Dr. Imre Mihály

Dr. Imre Mihály
egyetemi tanár


főépület, 302. szoba
tel.: 52/512-900/22097; fax: 52/512-934

imre.mihalyarts.unideb.hu

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1976)
CSc (1994)
DSc (2006)
Habilitáció: habilitált (2001)
Beosztások: adjunktus (1988-1995)
docens (1995-2007) egyetemi tanár (2007-)
Kutatási területek: A reneszánsz és a reformáció retorikai műveltsége. Retorikai-poétikai rendszerek a 16-17. sz. magyar irodalmában. Szenci Molnár A. és a késő-reneszánsz. A magyar puritánizmus és a barokk irodalom.
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (JATE - Szeged, 1970)
Nyelvtudás: latin, német, francia
Tudományos közéleti tevékenység: az OTKA Irodalomtudományi Szakbizottság zsűritagja (1997-2000)
OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma titkára (2001-2004)
Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Bizottság, tagság, 2009-től
Magyar Akkreditációs Bizottság, Történelem Bizottsága, tagság, 2007-től
Az MTA Könyvtörténeti Bizottságának tagja 2004 óta
Irodalomtörténeti Társaság, tagság
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, tagság
Magyar Tudományios Akadémia, Irodalomtudományi Szakbizottság, tagság (2012-2015)
Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Szakbizottság, Könyv- és Könyvtörténeti Albizottsága, tagság (2012-2015)
Egyetemi közéleti tevékenység: Szaktanácsadó a BTK Tanárképzési Kollégiumban (a tanári képesítő vizsga követelményrendszerének kidolgozása, a képesítő vizsgák felügyelete) (1992-2002)
Irodalomtudományok Doktori Iskola vezetője (2009-)
Intézeti közéleti tevékenység: végzős magyar szakos hallgatók tanítási gyakorlatának és zárótanításainak felügyelete (1992-2002)
intézeti vezetőség tagja (2009-2012)
Munkahelyek: Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely, gimnáziumi tanár (1970-1981)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged, főiskolai adjunktus (1981-1988)
 KLTE majd DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (1988-)  DE (korábban: KLTE)  BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet)
Kitüntetések, díjak: Széchenyi ösztöndíj (1997)
Széchenyi ösztöndíj (2001)
Mellon Foundation ösztöndíja (három hónap), Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 2005-2006.
Szenci Molnár Albert Díj, 2008.
Szerkesztőbizottsági tagság: Csokonai Könyvtár. Források. sorozatszerkesztő (Debreczeni Attilával és Varga Pállal)
Részvétel tudományos projektekben: OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: vezető

TÁMOP 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007
Kutató Egyetem, TÁMOP-pályázat, 2009-2012.
szerep: kutatócsoport-vezető

nyilvántartási szám: OTKA K 73139
téma: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
futamidő: 2008.04.01.—2011.03.31. (36 hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: OTKA TS 49863
téma: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
futamidő: 2005.—2007.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: OTKA T 23770
téma: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16-17. századi magyar irodalomból
futamidő: 1997.06.01.—2000.12.31. (43 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
Vendégoktatás: Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék (egy-egy hónap 1997 és 2000-ben)
Egyéb szakmai tevékenység: Konferencia szekció elnökség:
Szőnyi Benjámin és kora 1717—1794, Hódmezővásárhely, 1994. október 22-én Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia
Melanchthon-konferencia, 1997. szeptember 22. Debrecen
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 23-26. 25. 32.
szimpózium, Reformáció és identitástudat
Medgyesi Pál konferencia, 2006. november 17. Debrecen
Bod Péter Konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, 2008. nov. 16-17.
A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai - történetiség, elbeszélés és identitás, Debrecen, 2011. február 4.

Témavezetés

Szakdolgozati témavezetés
lezárult: 23
folyamatban lévő: 2

OTDK
hallgató téma eredmény év
Fehér Erika Bogáti Fazakas Miklós zsoltárainak paralellisztikus szerkezete III. helyezés 1986
Oláh Lajos Göböl Gáspár műveinek eszmetörténeti vizsgálata   1986
Oláh Szabolcs Szkhárosi Horváth András énekei kiemelt első helyezés 1994
Kovács Béla Loránt Rimay János Epicédiumának kiadástörténeti, szövegértelmezői problémái   1998
Móré Tünde 16. századi latin nyelvű propempticonok vizsgálata a wittenbergi magyar peregrináció szerzőinél   2009
lezárult: 5
folyamatban lévő:  

PhD-képzés
PhD-hallgató neve képzés formája képzés ideje abszolutórium szerzésének éve fokozatszerzés éve disszertáció címe
Bécsiné Meszesán Mária Levelező tagozatos 2004-2007 2007. aug. 31.    
Tóth-Mihala Rózsa Veronika Nappali tagozatos 2004-2007 2007. aug. 31.    
Fazakas Gergely Tamás Nappali tagozatos 2001-2004 2004. aug. 31. 2009

 

Közösségértelmezések a XVII. század második felének magyar református imádságos könyveiben (A panaszos könyörgés grammatikai, retorikai, műfaji és antropológiai kérdései)
Mikó Gyula

Levelező tagozatos

1999-2002 2002. aug. 31. 2008 Az Exequiae Principales és az Exequiarum Coeremonialium libri gyászbeszédei
Tóth Zsonbor Nappali tagozatos 1998-2001 2001. aug. 31. 2004 Bethlen Miklós Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus. Irodalomtörténeti, retorikai és histográfiai vonatkozások
Luffy Katalin

Nappali tagozatos

1997-2000 2000. aug. 31. 2008 “Teremtő Jajjokan kezdtem én”. Beszédmód és íráshasználat az erdélyi fejedelemválság idején
Restás Attila

Nappali tagozatos

1997-2000 2000. aug. 31.    
Oláh Szabolcs Béla

Nappali tagozatos

1994-1997 1997. aug. 31. 1999  
lezárult: 5
folyamatban lévő: 3

Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe/szekcióvezetés
Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz Sárospatak 1974 Molnár Albert Biblia Tigurinája
“Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban” Debrecen 1993. máj 21-22. A Querela Hungariae toposz retorikus gyökerei
Magyarok Kelet és Nyugat közt Budapest 1994. október 16-17. A “Magyarország panasza” —toposz a 16. század irodalmában
Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója Hódmezővásárhely 1994. október 22. Szőnyi Benjámin és kora — 1717–1794
Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója Hódmezővásárhely 1994. október 22. Vesztett csata a fiziko-teologizmus örökségével (Szőnyi Benjámin öregkori verseskötete: Istennek Trombitája..., Buda, 1790-91.)
Szőnyi Benjámin és kora 1717—1794. Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia Hódmezővásárhely 1994. október 22. szekcióvezetés
Hagyomány és korszerűség a XVI—XVII. században Noszvaj 1995. október 12-13.  A kereszténység védőbástyája (Egy irodalmi toposz XVI. századi változatai)
Melanchthon–konferencia Debrecen 1997. szeptember 22. Antik-humanista és reformátori szemlélet szintézise Melanchthon retorikájában
Melanchthon-konferencia Debrecen 1997. szeptember 22. szekcióvezetés
Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99 Brepols, Bruxelles: Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000 La culture ecclésiastique protestante en Hongrie au debut de ֺl’ère moderne
Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99 Brepols, Bruxelles: Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000 Het protestantisme in Hongarije in het begin van de moderne tijd
Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből Debrecen 2000 Arbor Haereseon  A wittenbergi történetszemlélet ikonográfiai ábrázolása Szegedi Kis István Speculum pontificum Romanorum c. művének 1592–es kiadásában
Deutschland und Ungarn in ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance Wolfenbüttel 2001. szeptember 24 -26. Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der frühen Neuzeit, in Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance
Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban Debrecen 2002. május 23-25. : Cicero és/vagy Krisztus? A reformáció XVI. századi retorikáinak egyik dilemmája
A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVII. században – RMKT XVII. század Szeged 2003. május 15-17.  Szenci Molnár Albert Psalterium-ának poétikai programja 16. századi kontextusban
Ideologie der Formen Debrecen 2003. október 27-28. Das poetische Programm des Psalteriums von Albert Szenczi Molnár im Kontext des 16. Jahrhunders
Dies Scientiarum Debrecini Anno MMIII –  Debreceni Tudományos napok Debrecen 2003. november 11. A  latin, mint a török elleni harc közös nyelve
“Megtestesülő üzenet” c. retorika és homiletika konferencia Debreceni Hittudományi Egyetem 2004. március 2. XVI-XVII. századi protestáns retorikák
Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulóján rendezett konferencia Országos Széchényi Könyvtár 2004. október 29. Teoretikus igény - pragmatikus funkciók Szenci Molnár Albert szótárkiadásaiban
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 25. 32. szimpózium, Reformáció és identitástudat Debrecen 2006. augusztus 23-26. szekcióvezetés
Medgyesi Pál konferencia Debrecen 2006. november 17. szekcióvezetés
Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. JahrhundertGWZO-konferencia, Bonn 2007. október 18-20.

Der Topos Querela Hungariae (Klage von Ungarn) in der Literatur des 16. und des 17. Jahrhunderts

 

A magyar zsoltárköltészet Csurgó 2007. május 22-25. Újfalvi Imre debreceni kiadványa: Spethe-Szenci zsoltárai, németországi párhuzamok
A Biblia és a reneszánsz Debrecen 2008. november 18. A reformáció kulturális modellje és a reneszánsz
Bod Péter konferencia OSZK, Budapest 2008. november 16-17.

