KódBTMI207MA
TantárgycímPapíralapú és digitális szöveggondozás
OktatóDebreczeni Attila
Órarendi adatokSzerda, 14.00–16.00, 302.
KépzésMA, törzsképzés
Kreditpont3
Kurzustípusszem., gyj.

 

A szeminárium célkitűzései/követelmények:

A félév első felében a digitális és papíralapú szöveggondozás elméleti kérdései kerülnek sorra, a szűken vett szövegfilológiánál tágabb kitekintéssel, s közben a papír alapú és a digitális kiadások sajátosságaival, a különféle kiadástípusokkal való megismerkedés is az órák tárgya lesz. A félév második felét gyakorlati textológiai feladatok megoldása jelenti, részben közös órai munkával, részben otthoni feladatként. A számonkérés két elemből áll majd: az elméleti részt követően egy zárthelyi számonkérésre kerül sor a tárgyalt anyagból, a másik elem pedig a gyakorlati feladat megoldása beadandó otthoni munkaként.

 

Tematika (akár olvasmánylistával):

I. Elméleti rész

  1. Szövegfilológia és értelmezés – hagyományos kritikai kiadások
  2. Elméleti fordulat – genetikus elvű kiadások
  3. Az elektronikus szöveg – elektronikus kiadások
  4. Dolgozat

II. Textológiai gyakorlat

 

Kötelező olvasmányok:

 

– Karl Konrad Polheim: A szöveghiba – fogalom és probléma, in Helikon 1998/4., 495–510.

– Szilágyi Márton: Textológia, filológia, értelmezés in Textológia, filológia, értelmezés, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, 2014., 15–25.

– Dávidházi Péter: A hatalom szétosztása: (poszt)modernizáció a szövegkritikában, in Helikon 1989/3–4., 328–343. (újra uő: Per passivam resistentiam, Bp. 1998., 209–225.)

– Tóth Réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata, Debrecen, 2012., 57–97.

– Maróthy Szilvia: Tudományos szövegkiadások a hálózaton, in ItK 2018., 617–633.

– Debreczeni Attila: Az elektronikus kiadás színe és visszája, in A humán tudományok és a gépi intelligencia, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor, Bp. 2018., 48–61.

 

Ajánlott olvasmányok:

 

– a Helikon különszámai: 1989/3–4., 1998/4., 2000/4., 2004/3.

– http://textologia.iti.mta.hu/csv/szakirbibl.php

– http://www.tei-c.org/index.xml

– Textológia, filológia, értelmezés, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, 2014.

– Debreczeni Attila: Csokonai életművének kronológiai rendje, Bp.–Debrecen, 2012., 13–34.