KódBTMI246aBA
BTMI246bBA
TantárgycímVilágirodalom 6.
KurzuscímIrodalom és társművészetek
(Ókori témák filmes adaptációi)
OktatóTóth Judit
Órarendi adatokSzerda, 8.00-10.00, Fsz. 1/2
KépzésA törzsképzésben kötelezően választható
azoknak a hallgatóknak, akik nem
Magyar nyelv és irodalom specializációsok.
A Magyar nyelv és irodalom specializációs
hallgatóknak kötelező.
Kreditpont2
KurzustípusSzeminárium
Követelmény Gyakorlati jegy (ZH + órai feladat és aktivitás)
MegjegyzésAzonos a BTMI30391BA és BTMI527OMA
kódjelű speciálkollégiumokkal, így aki ezeket az órákat felveszi, a speciálkollégiumot
már nem veheti fel (és fordítva).
Kapcsolódó anyagokelőadásanyagok

 

A szeminárium célja, követelményei:

A szeminárium célja, hogy megismertessen az irodalom és a film kapcsolatának néhány fontos kérdésével, a médiumváltásban megmutatkozó elméleti problémákkal, kölcsönhatásokkal. Néhány jelentősebb, ókori műveket, témákat különböző módokon adaptáló film értelmezése közben megismerkedünk az adaptáció és a film formanyelvének legfontosabb kérdéseivel. A filmeket kronológiai rendben beszéljük meg, így az adaptációs elképzelések változásait és a film formanyelvének alakulását is megfigyelhetjük

A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul, melynek feltétele a félév végi zárthelyi dolgozat sikeres megírása, órai feladat vállalása és az órákon való (aktív) jelenlét.

 

Tematika

 

Irodalom és társművészetek. Irodalom és film. Az adaptáció legfontosabb kérdései. A film formanyelve

*

Stanley Kubrick: 2001: Űrodüsszeia (1968)

Pier Paolo Pasolini: Medeia (1969)

Federico Fellini: Satyricon (1969)

Michael Cacoyannis: Iphigenia (1977)

Martin Scorsese: Krisztus utolsó megkísértése (1988)                 

Woody Allen: Hatalmas Aphrodité (1995)

Wolfgang Petersen: Trója (2004)

Ridley Scott: Exodus: Istenek és királyok (2014)

Közösen választott film a nem végzős hallgatókkal

Tematika és irodalom

 

 1. Irodalom és társművészetek. Irodalom és film. Az adaptáció legfontosabb kérdései. A film formanyelve

Király Hajnal: Könyv és film között: a hűségelven innen és túl, Koinonia, Kolozsvár, 2010.

Pethő Ágnes: Filmvászonra vetített irodalom. Az adaptáció mint mediális fölülírás? In Uő: Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2003, 99-108.

Pethő Ágnes: A mozgókép intermedialitása. A köztes lét metaforái, In Uő (szerk.): Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 17-59.

Web: http://mek.niif.hu/01700/01745/01745.pdf

Pethő Ágnes: Szövegek a médiumok között, In Uő (szerk.): Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 7-13.

Web: http://mek.niif.hu/01700/01745/01745.pdf

Vajdovich Györgyi: Irodalomból film. A filmes adaptációk néhány kérdése, Nagyvilág, 2006. 8. 678-692.

Web: http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/2006-8-ok.pdf

 

 1. Stanley Kubrick: 2001: Űrodüsszeia (1968)

Stanley Kubrick: 2001: Űrodüsszeia:

http://indavideo.hu/video/2001_Urodusszeia_eredeti_cimen_2001_A_Space_Odyssey_TELJES_FILM_MAGYAR_SZINKRONOS

Clarke, Arthur Charles: Az őrszem; 2001. Űrodisszeia

Baxter, John, Stanley Kubrick, Osiris Kiadó, Bp., 2003, 232-273.

Bányász Attila: Űr-mérték, Filmtrailer, 2015 március

http://filmtrailer.hu/film/2001-urodusszeia-kritika/

Győri Zsolt: Kubrick és a gondolkodás anti/poszthumanista képei. – Deleuze-iánus olvasat –, PhD értekezés, 87-127.

