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai

Kiadó, 1994. - 1. köt. p. 148.

ua. 2. javított, bővített kiadás. - 2000. - 1. köt. pp. 161-162.

 

 1. Csokonai Lapok

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai

Kiadó, 1994. - 1. köt. pp. 375-376.

ua. 2. javított, bővített kiadás. - 2000. - 1. köt. p. 409.

 

 1. Gyulai Pál

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai

Kiadó, 1994. - 1. köt. pp. 733-735.

ua. 2. javított, bővített kiadás. - 2000. - 1. köt. pp. 796-797.

 

 1. Imre Sándor

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest :

Kiadó, 1994. - 2. köt. p. 868.

ua. 2. javított, bővített kiadás. - 2000. - 2. köt. p. 943-944.

 

 1. Tompa Mihály

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai

Kiadó, 1994. - 3. köt. pp.  2108-2109.

ua. 2. javított, bővített kiadás. - 2000. - 3. köt. pp. 2272-2273.

 

 1. Arany János

In: Magyar irodalom  / [írták Aczél Géza et al.] ; [szerkesztette Borbély Sándor]. -

[Budapest] : Pannonica Kiadó, 2002. - pp. 154-163. - (21. századi enciklopédia)

 

 1. Jókai Mór

In: In: Magyar irodalom  / [írták Aczél Géza et al.] ; [szerkesztette Borbély Sándor].

 - [Budapest] : Pannonica Kiadó, 2002. - pp. 180-188. - (21. századi enciklopédia)

 

BESZÉDEK, MEGEMLÉKEZÉSEK, RIPORTOK, KÖZÉLETI ÍRÁSOK

 

 1. Irodalomtudósaink fóruma : Julow Viktorral beszélget Imre László

In: Jelenkor. - 21. évf. 7-8. sz. (1978), pp. 748-754.

 

 1. A debreceni "műhely" : folyóirat és egyetem

In: Heves megyei népújság. - 32. évf. 267. sz. (1981. nov. 14), p. 9.

 

 1. Rákos Sándor hatvanéves

In: Nagyvilág. - 26. évf. 11. sz. (1981), pp. 1723-1724.

 

 1. Arany János emlékezete : halálának századik évfordulójára

In: Hajdú-bihari napló. - 39. évf. 249. sz. (1982. okt. 23.), p. 8.

 

 1. Barta János és műhelye

In: Integráció a felsőfokú képzésben és nevelésben / szerkesztette Havas László. -

Debrecen : DAB Neveléstudományi Munkabizottsága, 1983. -  pp. 209-221. -

(Debreceni pedagógiai füzetek 4.)

 

 1. Non omnis moriar

In: Alföld. - 34. évf. 3. sz. (1983), pp. 5-6.

Kovács Kálmán ravatalánál

 

 1. Kovács Kálmán (1930-1983)

In: Irodalomtörténeti közlemények. - 87. évf. 6. sz. (1983), pp. 722-723.

 

 1. Somogyból Debrecenbe : Kovács Kálmánnal beszélgetett Imre László

In: Somogy. - [13. évf.] 6. sz. (1983), pp. 56-65.

 

 1. "Nyájtalan nyájas pásztor" : a nyolcvanéves Pákozdy Ferencre emlékezve

In: Hajdú-bihari napló. - 41. évf. 235. sz. (1984. okt. 6.), p. 7.

 

 1. "Az érzékeny lelket csak önfegyelemmel lehet a cél irányába terelni" : beszélgetés

Bán Imrével

In: Alföld. - 36. évf. 12. sz. (1985), pp. 42-49.

 

 1. Reformkori országgyűlések színházi vitái : 1825-1848

In: Hajdú-bihari napló. - 43. évf. 29. sz. (1986. febr. 4.), p. 5.

Könyvjelző

 

 1. Visszapillantó tükör - egy tudományos pálya emlékei : Barta János akadémikus

válaszol Imre László kérdéseire

In: Forrás. - 19. évf. 4. sz. (1987), pp. 1-15.

 

 1. Búcsúszavak a sírnál : In memoriam Barta János

In: Alföld. - 39. évf. 6. sz. (1988), pp. 92-93.

 

 1. Haladjunk-e a világgal? : hozzászólás Nagy György cikkéhez

In: Egyetemi élet (Debrecen). - 28. évf. 5. sz. (1989. dec. 8.), p. 1.

 

 

 1. In memoriam Bán Imre

In: Alföld. - 41. évf. 5. sz. (1990), pp. 88-90.

 

 1. Miről vitatkozunk, avagy kinek használ a huzavona? : hozzászólás a KLTE kontra

DEMISZ vitához

In: Hajdú-bihari napló. -  47. évf. 63. sz. (1990. március 14.), p. 4.

 

 1. 200 éve született Kölcsey Ferenc : a nemzet géniusza volt : elhangzott 1990 aug. 8-án Álmosdon a jubileumi kiállítás megnyitóján

In: Hajdú-bihari napló. - 47. évf. 188. sz. (1990. aug. 11.), p. 8.

 

 1. Nem kézfogó, hanem kézfogás : nyílt levél Keresztury Tibornak

In: Alföld. - 44. évf. 10. sz. (1993), pp. 90-94.

Keresztury Tibor A kézfogó elmarad című cikkéhez [Alföld. - 44. évf. 7. sz. (1993), pp. 68-70.]

Keresztury Tibor Igen, kézfogás című válaszával [Alföld. - 44. évf. 10. sz. (1993), p. 95.]

 

 1. Tisztaság és szépség fába vésve : Imre Lajos fametszeteiről

In: Délsziget. - 25 (1993), pp. 40-41.

 

 1. "Üzenet egykori iskolámba"

In: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve. - 1993, p. 10.

 

 1. Unkarilaista teatteria Jyväskylässä

In: Suomi-Unkari. - 3. sz. (1994), p. 3.

 

 1. Nagy Miklós

In: Nagy Miklós / összeálította Korompai Gáborné. - Debrecen : KLTE Könyvtára,

1995. - pp. 5-7. - (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárainak munkássága ; 17.)

 

 1. Megnyitó szavak a Madách Imre Az ember tragédiája - színről színre c. kiállításhoz

In: Csokonai színlap. - 4. évf. 2. sz. (1996-1997), p. 3.

 

 1. Dr. Imre László ünnepi beszéde március 15. alkalmából

In: KLTE hírek (Debrecen). - 1998. február-március, pp. 23-29.

 

 1. English translation of Dr. Imre László’s address of august 20, 2000.

In: Cleveland Hungarian Heritage Society - Rewiew. -  Vol. XV. No 3. (October 2000), pp. 4-5.

 

 1. Tehetséggondozás 2000

In: Gondolatok tárháza : tanulmányok a Tehetséggondozás 2000 konferencia anyagából : Kecskemét, 2000.szept. 30. - okt. 1. / [a kötet szerzői Szécsi Gábor et al.]. - Kecskemét : Professzorok Batthyány Köre : Kecskeméti Lapok Kft., 2001. - pp. 32-36.

 

 1. Búcsú Iglói Endrétől

In: Egyetemi élet (Debrecen). - 9. évf. 5. sz. (2001), p. 7.

 

 1. Bevezető Sipka Sándor monográfiája elé

In: Szaktudós és pedagógus : Imre Sándor (1820-1900) nevelői munkássága / Sipka

Sándor ; [lektorálta Imre László]. - Debrecen : [D. Dr. Harsányi András Alapítvány],

2002. - pp. 5-10. - (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 7.)

ua. Református Tiszántúl. - 10. évf. 4-5. sz.  (2002), pp. 22-24.

 

 1. A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé

In Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről / szerkesztette

Brezsnyánszky László, Juhász Judit. - Debrecen : Kossuth Egyetemi kiadó, 2002. - p.

 

 1. Agrikultúra és kultúra : egység és sokféleség a magyar műveltségben

In: Agrártudományi Közlemények : Acta Agraria Debreceniensis. -  1 (2002), p. 3.

 

 1. Nagy Miklós (1924-2002)

In: Irodalomtörténet. - 83. (33.) évf. 3. sz. (2002), pp. 443-444.

 

 1. Bevezetés

In: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. Konferenciája. -

Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. - p. 3.

 

 1. A szellemi és erkölcsi emelkedésért : Imre László rektor megnyitó beszéde a 6. Tudomány és Teológia Konferencián a Debreceni Egyetem nevében

In: Tudomány és teológia : rend és szabadság a mindenségben. - Debrecen, 2005. - p. 9-13.

 

 1. Búcsúszó mint elöljáró beszéd

In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára. - Debrecen : Egyetemi Kiadó, 2005. -  p.11-12.

 

 

RÁDIÓSZEREPLÉSEK

 

416. Fiatalok stúdiója : kritikus a magyar és az orosz irodalom vonzáskörében : Imre

László

In: Kossuth Rádió. - 1976. június 22. 20.07-20.35.

Ismert.: Simon László

In: Rádió és televízió-újság. - 21. évf. 19. sz. (1976. máj. 10-16.), p. 2.

Öreges stúdió / Zöldi László

In: Hajdú-bihari napló. -  33. évf. 153. sz. (1976. jún. 30.), p. 5.

 

 1. Magyar irodalmi arcképcsarnok : Vajda János : Imre László előadása

In: 3. műsor. - 1977. május 31. 15.00-15.20

 

 1. Irodalomtudósaink fóruma : Julow Viktorral beszélget Imre László

In: 3. műsor. - 1978. május 13. 21.30-22.00

 

 1. Irodalomtudósaink fóruma : Kovács Kálmánnal beszélget Imre László

In: 3. műsor. - 1979. szeptember 12. 21.57-22.27

 

 1. Látogatás a debreceni Alföld Stúdióban / riporter Kulcsár Katalin ; közreműködik

Aczél Géza, Imre László, Márkus Béla

In: Kossuth Rádió. - 1979. október 23. 17.07-17.32

 

 1. A jövő hét költője : Rákos Sándor : a mikrofonnál Imre László / sorozatszerkesztő

Katona Teréz

In: Bartók Rádió. - 1991. november 22. 6.50


 

ÍRÁSOK IMRE LÁSZLÓRÓL

 

 1. Mérleg és meditáció : fiatal kritikusokról / Alexa Károly

In: Kortárs. - 17. évf. 7. sz. (1973), pp. 1161-1166.

benne Imre Lászlóról

 

423. Egy évtized az újabb magyar irodalomtörténetírás történetéből : 1965-1975 / Agárdi

Péter

In: Kortárs. - 23. évf. 10. sz. (1979), pp. 1639-1650.

benne Imre Lászlóról

 

424. Imre László tennivalói / Erdei Sándor

In: Hajdú-bihari napló. - 44. évf. 52. sz. (1987. márc. 3.), p. 5.

 

425. Az Egyetemi Élet vendége : dr. Imre László, a KLTE Bölcsészettudományi Karának

dékánja : prekoncepció nélkül / Csatári Anikó

In: Egyetemi élet (Debrecen). - 28. évf. 2. sz. (1989. okt. 6.), p. 4.

 

 1. A bölcsészkar bizalmában : beszélgetés Imre Lászlóval, a Kossuth egyetem

dékánjával / Pozderka Judit

In: Hajdú-bihari napló. - 46. évf. 253. sz. (1989. okt. 25.), p. 5.

 

 1. Szellem és politika : MDF-es dékán Debrecenben / Fazekas Valéria

In: Magyar fórum. - 2. évf. 11. sz. (1990. márc. 15.), p. 7.

 

 1. Autonómia és európai integráció : Mi történt a miskolci egyetemi fórumon? :

Beszélgetés Imre Lászlóval

In: Egyetemi élet (Debrecen). - 28. évf. 11. sz. (1990. máj. 18.), p. 5.

 

 1. Sokasodnak a kapcsolatok : a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárai

Váradon / I[ndig] O[ttó]

In: Kelet-nyugat (Nagyvárad). - 1990. június 22., p. 2.

 

430. Merre tart a debreceni bölcsészkar? : A szabad tanárválasztás bizonyos területeken

már gyakorlat / [Bozsó Beáta]

In: Hajdú-bihari napló. - 48. évf. 100. sz. (1991. ápr. 30.), p. 8.

 

 1. "A program szellemével mindenki egyetért" : interjú dr. Imre Lászlóval, a KLTE

BTK dékánjával / Széles Tamás

In: Egyetemi élet (Debrecen). - 30. évf. 9. sz. (1992. ápr. 10.), pp. 8-9.

 

 1. A Tiszatáj fél évszázada : 1947-1997 / Gyurics György. - Szeged : Somogyi-könyvtár, 1997. - p. 148, 185. - (Szeged múltjából / Somogyi-könyvtár ; 5.)

benne Imre Lászlóról

 

Kötet:

1.  Rákos Sándor. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973. – 125 p. – (Kortársaink)

 

Ismert.: Pályakép Rákos Sándorról : Imre László könyve / Bata Imre

In: Népszabadság. – 32. évf. 36. sz. (1973. febr. 13.), p. 7.

Vass József

In: Alföld. – 25. évf. 7. sz. (1974), pp. 100–101.

Rigó Béla

In: Élet és irodalom. – 18. évf. 35. sz. (1974. aug. 31.), p. 10.

Megalapozott szemlélettel : Imre László könyve Rákos Sándorról / Görömbei András

In: Hajdú–bihari napló. – 31. évf. 141. sz. (1974. jún. 19.), p. 5.

Rákos Sándor : Imre László kismonográfiája / Varga István

In: [Heves megyei] Népújság. – 25. évf. 58. sz. (1974. márc. 10.). –

Vasárnapi magazin

A Kortársaink négy kötetéről / Rónay László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 78. évf. 5. sz. (1974), pp. 638–643.

Sándi Béla

A Kortársaink új kötetei / Kabdebó Lóránt

In: Magyar hírlap. – 7. évf. 67. sz. (1974. márc. 9.), [hétvége] p. IV.

[s. a.]

In: Szabolcs–szatmári szemle. – 9. évf. 2. sz. (1974), pp. 37–41.

Élő s halott kortársainkról a Kortársaink újabb köteteiben / [s. a.]

In: Tudományos magazin. – (1974. jan. 14.)

Czére Béla

In: Kortárs. – 19. évf. 10. sz. (1975), p. 1670.

Tarján Tamás

In: Irodalomtörténet. – 58. (8.) évf. 2. sz. (1976), pp. 493–496.

 

2.  Brjuszov és az orosz szimbolista regény. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973. – 133 p. – (Modern filológiai füzetek ; 16.)

 

Ismert.: Varga István

In: Hajdú–bihari napló. – 31. évf. 52. sz. (1974. márc. 3.). – p. 5.

Два русских писателя – назами – венгерских исследователей : István Meszerics: Dosztojevszkij szellemi drámája, László Imre: Brjuszov és az

orosz szimbolista regény / Йожеф Вереш

In: Acta Litteraria. – 18 (1976), pp. 232–235.

Valerij Brjuszov – mai magyar tükörben / Veress József

In: Alföld. – 27. évf. 1. sz. (1976), pp. 93–94.

Hivatk.:            Az orosz szimbolisták prózája / Szilárd Léna

In: Helikon. – 26. évf. 3–4. sz. (1980), p. 258.

Vallankumouksen henki hengen vallankumouksessa : tutkielma Andrej

Belyin romaanista

“Peterburg” ja sen aatetaustasta / Pekka Pesonen. – Helsinki : University of

Helsinki, 1987. – p. 23, 131, 138, 147, 151, 163, 201, 352, 359, 418. –

(Slavica Helsingiensia)

 

3.  Arany János balladái. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1988. – 248 p. – (Műelemzések kiskönyvtára)

 

Ismert.: Egy időszerű könyv / Lőkös István

In: [Heves megyei] Népújság. – 39. évf. 288. sz. (1988. dec. 3.), p. 5.

Varga Pál

In: Alföld. – 40. évf. 5. sz. (1989), pp. 83–85.

Fénylő Arany / Vasy Géza

In: Élet és irodalom. – 33. évf. 12. sz. (1989. márc. 24.), p. 10.

Arany Lajos

In: Hajdú–bihari napló. – 46. évf. 72. sz. (1989. márc. 25.), p. 7.

Szilasi László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 93. évf. 5–6. sz. (1989), pp. 712–713.

Könyvszemle / Tarján Tamás

In: Népszabadság. – 47. évf. 45. sz. (1989. febr. 22.), p. 7.

