KódBTMI246aBA
TantárgycímVilágirodalom 6.
KurzuscímFilm és irodalom
OktatóBalajthy Ágnes
Órarendi adatokKedd, 10.00-12.00, Fszt. 1/2.
KépzésBA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

 

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A kurzus célja, hogy szempontokat kínáljon fel a film és az irodalom kapcsolatának vizsgálatához. A kiválasztott művek segítségével áttekintjük a filmadaptáció különféle irányzatait és elméleti megközelítéseit, foglalkozunk az intermedialitás kérdéskörével, a médiumváltás elméleti és gyakorlati következményeivel.  A kurzus teljesítésének feltétele az aktív órai munka, egy órai feladat vállalása és a zárthelyi dolgozat sikeres megírása.

 

Tematika:

  1. A filmadaptáció elméleti megközelítései
  2. Julio Cortazar: Nagyítás / Michelangelo Antonioni: Nagyítás (1966)
  3. Arthur C. Clarke: Az őrszem / Stanley Kubrick: 2001: Űrodüsszeia (1968)
  4. Kazuo Ishiguro: Napok romjai / James Ivory: Napok romjai (1993)
  5. Raymond Carver: Nem ők a te férjed, Szomszédok, Jerry meg Molly meg Sam / Robert Altman: Rövidre vágva (1993)
  6. Dosztoveszkij: Bűn és Bűnhődés / Woody Allan: Match Point (2005)
  7. Cormac McCarthy: Nem vénnek való vidék / Joel és Ethan Coen: Nem vénnek való vidék (2005)

 

Kötelező olvasmányok:

 

Ajánlott olvasmányok:

Film és irodalom, Szíjártó Imre összeállítása. Nagyvilág, 2006/8. 707-718.

Web: http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/2006-8-ok.pdf

Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása, szerk. Gács Anna, Gelencsér Gábor, Kijárat Kiadó – JAK, Bp., 2000. (részletek)

Chatman, Seymour: Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva)

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/58F%FCzi/Vizu%E1lis%20%E9s%20irodalmi%20narr%E1ci%F3%20%28E%29/szoveggyujtemeny/chatman/index.html

Füzi Izabella – Török Ervin, Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elméletébe. Narratív tér és narratív idő

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/58F%FCzi/Vizu%E1lis%20%E9s%20irodalmi%20narr%E1ci%F3%20%28E%29/tankonyv/terido/index02.html

Kovács András Bálint: Film és elbeszélés, Korona Kiadó, Budapest, 1997. = Uő: A film szerint a világ, Palatinus, Budapest, 2002. 7-84.

Pethő Ágnes: Filmvászonra vetített irodalom. Az adaptáció mint mediális fölülírás? In Uő: Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2003, 99-108.

Pethő Ágnes: A mozgókép intermedialitása. A köztes lét metaforái, In Uő (szerk.): Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 17-59.

Web: http://mek.niif.hu/01700/01745/01745.pdf

Pethő Ágnes: Szövegek a médiumok között, In Uő (szerk.): Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 7-13.