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/3260/phd_dolgozat.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Miklya Anna: A monolit gyermekei, Mindennapi film, 2011.

http://film.mindennapi.hu/cikk/kritika/stanley-kubrick-2001-urodusszeia/2011-08-24/6515

 

 1. Pier Paolo Pasolini: Medeia (1969)

Pasolini: Medeia: https://www.youtube.com/watch?v=ATQ_Qi5Pzrw

(+ saját DVD-t tudok adni)

Euripidész: Médeia

Pasolini, Pier Paolo: Forgatókönyvek I., Bp., Kalligram, 2010. (Válogatott munkái)

Csantavéri Júlia: „Minden elvégeztetett”. Médeia és Iasón Pier Paolo Pasolini filmjében, Studia Litteraria, 2017/1–4. 181–194.

http://studia.lib.unideb.hu/file/6/59ca074f7f62f/szerzo/st17.pdf

Csantavéri Júlia: Szélfútta sivatagok képei. A sivatag képe és képzete Pier Paolo Pasolini műveiben, Pannonhalmi Szemle, 1999/3. 84–91.          

Mindenszentek és Halottak között. Pier Paolo Pasolini, összeáll. Parcz Ferenc, Bp., Új Mamdátum, 1995.

Naldini, Nico: Pasolini, Bp., Európa Kiadó, 2010. (Életek és művek)

Puskás István: Távoli világok. Kulturális identitás és idegenség az olasz irodalomban a kora újkortól napjainkig, Printart-Press Kft, Debrecen, 2015, 164–198.

https://www.academia.edu/12731797/Távoli_világok

http://pasolini.blog.hu/2016/02/23/a_panmeridionalizmus_pasolini_es_aharmadik_vilag

Szilvássy Orsolya: Testhelyzetek. A test Pasolini filmelméletében és –gyakorlatában

http://www.apertura.hu/2006/nyar/szilvassy/index.html

Nagyvilág 1995/11-12 Pasolini-különszám

Filmkultúra 1989/2 Pasolini-különszám

Filmvilág 2005/11 Pasolini-különszám, főleg Bikácsy Gergely írása (A holló hamvai)

 

 1. Federico Fellini: Satyricon (1969)

Fellini: Satyricon, https://www.youtube.com/watch?v=HnReQxFBi9E

(+ DVD-felvétel a Médiatárban, ill. saját DVD-t is tudok adni)

Petronius: Satyricon

Cirio, Rita: A filmrendezés mestere: Interjú Federico Fellinivel, Holnap, Budapest, 2004.

Classical Myth and Culture in the Cinema, Ed. Martin W. Winkler, Oxford University Press, Oxford, 2001, 258-271.

Kezich, Tullio: Federico avagy Fellini élete és filmjei, Bp., Európa, 2006.

Filmvilág 1994/1 Fellini-különszám

 

 1. Michael Cacoyannis: Iphigenia (1977)

Cacoyannis: Iphigenia, https://www.youtube.com/watch?v=e5nOur-KgFU

(+ saját DVD-t tudok adni)

Euripidész: Íphigeneia Auliszban

Classical Myth and Culture in the Cinema, Ed. Martin W. Winkler, Oxford University Press, Oxford, 2001, 72-117.

D. Tóth Judit: Ki az áldozat? Iphigeneia és Agamemnón alakjának értelmezése Euripidés és Michael Cacoyannis alkotásaiban, In Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére, Szerk. M. Nagy Ilona et al., Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010, 279-289.

 

 1. Martin Scorsese: Krisztus utolsó megkísértése (1988)

Scorsese: Krisztus utolsó megkísértése

(DVD-felvétel a Médiatárban)

Kazantzakisz, Nikosz: Krisztus utolsó megkísértése

Korcsog Balázs: Kamera a Golgotán, Filmvilág, 2004. 5. 14-15.