Hász–Fehér Katalin

In: Tanulmányok : a magyar nyelv, irodalom és hungarológiai kutatások intézete (Újvidék). – 23 (1990), pp. 150–155.

Nyilasy Balázs

In: Irodalomtörténet. – 77. (22.) évf. 2. sz. (1991), pp. 421–424.

Hivatk.: “… átültetém magyar földbe” / Lőkös István

In: Napjaink. – 28. évf. 6. sz. (1989), pp. 32–33.

A beteljesített szerepek verse : Arany János: Rozgonyiné / Nyilasy Balázs

In: Irodalomtörténet. – 71. (21.) évf. 1. sz. (1990), p. 112, 114.

Az Arany-balladák tragikumához / Eisemann György

In: Új írás. – 30. évf. 9. sz. (1990), p. 103.

Az antistruktúra szabadságharca : Arany János: Szondi két apródja / Nyilasy Balázs

In: “A szó társadalmi lelke” / Nyilasy Balázs. – [Budapest] : Cserépfalvi, 1996. – p. 232.

Välkkyvä virran kalva : suomalaisten kaunokirjallisen balladien motivit / Satu Grünthal. – Helsinki : SKS, 1997. – p. 10., 13., 26.

 

4.  A magyar verses regény. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. – 314 p. – (Irodalomtörténeti könyvtár 39.)

 

Ismert.: Arany Jánostól Szabó Lőrincig / Nagy Miklós

In: Alföld. – 41. évf. 12. sz. (1990), pp. 59–62.

Egy poétikai alakzat története / P[ozderka] J[udit]

In: Hajdú–bihari napló. – 47. évf. 166. sz. (1990. júl. 17.), p. 5.

Wéber Antal

In: Magyar tudomány. – 97. (35.) évf. 10. sz. (1990), p. 1250–1251.

Dávidházi Péter

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 96. évf. 1. sz. (1992), pp. 112–118.

 

5.  Műfajok létformája XIX. századi epikánkban. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. –345 p. – (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 9.)

 

Ismert.: Lapszemle / Márkus Béla

In: A Hét. – (1997. aug. 21.)

Tamás Attila

In: Alföld. – 48. évf. 4. sz. (1997), pp. 85–88.

Múlt századi kortársaink / S. Varga Pál

In: Hajdú–bihari napló. – 54. évf. 36. sz. (1997. febr. 12.). – Szó–kép : irodalmi és művészeti melléklet. – 1997/2.

Műfajok “metamorfózisa” / Bényei Péter

In: Hitel. – 10. évf. 7. sz. (1997), pp. 108–112.

Nagy Miklós

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 102. évf. 3–4. sz. (1998), pp. 431–434.

Az Abafitól a Buda haláláig / Karádi Zsolt

In: Iskolakultúra. – 8. évf. 9. sz. (1998), pp. 79–82.

Újragondolt műfajtörténet / Madarász Imre

In: Köznevelés. – 54. évf. 15. sz. (1998), p. 19.

Beszédmódok “egymásra másolódása” / Török Lajos

In: Literatura. – 25. évf. 2. sz. (1998), pp. 181–191.

Hivatk.: A “nemzeti klasszicizmus” mint “nemzeti paradigma” / Rózsafalvi Zsuzsanna

In: Iskolakultúra. – 8. évf. 3. sz. (1998), pp. 104–106.

 

6.  Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – 174 p.

 

Ismert.: Az írói küldetéstudat gazdagsága / Takács Miklós

In: Hajdú–bihari napló. – 57. évf. 179. sz. (2000. aug. 2.), p. 8.

Csendes esték : irodalom és küldetés / Ablonczy László

In: Reformátusok lapja. – 44. évf. 49. sz. (2000. dec. 3.), p. 4.

Csűrös Miklós

In: Tiszatáj. – 55. évf. 5. sz. (2001), pp. 89–91.

Irodalom és küldetés : Imre László könyve / Görömbei András

In: Hitel. – 15. évf. 4. sz. (2002), pp. 124–128.

Cs. Varga István

In: Új Hevesi napló. – 10. évf. 9. sz. (2002), pp. 35–36.

 

7.  Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. – Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. – 179 p. – (Tiszatáj könyvek)

 

Ismert.: Herczeg Balázs

In: Debreceni Szemle. – 10. évf. 3. sz. (2002), pp. 480–481.

Felső- és középiskolás fokon / Kovács Béla Lóránt

In: Hajdú–bihari napló. – 59. évf. 125. sz. (2002. máj. 31.), p. 8.

Görömbei András

In: Hitel. – 15. évf. 4. sz. (2002), pp. 124–128.

 

8.  Arany János balladái. – 2. kiad. Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006.  – 229 p.

 

„Felszabadult” irodalom? : műfajok válaszútján a XX. század második felében. – Szombathely : Savaria Univ. Press., 2007. – 196 p. – (Isis könyvek. Új folyam, 1219–0322)

9.  Az irodalmi műfajok és létformájuk : interpretációelméletek. – Helsinki : [s. n.], 1996. – 123 p. – (Folia Hungarica ; 8.)

 

Szerkesztett kötet:

 

1.  Erdélyi március : válogatott versek ; Álmodsz-e róla? : kiadatlan versek és levélszemelvények / Reményik Sándor ; [a kötetet összeállította, gondozta, Imre László, Imre Mária és Sövényháziné Sándor Judit ; az előszót Imre László írta] – [Budapest] : Orpheusz Könyvek, 1990 (Bp. : Gutenberg). – 568 p.

 

2.  Ma, tegnap, tegnapelőtt / Barta János ; [válogatta, szerkesztette Imre László]. – Debrecen : Csokonai Kiadó, 1990. – 201 p.

Ismert.: Új Imre Attila

In: Hajdú–bihari napló. – 48. évf. 204. sz. (1991. aug. 30.), p. 8.

Mohai V. Lajos

In: Kortárs. – 36. évf. 2. sz. (1992), pp. 111–113.

 

3.  Arany János és kortársai I–II. / Barta János [válogatta, sajtó alá rendezte Imre László]. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. – 1., Arany-tanulmányok. – 388 p. | 2., Arany kortársai. – 356 p. 

 

4.  Értékek kontextusa és kontextusok értéke a 19. századi irodalmunkban /  [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]; [összeállította Imre László, Gönczy Monika]. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – 218 p. – (Studia litteraria ; 38)

 

5.  Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / [szerkesztette Imre László, Gönczy Monika]. – Budapest : Szenci Molnár Társaság, 2003. – 164 p.


 

 

Könyvfejezet:

1.  Bevezetés

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig I. / Imre László, Nagy Miklós, Varga Pál. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1989, 1990, 1993, 1995. – pp. 3 –17.

 

2.  Vajda János

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig I. / Imre László, Nagy Miklós, Varga Pál. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1989, 1990, 1993, 1995. – pp. 79–101.

 

3.  A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig II. / Barta János, Imre László. –

Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1987, 1990, 1991, 1992, 1995 – 92 p.

Arany János és Arany László fejezetek Imre László átdolgozásában

 

4.  Bródy Sándor

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig III. / Nagy Miklós. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1990, 1991, 1992, 1993. – pp. 79–84.

 

5.  Gárdonyi Géza

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig III. / Nagy Miklós. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1990, 1991, 1992, 1993. – pp. 105–110.

 

6.  Tömörkény István

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig III. / Nagy Miklós. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1990, 1991, 1992, 1993. – pp. 111–113.

 

7.  Gozsdu Elek

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig IV. / Nagy Miklós. – Debrecen : KLTE, 1993, 1995. – pp. 31–33.

 

8.  Justh Zsigmond

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig IV. / Nagy Miklós. – Debrecen : KLTE, 1993, 1995. – pp. 35–38.

 

9.  Bevezetés

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 3–12.

 

10.  Arany János

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen :

Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 15–55.

Barta János egyetemi jegyzetének felhasználásával

 

11.  Tompa Mihály

A magyar irodalom története 1849–től 1905–ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga  Pál. – Debrecen

: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 56–59.

Barta János egyetemi jegyzetének felhasználásával

 

12.  Gyulai Pál

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen :

Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 60–66.

Barta János egyetemi jegyzetének felhasználásával

 

13.  Vajda János

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 135–152.

 

14.  Arany László

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 153–158.

 

15.  Bródy Sándor

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 216–220.

 

16.  Gozsdu Elek

A magyar irodalom története 1849–től 1905–ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 235–237.

 

17.  Justh Zsigmond

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 238–241.

 

18.  Gárdonyi Géza

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 245–248.

 

19.  Tömörkény István

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig / Imre László, Nagy Miklós, S. Varga Pál. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 2002, 2004, 2005, 2006. – pp. 249–250.

 

20.  János Arany

In: Patrimoine litteraire europeen : anthologie en langue française / sous la direction de Jean-Claude Polet ; préface de Claude Pichois. – Paris–Bruxelles : De Boeck Université, 1999. – pp. 243–244.

 

 

Tanulmány:

 

Провидец истины : Л. Н. Толстой

In: Don. – 7. sz. (1979), pp. 163–165.

 

Unkari tutkija–seminaari Helsingin Yliopistossa

In: Yhteyksiä  (Helsinki). – (1994), pp. 67–69. – (Folia Hungariaca ; 7.)

 

Péter Esterházysta, henkilökohtaisesti

In: Suomi–Unkari. – 1. sz. (1997), p. 16.

 

Analógiák és oppozíciók a magyar romantikus regényben

In: Hungarologische Beiträge (Jyväskylä : Universität Jyväskylä).– 5 (1995), pp. 29–39.

 

Értékrend és generációváltás 

In: Irodalmi szemle (Bratislava). – 11. sz. ( 2008), pp. 12-15.

 

Arany és a klasszicista esztétika

In: Diákköri füzetek. – Debrecen : KLTE, 1967. – pp. 133–151.

 

Kierkegaard és az orosz szimbolizmus

In: Studium. – 2 (1971), pp. 117–121.

 

Rákos Sándor

In: Alföld. – 23. évf. 7. sz. (1972), pp. 58–63.

 

Az egyén tragédiája : Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés; Madách: Az ember tragédiája

In: Helikon. – 18. évf. 2. sz. (1972) pp. 197–216.

Ismert.: Madách és Dosztojevszkij : Helikon 1972/2. / [s. a.]

In: Korunk. – 32. évf. 2. sz. (1973), pp. 321–322.

Hivatk.: Történelemértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában / Szegedy–Maszák Mihály

In: Madách–tanulmányok / [írta Barta János et al.] ; [szerkesztette Horváth Károly]. – Budapest : Akadámiai Kiadó, 1978. – p. 133.

 

Rákos Sándor táguló körei

In: Kortárs. – 16. évf. 5. sz. (1972) pp. 792–796.

 

Gyulai Pál Romhányija

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 78. évf. 4. sz. (1974), pp. 487–496.

 

A szabadversek költője : Veres Péter

In: Alföld. – 26. évf. 12. sz. (1975), pp. 27–36.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000.– pp. 140–155.

Ismert.: Veres Péter jelenléte : az Alföld–emlékszámról / Székelyhidi Ágoston

In: Hajdú–bihari napló. – 32. évf. 302. sz. (1975. dec. 25.), p. 4.

 

Gondolatok az Irgalom elemzéséhez

In: Tiszatáj. – 30. évf. 5. sz. (1976), pp. 87–91.

ua. [rövid.] Látóhatár. – 8. sz. (1976), pp. 123–126.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 104–110.

Hivatk.: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben / Bakonyi István

In: Jelenkor.– 25. évf. 9. sz. (1982), p. 856.

Az irgalom üzenete / Kocsis Rózsa

In: Új írás. – 21. évf. 12. sz. (1981), p. 37.

Tisztelgés Németh László előtt : a Tiszatáj emlékszámáról / [s. a.]

In: Hajdú–bihari napló. – 33. évf. 115. sz. (1976. máj. 16.), p. 5.

 

A siker csapdájában : Vajda Jánosról, születésének 150. évfordulóján

In: Tiszatáj. – 31. évf. 5. sz. (1977), pp. 66–71.

ua. [rövid.] Látóhatár. – 8. sz. (1977), pp. 186–190.

Hozzászólás: „Van fájdalom a gondolatban” : Vajda János emlékére : megjegyzések

Imre László jubileumi írásához / Dobai Péter

In: Tiszatáj. – 31. évf. 7. sz. (1977), pp. 20–21.

Ismert.: Folyóiratszemle : Irodalomtörténeti közlemények, Tiszatáj, Literatura / A[ntal] G[ábor]

In: Magyar Nemzet. – 33. évf. 289. sz. (1977. dec. 9.), p. 4.

 

A valóság istenkereső látnoka : Lev Tolsztoj születésének 150. évfordulójára

In: Tiszatáj. – 29. évf. 9. sz. (1978), pp. 46–50.

 

Reményik Sándor pályafordulata

In: Múzeumi kurír. – 4. évf. 1. sz. (1979. dec. 31.), pp. 55–60.

 

„Kicsiny nép lélekben mily nagy lehet” : Makkai Sándor: Ördögszekér

In: Alföld. – 31. évf. 11. sz. (1980), pp. 62–64.

 

Reményik Sándor utolsó korszaka : fejezet a magyar humanista, antifasiszta költészet történetéből

In: Irodalomtörténet. – 62. (12.) évf. 2. sz. (1980), pp. 339–352.

Ismert.: Nota bene / E. Fehér Pál

In: Élet és irodalom. – 24. évf. 29. sz. (1980. júl. 19.), pp. 6–7.

Hivatk.: A jobbik én : kilencven éve született Reményik Sándor

In: Magyar Nemzet. – 36. évf. 205. sz. (1980. szept. 2.), p. 4.

 

Térszerkezet és időtényezők Ambrus Zoltán Solus eris című regényében

In: Literatura. – 7. évf. 3–4. sz. (1980), pp. 438–450.

 

Kiss József verses regényeinek előzményei és forrásai

In: Múzeumi kurír. – 5. évf. 3. sz. (1980), pp. 55–58.

 

Oláh Gábor problémák : Tóth Endre monográfiájának megjelenése alkalmával

In: Alföld. – 32. évf. 1. sz. (1981), pp. 76–81.

 

Németh László testamentuma : az Utolsó széttekintés antinómiái

In: Borsodi művelődés. – 6. évf. 1. sz. (1981), pp. 66–70.

ua. [részlet] Látóhatár. – 5. sz. (1981), pp. 224–226.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 116–122.

 

„A költőileg újjáteremtett történelem” : jegyzetek a regényíró Makkai Sándorról

In: Confessio. – 5. évf. 4. sz. (1981), pp. 48–54.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 28–40.

 

Az emberundortól a belátásig : Az áruló jelentésrétegei

In: Életünk. – 18. évf. 4. sz. (1981), pp. 370–375.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 94–103.

 

Arany János: Évek, ti még jövendő évek : verselemzés

In: Borsodi művelődés. – 7. évf. 3. sz. (1982), pp. 52–58.

 

Eszmények és kételyek jegyében : A délibábok hőse értelmezéséhez

In: Irodalomtörténet. – 64. (14.) évf. 3. sz. (1982), pp. 477–502.

Ismert.: Folyóiratszemle : Irodalomtörténet, Kortárs / A[ntal] G[ábor]

In: Magyar Nemzet. – 38. évf. 290. sz. (1982. dec. 10.), p. 4.

 

Reminiszcencia, idézet, paródia : A délibábok hőse szövegrétegei

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 86. évf. 2. sz. (1982), pp. 150–165.

 

Ady Endre verses regénye

In: Literatura. – 9. évf. 3–4. sz. (1982), pp. 74–79. 

ua. Tanulmányok Ady Endréről / [szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár Szabó Zoltán, Menyhért Anna]. – Budapest : Anonymus, 1999. – pp. 147–157.

 

„Mit az élet megvon, megadják a holtak” : Arany János évfordulóján

In: Napjaink. – 21. évf. 4. sz. (1982), pp. 12–13.

 

„Amilyen lehetnél” : jegyzetek Marosi Gyuláról

In: Tiszatáj. – 36. évf. 1. sz. (1982), pp. 77–81.

 

„A feladatok ma megint itt tolonganak körülöttünk” : jegyzetek Németh László XIX. század élményéről

In: Tiszatáj. – 36. évf. 2. sz. (1982), pp. 74–79.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 65–74.

 

A színek és a fények jelentése a Zord időben

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 86. évf. 4. sz. (1983), pp. 379–383.

 

A nemzetegység regényballadája : Kós Károly: Az országépítő

In: Napjaink. – 23. évf. 9. sz. (1984), pp. 28–30.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 41–46.

