A Pro Regione alapítvány kuratóriuma a 2017-es évre pályázatot ír ki a Debreceni Egyetem alábbi karainak: Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Informatikai Kar, Műszaki Kar, Természettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar nappali tagozatos hallgatói részére, tudományos tevékenységük elismeréseként.

A pályázatra nevezhetnek mindazok, akik 2017 szeptembertől alapképzésben III., mesterképzésben I-II. éves, valamint osztatlan tanári képzésben IV-V. éves egyetemi hallgatók és

a) kiemelkedő tanulmányi munkájuk, szakmai tevékenységük alapján élvezik oktatóik, hallgatótársaik megbecsülését, valamint

b) az egyetemen művelt tudományágakban vagy művészeti területen kiemelkedő előmenetelt értek el.

 

Pályázatokat benyújtani az e célra kialakított internetes felületen lehet.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 22-e 12 óra.

 

A pályázati felhívás részletes leírása megtekinthető az alábbi linken.