Oktatóink friss kötetei; gratulálunk a megjelenéshez!

Arany János Munkái, szerk. Korompay H. János, Kisebb költemények 3. (1860–1882), s. a. r., jegyz. S. Varga Pál, Bp., Universitas – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, 2019.

Bényei Péter: Emlékezésalakzatok és lélektani reprezentáció a Jókai-prózában, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018 (Csokonai Könyvtár, 57).

Takács Miklós: Különös kontextusok: Tanulmányok a 20. századi magyar irodalom köréből, Szombathely, Savaria University Press, 2018 (Kézjegy).

Takáts Miklós: Sebek és szavak. Traumakultúra, traumairodalom, Bp., Kalligram, 2018.