 

A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nőjében

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 90. évf. 3. sz. (1986), pp. 301–304.

 

A Hajnal emberei : Berde Mária különös sorsú regénye

In: Irodalomtörténet. – 70. (20.) évf. 4. sz. (1989), pp. 740–760.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 47–62.

 

Egy vígjáték jelentésváltozásai : Németh László: Harc a jólét ellen

In: Tiszatáj. – 43. évf. 12. sz. (1989), pp. 83–85.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 89–93.

 

Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányában : Kemény regényírói módszeréhez

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 94. évf. 1. sz. (1990), pp. 90–94.

 

Református hit, hivatás és hagyomány a magyar irodalomban

In: Confessio. – 15. évf. 3. sz. (1991), pp. 47–52.

ua. „Kezünk munkáját tedd állandóvá!” : a Magyar Reformátusok II. világtalálkozójának emlékkönyve / [főszerkesztő Bütösi János]  – Debrecen : Magyar Reformátusok  Világszövetsége, 1992. – pp. 132–137.

 

A „számon nem tartott” pályafordulat : Arany János A honvéd özvegye

In: Irodalomismeret. – 3. évf. 1. sz. (1992), pp. 21–25.

Hozzászólás: „És annyi esztelen hitért” – hozzászólás Imre László cikkéhez / Péter László

In: Irodalomismeret. – 3. évf. 1. sz. (1992), pp. 26–27.

 

Egy különös sorsú költő évfordulóján

In: Múzeumi kurír. – 63. évf. 3. sz. (1992), pp. 3–6. – (Tompa Mihály emlékszám születésének 175. évfordulóján)

 

Az ismeretlen Arany : gondolatok a Zách Klára ürügyén

In: Tiszatáj. – 46. évf. 11. sz. (1992), A Tiszatáj diákmelléklete 2., pp. 1–12.

ua. Orpheus panasza : pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig / [szerkesztette Olasz Sándor]. –  Budapest : Helikon, 1997. – pp. 87–96.

 

Még egyszer Szabó Dezsőről : jegyzetek az újra megjelent Az egész látóhatárról

In: Alföld. – 44. évf. 4. sz. (1993), pp. 77–83.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 131–139.

 

Egyensúlyteremtés és műfaji tagozódás : a „nemzeti klasszicizmus” fogalmához

In: Irodalomtörténet. – 76. (26.) évf. 1. sz. (1995), pp. 92–101.

 

Műfaji differenciálódás és nemzeti identifikáció : a magyar regény a múlt század derekán

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 99. évf. 3–4. sz. (1995), pp. 321–334.

 

Egy régi regénytípus újdonságai : posztromanticizmus – posztmodernizmus

In: Literatura. – 22. évf. 4. sz. (1995), pp. 386–401.

 

A magyar irodalom „nemzeti”  paradigmája

In: Protestáns szemle. – 57. évf. 1. sz. (1995), pp. 62–70.

 

Megújulás és folyamatosság a XIX. századi kutatásokban

In: Debreceni szemle. – 5. évf. 3–4. sz. (1997), pp. 437–442.

 

Egy novella három olvasata : Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda

In: Új Dunatáj. – 2. évf. 2. sz. (1997), pp. 5–11.

 

A kultusz és a műfaji hagyományok : két Arany-vers : a Furkó Tamás és az Évnapra

In: Irodalomismeret. – 9. évf. 3–4. sz. (1998), pp. 44–50.

 

Egy „kedves, ósdi román” : a Bélteky-ház és a regényműfaj hagyományai

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 102. évf. 1–2. sz. (1998), pp. 188–199.

ua. Mesterek, tanítványok : ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére / [szerkesztette Szajbély Mihály]. – Budapest : Magvető, 1999. – pp. 364–379.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. – Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. – (Tiszatáj könyvek). – pp. 51–67.

 

A különbözéstől az azonosulásig : Németh László Petőfi–élménye

In: Új Forrás. – 30. évf. 8. sz. (1998), pp. 78–84.

ua. Németh László irodalomszemlélete / [szerkesztette Görömbei András]. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. – pp. 34–42. – (Csokonai Könyvtár; 17.)

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 81–88.

 

Ötletek Kassák és a verses epikai hagyomány kérdéséhez : A ló meghal és a János vitéz

In: Alföld. – 50. évf. 9. sz. (1999), pp. 104–106.

ua. Tanulmányok Kassák Lajosról : újraolvasó / [szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő et al.]. – Budapest : Anonymus, 2000. – pp. 147–149.

 

Hagyomány és újítás Reményik vallásos verseiben

In: Confessio. – 24. évf. 3. sz. (2000), pp. 34–41.

ua. ITT–OTT : Magyar Baráti Közösség (printed in the USA). – 33. évf. 2. köt. 134. sz. (2000–2001), pp. 28–31.

 

A magyarság identitástudata a XIX. században

In: Hitel. – 13. évf. 12. sz. (2000), pp. 67–72.

 

Az irodalomalapítás műfaji hierarchiája és Vörösmarty pályakezdése

In: Színháztudományi szemle. – 33. évf. (2000), pp. 21–29.

ua. Vörösmarty és kora / [szerkesztette Takács József]. – Pécs : Budapest :

Művészetek Háza : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001. – pp. 21–29.

 

Irodalom és küldetés : egy nemzedék számvetése dogmákkal és ellendogmákkal – egy tanulmánykötet elé szánva

In: Új Hevesi napló. – 10. évf. 9. sz. (2000), pp. 36–39.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 5–9.

 

A közhasznú igazságok fajtáiról és fokozatairól : az esszéista Németh László és a tudomány

In: Irodalomtörténet. – 82. (32.) évf. 3. sz. (2001), pp. 439–443.

ua. Németh László emlékkönyv / [szerkesztette Monostori Imre, Olasz Sándor]. – Szeged : Tiszatáj, 2001. – pp. 146–150.

 

A magyar esszé születésének kérdéséhez

In: Alföld. – 53. évf. 2. sz. (2002), pp. 61–65.

 

Barta János

In: Irodalomismeret. – 12. [!13.] évf. 1–2. sz. (2002), pp. 54–58.

 

Az ismeretlen Madách és Barta János pályakezdése

In: Irodalomtörténet. – 83. évf. 1. sz. (2002), pp. 37–43.

ua. Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / [szerkesztette Imre László, Gönczy Monika]. – Budapest : Szenci Molnár Társaság, 2003. – pp. 53–62.

 

A posztmodern: egy régi-új beszédmód

In: Alföld. – 54. évf. 2. sz. (2003), 40–45.

 

Deák Ferenc és a magyar irodalom

In: Hitel. – 16. évf. 10. sz. (2003) pp. 38–47.

ua. Deák Ferenc emlékezete / [szerkesztette Szabó András]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2003. – pp. 197–206.

 

A nemzeti klasszicizmus koncepciója – egykor és ma

In: Irodalomtörténet. – 85. (35.) évf. 1. sz. (2004), pp. 75–81.

ua. A szó élete : tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére / szerk. Szitár Katalin. – Budapest : Argumentum, 2004. – p. 284–290.

 

Negyedszázados a Termelési regény

In: Debreceni disputa. – 2. évf. 11–12. sz. (2004), p.108–110.

 

Az Égető Eszter újraértelmezéséhez

In: Kortárs. – 3. sz. (2005), p. 67–71.

ua. A prózaíró Németh László / szerk. Görömbei András. – Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2005. – 192–198. – (Csokonai Universitas Könyvtár)

 

A népiesség és fonákja : epizódok a magyar verses epika történetéből

In: Irodalomismeret. – 16. évf. 1. sz.(2005) p. 63–69.

ua. “De mi a népiesség…”

In: Kölcsey füzetek. – 16 (2005), p. 385–395. – Tudományos tanácskozás, Budapest, 2004. nov. 18–19.

 

Nemzeti trauma és bárdköltői szerepvállalás (Szabó Lőrinc: Vereség után)

In: Hitel. – 19. évf. 10. sz. (2006), p. 103–117.

 

Műfaj és rendszer Toldy Ferencnél

In: Irodalomtörténei közlemények. – 110. évf. 1–2. sz. (2006), p. 84–89.

 

Arany János korszerűsége

In: Debreceni szemle. – 14. évf. 4. sz. (2006) p. 561–564.

 

A „bennünk rekedt fény” árnyjátékai : Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére

In: Tiszatáj. – 60. évf. 12. sz. (2006), p. 92–98.

 

Szerep és közvetítés a magyar kutúratudományban

In: Alföld. – 58. évf. 10. sz. (2007), p. 93-101.

 

Személyiség és életmű bonyodalmai

In: Új forrás. – 39. évf. 5. sz. (2007), p. 48–56.

Disputa Árkádiáról / Imre László
Debreceni disputa. – 5. évf. 1. sz. (2007), p. 65–69.

 

Egy tanár emlékére és egy kor margójára (Grezsa Ferenc 75. születésnapjára)

In: Tiszatáj. – 62. évf. 1. sz. (2008), p. 78–81.

 

Irodalom és zene hierarchiája az “összetett” műfajokban

In: Alföld. – 59. évf. 3. sz. (2008), p. 44–47.

 

Rendszer, módszer és időtállóság – egykor és ma (Irodalom a történelemben - irodalom történet) 

In: Kortárs. – 9. sz. (2008), p. 75–77.

 

A “bajnok-lét” metaforája (Sándor Mihály Buzánszky-könyvében, Arany /Toldi/-jában és egyebütt)  In: Alföld. – 59. évf. 10. sz. (2008), p. 153–160.

 

Az irodalomtudomány lehetőségeinek és feladatainak kérdéséhez

In: Hitel. – 21. évf. 3. sz. (2008), p. 115–119.

 

Itä ja länsi Endre Adyn runoudessa

In: Itä ja Länsi : Suomen, Viron ja Unkarin kirjallisuus idän ja lännen vaikutuskentässä / [toim. Pekka Lilja]. – Jyväskylä : [s. n.], 1994. – pp. 192–198.

 

Yksilöllinen ja yleinen europalaisessa kirjallisuudessa esimerkkejä Suomen ja Unkarin kirjallisuden kansallisista paradigmoista

In: Kulttuurien kohtamisia / [toim. Katariina Grämer, Kirsi Luukkanen]. – Helsinki : Lapella Finlandia, 1998. – pp. 7–11. – (Folio Hungarica ; 9.)

 

Ласло Арань и Лермонтов

In: Slavica. – 9 (1969), pp. 115–120.

Hivatk.: Реализм в венгерской литературе на рубеже XIX–XX. веков / Олег Константинович Pоссиянов. – Москва : Наука, 1983. – pp. 249–251.

 

Бабич и Брюсов

In: Slavica. – 11 (1971), pp. 91–101.

 

Мадач и Достоевский

In: Slavica. – 12 (1973), pp. 65–89.

 

Петербург Андрея Белого и русский симболический роман

In: Slavica. – 15 (1977), pp. 61–76.

Ismert.: Творческая история и историко литературное значение романа А. Белого Петербург / Л. К. Долгополов

In: Петербург / Андрей Белый. – Москва : Наука, (1981), pp. 571–572.

 

Руские литературные связы кружка Араня–Ченгери

In: Slavica. – 20. évf. (1984), pp. 75–104.

 

„Столь типично венгерский и столь типично русский” : жанровое влияние Евгения Онегина в венгерской стихотворной эпике

In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. – 33 (1987), pp. 149–162.

 

The reception of 19th–century Russian Literature in Hungary

In: Hungaria litterata, Europae filia  / [ed by Gyula Kurucz and László Szörényi] ; [by György Mihály Vajda et al.] ; [transl. by Eszter Pásztor]. – [Budapest] : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1985. – pp. 151–157.

 

Восприятие руской литературы XIX. века

In: Hungaria Litterata, Europae Filia / [ed. by Gyula Kurucz and László Szörényi]. – [Budapest] : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1985. – pp. 173–180.

 

Die Reception der russishen Literatur des 19. Jahrhunderts

In: Hungaria Litterata, Europae Filia : Studien über die kulturellen Kontakte Ungarns zur Welt / [hrsg. von Gyula Kurucz und László Szörényi]. – [Budapest] : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1986. – pp. 183–191.

 

Шестов: Достоевский и Ницше

In: Slavica. – 26 (1993), pp. 169–175.

 

Az ember tragédiája jelentésváltozásai 

In: When grammar minds Language and Literature (Festschrift for Béla Korponai on the occasion of  his 80th birthday) Debrecen, 2008. pp 247-252.

 

A műfajok hierarchiája és az irodalomfejlődés problémái a XIX. századi finn, orosz és magyar irodalomban

In: Oekeeta asijoo : commentationes Fenno–Ugricae in honorem Seppo Suhonen / [szerkesztette Riho Grünthal és Johanna Laakso]. –  Helsinki : Suomalais–Usrilainen Seura, 1998. – pp. 195–201.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. – Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. – pp. 83–94. – (Tiszatáj könyvek)

Váci Mihály költészete. – A hódmezővásárhelyi Állami Bethlen Gábor Általános Gimnázium Évkönyve. – 1962–63. – pp. 60–67.

Ismert.: Két annális a vásárhelyi gimnáziumból / Pákozdy Ferenc

In: Alföld. – 15. évf. 6. sz. (1964), p. 582.

 

Váci Mihály költői képkincse

In: Studia litteraria. – 3 (1965), pp. 95–116.

Ismert.: A Studia Litteraria III. kötetéről és Barta János Lírai realizmus című tanulmányáról / Julow Viktor

In: Alföld. – 17. évf. 11. sz. (1966), pp. 86–89.

 

Sklovszkij prózaelmélete

In: Studia litteraria. – 8 (1970), pp. 65–80.

Ismert.: Két újabb debreceni tudományos kiadványról / Julow Viktor

In: Alföld. – 23. évf. 1. sz. (1972), pp. 84–85.

 

Illyés Gyula: Bartók

In: Együtt / szerkesztette Fülöp László et al. – Debrecen : [s. n.], 1971. – pp. 167–184.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 156–171.

Ismert.: Debreceni fiatalok antológiája / Béládi Miklós

In: Alföld. – 23. évf. 4.sz. (1972), p. 78.

Jegyzetek fiatal írók nyelvéről / Kőháti Zsolt

In: Magyar nyelvőr. – 96. évf. 3. sz. (1972), pp. 314–320.

Együtt / Solymos Ida

In: Kortárs. – 17. évf. 5. sz. (1973), p. 854.

Együtt : fiatalok a műhelyben / Kun András

In: Hajdú–bihari napló. – 31. évf. 46. sz. (1974. febr. 24.), p. 9.

Hivatk.: Illyés Gyula: Bartók / Vasy Géza

In: Tiszatáj. – 31. évf. 11. sz. (1977), pp. 56–57.

 

A szimbolista regény és problémái

In: Studia litteraria. – 9 (1971), pp. 91–102.

Ismert.: A Studia Litteraria kilencedik kötete / Bata Imre

In: Alföld. – 23. évf. 10. sz. (1972), pp. 78–80.

Studia Litteraria IX. / Lőrinczy Huba

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 77. évf. 4. sz. (1973), pp. 480–483.

 

A hasonlatok funkciója Kemény Zsigmond A rajongók című regényében

In: Jelentéstan és stilisztika : a Magyar Nyelvészek II. Nemzetközi kongresszusának

előadásai / [szerkesztette Imre Samu, Szathmáry István, Szűts László]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974. – pp. 213–218. – (Nyelvtudományi értekezések ; 83.)

 

Gábor Zoltán

In: Közelítések : az Alföld Stúdió antológiája / szerkesztette Görömbei András et al. – Debrecen : Hajdú–Bihar megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya, 1975. – pp. 73–75.

Ismert.: Közelítések : az Alföld Stúdió antológiája / Vinkó József

In: Hajdú–bihari napló. – 33. évf. 101. sz. (1976. ápr. 29.), p. 5.

 

Kiss József verses regényei

In: Studia litteraria. – 13 (1975) pp. 97–112.

Ismert.: Bán Imre köszöntése és a Studia Litteraria XIII. / Simon Zoltán

In: Alföld. – 27. évf. 4. sz. (1976), pp. 79–80.

 

Vajda János és a magyar verses regény

In: Studia litteraria. – 15 (1977), pp. 63–82.

Ismert.: Irodalomtudomány Debrecenben : Studia Litteraria 1977–79 / Fried István

In: Alföld. – 31. évf. 5. sz. (1980), p. 94–95.