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1902                       

Schreiber András: Megváltó a filmiparban: jó üzlet a bibliai mozi,

http://mindennapi.hu/cikk/kultura/megvalto-a-filmiparban-jo-uzlet-a-bibliai-mozi/2011-04-25/2848  

 

 1. Woody Allen: Hatalmas Aphrodité (1995)

Woody Allen: Hatalmas Aphrodité

(Saját DVD-t tudok adni)

Harmat György: Woody vendéglője, Filmkultúra, 1998.

http://www.filmkultura.hu/regi/articles/films/aphro.hu.html

Rút Ernő: New York-i regék és mondák, Magyar Narancs, 1997. 39.

http://magyarnarancs.hu/zene2/film_new_york-i regek_es_mondak_woody_allen_hatalmas_aphrodite-58775

Molnár Gál Péter: Woody Allen barna pulóverben, Filmvilág, 1997. 9. 48-50.

http://filmvilag.hu/cikk.php?cikk_id=1576&gyors_szo=&kep=

 

 1. Wolfgang Petersen: Trója (2004)

Petersen: Trója

(DVD-felvétel a Médiatárban + saját DVD-t tudok adni)

Homérosz: Iliász

-bund-: Infantiliász, Magyar Narancs,

http://magyarnarancs.hu/zene2/film_infantiliasz_wolfgang_petersen_troja-52797

Selmeczi Bea: Wolfgang Petersen Trója című filmjéről, Filmkultúra, 2004.

http://www.filmkultura.hu/regi/2004/articles/essays/troja.hu.html

 

 1. Ridley Scott: Exodus: Istenek és királyok (2014)

Scott: Exodus: Istenek és királyok

(Saját DVD-t tudok adni)

A kivonulás könyve (2Móz)

Andorka György: Kufárok és próféták (Hollywood bibliai eposzai), Filmvilág, 2014. 5. 34-37.

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=11937

Hungler Tímea: Tejjel-mézzel folyó, Revizor – a kritikai portál, 2014. dec. 10.

http://revizoronline.com/hu/cikk/5358/exodus-istenek-es-kiralyok/?label_id=2885&first=0

Assmann, J., Mózes, az egyiptomi, Osiris, Bp., 2003.

Sepsi László, Kitörési pont: Ridley Scott = Korszakalkotók: Kortárs amerikai filmrendezők, szerk. Pápai Zsolt – Varga Balázs, Bp., Tudással a Jövőért Közhasznű Alapítvány, 2013.

 

 1. Közösen választott film a nem végzős hallgatókkal

 

 

Ajánlott irodalom

A kortárs filmelmélet útjai, szerk. Kovács András Bálint, Vajdovich Györgyi, Palatinus, Bp., 2004.

Bazin, André: Mi a film? Osiris Kiadó, Bp., 2002.

Danto, A.C.: Mozgó képek, http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/DAN1.html

Filmvilág kapcsolódó írásai

Web: http://www.filmvilag.hu/xereses_frame.php?&ev=2000&mod=tartalom

Deleuze, G.: A mozgás-kép. Film 1. Az idő-kép. Film 2., Ford. Kovács András Bálint, Budapest, Új Palatinus Könyvesház, 2008.

Filmelméleti szöveggyűjtemény az Apertúra (www.apertura.hu) írásaiból, szerk. Füzi Izabella = http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&task=all&id_tananyag=55

Manovich, L.: Mi a film? Apertura. Film – Vizualitás – Elmélet, 2009 ősz,

http://apertura.hu/2009/osz/manovich-3

Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény, http://mek.niif.hu/00100/00125/00125.pdf

Pethő Ágnes: Köztes képek. A filmelbeszélés színterei, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2003.

Web: http://mek.oszk.hu/01600/01660/01660.pdf

Pethő Ágnes (szerk.): Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002.

http://mek.oszk.hu/01700/01745/01745.pdf

 

Irodalom és film

Film és irodalom, Szíjártó Imre összeállítása. Nagyvilág, 2006/8. 707-718.

Web: http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/2006-8-ok.pdf

Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása, szerk. Gács Anna, Gelencsér Gábor, Kijárat Kiadó – JAK, Bp., 2000. (részletek)

Chatman, Seymour: Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva)

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/58F%FCzi/Vizu%E1lis%20%E9s%20irodalmi%20narr%E1ci%F3%20%28E%29/szoveggyujtemeny/chatman/index.html

Írók a moziban, Szerk. Kenedi János. Bp., Magvető Kiadó, 1971.