A lexikográfiai modell átalakulása Bod Péter szótárkiadásában

 

Erdély Reneszánsza Kolozsvár 2008. október 8-11. Sebastian Matthaeus 1551-es wittenbergi Mátyás-témájú disputációja
Bod Péter Konferencia Országos Széchényi Könyvtár 2008. nov. 16-17. szekcióvezetés
Protestantizmus és medialitás

Magyar Tudomáynos Akadémia- Károli Gáspár Református Egyetem

 

2009. október 16-17. A fogalmi szint alatti jelentés szerepe a reformáció korának retorikáiban
800 éves a Ferences Rend Piliscsaba, Katolikus Egyetem 2009. november 26. A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár műveiben
A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai - történetiség, elbeszélés és identitás Debrecen 2011, február 4. Mártírok vígasztalása Zürichben
A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete, ReBaKucs-konferencia Debrecen 2012. május 24–26. Teológiai rendszerek, kegyességi irányzatok feszültsége és inspirációja a kegyességi irodalom műfajaiban
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár 2012. november 23. A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenci Molnár Albert munkásságában

Publikációs lista

Kötet:

1.  Magyarország panasza” — A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában, Debrecen, 1995. Csokonai  Universitas Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 5. Kossuth Egyetemi Kiadó, 331 p.

2.  A Vizsolyi Biblia egyik forrása – Petrus Martyr, A Tiszántúli Református Egyházkerület és Református Kollégium kiadása, Debrecen, 2006. 156 p.

3.  „Úton járásnak megírása” Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, Balassi Kiadó, Budapest, 2009. Humanizmus és Reformáció 31, 353 p.

4.  Szenci Molnár Albert arc(kép)másai, A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének támogatásával kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2009. Református Művelődéstörténeti Füzetek 2. szám, 61 p.

5.  Retorikák a reformáció korából, A szövegeket  és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró  tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár. Források 5.Debrecen, 2000. 536 p.

6.  Retorikák a reformáció korából, A szövegeket  és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró  tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2., javított kiadás, Csokonai Könyvtár. Források 5. Debrecen, 2003. 536 p.

7.  Az isteni és emberi szó párbeszéde. Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus irodalmáról, Sárospatak, Hernád, Tiszáninneni Református Kiadó, 2012, Nemzet, egyház, művelődés 7, 444 p.

 

Szerkesztett  kötet:

1.  Szőnyi Benjámin és kora — 1717–1794,  Tanulmányok Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója alkalmából, Az 1994. október 22–én rendezett tudományos konferencia előadásainak bővített, szerkesztett szövege, szerk. IMRE Mihály, Hódmezővásárhely, 1997. 220 p.

2.  Kisfaludy Sándor, Szépprózai művek, (Csokonai Könyvtár. Források 1.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997., 258. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

3.  Kemény Zsigmond, Kisregények és elbeszélések, kiad. Bényei Péter, (Csokonai Könyvtár. Források 2.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997., 314. (Sorozat-szerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

4.  Bolyai Farkas, Drámák, kiad. Borbély Szilárd, (Csokonai Könyvtár. Források 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998., 344. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

5.  Arany János, Tanulmányok és kritikák, kiad. S. Varga Pál, (Csokonai Könyvtár. Források 4.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998., 601. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

6.  Első folyóirataink: Uránia, kiad. Szilágyi Márton, (Csokonai Könyvtár. Források 6.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999., 370. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

7.  Első folyóirataink: Orpheus kiad. Debreczeni Attila, (Csokonai Könyvtár. Források 7.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001., 572. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

8.  Dugonics András, Etelka, kiad. Penke Olga, (Csokonai Könyvtár. Források 8.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002., 508. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

9.  Nagyari József tábori prédikációi, kiad. Győri L. János, (Csokonai Könyvtár. Források 8.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002., 270. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

10. Első folyóirataink: Magyar Museum I-II. kiad. Debreczeni Attila, (Csokonai Könyvtár. Források 11.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004., 513, 241.  (Sorozatszerkesz-tés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

11. Doctrina pulcri Schedius Lajos János széptani írásai, kiad. Balogh Piroska, (Csokonai Könyvtár. Források 12.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005., 437. (Sorozatszerkesztés Debreczeni Attilával és S. Varga Pállal közösen)

 

Könyvfejezet:

1.  La culture ecclésiastique protestante en Hongrie au debut de l’ère moderne, in Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99, Brepols, Bruxelles, 1999. 80-87. p. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000

2.  Het protestantisme in Hongarije in het begin van de moderne tijd in Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99, Brepols, Bruxelles,   1999. 80-87. p. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000

3.  Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der frühen Neuzeit, in Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Hrsgg. von Wilhelm KÜHLMANN und Anton SCHINDLING, CONTUBERNIUM Tübinger Beiträge zur Univesitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2004. 93-109. Sonderdruck/Klny. is a Herzog August Bibliothekben 2001. szeptember 24 -26 között Deutschland und Ungarn in ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance címmel tartott konferencián elmondott előadás bővített változata.

4.  Der Topos „Querela Hungariae” in der Literatur des 16. Jahrhunderts. Paulus Rubigallus – Ursinus Velius, in Iter Germanicum Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert, Hrsg. András SZABÓ, Kálvin Kiadó Verlag Calvin Budapest, 1999. 39-118.

5.  Das poetische Programm des Psaleteriums von Albert Molnár Szenci im Kontext des 16. Jahrhunderts, in Die Ideologie der Formen Rhetorik und Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung des deutsechen Sprachraums und seiner Ausstrahlung nach Ungarn, Hersg. József JANKOVICS- S. Katalin NÉMETH, Balassi Kiadó, Budapest, 2006. Studia Humanitatis 11. 37-51.

6.  „Levelek Európának” –  Melanchthon Debrecenben in Miscellanea Anno 1999, ACTA COLLEGII EVANGELICI PREŠOVIENSIS VII, Zostavili Peter KÓNYA a René MATLOVIČ Prešov 2000., 217-225.

7.  A hesseni proptestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár Albert műveiben,  in, Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában, Szerk. GÁBOR Csilla- KNECHT Tamás- TAR Gabriella.Nóra, Cluj-Napoca, Verburm, 2009. 67-82.

8.  Sebastian Matthaeus 1551-es wittenbergi Mátyás-témájú disputációja, in Erdély reneszánsza, A 2008. október 8-11. között tartott konferencia előadásai, Szerkesztette GÁBOR  Csilla, LUFFY Katalin, SIPOS Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009. 55–66.

9.  Szenci Molnár Albert Bibliája, in A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve, 1974. szerk. GREZSA Ferenc, Hódmezővásárhely, 1974. 25 - 38.

10. Molnár Albert Biblia Tigurinája, in Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, Szeged, 1978. szerk. KESERŰ  Bálint - CSANDA Sándor, 301 - 317. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4. Klny. is (Az 1974-ben Sárospatakon tartott konferencián elmondott előadás bővített szövege.)

11. A megszilárduló protestáns iskolakultúra, in A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve, 1980. szerk. FÖLDESI  Ferenc, Hódmezővásárhely, 16 - 24.

12. Hódmezővásárhely művelődéstörténete l848-ig in Hódmezővásárhely története I. Hódmezővásárhely, 1984. szerk. R.VÁRKONYI  Ágnes, 577-700. Klny. is

13. Szenci Molnár Albert „Idea Christianorum”-a, in Irodalom és ideológia a 16-17. században, szerk. VARJAS  Béla, Memoria Saeculorum Hungariae 5. Bp. 1987. Akadémiai kiadó, 231-253. Klny. is

14. Nemzeti önszemléletünk XVII. századi irodalmi változatai, in Körösök Vidéke, 1989. Gyula, 5-19.

15. Szenci Molnár Albert Dictionarium Latinoungaricum, 1604. in Bibliotheca Hungarica Antiqua XXV. kötete, a hasonmás kiadás kísérőtanulmányát írta I. M., MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp. 1990. 100 p. Klny. is

16. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium (társszerző: Földesi Ferenc, Varsányi Péter István) — Iskolák a múltból, Tankönyvkiadó, Bp. 1990. 168 p. Saját szöveg: 5-47. p.

17. XVII. századi népszerű szerelmi költészet, in Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom, szerk. SIPOS Lajos – JANKOVICS József, Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, Budapest, 1997. 255–256.

18. Melanchthon retorikájától Buzinkai Mihályig, in Retorikák a reformáció korából, A szövegeket  és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró  tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár. Források 5. Debrecen, 2000. 536 p. 399-453.

19. Arbor Haereseon  A wittenbergi történetszemlélet ikonográfiai ábrázolása Szegedi Kis István Speculum pontificum Romanorum c. művének 1592–es kiadásában, Az 1997. október 30–án Mezőtúron rendezett Szegedi Kis István konferencián elhangzott előadás bővített szövege, in Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből, Szerk. G. SZABÓ Botond, Debrecen,  2000. 53-85. Klny. is

20. A török-magyar küzdelmek a XVI-XVII. század nyugat-európai retorikai irodalmában , in In homorem Tamás Attila, Szerk. GÖRÖMBEI András, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 30 - 43.

21. A Balassi-kánon első változata (Az 1595-ös bártfai antológia) in Nemzet - identitás - irodalom, A nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban, Szerk. BÉNYEI Péter-GÖNCZY Monika, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005. Csokonai Könyvtár 35. 66-123.  

22. Elméleti távlat és pragmatikus igény Szenci Molnár Albert szótárszerzői tevékenységében,  in, Szótárak és használóik, Szerk. MAGAY Tamás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. Lexikográfiai Füzetek 2. 11-35.

23. Kortárs lexikográfiai elméletek érvényesülése Szenci Molnár Albert szótárkiadásaiban, in Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 30-89.