 

Byron Don Juanja és a magyar verses regény

In: Studia litteraria. – 18 (1980), pp. 55–92.

 

„Oly jellegzetesen magyar és oly jellegzetesen orosz” : az Anyegin formaihlete a magyar verses epikában

In: Studia litteraria. – 19 (1981), pp. 81–94.

 

„A könnyelmű forma tetszik, ha lelkem bújában nevet” : a Bolond Istók második éneke

In: Studia litteraria. – 21 (1983), pp. 123–148.

 

Arany László és Lermontov

In: Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok / [szerkesztette Kósa László és Szegedy–Maszák Mihály]. – Budapest : [s. n.], 1985. – pp. 100–129.

 

Az aforizma Kemény Zsigmond Élet és ábrándjában

In: Studia litteraria. – 23 (1985) pp. 77–88.

 

Epikai ritmus és „kicsinyítő” emocionális–vitalisztikus valóságélmény a Szent Péter esernyőjében

In: Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalom köréből / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. – Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1987. – pp. 21–38. – (Studia litteraria ; 25)

ua. Mikszáth és a századvég–századelő prózája : Balassagyarmat, 1987. október 1–3. / [szerkesztette Kovács Anna]. – Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1989. – pp. 43–55. – (Discussiones Nogradienses ; 6.)

Hivatk.: Mikszáth és a századvég–századelő prózája / Csűrös Miklós

In: Irodalomtörténet. – 72. (22.) évf. 2. sz. (1991), p. 425.

 

„Minden emberi és költői konvenció ellenében” : a Bolond Istók első éneke

In: Forradalom után – kiegyezés előtt / [szerkesztette Németh G. Béla]. – Budapest : Gondolat Kiadó, 1988. – pp. 40–57.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. – Szeged : [kiadja a Tiszatáj Alapítvány], 2002. – (Tiszatáj könyvek). – pp. 23–29.

Ismert.: Forradalom után – kiegyezés előtt / Lőrinczy Huba

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 96. évf. 1. sz. (1992), pp. 108–112.

 

Az Arany–Csengery–kör orosz irodalmi kapcsolatai

In: Forradalom után – kiegyezés előtt / [szerkesztette Németh G. Béla]. – Budapest : Gondolat Kiadó, 1988. – pp. 99–119.

ua.  Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. – Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. – pp. 109–131. – (Tiszatáj könyvek)

 

„Az erdélyi költő”

In: Erdélyi március : válogatott versek ; Álmodsz–e róla? : kiadatlan versek és levélszemelvények / Reményik Sándor ; [a kötetet összeállította, gondozta, Imre László, Imre Mária és Sövényháziné Sándor Judit] ; [az előszót Imre László írta] – [Budapest] : Orpheusz Könyvek, 1990 (Bp. : Gutenberg). – pp. 7–22.

ue. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 13–27.

 

A személyiség Arany János műveiben

In: Személyiség és irodalom : irodalomtanítási konferencia. – Szolnok : Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, 1989. – pp. 26–39.

 

Andrej Belij és az orosz szimbolista regény

In: Világirodalmi tanulmányok / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. – Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1990. – pp. 49–67. – (Studia litteraria ; 26.)

 

Fejlődéstörténeti kérdések a századvég magyar irodalmában : polémikus jegyzetek Bori Imre A magyar irodalom modern irányai I. című könyvéről

In: Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. – Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1991. – pp. 132–137. – (Studia litteraria ; 29.)

 

„Műfajfejlődés” vagy „rendszercsere” : bevezetés egy irodalmi korszak vizsgálatához

In: Egy évszázad vonzásában : tanulmányok Nagy Miklós tiszteletére / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás]. – Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1995. – (Studia litteraria ; 33.). –  pp. 113–123.

 

Tűnődés a műfajokon : közelítések a múlt századi jelenségek felől

In: Alföld. – 46. évf. 4. sz. (1995), pp. 63–70.

 

Eposz és történelmi regény : az irodalomfejlődés nemzeti paradigmájához

In: Hitel. – 8. évf. 10. sz. (1995), pp. 80–90.

 

„A szerző akarata ellenére” : A fekete város műalkata és a magyar századforduló

In: A magyar polgárosodás kérdései – élet a századfordulón : Balassagyarmat, 1997. május 28–30. / [szerkesztette Kovács Anna]. – Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1997. – pp. 57–66. – (Discussiones Nogradienses; 7.)

 

Mikszáth Kálmán regényeiről – poétikai szempontból

In: Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában / [szerkesztette és a bevezetőt írta Juhász Béla]. – Debrecen : Hajdú–Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, 1997. – pp. 29–32.

 

Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika

In: A magyar művelődés és a kereszténység : IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Róma–Nápoly / [szerkesztette Monok István, Sárközy Péter]. – Budapest–Szeged : Scriptum Rt., 1998. – pp. 1429–1434.

 

A műfajtörténet esélyei az ezredfordulón – iskolában és iskolán kívül

In: Irodalomtanítás az ezredfordulón / [szerkesztette Sipos Lajos]. – Celldömölk : Paul–Westermann Könyvkiadó, 1998. – pp. 936–945.

ua. Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : irodalmi tanulmányok. – Szeged : [kiadja a  Tiszatáj Alapítvány], 2002. – (Tiszatáj könyvek). – pp. 11–22.

 

Ady Endre verses regénye

In: Tanulmányok Ady Endréről / [szerkesztette Kabdebó Loránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár Szabó Zoltán, Menyhért Anna]. – Budapest :  Anonymus, 1999. – pp. 147–157.

 

Ravasz László és a Protestáns Szemle

In: In honorem Czine Mihály / [szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán]. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. – pp. 189–195.

 

A romantikus irodalomalapítás ambivalenciái : Kisfaludy Károly

In: Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban / [redigunt I[stván] Bitskey et A[ttila] Tamás] ; [összeállította Imre László, Gönczy Monika]. – Debrecen : Kossuth Lajos Tudományegyetem, 2000. – pp. 7–21. – (Studia litteraria ; 38)

 

Egy tartósan „tetszhalott” regény „újdonságai” : Bessenyei: Tariménes utazása

In: In honorem Tamás Attila / [szerkesztette Görömbei András]. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. – pp. 51–64.

 

Bevezető a hódmezővásárhelyi költők antológiája elé

In: Tiszamenti ének : vásárhelyi versek a XX. századból / [szerkesztette Földvári László és Kőszegfalvi Ferenc]. – Hódmezővásárhely : Szerdahelyi J. Kht., 2000. – pp. 8–12.

 

A történeti szintézisek rendező elve és/vagy a rendezőelvek szintézise

In: A XIX. század vonzásában : tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére / szerkesztette Kiczenkó Judit, Thomán Attila. – Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2001. – pp. 105–114.

 

A magyarság identitástudata a XIX. században : a régi dicsőség ösztönző hatása a felvilágosodás és a reformkor irodalmában

In: „Mit ér az ember, ha magyar?” : a magyarságtudat történelmi összetevői :

Kufstein VI. tanácskozás Felsőpulyán, 2000 szept. 9–10–én / [szerkesztette Benyák Mária]. – Wien : Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 2001. – pp. 97–103.

 

A műfajok rendszere és az irodalmi korszakok

In: Pillanatkép a hazai irodalomtudományról / [szerkesztette Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor]. – Budapest : Anonymus, 2002. – pp. 457–463.

 

Tisza Istvánról, Ady Endréről, az irodalomról, leginkább azonban arról, ami e kérdést aktuálissá teszi

In: Történeti tanulmányok : a Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének kiadványa / [szerkesztette L. Nagy Zsuzsa et al.]. – 10. kötet (2002), pp. 81–86.

 

Utószó

In: Arany János és kortársai I–II. / Barta János ; [válogatta, sajtó alá rendezte Imre László]. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. – pp. 337–345.

 

Tűnődés a műfajokon

In: Rend és kaland : az 50 éves Alföld antológiája / [szerkesztette Aczél Géza]. – Debrecen : Alföld Szerkesztősége, 2003. – pp. 242–247.

 

Még egyszer 1849-ről mint korszakhatárról, s a korszakolásról általában

In: Mezei Márta 75. születésnapjára. – Budapest : Balassi Kiadó, 2004. – p. 34–45.

 

Az új földesúr elbeszélésmódja és humora

In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. – Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2005. – p. 185–

192.

 

A Buda halála „többszörösen összetett” dimenziói

In: Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban / [a kötetet összeáll. Imre László, Gönczy Monika]. – Debrecen : Debrececeni Egyetem, 2005. – (A Studia litteraria : a Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet kiadványának 43. száma). – p. 144–162.

 

A látomás–vers két változata Aranynál : az Álom-való és a Gondolatok a béke-kongresszus felől

In: Az Alföld vonzásában : tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére / szerk. Ujváry Zoltán ; [kiad. a Pest megyei MúzeumokIgazgatósága]. – Nagykőrös ; Debrecen ; [Szentendre] : Pest megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007. – p. 301–309.

 

Az Etelka fejlődéstörténeti funkciójának kérdéséhez : bestseller és/vagy átmenetek kombinációja

In: Kolligátum : tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére / szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor. – Budapest : Ráció, 2007. – p. 189–199.

 

A gyermek és a szivárvány (Kinek, miképpen és miről szól Arany János verse?)

In: Változatok a gyermeklírára / szerk. Bálint Péter, Bódis Zoltán. – Debrecen : Didakt, 2006. –

(Irodalom és hagyomány, 1786–0504). – p. 34–46.

 

Gárdonyi és a magyar regénytörténet 

In: Élet és világ : írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére / szerk. Lakner Lajos ; [kiad. a Déri

Múzeum, Debreceni Irodalmi Múzeum]. – Debrecen : Déri Múzeum : Debreceni Irodalmi Múzeum,

2007. – p. 136–142. 

 

 

Recenzió:

 

1.  A költő és őrangyalai : rajzolatok irodalmi háttérrel / Szeberényi Lehel. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1965. – 190 p.

Glogovácz és a holdkórosok / Gergely Ágnes ; [Gross Arnold rajzaival]. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1966. – 162 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld.– 17. évf. 7. sz. (1966), p. 83.

 

2.  Virágot nyit a puskacső : versek / Batta György. – Bratislava : Slovenské Vyd Krásnej Lit, 1965. – 54 p.

Szégyen fán : versek / Torok Csaba. – Novi Sad : Forum, 1966. – 86 p.

Ismert.: Két verskötet a határon túlról / Imre László

In: Alföld. – 18. évf. 6. sz. (1967), pp. 81–82.

 

3.  Творчество Ендре Ади : Трагедия и романтика / Олег Константинович Россиянов. – Москва : Наука, 1967. – 390 p., [1] t.

Ismert.: A romantikus Ady : jegyzetek O. K. Rosszijánov Ady könyvéről / Imre László

In: Alföld. – 19. évf. 6. sz. (1968), pp. 83–84.

 

4.  A naturalizmus / [a bevezető tanulmányt írta, a szövegeket összeállította Czine Mihály] ; [a szövegek válogatásában közreműködött Jávori Jenő et al.]. – Budapest : Gondolat, 1967. – 405 p.

Ismert.: Imre László

In: Jelenkor. – 11. évf. 7–8. sz. (1968), pp. 761–763.

 

5.  A Városligettől a Csendes-óceánig : visszaemlékezések / Hidas Antal. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968. – 373 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 23. évf. 3–4. sz. (1969), pp. 359–360.

 

6.  Достоевский / Владимир Ильич Этов. – Москва : Просвешение, 1968. – 382 p.

Франсузкая антыдрама / Т. Б. Проскурникова : 50–60 годы. – Москва : [s. n.].

Ismert.: Két szovjet tanulmánykötet / Imre László

In: Jelenkor. – 12. évf. 11. sz. (1969), pp. 1030–1032.

 

7.  Akarsz–e fényt? : versek / Áprily Lajos. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969. – 235, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 21. évf. 2. sz. (1970), pp. 82–83.

 

8.  Holtak arca fölé / Bari Károly. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970. – 65, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 21. évf. 10. sz. (1970), pp. 76–77.

 

9.  Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt / Barla Gyula. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. – 171 p. – (Irodalomtörténeti füzetek ; 67.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 21. évf. 11. sz. (1970), pp. 81–82.

 

10.  Ókút / Szabó Magda. – Budapest : Magvető, 1970. – 354 [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Jelenkor. – 13. évf. 11. sz. (1970), pp. 1048–1049.

 

11.  Széljegyzetek Lukács György világirodalmi tanulmányaihoz

In: Tiszatáj. – 24. évf. 6. sz. (1970), pp. 576–581.

 

12.  Kiáltásnyi csönd / Rákos Sándor. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1969. – 94 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 24. évf. 8. sz. (1970), pp. 781–783.

 

13.  Anyám könnyű álmot ígér : naplójegyzetek / Sütő András ; [ill. Deák Ferenc]. – Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1970. – 244 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 22. évf. 2. sz. (1971), pp. 81–83.

 

14.  Meztelen arc / Rákos Sándor. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1971. – 252 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 22. évf. 7. sz. (1971), pp. 68–72.

 

15.  Rigó és apostol : úti tűnődések / Sütő András. – Bukarest : Kriterion, 1970. – 109 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 22. évf. 10. sz. (1971), pp. 84–85.

 

16.  Hétarcú ballada : versek / Magyari Lajos ; [bev. Kányádi Sándor]. – Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969. – 110, [2] p. – (Forrás)

Ismeretlen beszéd : versek / Éltető József ; [bev. Bajor Andor]. – Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969. – 77, [3] p. – (Forrás)

 

17.  Szoborfaragó : versek / Molnos Lajos. – Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969. – 93 p. – (Forrás)

Néhány percig a reggel : versek / Miklós László ; [bev. Lászlóffy Aladár]. – Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969. – 77, [3] p. – (Forrás)

Ismert.: Fiatal erdélyi költők : Magyari Lajos, Éltető József, Molnos Lajos, Miklós László köteteiről / Imre László

In: Alföld. – 22. évf. 8. sz. (1971), pp. 79–81.

 

18.  A romániai magyar irodalom története / [összeállította Sőni Pál]. – Bucuresti : Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1969.  – 302 p.

Az író asztalánál : beszélgetések kortárs írókkal / Huszár Sándor. – Bukarest : Irodalmi Kiadó, 1969.  – 390 p. ; 19 t.

Ismert.: A romániai magyar irodalom kalauzai / Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 28 évf. 215. sz. (1971. szept. 12.), p. 10.

 

19.  Modern Kalliopé : vagy regény és valóság / Csehi Gyula ; [szerkesztette Fodor Irén]. – Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1969. – 35 p. : ill. ; 21 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 75. évf. 9. sz.  (1971), pp. 363–364.

 

20.  Dosztojevszkij / Bakcsi György ; [ill. Alekszandra Nyikolajevna Korszakova]. – Budapest : Gondolat, 1970. – 522 p., [23] tl.

Ismert.: Egy magyar Dosztojevszkij–monográfia / Imre László

In: Nagyvilág. – 16. évf. 5. sz. (1971), pp. 770–772.

 

21.  A sokaság fia / [Váci Mihály] ; [sajtó alá rendezte és utószóval ellátta Váci Mihályné Juhász Mária]. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó , 1970. – 317 p.

Ismert.: Váci Mihály posztumusz verseskönyve / Imre László

In: Tiszatáj. – 25. évf. 4. sz. (1971), pp. 363–366.

 

22.  Orosz irodalom a XIX. században : szöveggyűjtemény / Török Endre. – Budapest : Gondolat, 1970. – 274 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 25. évf. 5. sz. (1971), pp. 458–460.

 

23.  Változatok a regényre / Sükösd Mihály. – Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1971. – 224, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 23. évf. 1. sz. (1972), pp. 82–83.

 

24.  Éjszakai szél / Boris Pasternak. – Budapest : Európa Kiadó, 1969. – 241 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 23. évf. 8. sz. (1972), pp. 83–84.

 

25.  Mi pulóveresek / Dér Endre. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. – 312, [4] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 26. évf. 11. sz. (1972), pp. 69–70.

 

26.  Разочарование и крушение Родина Раскольникова : книга о романе Ф. М. Достоевского Преступление и наказание / Валерий Яковлевич Кирпотин. – Москва : Художественая литература, 1970. – 448 p. – (Советский писатель)

Ismert.: Klasszikusaink és Európa / Imre László

In: Helikon. – 18. évf. 2. sz. (1972), p. 260.