Korner Veronika Júlia: Az apdaptáció problemetikája, és az (elit)irodalom megfilmesíthetőségének lehetőségei, Studia Caroliensia, 2005. 1. 23-48.

http://www.kre.hu/portal/doc/studia/Cikkek/2005.1.szam/6.Korner_Veronika_Julia.pdf  

 

Antik témák filmeken

Classical Myth and Culture in the Cinema, Ed. Martin W. Winkler, Oxford University Press, Oxford, Oxford, 2001.

Németh György: Antik mozi, Filmvilág, 2007. 5. 32-37.

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=8974

Ritter György: Szandál és pixel. Az ókori témájú sorozatokról, Filmtett, 2012. március 9.

http://www.filmtett.ro/cikk/3008/szandal-es-pixel-az-okori-temaju-sorozatokrol

 

A filmes narráció

Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben, Magyar Filmintézet, Budapest, 1996.

Bordwell, David: A klasszikus elbeszélésmód, In A kortárs filmelmélet útjai, szerk. Kovács András Bálint, Vajdovich Györgyi, Palatinus, Bp., 2004.

Kovács András Bálint: Film és elbeszélés, Korona Kiadó, Budapest, 1997. = Uő: A film szerint a világ, Palatinus, Budapest, 2002. 7-84.

Füzi Izabella – Török Ervin, Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elméletébe. Narratív tér és narratív idő

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Magyar/58F%FCzi/Vizu%E1lis%20%E9s%20irodalmi%20narr%E1ci%F3%20%28E%29/tankonyv/terido/index02.html

Pethő Ágnes: Köztes képek. A filmelbeszélés színterei, Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2003.

http://mek.oszk.hu/01600/01660/01660.pdf

 

A film formanyelve

Bíró Yvette: A hetedik művészet, Osiris Kiadó, Budapest, 1994, 238-253.

Vernet, Marc: Az Innen vagy a kamera tekintete, http://apertura.hu/2008/tavasz/vernet

 

Fantasy és sci-fi filmek

A sci-fi: válogatott tanulmányok, Filmanatómia sorozat, szerk.: Kárpáti György – Schreiber András, Bp., KMH Print. Kft, 2016.

Molnár László: A fantasyfilm = Zsánerben, szerk. Böszörményi Gábor, Kárpáti György. Budapest, Mozinet könyvek, 2009, 53–69.

Sánta Szilárd, Mesterséges horizontok: Bevezetés a kortárs sci-fi olvasásába, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2012,

Sobchack, Vivian: A fantasztikus film = Új Oxford Filmenciklopédia, szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva, Bp., Glória Kiadó, 2007, 323–331.

Sobchack, Vivian: Mittudományos fantasztikum? Egy műfaj hanyatlása a technológiai varázslat korában, Apertura, 2015.

http://uj.apertura.hu/2015/tavasz-nyar/sobchack-mittudomanyos-fantasztikum-egy-mufaj-hanyatlasa-a-technologiai-varazslat-koraban/

Tóth Csaba, A sci-fi politológiája, Bp., Athenaeum, 2016.

 

Bibliográfiák

A műfaji film bibliográfiája

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&task=all&id_tananyag=47

Válogatott bibliográfia irodalom és film médium- és művészetközi kapcsolatainak kérdéseiről, In Pethő Ágnes (szerk.), Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 343-374.

Válogatott bibliográfia az egyetemes filmtörténet tanulmányozásához

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=1259&tip=0

 

Online folyóiratok

Apertura, http://uj.apertura.hu/

Filmkultúrahttp://www.filmkultura.hu/

Filmtekercs, http://www.filmtekercs.hu/

Filmtett, http://www.filmtett.ro/

Filmtrailer, http://filmtrailer.hu/

Filmvilág, http://www.filmvilag.hu/

Metropolis, http://metropolis.org.hu/

Mindennapi film, http://film.mindennapi.hu/

Mozi 24, https://mozi.24.hu/

 

 1. február 1.