24. A Vizsolyi Biblia egyik lehetséges forásáról, in, Biblia Hungarica Philologica Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban, Az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád” (2008. 11. 21.– 2009. 03. 29.) című kiállítás alkalmából 2009. január 30-án tartott konferencia előadásai, Szerk . HELTAI János, Argumentum Kiadó, Budapest, 2009. 77–99. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei 3

25.Strurm-hatások Szenci Molnár Albert műveiben, in „...mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, Szerk STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, Országos Széchényi Könyvtár- Balassi Kiadó, Budapest, 2010. 31-40.

26.Kulturális és önreprezentáció feszültségei — Filiczki János verses ajánlásai Szenci Molnár Albert zsoltároskönyvéhez, in, Retrospectio Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére, Szerk. KECSKEMÉTI Gábor, TASI Réka, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc 2010. 187–207.

 

Tanulmány:

 

1.  Szenci Molnár Albert Naplójának bibliás idézeteiről, Irodalomtörténet, l978/3. 788 - 801.

2.  Szőnyi Benjámin levele Jakob Christoph Beck bázeli professzorhoz 1776-ból, Irodalomtörténeti Közlemények 1981. 67 - 72. Klny. is

3.  Egy rímtoposz históriája (nép-szép-kép-ép...tép), Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 399-426. Klny. is Reneszánsz Füzetek, 70.

4.  Magyar humanista költők emlékezete XVIII. századi prédikációs irodalmunkban, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985. 4-5. 485-498.

5.  Nemzeti önszemlélet és politikai publicisztika formálódása egy 1674-es prédikációskötetben, Irodalomtörténeti Közlemények 1987-1988/ 1-2. 20-45. Klny. is

6.  Tolnai Beke Mihály heidelbergi peregrinációs albuma 1592-1596-ból, Könyv és Könyvtár, Debrecen, XVI. 1991. 19-39. Klny. is

7.  A Querela Hungariae toposz kialakulása a 16. század költészetében, Studia Litteraria, Tomus XXVIII. Debrecen, 1991.Redigunt A. TAMÁS-I. BITSKEY, 9-49.

8.  A Querela Hungariae toposz retorikus gyökerei in Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban, Debrecen, szerk. BITSKEY István, 1994. 7-23. Klny. is. (A Debrecenben 1993. május 21-22-én  “Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban”  címmel rendezett konferencián elhangzott előadás bővített változata.)

9.  A 79. zsoltár szerepe a Querela Hungariae toposz fejlődéstörténetében, Könyv és Könyvtár XVII. Debrecen,  1994. 31-63. Klny. is

10. A „Magyarország panasza” toposz a 16. század irodalmában, in Néprajzi Értesítő – Annales Musei Ethnographiae, A Néprajzi Múzeum Évkönyve, LXXVII. Budapest, 1995. szerk. HOFER Tamás, 109-121. (A Néprajzi Múzeumban „Magyarok Kelet és Nyugat közt” címmel 1994. november 21-22-én tartott konferencián tartott előadás szerkesztett, bővített változata.)

11. A „Magyarország panasza” toposz a 16. század irodalmában, in Magyarok Kelet és Nyugat közt, Budapest, 1995. Balassi Kiadó, 108-122. (A Magyarok Kelet és Nyugat közt c. [1994. október 16-17-n Budapesten rendezett] konferencián elhangzott előadás bővített változata.)

12. A kereszténység védőbástyája (Egy irodalmi toposz XVI. századi változatai) in Hagyomány és korszerűség a XVI—XVII. században, Studia Agriensia 17, szerk. Petercsák Tivadar, Eger, 1997. 217–233. Klny. is (A Noszvajon 1995. október 12-13-án rendezett „Hagyomány és korszerűség a 16-17. században”  című konferencián elhangzott előadás bővített változata.)

13. Vesztett csata a fiziko-teologizmus örökségével (Szőnyi Benjámin öregkori verseskötete: Istennek Trombitája..., Buda, 1790-91.) in Szőnyi Benjámin és kora 1717—1794, Tanulmányok Szőnyi Benjáminról, szerk. IMRE Mihály,  Hódmezővásárhely, 1997. 131–177.  Klny. is (A Hódmezővásárhelyen 1994. október 22-én Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián elhangzott előadás bővített szövege.)

14. Antik-humanista és reformátori szemlélet szintézise Melanchthon retorikájában, Az 1997. szeptember 22–én Debrecenben rendezett Melanchthon–konferencián elhangzott előadás bővített szövege, Credo, Evangélikus mühely, 1997. 3–4. szám, 29–38. Klny. is.

15. A retorikai műveltség szerepe Szenci Molnár Albert szótárszerzői munkásságában, in Studia Litteraria Tomus XXXVI. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE, Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Debrecen, 1998. 50-84. Klny. is. (A Miskolcon 1995. május  22-25-én „Retorikák ,poétikák, drámaelméletek” címmel rendezett konferencián elhangzott előadás bővített változata.)

16. Wittenbergtől Debrecenig, in Könyv és könyvtár XXI. 1999. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, Szerk. KUN András - SZESZÁK Ferencné - VECSEY Beatrix, Debrecen, 1999. 45-55. Klny. is

17. A Balassi-kánon első változata (Az 1595-ös bártfai antológia) in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 41- 83. Klny. is

18. Szenci Molnár Albert Psalterium-ának poétikai programja 16. századi kontextusban,  A Szegeden, 2003. május 15-17-én tartott A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVII. században – RMKT XVII. század c. konferencián elhangzott előadás bővített változata az azonos című konferenciakötetben. Szerk. ÖTVÖS Péter- PAP Balázs- SZILASI László- VADAI István, Szeged, 2005. 239-255. Klny. is

19. Cicero és/vagy Krisztus? A reformáció 16. századi retorikáinak egyik dilemmája, in, Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó,  Csokonai Könyvtár 31. 125-166. (A 2002. május 23-25 között Debrecenben rendezett Religio, retorika, nemzettudat c. tudományos konferencián elhangzott előadás bővített változata.)

20. A termékeny Magyarország toposza Szőnyi Benjámin latin nyelvű versében, Könyv és Könyvtár, XXV. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve, Debrecen, 2003. 159-179. Klny. is.

21. A puritánizmus fogalmának jelentésváltozatai Bán Imre műveiben, Bán Imre emlékezete, Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III. 2006. 40-44. (Elhangzott Debrecenben 2005. december 2-án, a Bán Imre emlékezete címmel, születésének 100. évfordulóján rendezett konferencián.)

22. A Rimay-filológus Szenci Molnár Albert, Irodalomtörténet, 2006/4. Írások Kovács Sándor Iván 70. születésnapjára, 523-536.

23. A marburgi magyar  peregrináció  és a Verbesserungswerk kapcsolata, a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, 2006. augusztus 25-én elhangzott előadás bővített változata, Humanizmus, religio, identitástudat Tanulmányok a koraújkori Magyarország művelődéstörténetéről, Studia Litteraria Tomus XL. Redigunt I. BITSKEY et L. IMRE, Debrecen, 2007. 126-144.

24.Ötvenéves a Könyv és Könyvtár, in Könyv és Könyvtár XXX/2008, Debrecen, 2010. 7–12.

 

Recenzió:

 

1.  Szenci Molnár Albert Naplójának bibliás idézeteiről, Irodalomtörténet, l978/3. 788 - 801.

2.  HAIMAN György, A könyv műhelyében, Kortárs, 1979/9. 1501 - 1503.

3.  Moldova György, Égi szekér , Kortárs, 1982/12. 1995-1998.

4.  Önismeretünk forrásai, Magyar emlékírók, 16-18. század, Napjaink, 1983/7. 28-29.

5.  Régi művelődésünk és irodalmunk, Magyar Hírmondó Napjaink, 1985/6. 33-34.

6.  Nagyenyedi őrhelyen (Vita Zsigmond könyvéről), Tiszatáj, 1985/7. 90-94.

7.  Nemeskürty István, Bornemisza Péter kísértései, Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/1-2. 183-190.

8.  Szeged története 2. Művelődéstörténeti fejezetek, Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/5. 602-606.

9.  „Jösszte Poétának” (Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Költemények 2. 1791-1793.) , Alföld, 1990/8. 87-91.

10. Benkő József  levelezése, Irodalomtörténeti Közlemények, 1991/3. 336-340.

11. Hagyományaink ereje (Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok), recenzió, Hitel  1996. október  109-112.

12. Tarnai Andor-emlékkönyv (szerk. KECSKEMÉTI Gábor), Universitas Könyvkiadó, Budapest, (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények 1999. 513-521.

13. A 17. századi retorika és irodalomelmélet kutatásának műhelyében – gondolatok Bartók István könyvéről (Bartók István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk” – Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630-1700 között) Irodalomtörténet, 2000/1. 131-149.

14. A bibliai hagyomány hasonmása, Oppenheimi Biblia - 1612. Debreceni Disputa, Kulturális-közéleti folyóirat, 2006. 07-08. 108-113.

15. Régi magyar könyvkultúra Kolozsvárott (A kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa, Sapientia Könyvek, Scientia Kiadó, Bibliotheca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, Kolozsvár, 2004. 617.), Könyv és Könyvtár Debrecen, 2006. 273-276.

16.KNAPP Éva, TÜSKÉS Gábor: Sedes Musarum. Neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 44), 455 l. Irodalomtörténeti Közlemények 2010. 5. 460–465.

17.Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond. Debrecen, 2011. Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, 221, XXIV L., Magyar Könyvszemle, 2012, 505–509.