 

27.  Bródy Sándor / Juhász Ferencné ; [közreadja a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. – 296 p., [16] t., pp. 297–306.  – (Irodalomtörténeti könyvtár ; 26.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 76. évf. 4. sz. (1972), pp. 538–540.

 

28.  Császár és kalaposinas : novellák / Bálint Tibor. – Bukarest : Kriterion, 1971. – 221 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. – 16. évf. 2. sz. (1972), p. 317.

 

29.  “Kísértetjárás” Magyarországon : az utópista szocialista és kommunista eszmék jelentkezése a reformkorban / Pándi Pál. – Budapest : Magvető, 1972. – 1. köt. – 569 p. | 2. köt. – 481, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 26. évf. 10. sz. (1972), pp. 78–80.

 

30.  Alekszandr Blok válogatott művei / [ford. Fodor András et al.] ; [válogatta Pór Judit] ; [ a jegyzeteket Bakcsi György írta]. – Budapest : Európa Kiadó, 1972. – 765, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 26. évf. 12. sz. (1972), pp. 63–65.

 

31.  Petőfi romantikájának forrásai / Fekete Sándor. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1972. – 156 p. – (Irodalomtörténeti füzetek ; 77.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 24. évf. 1. sz. (1973), 92–93.

 

32.  Eötvös József olvasmányai / Bényei Miklós. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1972. – 231 p. – (Irodalomtörténeti füzetek ; 76.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 24. évf. 2. sz. (1973), p. 81.

 

33.  Napok : regény / Jókai Anna. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. – 614, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 24. évf. 4. sz. (1973), pp. 77–79.

 

34.  Az emlék jelene / Rákos Sándor. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1973. – 59 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 24. évf. 9. sz. (1973), pp. 70–71.

 

35.  Kós Károly, a szépíró : kismonográfia / Varró János. – Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó, 1973. – 199 [1] p., [20] t.

Ismert: A 90 éves Kós Károly köszöntése egy új erdélyi könyv ürügyén / Varró János

In: Alföld. – 24. évf. 12. sz. (1973), pp. 67–68.

 

36.  Gyémántper / Mocsár Gábor.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 30. évf. 211. sz. (1973. szept. 9.) p. 11.

             

37.  A korona aranyból van ; Bólyai János estje ; Megszámláltatott fák : Drámák / Kocsis István. – Bukarest : Kriterion, 1972.  – 144 p.

Ismert.: Kocsis István drámái / Imre László

In: Alföld. – 25. évf. 1. sz. (1974), pp. 76–77.

 

38.  Elnapolt különkiadás / Lászlóffy Csaba:

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 25. évf. 7. sz. (1974), pp. 73–74.

 

39.  Nemzet, nép – irodalom : tanulmányok a magyar reformkor irodalmából / Fenyő István. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1973. – 405 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 25. évf. 5. sz. (1974), pp. 81–83.

 

40.  Kedves bópeer…! : regény / Déry Tibor. – Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1973. – 207 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 31. évf. 70. sz. (1974. márc. 24.), p. 5.

 

41.  Megnőttem : Mata János válogatott versei / [válogatta és szerkesztette Tóth Endre] ; [a bevezető tanulmányt Julow Viktor írta] ; [Mata János fametszetei]. – Debrecen : [s. n.], 1974. – 117 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 31. évf. 252. sz. (1974. okt. 27.), p.10.

 

42.  Az el nem ért bizonyosság : elemzések Arany lírájának első szakaszából / [szerkesztette Németh G. Béla]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1972. – 371 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 78. évf. 2. sz. (1974), pp. 256–260.

 

43.  Álom, szecesszió, valóság : tanulmányok huszadik századi magyar prózaírókról / Vargha Kálmán. – Budapest : Magvető, 1973. – 346 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 78. évf. 5. sz. (1974), pp. 636–638.

 

44.  Buddha szomorú / Lázár Ervin. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973. – 197 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. – 18. évf. 8. sz. (1974), pp. 1336–1337.

 

45.  Két évszázad tanúja : esszék, pályaképek, visszaemlékezések / Kornyej Csukovszkij ; [válogatta Köves Erzsébet ; ford. Doboss Gyula et al.]. – Budapest : Európa Kiadó, 1973. – 544 p.

Ismert.: Nagy írók beszélgetőtársa / Imre László

In: Nagyvilág. – 19. évf. 9. sz. (1974), pp. 1430–1431.

 

46.  Szeretteink, szerelmeink / Jókai Anna ; [Borsos Miklós rajzaival]. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, [1973]. – 242 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 28. évf. 1. sz. (1974), pp. 95–96.

 

47.  Mindhalálig : regény / Jókai Anna. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. – 232 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 26. évf. 5. sz. (1975), pp. 81–82.

 

48.  Érintkezési pontok / Béládi Miklós. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. – 723 p.

Ismert.: I[mre] L[ászló]

In: Hajdú–bihari napló. – 32. évf. 29. sz. (1975. ápr. 29.), p. 5.

 

49.  Elforgó ég napló, tanulmányok / Rákos Sándor. – Budapest : Magvető, 1974. – 337 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. – 19. évf. 10. sz. (1975), pp. 1666–1667.

 

50.  Esős délutánok a Tarka ökörben / Huszár Sándor

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 29. évf. 10. sz. (1975), pp. 82–84.

 

51.  A reimsi angyal / Jókai Anna. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. – 435 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 33. évf. 4. sz. (1976. jan. 6.), p. 5.

 

52.  Egy falusi nótáriusnak budai utazása : verses regény : Rontó Pál : elbeszélő költemény / Gvadányi József ; [sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta Julow Viktor] ; [jegyzetszótár: Deme Zoltán]. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. – 433 p.

Ismert.: Gvadányi – mai szemmel : Julow Viktor szövegkiadásairól és tanulmányáról / Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 33. évf. 227. sz. (1976. szept. 25.), p. 5.

 

53.  Irodalom és társadalom : tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák : 1946–1975 / Király István. – Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1976. – 682 p.

Ismert.: Irodalom és társadalom : Király István tanulmánykötete / Imre László

In: Népszava. – 104. évf. 138. sz. (1976. jún. 12.), p. 7.

 

54.  Az antinómiák költője : Dosztojevszkij és az individuum válsága / Fehér Ferenc. – Budapest : Magvető, 1972. – 490 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Helikon. – 21. évf. 1. sz. (1975), pp. 137–138.

 

55.  Tolnai Lajos Marosvásárhelyen / Dávid Gyula. – Budapest : Kriterion, 1974. – 317, [2] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 29. évf. 8. sz. (1975), pp. 81–83.

 

56.  Add tovább! : 55 mai költő és író : antológia /  [a kötet írói Apáti Miklós et al.] ; [válogatta és szerkesztette Csaplár Vilmos, Kulin Ferenc, Rózsa Endre]. – Budapest : Kozmosz Könyvek, 1976. – 422 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 27. évf. 9. sz. (1976), pp. 86–88.

Hivatk.: Kettős tükörben / Agárdi Péter

In: Kortárs. – 21. évf. 6. sz. (1977), p. 946.

 

57.  Számadás az ünnepről : régi viták – mai megközelítésben / Fekete Sándor. – Magvető Kiadó, 1975. – 333 [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 80. évf. 4. sz. (1976), pp. 541–543.

 

58.  Vásárlóink figyelmébe ajánljuk a Zaporozsec 968–as típusú gépkocsit : elbeszélések / Csaplár Vilmos. – Budapest : Magvető, 1975.  – 177 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. – 20. évf. 4. sz. (1976), pp. 662–663.

 

59.  London regénye / Milos Crnjanski ; [ford. Ács Károly ; bevez. S. D. Vujicsics]. – Budapest : Magvető, 1974. – 787, [4] p. – (Világkönyvtár)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 30. évf. 6. sz. (1976), pp. 73–76.

ua. Most = Punte = Híd : a Tiszatáj kelet–európai szemléiből / [vál. és szerkesztette Olasz Sándor] ; [írta Illyés Gyula et al.]. – [Szeged] : Zenit Kv., [1989]. – pp. 227–230.

 

60.  A fattyú / Munkácsi Miklós. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1976. – 306 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 28. évf. 1. sz. (1977), pp. 80–81.

 

61.  Dosztojevszkij szellemi drámája / Meszerics István. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974. – 171 p. – (Modern filológiai füzetek ; 19.)

Ismert.: Imre László

In: Slavica. – 15 (1977), pp. 128–131.

 

62.  Létharc és nemzetiség : irodalom– és művelődéstörténeti tanulmányok / Németh G. Béla. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1976. – 560 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 31. évf. 11. sz. (1977), pp. 102–104.

 

63.  Klasszikusok nyomában : esztétikai és irodalmi tanulmányok / Barta János. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976. – 495 p.

Ismert.: Irodalomtörténész a változó világban : Barta Jánosról, Klasszikusok nyomában című    tanulmánykötete alkalmával / Imre László

In: Alföld. – 29. évf. 1. sz. (1978), pp. 35–44.

 

64.  Homályból homályba : életrajzi írások / [Németh László] ; [az életrajzi adatokat összeállította Hölvényi György]. – Budapest : Magvető : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. – 1. köt. – 655 p. | 2. köt. 605 p.

Ismert.: A homályból a fényre / Imre László

In: Alföld. – 29. évf. 4. sz. (1978), pp. 72–74.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp. 111–115.

 

65.  Utazás Bürokronéziában : a költő rajzaival / Váci Mihály. – Budapest : Magvető Kiadó, 1978. – 151 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 29. évf. 7. sz. (1978), pp. 77–78.

 

66.  A modern dráma fejlődésének története / Lukács György ; [szerkesztette Kőszeg Ferenc]. – Budapest : Magvető Kiadó, 1978, cop. 1911 ([Pécs] : Pécsi Szikra Ny.). 2. kiadás. – 635 p. – (Lukács György összes művei)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 29. évf. 12. sz. (1978), pp. 84–86.

 

67.  Szeretők és szerelmesek : regény / Balázs József ; [Huszárik Zoltán rajzaival]. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. – 180 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 35. évf. 144. sz. (1978. jún. 21.), p. 5.

 

68.  Könyvek között egy életen át / Bisztray Gyula. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976. – 592 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 82. évf. 5–6. sz. (1978), pp. 749–751.

 

69.  Sinka István / Görömbei András. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977. – 187 p. – (Kortársaink)

Ismert.: Imre László

In: Népszava. – 106. évf. 1. sz. (1978. jan. 1.), p. 8.

 

70.  A feladat : regény / Jókai Anna. –  Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. – 269 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 32. évf. 3. sz. (1978), pp. 75–78.

 

71.  A városalapító / Konrád György. – Budapest : Magvető, 1977. – 298 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 32. évf. 9. sz. (1978), pp. 66–67.

 

72.  Életem és abból merített gondolatok / Garzó Imre ; [sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta Blazovich László, Varsányi Péter István] ; [előszó: Varsányi Péter István]. – Budapest : Magvető, 1978. – 264 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 30. évf. 6. sz. (1979), pp. 79–80.

 

73.  Termelési–regény, kisssregény : regény / Esterházy Péter. – Budapest : Magvető, 1979. – 473 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 30. évf. 10. sz. (1979), pp. 62–67.

Hivatk.: Personnages tragique et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine / Jolanta Danuta Jastrzebska. – Amsterdam : Rodopi, 1989. –  p. 164.

 

74.  Lev Tolsztoj : világtudat és regényforma / Török Endre. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. – 217 p. – (Korunk tudománya)

In: Hajdú–bihari napló. – 36. évf. 201. sz. (1979. aug. 29.), p. 5.

 

75.  Madách : az élet értelme : monográfia / Mezei József. – Budapest : Magvető Kiadó, 1977. – 455 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 83. évf. 2. sz. (1979), pp. 208–212.

 

76.  Gyulai és kortársai : fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből / Somogyi Sándor ; [sajtó alá rendezte Szörényi László]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1977. – 541 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 83. évf. 4. sz. (1979), pp. 483–487.

 

77.  Cseréptörés / Lengyel Péter. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. – 430 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 33. évf. 6. sz. (1979), pp. 77–80.

 

78.  Toron, 1867 : elbeszélések / Nagy András. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1978. – 205, [3] p. – (Új termés)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 33. évf. 9. sz. (1979), pp. 81–82.

 

79.  Kormos István versei / Kormos István. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. – 227 p.

Ismert.: Kormos István versei / Imre László

In: Alföld. – 31. évf. 6. sz. (1980), pp. 77–78.

 

80.  A nagy Szlemm : kisregények és elbeszélések / Leonyid Andrejev ; [fordította Benedek Marcell, Justus Pál] ; [válogatta Nyíri Éva]. – Budapest : Európa, 1981. – 631 p.

Németh László vásárhelyi korszaka / Grezsa Ferenc. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. –

415 p.

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 37. évf. 97. sz. (1980. ápr. 26.), p. 5.

             

81.  Turgenyev világa / Zöldhelyi Zsuzsa. – Budapest : Európa Kiadó, 1978. – 339 p. – (Írók világa)

Blok világa / Bakcsi György. – Budapest : Európa Kiadó, 1978. – 231 p. – (Írók világa)

Ismert.: Hamletek és Don Quijoték / Imre László

In: Nagyvilág. – 25. évf. 1. sz. (1980), pp. 133–134.

 

82.  Félkör : tanulmányok a XIX. századról / Sőtér István. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. – 770 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 34. évf. 7. sz. (1980), pp. 81–83.

 

83.  A város és a fejedelem / Mocsár Gábor. – Budapest : Magvető, 1980. – 243 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 34. évf. 12. sz. (1980), pp. 92–93.

 

84.  A panasz leírása / Jókai Anna. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. – 261 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 32. évf. 2. sz. (1981), pp. 79–80.

 

85.  Mellékszereplők / Lengyel Péter. – [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. – 223 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 32. évf. 5. sz. (1981), pp. 72–74.

Hivatk.: A felejtés visszafordítása : Lengyel Péter / Molnár Gábor Tamás

In: Literatura. – 24. évf. 2. sz. (1996), p. 249.

 

86.  Harc a madárral / Rákos Sándor. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1980. – 317 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 35. évf. 6. sz. (1981), pp. 88–89.

 

87.  Függő : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1981. – 184 p.

Ismert.: / Imre László

In: Alföld. – 32. évf. 10. sz. (1981), pp. 23–27.

 

88.  Nép és irodalom / Czine Mihály. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. – 1. köt. – 557 p. | 2. köt. – 414 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 32. évf. 10. sz. (1981), pp. 74–77.

 

89.  Világkép és stílus : történeti–poétikai tanulmányok / Szegedy–Maszák Mihály. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1980. – 582 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 38. évf. 29. sz. (1981. márc. 29.), p. 8.

 

90.  Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományban : Szegedi Bölcsészműhely’ 77 / szerkesztette Róna–Tas András. – Szeged : JATE, 1978 [!1979]. – 402 p.

Ismert.: Imre László

In: Helikon. – 27. évf. 1. sz. (1981), p. 92.

 

91.  Ki szavatol a lady biztonságáért? : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. – Budapest : Magvető Kiadó, 1982. – 187 p.

Ismert.: A melankólia színei : Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért? / Imre László

In: Napjaink. – 21. évf. 11. sz. (1982), p. 31.

 

92.  Blok világa / Bakcsi György. – Budapest : Európa Kiadó, 1978. – 231 p. – (Írók világa)

Ismert.: Imre László

In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. – 27 (1981), pp. 370–372.

             

93.  Fazekas Mihály / Julow Viktor. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. – 2., átdolgozott, bővített kiadás. – 514 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 33. évf. 11. sz. (1982), pp. 94–96.

 

94.  Cikkek és karcolatok : 1882. június – november / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974. – 412 p., 4 t. – (Mikszáth Kálmán összes művei ; 64. – Cikkek és karcolatok ; 14.)

Cikkek és karcolatok : 1884 / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974. – 348, [1] p. – (Mikszáth Kálmán összes művei ; 69. – Cikkek és karcolatok ; 19.)

Cikkek és karcolatok : 1886. január – 1886. június / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1978. – 461 p., 8. t. – (Mikszáth Kálmán összes művei ; 72. – Cikkek és karcolatok ; 22.)

Cikkek és karcolatok : 1886. július – 1886. december / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte S. Fürth Éva, Rejtő István]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. – 318 p., 8 t. – (Mikszáth Kálmán összes művei ; 73. – Cikkek és karcolatok ; 23.)

