Kedves Hallgatók, Szakdolgozók!

A DE szenátusának 2012. novemberi döntése alapján módosult a TVSZ, amely előírja a végzős hallgatóknak az elkészült diplomamunka kötelező feltöltését a Debreceni Egyetem Elektronikus archívumának (DEA) alábbi címére: http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081
A TVSZ előírja, hogy a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a DEA-ba feltöltött és a papíralapon és CD-n leadott diplomamunka mindenben megegyezik. Ehhez a kari honlapon (btk.unideb.hu – Nyomtatványok, űrlapok menüpont alatt) megtalálható Nyilatkozatot frissítettük, a plágium elleni nyilatkozatot kiegészítve az egyezőségről szóló résszel. Ez a Nyilatkozat a diplomamunka része, a papíralapú és CD példányban valamint a feltöltött példányban is szerepelnie kell a címlap után. A DEA-ba való feltöltést a könyvtár munkatársa által kiállított igazolással kell a Tanulmányi Osztályon az évfolyamfelelősnek bizonyítani, az igazolás leadása a záróvizsgára bocsáthatóság feltétele! A fentebbi linken segítséget talál a feltöltéshez.

 

A szakdolgozatokat a könyvtár legújabban CD-formátumban kéri. 2006-tól nem gyűjtjük a kinyomtatott, bekötött példányokat. Kérünk is mindenkit, hogy ne adjon át megőrzésre ilyen példányokat a könyvtárnak! Javasoljuk, hogy a szakdolgozat-vezetővel konzultáljon mindenki arról, hogy ő bekötve vagy spirálozva kéri-e a dolgozatot. Továbbá, hogy ezt megtartja-e az oktató vagy visszaadja a dolgozat írójának. Az alábbi szempontokra figyelve kérjük leadni a CD-t:

 

Szakdolgozatok és diplomamunkák elektronikus leadási formája

A CD-n két fájlt kell elhelyezni.
Az egyik egy leíró fájl, mely kiegészítő információkat tartalmaz a szakdolgozatról/diplomamunkáról.
A másik pedig a szakdolgozat/diplomamunka. A szakdolgozatnak/diplomamunkának pdf formátumban kell szerepelnie a CD-n. (Indokolt esetben pdf helyett word dokumentum formájában is beadható.)

A leíró fájlnak a következő információkat kell tartalmaznia a megadott formában:

Hallgató neve: Vezetéknév Keresztnév
Szakdolgozat/diplomamunka címe: A szakdolgozat/diplomamunka címe
A szakdolgozat/diplomamunka alcíme
Típus: szakdolgozat vagy diplomamunka
Nyelv: A szakdolgozat/diplomamunka nyelve
Kulcsszavak: 5 db kulcsszó felsorolása
Absztrakt: A szakdolgozat/diplomamunka rövid ismertetése
Témavezető neve: Vezetéknév Keresztnév, beosztás
Hallgatói tanulmányi információk: Szak, Tanszék, Kar
Szakdolgozat/diplomamunka készítésének éve: Évszám

A leíró fájl formátuma lehet akár pdf akár word dokumentum, de a formájának meg kell egyeznie a fenti formával, és info.doc vagy info.pdf néven kell a CD-n elhelyezni a szakdolgozat/diplomamunka mellett.

A könyvtárban csak az a hallgató kap majd igazolást arról, hogy nincs semmiféle tartozása, aki leadja a szakdolgozatát és a fenti néhány sort tartalmazó CD-t.

Szívesen adunk további szóbeli tájékoztatást az ehhez kapcsolódó problémákról, kérdésekről és kívánunk ezúton is mindenkinek jó munkát!