 

Egyéb publikáció:

A magyarok Melanchthon levelezésében, Református Tiszántúl, A Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, 2010. XVIII./1. 21–24.

Elektronikus formában közzétett mű, hálózati kiadás

 

1.  Retorikák a reformáció korából, A szövegeket  és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró  tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2., javított kiadás, Csokonai Könyvtár. Források 5. Debrecen, 2003. 536 p. Digitális kiadás: Neumann-ház, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Digitális Könyvtár Igazgatóság, Bibliotheca Hungarica Internetiana, 2006.

 

Népszerűsítő cikkek, megemlékezések

 

2.  Az újraébredő hagyomány – Ajánlás Győri L. János A magyar reformáció irodalmi hagyományai című szöveggyűjteményéhez, Kalotaszeg, 1998. november, Új sorozat, IX. évfolyam, 11. szám, 1-2, 12. szám 3-4.

3.  Az eklézsiaépítő emlékezete (Grezsa Ferenc 70. születésnapjára), Tiszatáj, 2002/8. 90-99.

4.  In memoriam Emerici Imolya (Imolya Imre 80. születésnapjára), Könyv és nevelés, 2003/1. 44-49.

5.  400 éve miénk Szenci Molnár zsoltároskönyve – Tu es Orpheus Pannoniae - Te Pannonia Orpheusa, Református Tiszántúl, 2007. XV. 5-6. 28-30.

6.  Az ember világgá tágul és egyéniséggé sűrűsödik „...az Úristen, minden dolgok fénye, engem, a fény magyarázóját, megvilágosít”, Debreceni Disputa, 2007. 07-08. 4 – 8.

 Kisebb tudományos érdekű közlemények (lexikonszócikkek)

1.  Csepregi Turkovics Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 361.  bővített kiadás: 2000. 378.

2.  ifj. Csepregi Turkovics Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 361.  bővített kiadás: 2000. 378.

3.  Dányádi János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 397.  bővített kiadás: 2000. 401.

4.  Debreceni Tiszta János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 414. bővített kiadás: 2000. 420.

5.  Dengelegi B. Péter,in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 427. bővített kiadás: 2000. 435.

6.  Diószegi Bónis Mátyás, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 443. bővített kiadás: 2000. 452.

7.  Diószegi Kis István ,in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 444.  bővített kiadás: 2000. 456.

8.  Enyedi Fazekas János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 506.  bővített kiadás: 2000. 519.

9.  Enyedi István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 506. bővített kiadás: 2000. 519-520.

10. Enyedi Molnár János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 507. bővített kiadás: 2000. 521.

11. Exequiarum Caeremonialium...Libelli duo, Exequiae principales, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. 540-541. Akadémiai Kiadó, bővített kiadás: 2000. 560.

12. Frangepán Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 621. bővített kiadás: 2000. 639.

13. Görgei P. Pál, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó,696. bővített kiadás: 2000. 714.

14. Harsányi M. István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 768. bővített kiadás: 2000. 790.

15. Hellenbach Johannes, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 787-788. bővített kiadás: 2000. 802.

16. Kállai Kopis János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 945. bővített kiadás: 2000. 982.

17. Kecskeméti Miklós, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 998. bővített kiadás: 2000. 1021.

18. Keresszegi Herman István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1020. bővített kiadás: 2000. 1042.

19. Kézdivásárhelyi Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1031. bővített kiadás: 2000. 1059.

20. Kocsi Csergő Bálint, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1065-1066. bővített kiadás: 2000. 1090.

21. Komáromi Szvertán István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1081. bővített kiadás: 2000. 2011.

22. „Magyar sonnett”, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1287. bővített kiadás: 2000. 1324.

23. Margitai Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1321. bővített kiadás: 2000. 1360.

24. Mazarius Christophorus, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1347. bővített kiadás: 2000. 1372.

25. Medgyesi Pál, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1348-1349. bővített kiadás: 2000. 1371-1372. 

26. Nagyari Benedek, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1456. bővített kiadás: 2000. 1485.

27. Nagyari József, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1456. bővített kiadás: 2000. 1485.

28. Otrokocsi Fóris Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1528. bővített kiadás: 2000. 1549.

29. Peucker Georgius, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1630. bővített kiadás: 2000. 1638.

30. Polgári Gáspár, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1643-1644. bővített kiadás: 2000. 1698.

31. Püspöki János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1667. bővített kiadás: 2000. 1704.

32. Rátóti Pap Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó,  1696. bővített kiadás: 2000. 1745.

33. ifj. Rátóti Pap Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1696. bővített kiadás: 2000. 1745.

34. Rimaszombati Kazai János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 991. bővített kiadás: 2000. 228.

35. Rimay János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1728-1730. bővített kiadás: 2000. 1759-1761.

36. Salánki György, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1759. bővített kiadás: 2000. 1785.

37. Séllyei M. István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1795. bővített kiadás: 2000. 1832.

38. Szántai Poóts István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1896. bővített kiadás: 2000. 2224.

39. Szathmári Baka Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1907-1908. bővített kiadás: 2000. 2035.

40. Szathmári Lázár Miklós, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1908-1909. bővített kiadás: 2000. 2039.

41. Szathmári Ötvös István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1908-1909. bővített kiadás: 2000. 2039.

42. Szathmárnémeti Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1911. bővített kiadás: 2000. 2042.

43. Szenci Molnár Albert, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1948-1950. bővített kiadás: 2000. 2051-2053.

44. Técsi János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2058-2059. bővített kiadás: 2000. 2064.

45. Tejfalvi Csiba Márton, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2060. bővített kiadás: 2000. 2092.

46. Udvarhelyi Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2152. bővített kiadás: 2000. 2244.

47. Uzoni Sz. Balázs, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2174. bővített kiadás: 2000. 2268.

48. Váczi P. András, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2179. bővített kiadás: 2000. 2294.

49. Váradi Belényesi Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2199. bővített kiadás: 2000. 2304.

50. Váraljai G. Lőrinc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2203. bővített kiadás: 2000. 2316.

51. Veréczi S. Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2239. bővített kiadás: 2000. 2338.

52. Veszprémi P. István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2251. bővített kiadás: 2000. 2439.

53. Ziegler Martin, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2310. bővített kiadás: 2000. 2544.

54. Abádi Dinper Benedek in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János]  Budapest : Szent István Társulat, 1993- 1. A-Bor, 5-6.

55. Armbruster Kristóf, in Magyar katolikus lexikon  Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János]  Budapest : Szent István Társulat, 1993.  1. A-Bor, 410.

56. Kálmáncsehi Sánta Márton, in Magyar katolikus lexikon  Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János]  Budapest : Szent István Társulat, 6. kötet, Kaán - Kiz. - 2001. 63.

57. Szkhárosi Horváth András, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János]  Budapest : Szent István Társulat, sajtó alatt

58. Sztárai Mihály, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János]  Budapest : Szent István Társulat,

59. Sztárai Máté, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János]  Budapest : Szent István Társulat,,

60. Zermegh János, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János]  Budapest : Szent István Társulat, sajtó alatt

 

Hivatkozások: 

 

Könyvek 

„Magyarország panasza” — A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában, Debrecen, 1995. Csokonai  Universitas Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 5. Kossuth Egyetemi Kiadó, 331 p.

 