Cikkek és karcolatok : 1887. január – 1887. június / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Sz. Garai Judit, Rejtő István]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979. – 398 p., 8. t. – (Mikszáth Kálmán összes művei ; 74. – Cikkek és karcolatok ; 24.)

Cikkek és karcolatok : 1887. július – 1887. december / Mikszáth Kálmán ; [sajtó alá rendezte Rejtő István]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. – 341, [1] p., 8. t. – (Mikszáth Kálmán összes művei ; 75. – Cikkek és karcolatok ; 25.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 86. évf. 5–6. sz. (1982), pp. 718–722.

 

95.  „A világ újraépül…” : tanulmányok a magyar irodalomról / Oleg Rosszijanov ; [válogatta Karig Sára] ; [… az utószót írta Illés László] ; [fordította Antal Miklós et al.]. – [Budapest] : Európa Kiadó, 1981. – 316 p. – (Modern könyvtár ; T. 430.)

Ismert.: Tanulmányok a magyar irodalomról / Imre László

In: Nagyvilág. – 27. évf. 3. sz. (1982), pp. 451–453.

 

96.  Imre Madách / Dieter P. Lotze. – Boston (Mass) : Twayne, 1981. – p. 173. – (Twayne’s world authors series 617. Hungary)

Ismert.: Madách monográfia Amerikában / Imre László

In: Nagyvilág. – 27. évf. 4. sz. (1982), p. 619.

 

97.  Küllő és kerék : tanulmányok / Németh G. Béla. – Budapest : Magvető Kiadó, 1981. – 650 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Somogy. – 10. évf. 2. sz. (1982), pp. 102–104.

 

98.  Évfordulók : tanulmányok és megemlékezések / Barta János. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. – 441 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 36. évf. 12. sz. (1982), pp. 95–98.

 

99.  A magyar irodalom története / [szerk. Klaniczay Tibor] ; [… a bibliográfia Tódor Ildikó munkája]. – [Budapest] : Kossuth Kiadó, 1982. – 486 p., [40] t.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 34. évf. 5. sz. (1983), pp. 88–90.          

 

100.  Fuharosok : regény / Esterházy Péter. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. –

51 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 34. évf. 10. sz. (1983), pp. 89–91.

Hivatk.: Példázat és karnevál / Kulcsár Szabó Zoltán

In: Literatura. – 25. évf. 3. sz. (1998), p. 312, 313.

           

101.  Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben / Kocsis Rózsa. – Budapest :

Magvető

Könyvkiadó,

1982. – 636 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Hajdú–bihari napló. – 40. évf.  244. sz. (1983. okt. 15.), p. 7.

 

102.  Vajda János / Széles Klára. – Budapest : Gondolat, 1982. – 230 p. – (Nagy magyar írók)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 87. évf. 6. sz. (1983), pp. 714–715.

 

103.  Huszonegy korsó sör / Somogyi Tóth Sándor. – Budapest : Magvető Könyvkiadó,

1981. – 358 p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. – 27. évf. 6. sz. (1983), pp. 996–998.

 

104.  Találkozások Jeszenyinnel /  [írta Jekatyerina Alekszandrovna Jeszenyina et al.] ;

[fordította Bán Péter, Gellért György, Cs. Varga István]. – Budapest : Európa, 1981. – 287 p. – (Emlékezések)

In: Tiszatáj. – 37. évf. 4. sz. (1983), p. 101.

 

105.  Vadon / Dobai Péter. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1982. – 598 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 37. évf. 6. sz. (1983), pp. 86–88.

 

106.  Jákob lajtorjája / Jókai Anna. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. –

418, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 35. évf. 7. sz. (1984), pp. 66–68.

 

107.  A Madách–rejtély / András László. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983.

– 342 p.

Emlékirataim : Egy sokat emlegetett házasság meztelen igazsága! / írta özvegy Vajda Jánosné Bartos Rosalia ; [a szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta D. Szemző Piroka]. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. – 487 p.

            Ismert.: Rejtélyek és rejtvények / Imre László

 In: Alföld. – 35. évf. 9. sz. (1984), pp. 73–77.

 

108.  Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmából / írta Alexa Károly et al.

[szerkesztette Mezei  József]. – [Budapest] : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1983. – 257 p. – (Irodalomtörténeti tanulmányok ; 2.)

            Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 88. évf. 3. sz. (1984), pp. 374–376.

 

109.  François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája / Mihail

Bahtyin ;

[fordította Könczöl Csaba]. – Budapest : Európa Kiadó, 1982. – 591 p.

            Ismert.: Imre László

In: Nagyvilág. – 29. évf. 1. sz. (1984), pp. 151–152.

 

110.  Orosz írók magyar szemmel : szöveggyűjtemény : [Egyetemi segédkönyv] /

[szerkesztette D. Zöldhegyi Zsuzsa et al.] – Budapest : Tankönyvkiadó, 1983

1., Az orosz irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai a kezdetektől 1919–ig. – 594 p.

Ismert.: / Imre László

In: Nagyvilág. – 29. évf. 10. sz. (1984), pp. 1570–1572.

ua. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. – 32 (1986), pp. 548–551.

 

111.  Donki Ákos / Molnár H. Lajos. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1987. – 323 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 36. évf. 1. sz. (1985), pp. 81–83.

 

112.  Utópiák igézetében : sajátos orosz fejlődés és az orosz regényforma a XIX. sz.

első felében / Tallár

Ferenc. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1984. – 371 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 36. évf. 5. sz. (1985), pp. 86–87.

 

113.  Vallani és vállalni : egy irodalmi vita és környéke : 1929–1930 / Kántor Lajos.

Bukarest : Kriterion, 1984. – 172, [4] p.

Ismert.: Egy irodalmi vita és környéke / Imre László

In: Alföld. – 36. évf. 5. sz. (1985), pp. 90–91.

 

114.  Történelmi regények / Herczeg Ferenc ; [ a bevezető tanulmányt Németh G. Béla

írta]. – Budapest :  Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. – 560 p.

Ismert.: Hajdani könyvsikerek tanulságai / Imre László

In: Alföld. – 36. évf. 6. sz. (1985), pp. 71–75.

 

115.  Kaffka Margit : út a révig / Rolla Margit. – Budapest : MTA Kvt., 1983. – 217 p.

– (A Magyar

Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei ; 87.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 89. évf. 4–5. sz. (1985), p. 596.

 

116.  Реализм в венгерской литературе на рубеже XIX–XX. веков / Олег

Константинович

Pоссиянов. – Москва : Наука, 1983. – 263  p.

Ismert.: Realizmus a századforduló magyar irodalmában / Imre László

In: Nagyvilág. – 30. évf. 6. sz. (1985), pp. 936–937.

 

117.  Вечно обновляюшийшя реализм : о творчестве современных зарубезных

писателей / Кира

Олександрoвна Шахова. – Киев : Виса Школа, 1984. – 213 p.

Ismert.: Örökké megújuló realizmus / Imre László

In: Nagyvilág. – 30. évf. 8. sz. (1985), pp. 1257–1258.

 

118.  Kis magyar pornográfia : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter.

Budapest : Magvető

Könyvkiadó, 1984. – 242 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 39. évf. 3. sz. (1985), pp. 90–94.

 

119.  A birodalom ezredese / Dobai Péter. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1985

558 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 39. évf. 11. sz. (1985), pp. 85–87.

 

120.  Németh László háborús korszaka, 1939–1944 / Grezsa Ferenc. – Budapest :

Szépirodalmi Könyvkiadó,

1985. – 501 p.

 

121.  A Németh László–pör / Sándor Iván. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1986.

226 p.

Ismert.: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról : Grezsa Ferenc és Sándor Iván monográfiájáról / Imre László

In: Alföld. – 37. évf. 10. sz. (1986), pp. 84–87.

 

122.  A pálya ívei : Kemény Zsigmond két regényéről / Barta János. – Budapest :

Akadémiai Kiadó, 1985. –

112 p. – (Irodalomtörténeti füzetek ; 115.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 37. évf. 12. sz. (1986), pp. 96–98.

 

123.  Forradalmár vagy szerencselovag? : nyomozói jelentés a „Ráby–ügy”–ről  / Hajdú

Lajos. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1984. – 454, [2] p. – (Nemzet és emlékezet)

Ismert.: / Imre László

In: Irodalomtörténet. – 68. (28.) évf. 2. sz. (1986), pp. 548–551.

 

124.  Madách és Nógrád a reformkorban : tanulmányok / Praznovszky Mihály.

Salgótarján : Nógrád

megyei Tanács, 1984. – 203 p. – (Palócföld könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 90. évf. 6. sz. (1986), p. 731.

 

125.  Csehov lélekábrázoló módszere / Karancsy László. – Debrecen : KLTE, 1985.

85 p. – (Opera

Facutatis Philosophicae Universitatis de Ludovico Kossuth nominatae)

Ismert.: Kismonográfia Csehovról / Imre László

In: Nagyvilág. – 31. évf. 1. sz. (1986), pp. 140–141.

 

126.  A szív segédigéi : bevezetés a szépirodalomba / Esterházy Péter. – Budapest:

Magvető Könyvkiadó, 1985. – [71] p.

Ismert.: A jelenlét kettőssége / Imre László

In: Napjaink. – 25. évf. 2. sz. (1986), pp. 27–28.

 

127.  Pályák és művek / Vasy Géza. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983.

392 [2] p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 39. évf. 5. sz. (1986), pp. 76–78.

 

128.  Pétervár : regény / Andrej Belij ; [ford. és az utószót írta Makai Imre] ; [a

jegyzeteket Bakcsi György készítette] ; [illusztrálta Feledy Gyula]. – Budapest : Európa Kiadó, 1985. – 492 p.

Ismert.: Imre László

In: Új Forrás. – 18. évf. 2. sz. (1986), pp. 68–70.

 

129.  Századutóról – századelőről : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok /

Németh G. Béla. –

Budapest : Magvető, 1985. – 612 p. – (Elvek és utak)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 38. évf. 1. sz. (1987), pp. 87–90.

 

130.  És néhány akvarell / Zalán Tibor. – Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986.

42 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 38. évf. 5. sz. (1987), pp. 73–75.

 

131.  Berde Mária / Molnár Szabolcs. – Bukarest : Kriterion, 1986. – 315 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 38. évf. 11. sz. (1987), pp. 82–83.

 

132.  Tizenhét hattyúk / Csokonai Lili. – [Budapest] : Magvető Könyvkiadó, 1987.

161 p.

Ismert.: Imre László

In: Forrás. – 19. évf. 11. sz. (1987), pp. 88–90.

Hivatk.: Archaizálás és intertextualitás : Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk / Jolanta Jastrzebska

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 96. évf. 1. sz. (1992), p. 62.

 

133.  Orosz írók magyar szemmel : az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott

dokumentumai

/ szerkesztette Kámán Erzsébet. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1987. – 1. köt., 1945–1969. – 371 p. | 2. köt., 1970–1980. – pp. 375–683.

Ismert.: Orosz írók magyar szemmel II. : szemelvények a műfordítás történetéből

/ Imre László

In: Nagyvilág. – 32. évf. 2. sz. (1987), pp. 291–293.

 

134.  „Ki viszi át…?” / Görömbei András. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó,

1986. – 441 p.

Ismert.: Imre László

In: Új Forrás. – 19. évf. 3. sz. (1987), pp. 84–86.

 

135.  Szovjet irodalom 1987/2 : Puskin–emlékszám : a költő halálának 150.

évfordulójára

Ismert.: Puskintól – Puskinról : Szovjet irodalom 1987/2 / Imre László

            In: Nagyvilág. – 32. évf. 11. sz. (1987), pp. 1719–1720.

 

136.  Kaffka Margit / Fülöp László ; [a képanyagot összeállította Kovács Ida].

Budapest : Gondolat Kiadó, 1987. – 234, [1] p., [32] t. : ill.

Realizmus és korszerűség : 20. századi magyar regényírók / Fülöp László. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1987. – (Műelemzések kiskönyvtára)

Ismert.: Fülöp László újabb munkái / Imre László

In: Alföld. – 39. évf. 1. sz. (1988), pp. 71–75.

 

137.  Az együttlét / Jókai Anna. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. – 278 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 39. évf. 3. sz. (1988), pp. 74–76.

             

138.  Áprily Lajos / Csép Ibolya. – Budapest : Ráday Gyűjtemény, 1987. – (A Ráday

Gyűjtemény tanulmányai ; 2.)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 39. évf. 4. sz. (1988), p. 89.

 

139. A pálya végén / Barta János. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. – 413 p.

Ismert.: Imre László

In: Forrás. – 20. évf. 4. sz. (1988), pp. 86–88.

 

140.  Lev Tolsztoj világa / Hajnády Zoltán. – Budapest : Európa Kiadó, 1987. – 315 p.

– (Írók világa)

Ismert.: Tolsztoj világa : Hajnády Zoltán könyve / Imre László

In: Nagyvilág. – 33. évf. 4. sz. (1988), pp. 616–617.

 

141.  Uj aranyhárfa : versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra / [válogatta és

szerkesztette Tenke Sándor]. – Budapest : Magyarországi Református Egyházi

Zsinat Iroda, 1987. – 441 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 40. évf. 4. sz. (1989), p. 94.

 

142.  Az én életem / Kazinczy Ferenc ; [összegyűjtötte, szerkesztette, az előszót és a

jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc]. – Budapest : Magvető Kiadó, 1987 [1988!]. – 708 p. – (Nemzet és emlékezet)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 40. évf. 5. sz. (1989), pp. 93–94.

 

143.  Illyés Gyula költői világképe : 1950–1983 / Izsák József. – Budapest

Szépirodalmi Könyvkiadó,

1986. – 555 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. – 70. évf. 1. sz. (1989), pp. 192–196.

 

144.  Tanújelek : írások Németh Lászlóról / Cs. Varga István. – Budapest : Magvető

Kiadó Könyviadó,

1987. – 300 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. – 70. évf. 3. sz. (1989), pp. 572–574.

 

145.  Megvilágosodás és elvakultság : Fjodor Dosztojevszkij Ördögök című regényéről

/ Jurij Karjakin ; [fordította Kallós Lilla Imola] ; [az utószót Bakcsi György írta]. – [Budapest] : Európa Kiadó, 1987. – 183 p. – (Modern könyvtár ; 558. T.)

Ismert.: Megvilágosodás és elvakultság : Jurij Karjakin könyve / Imre László

In: Nagyvilág. – 34. évf. 2. sz. (1989), p. 300.

 

146.  Életmű szilánkokban : tanulmányok, kritikák, vallomások / [Németh László] ;

[szerkesztette, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Grezsa Ferenc]. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó : Magvető, 1989. – 1. köt. – 671 p. | 2. köt. – 547 p. – (Németh László munkái)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 41. évf. 6. sz. (1990), pp. 64–67.

ua. Irodalom és küldetés : tanulmányok. – Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. – pp.

123–127.

 

147.  „Múltaddal valamit kezdeni” : tanulmányok / Szörényi László. – Budapest :

Magvető Kiadó, 1989. – 297 p. – (JAK füzetek ; 45.)

Ismert.: Literátor a “haladékony időben”–ben : Szörényi Lászlóról Múltaddal valamit kezdeni című kötete alkalmával / Imre László

In: Alföld. – 41. évf. 12. sz. (1990), pp. 53–58.

 

148.  Tolsztoj lélekábrázoló módszere / Karancsy László. – Budapest : Akadémiai

Kiadó, 1990. – 181 p.

Ismert.: Tolsztoj titka / Imre László

In: Nagyvilág. – 35. évf. 12. sz. (1990), pp. 1897–1898.

 

149.  Kemény Zsigmond / Szegedy–Maszák Mihály. – Budapest : Szépirodalmi

Könyvkiadó, 1989. – 396 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 44. évf. 12. sz. (1990), pp. 89–91.

 

150.  Sorskérdések : Elvek képek nélkül ; Mozgalom ; A történelem fölé ; Világosodás

/ [Németh László] ; [a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Grezsa Ferenc] ; [az utószót írta Juhász Gyula].

– Budapest : Magvető Könyvkiadó : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. – 852 p. – (Németh László munkái) Ismert.: Imre László

In: Új Forrás. – 22. évf. 3. sz. (1990), pp. 107–109.

 

151.  Bálint Tibor / Bertha Zoltán. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. – 175 p.

(Kortársaink)

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 42. évf. 3. sz. (1991), pp. 88–90.

