2019. július 1-től a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet új vezetője Dr. Fazakas Gergely Tamás egyetemi docens, helyettese Dr. Bódi Katalin egyetemi adjunktus lett.