 1. LŐKÖS István, Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 12.
 2. BAZSÁNYI Sándor, „Álnokul költött fabulák” Tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba, 2001. 9, 19, 26, 29, 30, 34, 48, 49, 143, 146.
 3. GYŐRI L. János, Magyarország panasza, Hitel, 1996. október, 106-109.
 4. ÖTVÖS Péter, A panasz artikulációi (Imre Mihály: "Magyarország panasza), Tiszatáj, 1997. január 94-96.
 5. BALOGH Béla, Imre Mihály, Magyarország panasza, Református Szemle, 1997.   január-február l. szám, XC. évfolyam (Kolozsvár) 80-81.
 6. SZABÓ András, Imre Mihály, „Magyarország panasza" - A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában, Irodalomtörténeti Közlemények, 2000.   CIV. 1-2. 251-252.
 7. OLÁH Szabolcs, Panaszverseinkben Jeremiás Ovidius olvasója (Imre Mihály, „Magyarország panasza” - A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század   irodalmában) Protestáns Szemle 1998. 221 - 231.
 8. JÁNOS István, "Magyarország panasza", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1997/2. 239-242. 
 9. MADARÁSZ Imre, Imre Mihály, „Magyarország panasza”, Köznevelés, 1996. június.  21. 30.
 10. Péter, ÖTVÖS, Klage und Hoffnung. Vom Fremd - und Eigenbild der  ungarischen   Nation, in Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich, Jahrbuch der Österreichischen   Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten   Jahrhunderts, 12. Band, Wien, Universitätsverlag, 1997. 103-1094.
 11. ÁCS Pál - SZÉKELY Júlia, „Mit jegyez ez a kép?” Egy Rimay-sor értelmezése, in „Mint sok fát gyümölccsel...” Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, Budapest, 1997. 29-345.
 12. BORIÁN Elréd, Vörösmarty Mihály „Szép Ilonka” c. költeményének allegorikus értelmezése, Irodalomismeret, X. 1999/1-2. 162, 167.
 13. József JANKOVICS, The Image of the Turks in Hungarian Renaissance   Litterature, in Europa und die Türcken in der Reanissance, Herausgegeben von Bodo GUTHMÜLLER und Wilhelm KÜHLMANN, Frühe Neuzeit Band 54, Max Niemmeyer Verlag,  Tübingen 2000. 270.
 14. András SZABÓ, Die Türkenfrage in der Geschichtsauffassung der ungarischen Reformation, in Europa und die Türcken in der Reanissance, Herausgegeben von Bodo GUTHMÜLLER und Wilhelm KÜHLMANN, Frühe Neuzeit Band 54, Max Niemmeyer Verlag,  Tübingen 2000. 275, 276, 277.
 15. SZILASI László, A történeti poétika története (1982-2000), BUKSZ, 2001.   szeptember, 2605, 261.
 16. BITSKEY István, Virtus és religio (Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről), Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1999. 91, 96, 1062, 114, 142, 201,   204.
 17. BENE  Sándor, Theatrum Politicum, Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora   újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 25, 802, 179, 331.
 18. RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Miért Melanchthon?, in, Művelődési törekvések a korai újkorban, Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, Szeged, 1997. 501.
 19. OLÁH Szabolcs, Hitélmény és tanközlés  Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 12, 17, 131, 169.
 20. ÁCS Pál, “Az idő ósága” Történetiség és történetszemlélet a régi magyar   irodalomban, Osiris, Budapest, 2001. 24, 76-77, 79, 156, 164, 313, 314.
 21. DEBRECZENI Attila, Nemzet és identitás a 18. század második felében, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. CV. évfolyam, 5-6. 534, 542.
 22. BITSKEY István, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in   Ungarn, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999. 40, 852, 133.
 23. PAPP  Júlia, “Vár állott, most kőhalom...” (A Querela Hungariae-toposz motívumai   18-19. századi hazai romleírásokban), Irodalomtörténeti Közlemények, 2000. CIV. 1- 2. 115-129.
 24. .. pöngését koboznak gyakran ha te hallod, Versszerzés Bocskaitól Rákócziig, Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta GÁBOR Csilla, Dacia   Könyvkiadó, Kolozsvár, 1998. 9.
 25. TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva, Magyarország – Mária országa (Egy történelmi toposz a 16-18. századi egyházi irodalomban), Irodalomtörténeti Közlemények,   2000. CIV. 5-6.
 26. GYŐRI L. János, Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI-XVII. századi   prédikátori irodalomban, in Egyház és művelődés, Fejezetek a   reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből, Szerk. G. SZABÓ Botond - BERECZKI Lajos - FEKETE Csaba, Debrecen,  2000. 34.2
 27. LUFFY Katalin, Medgyesi Pál és prédikációi, in Rodosz-tanulmányok I.   Nyelvészet és   irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó,   Bukarest-Kolozsvár,   2001. 181, 183, 188.
 28. GYŐRI L. János, Gondolatok a korszerű magyar protestáns műveltség   tartalmáról,   Credo - Evangélikus Műhely 2002/3-4. 106.
 29. BENE Sándor, Szövegaktus, Irodalomtörténeti Közlemények, 2003/6. 696, 697, 698.
 30. VULKÁN Vera Tünde, Gondviseléshit és rendtörténet Kájoni János Kusztódia- története, in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 172, 1862
 31. TÓTH Zsombor, Fons vs. Retorikatörténeti megjegyzések Brodarics Istvánnak a mohácsi csatáról készült latin nyelvű beszámolójához (esettanulmány),   Református   Szemle, 2003. november-december 6  XCVI. évf. 6992, 7053, 7082
 32. GYŐRI L. János, Nagyari József tábori prédikációi, in, Religió, retorika,   nemzettudat régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó,  Csokonai Könyvtár 31. 446, 457, 459.
 33. LUFFY Katalin, Medgyesi Pál és prédikációi Prédikátori magatartás a Rákócziak udvarában, Irodalomtörténet, 2001/2. 207-208.
 34. R. VÁRKONYI Ágnes, Századfordulók, Bp. Liget könyvek, 1999. 142.
 35. Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683), Sajtó alá rendezte, a szöveget   gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L. JÁNOS, Csokonai Universitas Könyvtár. Források 9. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 7, 11, 24, 322 , 33, 2623
 36. FAZEKAS Sándor – JUHÁSZ Levente, Ezerszínű kaméleon (A Sebes agynak késő sisak forrásai), Irodalomtörténeti Közlemények, 2004/3. 279.
 37. PETRŐCZI, Éva, Puritánia Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus   irodalmáról, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2006. Historia Litteraria 20. 28.
 38. KECSKEMÉTI, Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert in Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár -   Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 275, 278.
 39. BÉNYEI Péter, A történelem és a tragikum vonzásában, A történelmi regény   műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében, Kosuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007. Csokonai Könyvtár 39. 367, 425.
 40. SZILASI László, A sas és az apró madarak, Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában, Balassi Kiadó, Budapest, 2008. 24, 27,   33-34, 134, 167, 256, 257, 272, 275
 41. FAZAKAS Gergely Tamás, A kora újkori protestáns imádságirodalom nemzetközi és hazai kutatástörténete, in Egyház és kegyesség a kora újkorban,   Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, 2009. Kiadja a D. Dr. Harsányi András   Alapítvány Kuratóriuma, 2172.

 

Retorikák a reformáció korából, A szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró  tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár. Források 5.Debrecen, 2000. 536 p.

 

 1. OLÁH Szabolcs, Hitélmény és tanközlés Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 12, 17, 131, 169.
 2. BORNEMISZA PÉTER, PREDIKATIOC, EGESZ ESZTENDŐ ALTAL MINDEN VASARNAPRA RENDELTETET EUANGELIUMBOL. Detrekő-Rárbok, 1584. Bibliotheca Hungarica Antiqua XXXIII. Balassi Kiadó   Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2000. Hasonmás kiadás, a kísérő tanulmányt írta OLÁH Szabolcs, 18, 222, 26-27.4
 3. SZILASI László, Ex Libris – Retorikák a reformáció irodalmából, Élet és Irodalom, 2001. február 2. 14 p.
 4. SZILASI László, A történeti poétika története (1982-2000), BUKSZ, 13. évf. 3. sz. 2001. ősz , 2605, 261.
 5. OLÁH Szabolcs, A hitélmény retorikája: a rejtőzködés retorikája, in Miscellanea,Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Szerk. SZENTPÉTERI   Márton, József Attila Kör, Kijárat Kiadó, 2001. 264.
 6. R. VÁRKONYI Ágnes, A magyar államiság Mohács után, in A magyar államiság ezer éve, szerk. GERGELY  Jenő–IZSÁK Lajos, Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 139.
 7. RESTÁS Attila, Keckermann retorikái, (Fejezet a magyarországi retorikaoktatás történetéből), Irodalomtörténet, 2000/4. 477-4984.
 8. GÁBOR Csilla, Tudományos elméből írt tudós szövegek. Retorikai hagyományok és a reneszánsz kor magyar irodalma, in Az oll’an ighikrül valo tanusag, mell’ek nem tulaydon ieg’zisben vítetnek, A kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata, 2/5. 2001. 5, 9.
 9. LUFFY Katalin, Tények metamorfózisa: “kórkép a XVII. században  Komáromi Cs. György: Pestis Pestise in Az oll’an ighikrül valo tanusag, mell’ek nem tulaydon ieg’zisben vítetnek, A kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata, 2/5. 2001. 282.
 10. TÓTH Zsombor, Domus Daedali -  Megjegyzések a narratio historica, fikció és valóság relációjában történő problematizálásához, a XVI-XVII. századi  magyarországi latin nyelvű történetírásban, in Az oll’an ighikrül valo tanusag, mell’ek nem tulaydon ieg’zisben vítetnek, A kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata, 2/5. 2001. 362, 372.
 11. GÁBOR Csilla, Káldi György prédikációi, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai   Universitas Könyvtár 24. Debrecen, 2001. 11, 14, 145, 180, 284.
 12. RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in   Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312 , 35.
 13. BITSKEY István, Az egri vár diadala a XVI-XVII. századi irodalomban, in  Agria  XXXVIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2002. 194, 1952, 196, 1972.
 14. BENE Sándor, Szövegaktus, Irodalomtörténeti Közlemények, 2003/6. 6392
 15. KECSKEMÉTI Gábor, Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben (Kontextusok és intenciók), Irodalomtörténeti Közlemények, 2003/6. 716.
 16. KECSKEMÉTI, Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert in Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 263, 265, 270-271, 272- 273.
 17. István BITSKEY, Lebensgemeinschaft und nationale Identiät Beiträge zur frühneuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns im mitteleuropäischen Kontext, Integratio, Wien, 2007. 79, 163.
 18. LUFFY Katalin, Műfajhasználat és reprezentáció főúri temetéseken, in   Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban, Szerk. GÁBOR Csilla, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság- Kolozsvár, 2007. 432, 45-46, 74.
 19. BARÁTH Béla Levente-SZABADI István, Irányvonalak a 16-17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában  in Egyház és kegyesség a kora újkorban,   Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, 2009. Kiadja a D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma,  25.
 20. Retorikák a reformáció korából, A szövegeket  és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró  tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2., javított kiadás, Csokonai Könyvtár. Források 5. Debrecen, 2003. 536 p.
 21. ADAMIK Tamás - A. JÁSZÓ Anna - ACZÉL Petra, Retorika, Osiris Kiadó, Budapest,, 2004. 197, 210, 2112 , 2123 , 304, 3182 , 319, 320, 361, 369, 3762 , 379,   383, 395.
 22. H. HUBERT Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2004. 512.
 23. JÁNOS István, Franciscus Pomeius retorikai művei Magyarországon, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 155.
 24. VADAI István, Egy hiányzó hattyú Balassi Bálit Aenigma című verséről, A   Tiszatáj diákmelléklete, 2004. május 100. szám, 162
 25. HELTAI János, Geleji Katona István mint udvari prédikátor, in, Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), Szerk. SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005. 155.2
 26. TÓTH Zsombor, Fons vs. Retorikatörténeti megjegyzések Brodarics Istvánnak a mohácsi csatáról készült latin nyelvű beszámolójához (esettanulmány), Református Szemle, 2003. november-december 6  XCVI. évf. 6992, 7053, 7082
 27. KOVÁCS SÁNDOR Iván, “Magyar vitézeknek dicsőséggel földben temetett csontjai és azok nagy lelkeknek árnyékjai” Retorika,religio, nemzettudat  Zrínyi műveiben, in Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó,  Csokonai Könyvtár 31. 294.
 28. MIKÓ Gyula, Az Exequiarum Coeremonialium libri szövegei és  kötetkompozíciója, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria,  Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 88.
 29. TASI Réka, 17-18. századi katolikus prédikációk küzdelme a kimondhatatlannal,   A távolban maradó transzcendencia és a távolság megszüntetésének vágya a nyelvben, in, Könyv és Könyvtár XXVI. 2004. A Debreceni Egyetem  Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának évkönyve, 823, 83.
 30. „Jó Dobó miatt sok terekök vesznek” 16-17. századi költők és krónikások az  1552-es egri ostromról, Válogatta LŐKÖS Péter, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2008. 255, 268.