           

152.  A gondolkodó Németh László : konferencia Hódmezővásárhelyen, 1990. április

28–án /  [szerkesztette, bev. Grezsa Ferenc]. – [Hódmezővásárhely] : Németh László Társaság : Petőfi Sándor Művelődési Központ, [1990]. – 53 p. – (Juss füzetek ; 1.)

In: Alföld. – 42. évf. 4. sz. (1991), pp. 89–91.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 42. évf. 4. sz. (1991), pp. 89–91.

 

153.  Csoóri Sándor / Kiss Ferenc. – Budapest : Magvető Kiadó, 1990. – 153 p.

Ismert.: Imre László

In: Életünk. – 29. évf. 4. sz. (1991), pp. 376–378.

 

154.  A töve és a gallya / Jókai Anna. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991.

165 p.

Ismert.: Imre László

In: Életünk. – 29. évf. 11. sz. (1991), pp. 1049–1050.

 

155.  Németh László Tanú–korszaka / Grezsa Ferenc. – Budapest : Szépirodalmi

Könyvkiadó, 1990. –

417 p.

Ismert.: Imre László

In: Forrás. – 23. évf. 5. sz. (1991), pp. 92–94.

 

156.  A magyar irodalom modern irányai / Bori Imre. – Újvidék : Forum, 1985. – 1.

köt., Kezdetek. A folytatás. Szimbolizmus I. – 1985. – 285 p. |2. köt., Naturalizmus I. – 1989.– 253 p.

Ismert.: A magyar irodalom modern irányai  II. / Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 95. évf. 4. sz. (1991), pp. 467–469.

 

157.  Orosz írók magyar szemmel : szöveggyűjtemény : [egyetemi segédkönyv] /

[összeállította Dukkon Ágnes, D. Zöldhelyi Zsuzsa, Fenyvesi István] ;   [szerkesztette Dukkon Ágnes]. – Budapest :

Tankönyvkiadó, 1989

3., Az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott dokumentumai 1920–tól 1944–ig. – 680 p.

Ismert.: Orosz írók magyar szemmel – III. / Imre László

In: Nagyvilág. – 36. évf. 5. sz. (1991), pp. 778–779.

 

158.  A karneválelmélet : Vjacseszlav Ivanovtól Mihail Bahtyinig / Szilárd Léna. –

Budapest : Tankönyvkiadó, 1989. – 171 p.

Az orosz szimbolizmus természetrajza / Sargina Ludmilla. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1990. – 235, [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Slavica. – 25 (1991), pp. 282–283.

 

159.  Más vagy : az Alföld Stúdió antológiája / [szerkesztette Keresztury Tibor,

Mészáros Sándor]. – Debrecen : Alföld Stúdió :  Magyar Írószövetség Kelet     magyarországi Csoportja, 1991. – 286 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 43. évf. 2. sz. (1992), pp. 85–88.

 

160.  Csörte / Rákos Sándor. – Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991. – 106 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 43. évf. 11. sz. (1992), pp. 72–73.

 

161.  Dosztojevszkij és Nietzsche / Lev Sesztov ; [fordította Patkós Éva] ; [utószó

Czeslaw Milosz ; ford. M. Nagy Miklós]. – Budapest : Európa Kiadó, 1991. – 371

[2] p.

Ismert.: Imre László

In: Határ. – 1. (új) évf. 6. sz. (1992), pp. 146–151.

 

162.  Jókai–Magyarország : a modernizáció 19. századi magyar társadalom képe Jókai

Mór regényeiben / Fábri Anna. – Budapest : Skiz, [1991]. – 307 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. – 73. (23.) évf. 4. sz. (1992), pp. 947–949.

 

163.  Végidő és katarzis / Eisemann György. – [Budapest] : Orpheusz Kiadó Kft., 191

p. – (Orpheusz könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 96. évf. 5–6. sz. (1992), pp. 699–701.

 

164.  A magyar kultúra helye és szerepe Közép– és Kelet–Európában / Fejér Ádám.

Szeged : JATE, 1991. – 168 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 46. évf. 1. sz. (1992), pp. 95–96.

 

165.  „A szellem: rendező nyugtalanság” : beszélgetések Németh Lászlóval /

[összeállította és az előszót írta Monostori Imre].– Budapest : Argumentum

Kiadó, 1992. – 311 p.

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 46. évf. 9. sz. (1992), pp. 87–89.

 

166.  Schöpflin Aladár pályaképe / Fülöp László

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 44. évf. 9. sz. (1993), pp. 75–77.

 

167.  Sorssal vert poéta : Tompa Mihály a magyar költők lantján / [gyűjtötte, válogatta

Bényei József]. – Debrecen : Ethnica Alapítvány, 1992. – 127 p.

Ismert.: Tompa Mihály a magyar költők lantján / Imre László

In: Dimenziók (Miskolc). – 1. évf. 1–2. sz. (1993), pp. 173–174.

 

168.  Az urgai fogoly / Krasznahorkai László. – Budapest : Széphalom Könyvműhely,

1992. – 143 p.

Ismert.: Imre László

In: Életünk. – 31. évf. 3–4. sz. (1993), pp. 358–359.

 

169.  Az író rejtettebb birtokán : írások Németh Lászlóról / [szerkesztette Bakonyi

István]. – Budapest : Németh László Társaság : Vörösmarty Társaság

(Székesfehérvár), 1992. – 227 p.

Ismert.: Imre László

In: Hitel. – 6. évf. 2. sz. (1993), pp. 109–112.

 

170.  „Hunyt mesterünk” : Arany János kritikusi öröksége / Dávidházi Péter ;

[szerkesztette Kelevéz Ágnes]. – Budapest : Argumentum, 1992. – 417 p.

Ismert.: Kallódó örökség / Imre László

In: Hitel. – 6. évf. 5. sz. (1993), pp. 105–108.

 

171.  Nagy László költészete / Görömbei András. – Budapest : Magvető Könyvkiadó,

1992. – 439 p.

Ismert.: Imre László

In: Holnap. – 4. évf. 5. sz. (1993), pp. 84–85.

 

172.  Finn nyomokon : folklór, néprajz, irodalom / Korompay Bertalan. – Budapest :

Korompay Bertalan, 1989. – 1. köt. – 438 p. | 2. köt. – 481 p.

Ismert.: Régi tanulmányok – új tanulságok / Imre László

In: Protestáns szemle. – 55. évf. 4. sz. (1993), pp. 323–325.

 

173.  Az irodalom helyzettudata / Füzi László. – Pécs : Jelenkor Kiadó, 1993. – 302 p.

– (Élő irodalom)

Ismert.: Az „új” helyzet és „tudata” / Imre László

In: Alföld. – 45. évf. 9. sz. (1994), pp. 87–90.

 

174.  Erdélyi történet : Megszámláltattál… : És híjjával találtattál… : Darabokra

szaggattatol : regénytrilógia / Bánffy Miklós ; [Nemeskürty István: A beteljesült jóslat című tanulmányával] ; [a jegyzeteket és a tanulmányt írta Nemeskürty István]. – Budapest : Szabad Tér, 1993. – 847 p.

Ismert.: Bánffy Erdélyi története – fél század után / Imre László

In: Hitel. – 7. évf. 6. sz. (1994), pp. 95–102.

 

175.  Csokonai, az újrakezdések költője : a felvilágosult szemléletmód fordulata az

életműben / Debreczeni Attila. – Debrecen : Csokonai Kiadó, 1993. – 272 p. –

(Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 1.)

           Rend, kételyek, nyugtalanság : a Csongor és Tünde kérdései / Taxner–Tóth Ernő.

            – Budapest : Argumentum, 1993. – 208 p. – (Irodalomtörténeti füzetek ; 133.)

           A gondviseléshittől a vitalizmusig : a magyar líra világképének alakulása a XIX.

            század második felében / S. Varga Pál. – Debrecen : Csokonai Kiadó, 1994. – 334 p. – (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 2.)

Ismert.: “Boldogságtudomány” és nemzeti horizont Csokonaitól Adyig / Imre

László

In: Hitel. – 7. évf. 10. sz. (1994), pp. 104–108.

 

176.  Izsakhár / Gion Nándor. – Budapest : Kortárs Kiadó, 1994. – 142 p.

Ismert.: Imre László

In: Hitel. – 7. évf. 11. sz. (1994), pp. 103–104.

 

177.  Jegyzőkönyv / Kertész Imre ; Élet és irodalom / Esterházy Péter. – Budapest :

Magvető Könyvkiadó : Századvég, 1993. – 71 p.

Ismert.: Imre László

In: Hitel. – 7. évf. 11. sz. (1994), pp. 105–108.

 

178.  A magyar irodalom története : 1945–1991 / Kulcsár Szabó Ernő. – Budapest :

Argumentum, 1993. – 189 p. – (Irodalomtörténeti füzetek ; 130.)

Ismert.: Félszázad irodalmáról – másféleképpen / Imre László

In: Tiszatáj. – 48. évf. 1. sz. (1994), pp. 56–62.

 

179.  Juhász Ferenc / Bodnár György. – Budapest : Balassi Kiadó, 1993. –

(Kortársaink)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 48. évf. 11. sz. (1994), pp. 89–91.

 

180.  Szövegek párbeszéde / Hima Gabriella. – Budapest : Széphalom Könyvműhely,

1994. – 158 p.

Ismert.: Szerzőikhez hűtlen szövegek / Imre László

In: Alföld. – 46. évf. 10. sz. (1995), pp. 93–95.

 

181.  „Lesz idő, hogy visszatérhet…” : jegyzetek Arany János és a századforduló

korszerűségéről / Csűrös Miklós. – Budapest : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz),

1994. – 107 p. – (Teleszkóp)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 99. évf. 1. sz. (1995), pp. 125–128.

 

182.  Minőség, magyarság, értelmiség : tizenkét fejezet Németh Lászlóról / Monostori

Imre. – Budapest : Püski Kiadó, 1994. – 178 p.

Ismert.: Minőség, magyarság, értelmiség : Monostori Imre könyvéről / Imre László

In: Tiszatáj. – 49. évf. 9. sz. (1995), pp. 95–96.

 

183.  Grendel Lajos / Szirák Péter. – Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1995. – 181, [1]

p. : ill., fotók. –

(Tegnap és ma : kortárs magyar írók)

Ismert.: Imre László

In: Tiszatáj. – 50. évf. 8. sz. (1996), pp. 88–89.

 

184.  „Nagyon komoly játékok” : tanulmányok, kritikák / Margócsy István. –

[Budapest] : Pesti Szalon,

1995. – 294 p.

Ismert.: „Nagyon komoly játékok” : Margócsy István könyvéről / Imre László

In: Alföld. – 48. évf. 6. sz. (1997), pp. 79–82.

 

185.  Szintézis nélküli évek – nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek 

epikájában / szerkesztette

Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. – Pécs Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993. – 284 p. – (JPTE Irodalomtudományi füzetek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. – 78. évf. 4. sz. (1997), pp. 612–616.

 

186.  Eötvös József könyvei és eszméi : [tanulmányok, esszék] / Bényei Miklós. –

Debrecen : Csokonai Kiadó, 1996. – 15 p. – (Csokonai história könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Könyv és könyvtár. – 19 (1997), pp. 165–167.

 

187.  A magyar reformáció irodalmi hagyományai : kézikönyv református középiskolák

számára / Győri L. János. –  Budapest : Református Köznevelési és Közoktatási

Intézet, 1997. – 204 p.

Ismert.: Új protestáns kulturális önszemlélet felé : széljegyzetek Győri L. János A magyar reformáció irodalmi hagyományai című kötethez / Imre László

In: Protestáns szemle. – 59. évf. 2. sz. (1997), pp. 154–158.

 

188.  Átdolgozások kora : Sarkadi Imre és a sematizmus / Márkus Béla . – Debrecen :

Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. – 273 p. – (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 6.)

Ismert.: Öncenzúra és messianizmus, önkritika és cenzúra : Márkus Béla Sarkadi–monográfiájáról és – érintőlegesen – irodalomtörténeti és elméleti dilemmákról / Imre László

In: Tiszatáj. – 51. évf. 6. sz. (1997), pp. 77–82.

 

189.  „Úgy állj meg itt, pusztán” : közelítés XIX. századi irodalmunkhoz : esszék és

tanulmányok / Rohonyi Zoltán. – Budapest : Balassi Kiadó, 1996. – 230 p.

Ismert.: Imre László

In: Alföld. – 49. évf. 3. sz. (1998), pp. 108–110.

 

190.  Tanulmányok / Horváth János ; [szöveggondozó Gönczy Monika]. – Debrecen :

Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. – 1. [köt.]. – 318 p. – | 2. [köt.]. – 431 p. – (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 12.)

A horvát irodalom története / Lőkös István. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. – 351 p., [3] t.

Lengyel irodalmi kalauz : a kezdetektől 1989–ig / D. Molnár István ; [szerkesztette Bay Ágota]. – Budapest : Széphalom Könyvműhely, [1997]. – 438 p.

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940–ig / [szerkesztette Zöldhelyi Zsuzsa] ; [írták Dukkon Ágnes et al.]. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. – 346 p.

            Ismert.: Ex libris / Imre László

In: Élet és Irodalom. – 42. évf. 50. sz. (1998. dec. 11.), p. 11.

 

191.  Mikszáth–emlékkönyv : tanulmányok az író születésének 150. évfordulójára,

1847–1997 / [szerkesztette Fábri Anna]. – Horpács : Mikszáth Kiadó, 1997. –

186, [22] p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. – 79. évf. 3–4. sz. (1998), pp. 581–585.

 

192.  A  regény metamorfózisa a 20. század első felének magyar irodalmában / Olasz

Sándor. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997. – 135 [1] p.

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. – 42. évf. 5. sz. (1998), pp. 116–117.

 

193.  Gyermekkorom krónikája / Tóth Endre ; [a bevezetőt Szabó Magda írta]. –

Budapest : Hét Krajcár, 1998. – 191 p.

Ismert.: Imre László

In: Cofessio. – 23. évf. 2. sz. (1999), pp. 123–124.

 

194.  „A mintaélet forradalma” : írások Németh Lászlóról / Grezsa Ferenc. – Szeged :

Tiszatáj Alapítvány, 1998. – 262 p. – (Tiszatáj könyvek)

Ismert.: Nem ünneplésre van szükség / Imre László

In: Hitel. – 12. évf. 7. sz. (1999), pp. 111–112.

           

195.  „A jellemzetes” irodalom jegyében : az 1840–es évek irodalomkritikai

gondolkodása / Korompay H. János. – Budepest : Akadémiai Kiadó : Universitas

Kiadó, 1998. – 548 p. –

(Irodalomtudomány és kritika)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. – 80. évf. 3. sz. (1999), pp. 473–478.

 

196.  Magyar művelődéstörténet / [szerkesztette Kósa László]. – Budapest : Osiris

Kiadó, 1998. – 569 p. – (Osiris tankönyvek)

Ismert.: Történelem és kultúra “befolyása az álladalomra” / Imre László

In: Protestáns szemle. – 61. évf. 2. sz. (1999), pp. 141–150.

 

197.  Utazás egy regény körül : Bessenyei György Tariménes utazása című regényének

filológiai elemzése / Nagy Imre. – [Pécs] : Pro Pannonia, 1998. – 181, [3] p. –

(Pannónia könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténet. – 81. évf. 2. sz. (2000), pp. 317–319.

             

198.  Klio és más múzsák / Nagy Miklós. – Budapest : Magyar Irodalomtörténeti

Társaság, 1997. – 107 p. – (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára ; 14.)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 104. évf. 1–2. sz. (2000), pp. 264–266.

 

199.  Etika és esztétizmus : tanulmányok a Nyugat koráról / Kenyeres Zoltán. –

[Budapest] : Anonymus, 2001. – 244 p. – (Nyugat könyvtár ; 3.)

Ismert.: Imre László

In: Kortárs. – 46. évf. 5. sz. (2002), pp. 121–123.

 

200.  A (poszt)modern Petőfi / Fried István. – Budapest : Ister, 2001. – 188 p.

Ismert.: Kis könyv – nagy téma / Imre László

In: Tiszatáj. – 56. évf. 7. sz. (2002), pp. 99–105.

           

201.  „Volt benne valami különös” : M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye /

Szilágyi Zsófia. – Veszprém : Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002. – 175 p. – (Res

poetica ; 1.)

Ismert.: Korunk hőse és korunk olvasásmódja / Imre László

In: Alföld. – 54. évf. 9. sz. (2003), pp. 100–105.

 

202.  Ágistól Bánkig : a dramaturgia nyelve és a nyelv dramaturgiája / Nagy Imre.

