Dr. Imre László

Dr. Imre László

Dr. Imre László
professor emeritus


főépület 331/1. szoba
tel.: 52/512-900/22219; fax: 52/512-934

imre.laszloarts.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1970)
CSc (1984)
MTA doktora (1997)
MTA levelező tag (2007)
Habilitáció: habilitált (1997)
Beosztások: tanársegéd (1969-1973)
adjunktus (1973-1984)
docens (1984-1998)
egyetemi tanár (1998-2010)
emeritus professor (2010-)
Kutatási területek: 19. századi magyar és orosz irodalom, komparatisztika, XX. századi magyar irodalom
Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (KLTE BTK- Debrecen, 1968)
Nyelvtudás: orosz, angol, finn (francia)
Közéleti tevékenység: Folyóiratok szerkesztő bizottságának tagsága: Alföld (1978-1989)
Irodalomtörténet (1984-)
Protestáns szemle (1987-)
Tudományos közéleti tevékenység: MTA Doktori Tanácsának tagja: 2008-2011
Az MTA Irodalomtudományi Intézet Külső Tanácsadóm Testületének elnöke 2009-
Az MTA Irodalomtudományi Bizottságának elnöke 2008-
A Bolyai János Kutatói ösztöndíj Kuratóriumának tagja 2009-
Egyetemi közélet: kari jegyzet és tankönyv bizottság társelnöke
Gerundium Alapítvány kuratórium tagja
Professzori klub ellenőrző bizottság tagja
Egyetemi közéleti tevékenység: BTK dékán (1989-92)
KLTE rektorhelyettese(1998-2000)
DE rektorhelyettese (2000-2003)
rektora  (2003-2004)
prorektora (2004-2005)
Intézeti közéleti tevékenység: szakszervezeti bizalmi (1971-1974)
 Irodalmi-nyelvi Intézet főbizalmija (1974-1979)
Irodalmi-nyelvi Intézet titkára (1975-1980)
 a KLTE Szakszervezeti Bizottságának tagja (1980-1985)
a BTK szakszervezeti titkára (1985-1989)
a XIX. századi Magyar Irodalmi Tanszék vezetője (1989-2005)
Munkahelyek: KLTE (Magyar Irodalomtörténeti Intézet) (1969-1992)
Helsinki Egyetem Finnugor Intézete (1992-1996)
KLTE majd DE BTK, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete (1998- )
Kitüntetések, díjak: MTA Kiadójának nívódíja, 1985.
Oltványi Ambrus díj, 1987.
Toldy Ferenc díj, 1997.
Martinko András díj, 1998.
Debrecen Város Csokonai Díja, 2002.
Szentgyörgyi Albert díj, 2003.
Pro Scientia 2005.
Charles Simonyi-ösztöndíj 2006.
a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje
a DE Orvos- és Egészségügyi Centrumának Tankó-díja
Vendégoktatás: Tartós külföldi vendégprofesszori megbízás: Helsinki Egyetem, 1992-96.
Előadások tartása:
Kijevi Egyetem - 1976
Tartui Egyetem - 1995
Szentpétervári Egyetem - 1996
Rutgers Egyetem (USA) - 2000
Babes-Bolyai Egyetem (Kolozsvár) - 2003-2006

Témavezetés

Szakdolgozati témavezetés
lezárult:  
folyamatban lévő: 2


Doktorandusz neve

Képzés formája

Képzés ideje

Abszolutórium szerzésének éve

Fokozatszerzés éve

Disszertáció címe

Hidi Tünde nappali 2004-2007 2007
Lee Sang Dong nem finanszírozott nappali 2000-2003 2003 2007 Műfaji párhuzamok a magyar és a koreai verses epikában
Ács Gábor levelező 1998-2001 2001
Szeredi Orsolya levelező 1996-1999 1999
Tóth Ferenc levelező 1996-1999 1999

Konferenciaszereplés

A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
Magyar Nyelvészeti és Stilisztikai Konferencia, Szeged 1970 A hasonlatok szerepe Kemény Rajongók című regényében
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 1992   Rendszerváltás az irodalomban
Finnugor Irodalmak Kongresszusa Tartu 1995 The evolution of Genres in the Hungarian Literature
A kereszténység és a magyar kultúra Róma 1996  Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika
Debreceni Irodalmi Napok Debrecen 2003 Egy régi-új beszédmód (Mi a posztmodern?)
Horváth János ülésszak MTA, Budapest 2004 A magyar nemzeti klasszicizmus paradigmája
Toldy ülésszak MTA 2005   Rendszer és műfaj Toldy Ferencnél
 
Kolozsvár Nemzetközi Hungarológai Kongresszus Kolozsvár 2011. augusztus 23. A ballada funkcióváltozatai a finn, az orosz és a magyar irodalom fejlődéstörténetében

Publikációs lista (MTMT)

Oktatott kurzusok