 

A Vizsolyi Biblia egyik forrása – Petrus Martyr, A Tiszántúli Református Egyházkerület és Református Kollégium kiadása, Debrecen, 2006. 156 p.  

 1. P. VÁSÁRHELYI Judit , Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai Előzmények és fogadtatás, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2006. Histroria Litteraria 21. 73, 482, 492, 51, 59-603, 137, 139, 2112 
 2. MESZESÁN  Mária, Középkorunk íráskincse,  Károlyi Gáspár munkatársának kéziratos fordítása – a Vizsolyi Biblia egyik forrása, Hajdú-Bihari Napló, 2006. május 16.
 3. FEKETE Csaba, A Vizsolyi Biblia egyik forrása – Petrus Martyr, A Tiszántúli Református Egyházkerület és Református Kollégium kiadása, Debrecen, 2006. 156 p. Református Szemle, 2006/szept.-okt. 5. 613-615.
 4. A bibliás Rákócziak, Írta és összeállította MONOK István, a felvételeket készítette HAPÁK József, az utószót írta DIENES Dénes, Kossuth Kiadó, 2006.103.
 5. VARA Edina, A Biblia magyar nyelven a XVI-XVII. században, in Ércnél  maradandóbb A Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása, Budapest-Vizsoly, Magtár Művészeti Alapítvány 2006. Szerk. MONOK István-NYERGES Judit, 15.
 6. SZABÓ András, A Vizsolyi Biblia keletkezéstörténete és a vizsolyi példány, in  Ércnél maradandóbb A Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása, Budapest-Vizsoly, Magtár Művészeti Alapítvány 2006. Szerk. MONOK István- NYERGES  Judit, 23-25, 30.
 7. DIENES  Dénes, Kit rejt az S. F. monogram? Gondolatok Petrus Martyr kommentárjának egyes tulajdonosi széljegyzetei kapcsán, Egyháztörténeti Szemle, VIII. 2007. 1. 216-219.
 8. NÉMETH Balázs, Lehet-e még a Károli-féle Bibliáról beszélni? Bécsi Napló, 2008. november-december, 11.
 9. Biblia Sacra Hungarica A könyv „mely örök életet ád”, Országos Széchényi  Könyvtár, Budapest, 2008, Szerk. HELTAI János, GÁBORJÁNI SZABÓ Botond,  192-194.
 10. BARÁTH Béla Levente-SZABADI István, Irányvonalak a 16-17. századi  magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában  in Egyház  és kegyesség a kora újkorban, Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, 2009. Kiadja a D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, 11, 23

 

„Úton járásnak megírása” Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, Balassi Kiadó, Budapest, 2009. Humanizmus és Reformáció 31, 353 p.

 1. BARÁTH Béla Levente-SZABADI István, Irányvonalak a 16-17. századi  magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában  in Egyház és kegyesség a kora újkorban, Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, 2009. Kiadja a D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, 23-24, 28.
 2. MURDOCK, Graeme, Magyar református egyháztörténet-írás  in Egyház és kegyesség a kora újkorban, Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, 2009. Kiadja a D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, 61.

 

Könyvrészlet, gyűjteményes kötetben vagy folyóiratban megjelent tanulmány

 

Hódmezővásárhely művelődéstörténete l848-ig in Hódmezővásárhely története I. Hódmezővásárhely, 1984. szerk. R.VÁRKONYI  Ágnes, 577-700. Klny. is

 

 1. BÖSZÖRMÉNYI Ede, Adalékok a felvilágosodás korának egyházi művelődéstörténethez, Debrecen, 1994. 11, 17, 182 , 232 , 24, 352 , 36, 48, 494.
 2. BLAZOVICH László, A Körös-Tisza-Maros köz középkori településrendje, Békéscsaba, Szeged, 1985. 148, 149, 163.
 3. SZENTI Tibor, Parasztvallomások Gazdák emlékezése Vásárhelyről, Gondolat, Budapest, 1985.18, 327, 3612, 3764 .

Szőnyi Benjámin és kora — 1717–1794,  Tanulmányok Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója alkalmából, Az 1994. október 22–én rendezett tudományos konferencia előadásainak bővített, szerkesztett szövege, szerk. IMRE Mihály, Hódmezővásárhely, 1997. 220 p.

 

 1. DEBRECZENI Attila, Szőnyi Benjámin és kora 1717-1794. Tanulmányok SzőnyiBenjáminról, Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/3-4. 526-529.
 2. SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Kossuth  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 390, 446.
 3. SEBESTYÉN Attila, Hagyomány és újítás a halotti búcsúztató versekben. Debreceni  kollégiumi kéziratos költészet (1736-1800), in Könyv és Könyvtár  XXII-XXIII. 2000-2001. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti  Könyvtárának Közleményei, Debrecen, 2001. 893, 104.

 

Szenci Molnár Albert Bibliája, in A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve, 1974. szerk. GREZSA Ferenc, Hódmezővásárhely, 1974. 25 - 38.

 1. KOVÁCS Sándor Iván, Pannóniából Európába Tanulmányok a régi magyarirodalomról, Gondolat, Budapest, 1975. 287.
 2. RÁCZ Lajos, Szenci Molnár Albert latin Bibliája, Református Egyház,  XXXIV./1. 1982. 22-23.
 3. P. VÁSÁRHELYI Judit , Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2006. Histroria   Litteraria 21. 73, 482, 492, 51, 59-603, 137, 139, 2112 

Molnár Albert Biblia Tigurinája, in Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, Szeged, 1978. szerk. KESERŰ  Bálint - CSANDA Sándor, 301 - 317. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4. Klny. is (Az 1974-ben Sárospatakon tartott konferencián elmondott előadás bővített szövege.) 

 1. SZABÓ András, A vizsolyi Biblia nyomdai kéziratának töredéke, Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 5. 524.
 2. HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok,  Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 30, 52, 147.
 3. PETRŐCZI Éva, Szenci Molnár Albert és a Biblia – Szenci Molnár Albert  Bibliái, Református Egyház, 2003. november, 2492 ,2513.
 4. PETRŐCZI Éva, Szenci Molnár Albert és a Biblia – Szenci Molnár Albert Bibliái, in Puritánia Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2006. Historia Litteraria 20. 0534, 186.

Szenci Molnár Albert Naplójának bibliás idézeteiről, Irodalomtörténet, l978/3. 788 - 801.

1.  Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218,   245, 2944

Egy rímtoposz históriája (nép-szép-kép-ép...tép), Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 399-426. Klny. is Reneszánsz Füzetek, 70

 

 1. KOVÁCS Sándor Iván, Szelence - kemence- Velence, Egy Rimay-rímtoposz diadalmanete és bukása, in Újhold-Évkönyv, Magvető, Budapest,  1988/1. 374,   382- 383.
 2. KOVÁCS Sándor Iván, Vágy és emlékezet, Kalauzolás felföldi írókhoz és   „Kárpát szent bércére” Tanulmányok, esszék, Széphalom Könyvműhely,   Felső-  magyar-  ország Kiadó, Nap Kiadó - Dunaszerdahely, 1996. 383.

Szenci Molnár Albert „Idea Christianorum”-a, in Irodalom és ideológia a 16-17. században, szerk. VARJAS  Béla, Memoria Saeculorum Hungariae 5. Bp. 1987. Akadémiai kiadó, 231-253. Klny. is

 1. MONOK István, Irodalom és társadalom a 16-17. században, Irodalomtörténeti Közlemények 1989. 1-2. 159-163.
 2. VÁSÁRHELYI Judit, Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert   életművében,  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. Humanizmus és reformáció 12. 152.
 3. HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok,  Balassi Kiadó,  Budapest, 1994. 30, 52, 147.
 4. Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas  Könyvkiadó,  Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218, 245, 2944
 5. SZENTPÉTERI Márton, A költői játék ismeretelméleti  szerepe a korai újkorban Adalékok a Lusus Poetici eszmetörténeti értelmezéséhez, in Dictionarium 1604   Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest,  2007. Szerk. SZABÓ András, 236.
 6. KECSKEMÉTI, Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert   in Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi   Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 279.