[Pécs] : Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2001. – (Pannónia könyvek)

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 107. évf. 3–4. sz. (2003), pp. 462–467.

 

203.  A romantikus korszakküszöb : a posztkantiánus episztémé : a felbomló

neoklasszikus kánon és a koraromantika alakzatai a magyar irodalomban / Rohonyi Zoltán. – Budapest : Janus : Osiris, 2001. – 276 p.

Ismert.: Imre László

In: Irodalomtörténeti közlemények. –107. évf. 4–5. sz. (2003), pp. 611–615.

 

204.  Mai magyar regények : poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában /

Olasz Sándor. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. –  239 p.

Ismert.: A közelmúlt regénytörténete / Imre László

In: Forrás. – 36. évf. 3. sz. (2004), pp. 125–128.

 

205.  Határhelyzetben : gondolkodás irodalomról, művészetekről / Tamás Attila.

Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. – 148 p. – (Csokonai könyvtár

Biblioteca studiorum litterarium, 1217-0380 ; 29.)

Ismert.: Irodalomtörténész határhelyzetben / Imre László

In: Alföld. – 55. évf. 11. sz. (2004), p. 102–106.

 

206.  Egy nemzeti tudomány születése : Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet /

Dávidházi Péter. – Budapest : Akadémiai Kiadó : Universitas, 2004. – 1028 p. –(Irodalomtudomány és kritika, 0139-178X)

Ismert.: A nemzetképviseleti kultúra nélkülözhetetlensége / Imre László

In: Hitel. – 18. évf. 2. sz. (2005), p. 121–125.

 

207.  Kortársunk Jókai Anna : barangolások Jákob lajtorjáján / Olasz Sándor. –

Budapest : Kairosz,      2004. – 172, [33] p.

Ismert.: Pályakép műfajtörténeti tanulságokkal : Olasz Sándor: Jókai Anna / Imre

László

In: Alföld.  – 57. évf. 5. sz. (2006), p. 106–110.

 

208.  Nem-múló múlt : esszék, tanulmányok / Domokos Mátyás. - Budapest : Nap,

2006. – 277 p.  –

(Magyar esszék, 1589-6102)

Ismert.: Szörnyű idők – daliás idők (Domokos Mátyás: Nem múló múlt) / Imre

László

In: Hitel. – 19. évf. 7. sz. (2006), p. 121–124.

 

209.  A románc és Jókai Mór / Nyilasy Balázs. – Budapest : Eötvös József Kvk., 2005.

– 155 p.

Ismert.: A Jókai-olvasás új állomása (Nyilasy Balázs: A románc és Jókai Mór)

In: Hitel. – 19. évf. 12. sz. (2006), p. 116–121.

210.  Iskola és színház : Csokonai vígjátékai és a magyar iskolai komédia / Nagy Imre.

– Budapest : Balassi, 2007. – 342, [1] p.

Ismert.: Színház és iskola a magyar drámatörténetben / Imre László

In: Jelenkor. – 6. sz. (2008), p. 722–726.

 

211.  Reformátusok Budapesten : tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról /

szerk. Kósa László ; [a szerk. mtársa Kiss Réka] ; [kiad. az] ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék. – Budapest : Argumentum : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Tanszék, 2006. – (Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai, 1419-8762 ; 4.). –  1. – 764 p. – 2. - p. [777]-1571.

Ismert.: Reformátusok Budapesten : Kósa László és munkatársai két kötetéről / Imre László

In: Hitel. – 7. sz. (2008), p. 121–126.

 

Egyéb publikáció:

1.  Írók folyóiratokról / Zelei Miklós ; a kerekasztal–beszélgetés résztvevői: Cseres Tibor, Fodor András, Garai Gábor, Hubay Miklós, Imre László, Kenyeres Zoltán, Nagy Gáspár

In: Magyar hírlap. – 15. évf. 306. sz. (1982. dec. 31.), p. 6.

 

2.  Előszó

In: Ma, tegnap, tegnapelőtt / Barta János ; [válogatta, szerkesztette Imre László]. – Debrecen : Csokonai Kiadó, 1990. – pp. 5–7.

 

3.  Felszabadult–e a magyar irodalom?

In: Alföld. – 43. évf. 2. sz. (1992), pp. 49–52.

 

4.  Közép–Európai változatok – Álmok és realitások : disputa a Tiszatájban

In: Hitel. – 8. évf. 6. sz. (1995), pp. 105–107.

 

5.  Hiányok és tennivalók : válasz az Irodalomismeret körkérdésére a Petőfi– és Arany–kutatásról

In: Irodalomismeret. – 9. évf. 1–2. sz. (1998), pp. 74–76.

 

6.  Kandidátusi koszorú : opponensi vélemények és hozzászólások Praznovszky Mihály A magyar irodalom kultikus szokásrendje a XIX. század közepén című kandidátusi disszertációjának vitáján, 2000. november 28.

In: Irodalomismeret. – 11. évf. 3–4. sz. (2001), p. 155.

 

7.  Még egyszer 1849–ről mint korszakhatárról s a korszakolásról általában

In: Mezei Márta 75. születésnapjára / [írták Rédei Magda et al.] – Budapest : Balassi

Kiadó : Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 2004. – pp. 34–35.

 

8.  Arany László

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. – 1. köt. pp. 59–60.

ua. 2. javított, bővített kiadás. – 2000. – 1. köt. pp. 65–66.

 

9.  Barta János

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. – 1. köt. p. 148.

ua. 2. javított, bővített kiadás. – 2000. – 1. köt. pp. 161–162.

 

10.  Csokonai Lapok

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. – 1. köt. pp. 375–376.

ua. 2. javított, bővített kiadás. – 2000. – 1. köt. p. 409.

 

11.  Gyulai Pál

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. – 1. köt. pp. 733–735.

ua. 2. javított, bővített kiadás. – 2000. – 1. köt. pp. 796–797.

 

12.  Imre Sándor

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. – Budapest : Kiadó, 1994. – 2. köt. p. 868.

ua. 2. javított, bővített kiadás. – 2000. – 2. köt. p. 943–944.

 

13.  Tompa Mihály

In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. – 3. köt. pp.  2108–2109.

ua. 2. javított, bővített kiadás. – 2000. – 3. köt. pp. 2272–2273.

 

14.  Irodalomtudósaink fóruma : Julow Viktorral beszélget Imre László

In: Jelenkor. – 21. évf. 7–8. sz. (1978), pp. 748–754.

 

15.  A debreceni „műhely” : folyóirat és egyetem

In: Heves megyei népújság. – 32. évf. 267. sz. (1981. nov. 14), p. 9.

 

16.  Rákos Sándor hatvanéves

In: Nagyvilág. – 26. évf. 11. sz. (1981), pp. 1723–1724.

 

17.  Arany János emlékezete : halálának századik évfordulójára

In: Hajdú–bihari napló. – 39. évf. 249. sz. (1982. okt. 23.), p. 8.

 

18.  Barta János és műhelye

In: Integráció a felsőfokú képzésben és nevelésben / szerkesztette Havas László. –

Debrecen : DAB Neveléstudományi Munkabizottsága, 1983. –  pp. 209–221. –

(Debreceni pedagógiai füzetek 4.)

 

19.  Non omnis moriar

In: Alföld. – 34. évf. 3. sz. (1983), pp. 5–6.

Kovács Kálmán ravatalánál

 

20.  Kovács Kálmán (1930–1983)

In: Irodalomtörténeti közlemények. – 87. évf. 6. sz. (1983), pp. 722–723.

 

21.  Somogyból Debrecenbe : Kovács Kálmánnal beszélgetett Imre László

In: Somogy. – [13. évf.] 6. sz. (1983), pp. 56–65.

 

22.  „Nyájtalan nyájas pásztor” : a nyolcvanéves Pákozdy Ferencre emlékezve

In: Hajdú–bihari napló. – 41. évf. 235. sz. (1984. okt. 6.), p. 7.

 

23.  „Az érzékeny lelket csak önfegyelemmel lehet a cél irányába terelni” : beszélgetés Bán Imrével

In: Alföld. – 36. évf. 12. sz. (1985), pp. 42–49.

 

24.  Reformkori országgyűlések színházi vitái : 1825–1848

In: Hajdú–bihari napló. – 43. évf. 29. sz. (1986. febr. 4.), p. 5.

Könyvjelző

 

25.  Visszapillantó tükör – egy tudományos pálya emlékei : Barta János akadémikus válaszol Imre László kérdéseire

In: Forrás. – 19. évf. 4. sz. (1987), pp. 1–15.

 

26.  Búcsúszavak a sírnál : In memoriam Barta János

In: Alföld. – 39. évf. 6. sz. (1988), pp. 92–93.

 

27.  Haladjunk–e a világgal? : hozzászólás Nagy György cikkéhez

In: Egyetemi élet (Debrecen). – 28. évf. 5. sz. (1989. dec. 8.), p. 1.

 

28.  In memoriam Bán Imre

In: Alföld. – 41. évf. 5. sz. (1990), pp. 88–90.

 

29.  Miről vitatkozunk, avagy kinek használ a huzavona? : hozzászólás a KLTE kontra

DEMISZ vitához

In: Hajdú–bihari napló. –  47. évf. 63. sz. (1990. március 14.), p. 4.

 

30.  200 éve született Kölcsey Ferenc : a nemzet géniusza volt : elhangzott 1990 aug. 8–án Álmosdon a jubileumi kiállítás megnyitóján

In: Hajdú–bihari napló. – 47. évf. 188. sz. (1990. aug. 11.), p. 8.

 

31.  Nem kézfogó, hanem kézfogás : nyílt levél Keresztury Tibornak

In: Alföld. – 44. évf. 10. sz. (1993), pp. 90–94.

Keresztury Tibor A kézfogó elmarad című cikkéhez [Alföld. – 44. évf. 7. sz. (1993), pp. 68–70.]

Keresztury Tibor Igen, kézfogás című válaszával [Alföld. – 44. évf. 10. sz. (1993), p. 95.]

 

32.  Tisztaság és szépség fába vésve : Imre Lajos fametszeteiről

In: Délsziget. – 25 (1993), pp. 40–41.

 

33.  „Üzenet egykori iskolámba”

In: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve. – 1993, p. 10.

 

34.  Unkarilaista teatteria Jyväskylässä

In: Suomi–Unkari. – 3. sz. (1994), p. 3.

 

35.  Nagy Miklós

In: Nagy Miklós / összeálította Korompai Gáborné. – Debrecen : KLTE Könyvtára, 1995. – pp. 5–7. – (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárainak munkássága ; 17.)

 

36.  Megnyitó szavak a Madách Imre Az ember tragédiája – színről színre c. kiállításhoz

In: Csokonai színlap. – 4. évf. 2. sz. (1996–1997), p. 3.

 

37.  Dr. Imre László ünnepi beszéde március 15. alkalmából

In: KLTE hírek (Debrecen). – 1998. február–március, pp. 23–29.

 

38.  English translation of Dr. Imre László’s address of august 20, 2000.

In: Cleveland Hungarian Heritage Society – Rewiew. –  Vol. XV. No 3. (October 2000), pp. 4–5.

 

39.  Tehetséggondozás 2000

In: Gondolatok tárháza : tanulmányok a Tehetséggondozás 2000 konferencia anyagából : Kecskemét, 2000.szept. 30. – okt. 1. / [a kötet szerzői Szécsi Gábor et al.]. – Kecskemét : Professzorok Batthyány Köre : Kecskeméti Lapok Kft., 2001. – pp. 32–36.

 

40.  Búcsú Iglói Endrétől

In: Egyetemi élet (Debrecen). – 9. évf. 5. sz. (2001), p. 7.

 

41.  Bevezető Sipka Sándor monográfiája elé

In: Szaktudós és pedagógus : Imre Sándor (1820–1900) nevelői munkássága / Sipka Sándor ; [lektorálta Imre László]. – Debrecen : [D. Dr. Harsányi András Alapítvány], 2002. – pp. 5–10. – (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai; 7.)

ua. Református Tiszántúl. – 10. évf. 4–5. sz.  (2002), pp. 22–24.

 

42.  A Debreceni Egyetem tanárképzési Tájékoztatója elé

In: Tájékoztató a Debreceni Egyetem tanárképzési rendjéről / szerkesztette

Brezsnyánszky László, Juhász Judit. – Debrecen : Kossuth Egyetemi kiadó, 2002. – p.

 

43.  Agrikultúra és kultúra : egység és sokféleség a magyar műveltségben

In: Agrártudományi Közlemények : Acta Agraria Debreceniensis. –  1 (2002), p. 3.

 

44.  Nagy Miklós (1924–2002)

In: Irodalomtörténet. – 83. (33.) évf. 3. sz. (2002), pp. 443–444.

 

45.  Bevezetés

In: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. Konferenciája. – Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. – p. 3.

 

46.  A szellemi és erkölcsi emelkedésért : Imre László rektor megnyitó beszéde a 6. Tudomány és Teológia Konferencián a Debreceni Egyetem nevében

In: Tudomány és teológia : rend és szabadság a mindenségben. – Debrecen, 2005. –

p. 9–13.

 

47.  Búcsúszó mint elöljáró beszéd

In: Nagyerdei megálló : tanulmányok Vajda Mihály 70. születésnapjára. – Debrecen : Egyetemi Kiadó, 2005. –  p. 11–12.

 

48.  Emlékek és tanulságok a 100 éve született Bán Imre professzor ünnepén  In: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből  III. Bán Imre emlékezete (Szerk.: Fazakas Gergely, Hollósi Gábor)  Debrecen, 2006. 58–59.

49.  Előszó és köszöntő

In: Pákozdy Ferenc (1904–1970) Bibliográfia (Tiszántúli Személyi Bibliográfiák ; 7.)  Debrecen, 2006., p. –8.

 

50.  A szellemi és erkölcsi emelkedésért 

In: Debreceni Szemle. – 4. sz. (2006), p. 515–516.

 

51.  Előszó

In: Kölcsey Ferenc önéletrajzi levele és Hymnusának idegen nyelvű fordításaiból / [szerk., jegyzeteket kész. Csorba Sándor] Fehérgyarmat : Kölcsey Társaság, 2007. – p. 5–6. – (A Kölcsey Társaság füzetei, 1418-4087 ; 17.)

 

Hivatkozások az utóbbi 5 évben:

 

Olasz Sándor: Felszabadult? (Imre László "Felszabadult" irodalom? - Műfajok

válaszútján a XX. század második felében című könyvéről)

ÚJ FORRÁS 2008. 7. (szeptember)  64-67.

Ugyanez kötetben: Olasz Sándor: Magány és társaság között (Tiszatáj könyvek)

Szeged, 2009. 215-219.

Dávidházi Péter: Egy nemzeti tudomány születése Akadémiai Kiadó 2004. 371. 677.

Domokos Mátyás: Nem-múló múlt. (Eszék, tanulmányok) Nap Kiadó, 2006. 111.

Kiss Gabriella: Műfajmegújítási kísérlet a 19. század közepén, a magyar Don

Toldi  Filológiai Közlöny 2006. 3-4.  248.

Z. Kovács Zoltán: Mindennapiság, narráció,irodalomtörténeti olvasat (Petelei

István novellisztikájának olvashatósága)  Itk 2007. 1-3. 58.

Z. Kovács Zoltán: Verses regény, humoros etika (A délibábok hőse

értelmezésének etikai összetevői)  It 2008. 1. 53-55.

S. Laczko András: Völgyesi Orsolya: Egy siker kudarca - Kuthy Lajos

pályafutása  It 2008. 3.  465.

Fodor Péter: Térfélcsere (A sport irodalmi medialitása...) kijárat Kiadó 2009.

9. 52. 161. 198.

Erővonalak (Közelítések Térey Jánoshoz) L'Harmattan Kiadó 2009. 120-126. 128. 134.

Valachi Anna:  Csigavonalban a Parnasszusra (Rákos Sándor földi poklai és

táguló költői világa)  Argumentum 2009. 109. 133. 189. 202.  203. 211.  213.

214.  217. 224.  2272. 326. 336.

A magyar irodalom történetei II. (Szerk. Szegedy-Maszák Mihály) Gondolat 2007.

29. 38. 198. 209. 385. 389. 414. 476-477. 759.

Olasz Sándor: Regénytörténeti dilemmák In: Irodalom a történelemben -

irodalomtörténet (Tanácskozások az Írószövetségben)  2009. 108-110.

Oktatott kurzusok