A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete (Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport), az Irodalomtudományok Doktori Iskolája, valamint az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, együttműködve az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, a Refo 500 – Refo RC nemzetközi konzorciummal és az Országos Széchényi Könyvtárral A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon. Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században címen tudományos konferenciát rendez, amelyre 2017. május 18–20. között kerül sor Debrecenben.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A konferencia részletes időbeosztása az alábbi linken érhető el.

 

Program