 Nemzeti önszemlélet és politikai  publicisztika formálódása egy 1674-es prédi-kációskötetben, Irodalomtörténeti Közlemények 1987-1988/ 1-2. 20-45. Klny. is

 

 1. CSIKÓS Zsuzsanna, A Mic bán-történet irodalmunkban, IrodalomtörténetiKözlemények, 1993. XCVII. 1. 78-92.
 2. KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998. 7,  69, 792, 228-230, 257.
 3. LUFFY Katalin, Nemzeti propaganda és publicisztika változatai a XVII. századi  Erdélyben Báthori Mihály Hangos Trombiája,  in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 1342
 4. GYŐRI L. János, Nagyari József tábori prédikációi, in, Religió, retorika, nemzettudat  régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár 31. 446, 457, 459.
 5. CSORBA Dávid, Az 1657-es év mint a nemzeti történetszemlélet egyik irodalmi  toposza, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia   Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen,   2003. 135-136, 139.
 6. Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683), Sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L.  JÁNOS, Csokonai Universitas Könyvtár. Források 9. Kossuth Egyetemi  Kiadó, Debrecen, 2002. 7, 11, 24, 322 , 33, 2623
 7. LUFFY Katalin, Műfajhasználat és reprezentáció főúri temetéseken, in Szöveghagyomány és íráskultúra a korai újkorban, Szerk. GÁBOR Csilla, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság- Kolozsvár, 2007. 513, 54, 66, 67, 68, 74.
 8. BARÁTH Béla Levente-SZABADI István, Irányvonalak a 16-17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában  in Egyház és kegyesség a kora újkorban, Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, 2009. Kiadja a D. Dr. Harsányi András  Alapítvány Kuratóriuma, 25.

 

 Nemzeti önszemléletünk XVII. századi irodalmi változatai, in Körösök Vidéke, 1989. Gyula, 5-19.

 

 1. BITSKEY István, Virtus és religio (Tanulmányok a régi magyar irodalmi  műveltségről), Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1999. 91, 96, 1062, 114, 142, 201, 204.
 2. KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998. 7,  69, 792, 228-230, 257.
 3. BITSKEY István, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999. 40, 852, 133.
 4. LUFFY Katalin, Medgyesi Pál és prédikációi, in Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 181, 183, 188.
 5. LUFFY Katalin, Nemzeti propaganda és publicisztika változatai a XVII. századi  ErdélybenBáthori Mihály Hangos Trombiája,  in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 1342
 6. Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683), Sajtó alá rendezte, a szöveget  gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L. JÁNOS, Csokonai Universitas Könyvtár. Források 9. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 7, 11, 24, 322 , 33, 2623
 7. Szenci Molnár Albert Dictionarium Latinoungaricum, 1604. in Bibliotheca Hungarica Antiqua XXV. kötete, a hasonmás kiadás kísérőtanulmányát írta I. M., MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp. 1990. 100 p. Klny. is
 8. HELTAI János, Szenci Molnár Albert: Dictionarium Latinoungaricum...item Ungaricolatinum, Nürnberg, 1604. 327+164 fol. Hasonmás kiadás. A kísérő   tanulmányt írta IMRE Mihály, 100 p. Bp. 1990. MTA Irodalomtudományi   Intézete — Akadémiai Kiadó, Bibliotheca Hungarica Antiqua XXV., Irodalomtörténeti Közlemények, 1991. XCV. 5-6. 663-668.
 9. SZATHMÁRI István, Szenczi Molnár Albert német földön, in Régi és új   peregrináció Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon II. Budapest- Szeged, 1993. 6412, 642, 6433
 10. KOVÁCS Sándor Iván, Szenczi Molnár Redivivus, Ister, Budapest, 2000. 49, 58-59, 60, 64-652, 66, 138.
 11. SZENTPÉTERI Márton, A grammatika oktatásának kombinatorikus módszere Johann Heinrich Alsted gyulafehérvári rudimentáiban, Irodalomtörténeti  Közlemények, 1998. CII. 3-4. 443, 448.
 12. SZENTPÉTERI Márton, Kálvinista zsoltár és az egyetemes reformáció Alsted és Szenci Molnár levélváltása 1609-ben, in Miscellanea,Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Szerk. SZENTPÉTERI Márton, József Attila Kör, Kijárat Kiadó, 2001. 295.
 13. RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312 , 35.
 14. Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas  Könyvkiadó, Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218, 245, 2944
 15. PUSZTAI Ferenc, Szenci Molnár Albert szótárának lexikai és lexikográfiai  képe, inDictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 25.
 16. PACZOLAY Gyula, Közmondások és szólások Szenci Molnár Albert szótáraiban, in Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos   Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 109.
 17. SZABÓ András,  Szótárak és lexikonok Strassburgban, illetve Herbornban, in Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 142.
 18. VISKOLCZ Noémi, Elias Hutter, a Dictionarium Latinoungaricum  nyomdásza, in Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos   Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 153.
 19. SZENTPÉTERI Márton, A költői játék ismeretelméleti  szerepe a korai   újkorban Adalékok a Lusus Poetici eszmetörténeti értelmezéséhez, in  Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár -   Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 242-243, 245.
 20. VADAI István, História és fabula, in  Tinódi Sebestyén és a régi magyar  verses epika, A 2006. évi budapesti és a kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai, Szerk. CSŐRSZ RUMEN István, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2008. 20.
 21. HELTAI János, Műfajok és művek a XVII. század  magyarországi  könyvkiadásában, Universitas Kiadó, Budapest, 2008. Res Libraria II. 228.

 

Tolnai Beke Mihály heidelbergi peregrinációs albuma 1592-1596-ból, Könyv és Könyvtár, Debrecen, XVI. 1991. 19-39. Klny. is 

1.  Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218, 245, 2944

 A Querela Hungariae toposz kialakulása a 16. század költészetében, Studia Litteraria, Tomus XXVIII. Debrecen, 1991. redigunt A. TAMÁS-I. BITSKEY, 9-49. 

 1.  HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok,  Balassi Kiadó, 0 Budapest, 1994. 30, 52, 147.
 2.  KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas   Könyvkiadó, Budapest, 1998. 7,  69, 792, 228-230, 257.

A „Magyarország panasza” toposz a 16. század irodalmában, in Néprajzi Értesítő – Annales Musei Ethnographiae, A Néprajzi Múzeum Évkönyve, LXXVII. Budapest, 1995. szerk. HOFER Tamás, 109-121. 

1.  NÉMETH Balázs, “…Isten nem aloszik, rejánk pislong…”, Református életforma kialakulása a folyamatosság és a változások közepette – a 16. századi Magyaroroszág mint példa, Kálvin Kiadó, Budapest, 2005. 316, 331.

A kereszténység védőbástyája (Egy irodalmi toposz XVI. századi változatai) in Hagyomány és korszerűség a XVI—XVII. században, Studia Agriensia 17, szerk. PETERCSÁK Tivadar, Eger, 1997. 217–233. Klny. is (A Noszvajon 1995. október 12-13-án rendezett „Hagyomány és korszerűség a 16-17. században”  című konferencián elhangzott előadás bővített változata.)

 1. LŐKÖS Péter, Eger 1552-es ostromának ábrázolása a 16-17. századi erdélyi  szász és szepességi német irodalomban, in AGRIA XL. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2004. 2752, 291.
 2.  BENE  Sándor, Theatrum Politicum, Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a  kora újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 25, 802, 179, 331.
 3.  BITSKEY István, Az egri vár diadala a XVI-XVII. századi irodalomban, in Agria  XXXVIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2002. 194, 1952, 196, 1972.

 

Vesztett csata a fiziko-teologizmus örökségével (Szőnyi Benjámin öregkori verses-kötete: Istennek Trombitája..., Buda, 1790-91.) in Szőnyi Benjámin és kora 1717—1794, Tanulmányok Szőnyi Benjáminról, szerk. IMRE Mihály,  Hódmezővásárhely, 1997. 131–177.  Klny. is (A Hódmezővásárhelyen 1994. október 22-én Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián elhangzott előadás bővített szövege.) 

1.  SEBESTYÉN Attila, Hagyomány és újítás a halotti búcsúztató versekben. Debreceni  kollégiumi kéziratos költészet (1736-1800), in Könyv és Könyvtár XXII-XXIII. 2000-2001. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti  Könyvtárának Közleményei, Debrecen, 2001. 893 , 104.

 Antik-humanista és reformátori szemlélet szintézise Melanchthon retorikájában, Az 1997. szeptember 22–én Debrecenben rendezett Melanchthon–konferencián elhangzott előadás bővített szövege, Credo, Evangélikus mühely, 1997. 3–4. szám, 29–38. Klny. is.  

 1. BAZSÁNYI Sándor, „Álnokul költött fabulák” Tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba, 2001. 9, 19, 26, 29, 30, 34, 48, 49, 143, 146.
 2. RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in  Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312, 35.
 3.  TÓTH Sándor Attila, A latin humanitas poétikája  A studia humanitatis iskolás poétikájának műnemi és műfaji kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig, II/1. Poesis specialis artis poeticae: Poesis narrativa et lyrica, Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 2000. 2773, 2832 .

 A retorikai műveltség szerepe Szenci Molnár Albert szótárszerzői munkásságában, in Studia Litteraria Tomus XXXVI. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE, Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Debrecen, 1998. 50-84. Klny. is. (A Miskolcon 1995. május  22-25-én „Retorikák,poétikák, drámaelméletek” címmel rendezett konferencián elhangzott előadás bővített változata.) 

 1. RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in   Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312 , 35.
 2.  TÓTH Sándor Attila, A latin humanitas poétikája  A studia humanitatis iskolás  poétikájának műnemi és műfaji kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig, II/1. Poesis specialis artis poeticae: Poesis narrativa et lyrica,  Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 2000. 2773, 2832 .
 3. SZENTPÉTERI Márton, A költői játék ismeretelméleti  szerepe a korai   újkorban Adalékok a Lusus Poetici eszmetörténeti értelmezéséhez, in  Dictionarium 1604 Szenci Molnár Albert szótára, Országos Széchényi Könyvtár - Osiris kiadó, Budapest, 2007. Szerk. SZABÓ András, 246.

