KódBTMI405OMA
TantárgycímVilágirodalom 3.
Kurzuscím19. századi regények
OktatóBódi Katalin
Órarendi adatokHétfő, 14:00-16:00, Fsz. 14/1.
Szerda, 10:00-12:00, Fsz. 1/2.
KépzésOMA (a kétszakos osztatlan tanári képzés 3. évfolyama)
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

A kurzus célkitűzései/követelmények: A kurzus célja, hogy a regény 19. századi műfajának és alműfajainak alapproblémáival megismertesse a hallgatókat. A szemináriumon a középiskolai oktatásban helyet kapó angol, német, francia és orosz regényekből válogatunk, az elemzések narratológiai és történeti antropológiai szempontokat érvényesítenek. A félév teljesítésének feltétele az aktív órai munka, a félév végi zárthelyi dolgozat megírása a szépirodalmi olvasmányok és az órai jegyzet ismeretében, továbbá egy óravázlat elkészítése.

 

Tematika:

  1. Bevezetés: A modern regény problémája az európai irodalomban, regényműfajok, stílusirányzatok, nemzeti irodalmak
  2. Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
  3. Honoré de Balzac: Goriot apó
  4. Stendhal: Vörös és fekete
  5. Gustave Flaubert: Bovaryné
  6. Emily Brontë: Üvöltő szelek
  7. Mary Shelley: Frankenstein, avagy a modern Prométheusz
  8. Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
  9. Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina
  10. Edgar Allan Poe: A vörös halál arca, Az ellopott levél, A Morgue utcai kettős gyilkosság

Kötelező szak olvasmányok:

Mihail Bahtyin, Az eposz és regény = Az irodalom elméletei III., szerk. Thomka Beáta, Pécs, 1997, 27–68.

Wolfgang Kayser, A modern regény keletkezése és válsága = Narratívák 2., Történet és fikció, szerk. Thomka Beáta, Bp., 1998, 173–202.