Der Topos „Querela Hungariae” in der Literatur des 16. Jahrhunderts. Paulus Rubi-gallus – Ursinus Velius, in Iter Germanicum Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert, Hrsg. András SZABÓ, Kálvin Kiadó Verlag Calvin Budapest, 1999. 39-118. 

 1. CSORBA Dávid, Iter Germanicum Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert (hrsg. von András Szabó), Irodalomtörténet, 2000/4. 611.
 2. István BITSKEY, Lebensgemeinschaft und nationale Identiät Beiträge zur frühneuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns im mitteleuropäischen Kontext, Integratio, Wien, 2007. 71.

Arbor Haereseon  A wittenbergi történetszemlélet ikonográfiai ábrázolása Szegedi Kis István Speculum pontificum Romanorum c. művének 1592–es kiadásában, Az 1997. október 30–án Mezőtúron rendezett Szegedi Kis István konferencián elhangzott előadás bővített szövege, in Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből, Szerk. G. SZABÓ Botond, Debrecen,  2000. 53-85. Klny. is 

 1. ÁCS Pál, „Az idő ósága” Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Osiris, Budapest, 2001. 24, 76-77, 79, 156, 164, 313, 314.
 2. BITSKEY István, Egyház és művelődés, Protestáns Szemle, 2001/1. 52-53.
 3. VULKÁN Vera Tünde, Gondviseléshit és rendtörténet Kájoni János  Kusztódia-története, in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 172, 1862

 A török-magyar küzdelmek a XVI-XVII. század nyugat-európai retorikai irodalmában, in In homorem Tamás Attila, Szerk. GÖRÖMBEI András, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 30 - 43.

 1.  LŐKÖS Péter, Eger 1552-es ostromának ábrázolása a 16-17. századi erdélyi  szász és szepességi német irodalomban, in AGRIA XL. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2004. 2752, 291.
 2.  István BITSKEY, Lebensgemeinschaft und nationale Identiät Beiträge zur frühneuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns im mitteleuropäischen Kontext, Integratio, Wien, 2007. 71.
 3.  „Jó Dobó miatt sok terekök vesznek” 16-17. századi költők és krónikások az 1552-es egri ostromról, Válogatta LŐKÖS Péter, Eötvös József Könyvkiadó,   Budapest, 2008. 255, 271.

A Balassi-kánon első változata (Az 1595-ös bártfai antológia) in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 41- 83. Klny. is 

1.  SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassi-bibliográfia (1994-2004), in Hungarologische Beiträge Balassi Bálint és a hatalom, Szerk. Tuomo LAHDELMA- Amedeo di FRANCESCO-PASZTERCSÁK Ágnes,  Universität Jyväskylä, 2004., 106.

Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der frühen Neuzeit, in Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Hrsgg. von Wilhelm KÜHLMANN und Anton SCHINDLING, CONTUBERNIUM Tübinger Beiträge zur Univesitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2004. 93-109. Sonderdruck/Klny. is a Herzog August Bibliothekben 2001. szeptember 24 -26 között Deutschland und Ungarn in ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance címmel tartott konferencián elmondott előadás bővített változata. 

1.  AURNHAMMER, Achim, Tristia ex Transilvania. Martin Opitz’ Ovid-Imitatio und poetische Selbstfindung in Siebenbürgen (1622/23), in, Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Hrsgg. von Wilhelm KÜHLMANN und Anton SCHINDLING, CONTUBERNIUM Tübinger Beiträge zur Univesitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2004. XI, 262.

A Balassi-kánon első változata (Az 1595-ös bártfai antológia) in Nemzet - identitás - irodalom, A nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban, Szerk. BÉNYEI Péter-GÖNCZY Monika, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005. Csokonai Könyvtár 35. 66-123.   

1.  ÁCS Pál, „Egy út készíttetik” Balassi Bálint apoteózisa Rimay János  Epicédiumában, Irodalomtörténeti Közlemények 2005/2-3. 208, 213.

 Tudományos munka bírálata, recenziók

 1. Nemeskürty István, Bornemisza Péter kísértései, Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/1-2. 183-190.
 2. BAZSÁNYI Sándor, “Álnokul költött fabulák” Tanulmányok az esztétikai  tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba, 2001. 9, 19, 26, 29, 30, 34, 48, 49, 143, 146.
 3. BALÁZS  Mihály, Karádi Pál Simándon, in, Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), Szerk. SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005. 85.2
 4. A 17. századi retorika és irodalomelmélet kutatásának műhelyében – gondolatok Bartók István könyvéről (Bartók István, „Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk” – Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630-1700 között) Irodalomtörténet, 2000/1. 131-149.
 5. FAZAKAS Gergely Tamás, Panasz és vigasztalás Kemény János Gilead Balsamumában, in Könyv és Könyvtár XXVI. 2004. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának évkönyve, 27, 282, 293 , 34, 352 , 36.
 6. FAZAKAS Gergely Tamás, A kora újkori protestáns imádságirodalom nemzetközi  és hazai kutatástörténete, in Egyház és kegyesség a kora újkorban, Kutatástörténeti tanulmányok, Debrecen, 2009. Kiadja a D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kuratóriuma, 197-198, 209-2102
 7. Medgyesi Pál, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1348-1349. bővített kiadás: 2000. 1371-1372.
 8. PETRŐCZI Éva, Puritánia Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus  irodalmáról, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2006. Historia Litteraria 20. 31.
 9. Váczi P. András, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2179. bővített kiadás: 2000. 2294.
 10. FAZAKAS Gergely Tamás, “Mesterségükben disputálók” vitája II. Váci P. András Replica c. műve és a Tolnai-Váci polémia újraértelmezése, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria,  Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 111, 113.

Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
félév kurzuscím
2003/04/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2003/04/1 BTMI601 Liturgia, poétika, reformáció I. speciálkollégium
2003/04/2 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2003/04/2 BTMI608 Liturgia, poétika, reformáció II. speciálkollégium
2003/04/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2004/05/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/2 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2004/05/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2005/06/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2005/06/1 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2005/06/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2005/06/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2005/06/2 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2005/06/2 BTMI657 Az Újszövetség teológiája speciálkollégium
2005/06/2 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2006/07/1 BTMI658 Speciálkollégium régi magyar irodalomból
2006/07/1 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/1 BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2006/07/1 BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2006/07/1 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2006/07/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2006/07/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2006/07/2 BTMI669 Szenci Molnár Albert speciálkollégium
2006/07/2 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2 BTMI705 Szakdolgozat
2006/07/2 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2007/08/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2007/08/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2007/08/1 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2007/08/1 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2 BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2007/08/2 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2007/08/2 BTMI689 Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban
2008/09/1 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/1 BTMI6002 A retorika szerepe a reneszánsz-reformáció irodalmában speciálkollégium
2008/09/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2008/09/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2008/09/1 BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2008/09/1 BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2008/09/2 BTMI6016  A könyvkiadás története
2008/09/2 BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1 BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1 BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
2009/10/1 BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
2009/10/1 BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2010/11/1 BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
BA-képzés
félév kurzuscím
2006/07/2 BTMI211BA Régi magyarországi irodalom I.
2006/07/2 BTMI252BA Irodalomelmélet II.
2006/07/2 BTMI305BA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban speciálkollégium
2007/08/1 BTMI212BA  Régi magyarországi irodalom II.
2007/08/1 BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2007/08/2 BTMI213BA Régi magyarországi irodalom III.
2007/08/2 BTMI305BA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban speciálkollégium
2007/08/2 BTMI211BA Régi magyarországi irodalom I.
2007/08/2 BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2008/09/1 BTMI212BA  Régi magyarországi irodalom II.
2008/09/1 BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
2008/09/1 BTMI3051BA A retorika szerepe a reneszánsz-reformáció irodalmában speciálkollégium
2008/09/1 BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI211BA Régi magyarországi irodalom I.
2008/09/2 BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2008/09/2 BTMI213BA Régi magyarországi irodalom III.
2008/09/2 BTMI402BA  Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
2008/09/2 BTMI3043BA  A könyvkiadás története
2008/09/2 BTMI400BA  Záródolgozat (irodalom BA)
2009/10/1 BTMI709BA Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története
2009/10/1 BTMI212BA Régi magyarországi irodalom II.
2009/10/1 BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2010/11/1 BTMI212BA Régi magyarországi irodalom II.
2010/11/1 BTMI401BA-08 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2 BTMI401BA-08 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2 BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1.
2010/11/2 BTMI214BA Régi magyar irodalom 4.
2010/11/2 BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
MA-képzés
félév kurzuscím
2009/10/1 BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
2009/10/1 BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2009/10/1 BTTKMI301MA Régi magyarországi irodalom szeminárium
2010/11/1 BTMI401MA-09 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
2010/11/1 BTTKMI301MA Régi magyarországi irodalom szeminárium
PhD-képzés
félév kurzuscím
2007/2008/2 BTPMIR22031 Retorika, liturgia, poétika, mufajok a régi magyar irodalomban
2003/2004/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2003/2004/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/2005/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/2006/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/2007/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/1 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/2008/2 BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/1 BTPMIR21000 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/2 BTPMIR21000 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/2009/1 BTPMIR21010 Régi magyarországi irodalom
más felsőoktatási intézményekben,
külföldön képzési szintenként
Külföldi képzésben
félév kurzuscím intézmény
1997 (egy hónap)   Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék
2000 (egy hónap)   Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék