KódBTMI904OMA
TantárgycímVilágirodalom
KurzuscímKortárs világirodalom (műelemző szeminárium)
OktatóBerta Erzsébet
Órarendi adatokHétfő, 16:00-18:00, 343.
Kedd, 14:00-16:00, Fszt. 1/2.
KépzésV. évf. OMA
Kreditpont2
Kurzustípusszeminárium
Kapcsolódó anyagok

Kérem hallgatóimat, hogy ezt a tematikát nyomtassák ki és hozzák magukkal az első szemináriumra!

A kurzus célkitűzései/követelmények:

A szemináriumi kredit elnyeréséhez szükséges

 1. teljesíteni az óralátogatás és jegyszerzés általános feltételeit

1/a. „A gyakorlati jeggyel minősített tárgyakat a szemináriumokon való részvétel nélkül megszerezni nem lehet, külön vizsgával vagy beszámolóval sem, ezért a szeminárium látogatása kötelező.

1/b. A szemináriumról való hiányzás megengedett mértéke három alkalom. Ha a hallgató a hiányzás megengedett mértékét túllépi, gyakorlati jegy nem adható, a leckekönyvbe a „nem teljesítette” bejegyzés kerül. Ez alól felmentést – megfelelő igazolással alátámasztott kérelem benyújtása esetén – csak az oktatási dékánhelyettes adhat, engedélyezve a gyakorlati jegy megszerzését.

1/c. A zárthelyi dolgozatot a meghirdetett időpontban kell megírni. Indokolt és igazolt hiányzás esetén egy pótlásra nyílik lehetőség”;

 1. eredményesen megírni a szeminárium félév végi) ZH-dolgozatát, melyben számot kell adni a kötelező szépirodalmi és szakirodalmi olvasmányok ismeretéről;
 2. egy alkalommal moderátori feladatot és egy alkalommal szakirodalmi ismertetést vállalni (ezeket a feladatokat az első szemináriumon konkretizáljuk).

 

Tematika  és kötelező olvasmányok (melyek az értelmezésre választott szépirodalmi szövegeket és a hozzájuk csatlakozó szakirodalmi tanulmányokat jelentik):

 

A kurzusunk arra vállalkozik, hogy megismertessen a kortársi világirodalomnak a kortársi recepció perspektívájából látható folyamataival, az intézményi kánonok (díjak, irodalmi marketing) által reprezentatívnak ítélt és a magyar fordítások közvetítő interpretációjában olvashatóvá tett egyes szövegeivel (tudatosítjuk tehát a szinkronitás interpretációs helyzetét). Szövegrepertoárunk a kortárs irodalomtudomány ún. kultúratudományi fordulatára reflektálva alakult ki, értelmezéséhez a kulturális emlékezetelmélet, az interkulturalitás, a posztkolonializmus, a test-diskurzusok, az intermedialitás  értelmező narratívái adják a keretet. Ebben a kontextusban szövegeink többségét a trauma-elbeszélés és/vagy az idegenség-narratíva és/vagy az (e)migrációs identitástörténet műfaji kódjaival tudjuk értelmezni, illetve az érzékelés és emocionalitás nézőpontjából megképzett test-történetként lehet olvasnunk. Egyszersmind arra is felfigyelhetünk, hogy ezek a szövegek újraértelmezik az irodalom referencialitásának kérdését, hisz nyíltan párbeszédbe lépnek jelenkori életvilágunk (kulturális, politikai, etikai és emocionális) tapasztalataival.

 1. szept. 12. A tematika bemutatása, a kurzus munkamenetének megszervezése (vállalások).

 

 1. szept. 19.

W. G. Sebald: Austerlitz (2001 [magyarul 2007] fordította Blaschtik Éva)

Szakirodalom

Kovács Edit, Az eltűnt hiány fotográfiai metaforái W. G. Sebald Austerlitz című regényében = Az eltűnt hiány nyomában. Az emlékezés formái. Szerk. Gantner B. Eszter, Réti Péter, Bp., 2009.

 

 1. szept. 26.

Günter Grass: Ráklépésben (2002 [magyarul 2003.], fordította Magyar István)

Szakirodalom

Aleida Assmann, Rossz közérzet az emlékezetkultúrában: Beavatkozás, Bp., Múlt és Jövő Kiadó, 2016.

 

 1. okt. 3.

Sofi Oksanen Sztálin tehenei (2003 [magyarul 2011] fordította Pap Éva)

Szakirodalom

Györe Bori, Anorexia és bulimia mint női performansz. Identitásválság és diktatúra összefüggései Sofi Oksanen Sztálin tehenei című regényében, = Trauma, gender, irodalom. A társadalmi nemi szerepek jelentősége a traumatikus tapasztalatok irodalmi értelmezésében, szerk. Györe Bori, Menyhért Anna, Szabolcsi Gergely, Bp., Eötvös Kiadó, 2014, 179-198.

 

 1. okt. 10.

Salman Rushdie: Szégyen (1983 [magyarul 2004], fordította Babits Péter)

Szakirodalom

Györke Ágnes, A trauma retorikája Salman Rushdie regényeiben. Az éjfél gyermekei és a Szégyen, Studia Litteraria, 2011/3-4, 131‒148.

 

 1. okt. 17.

John Maxwell Coetzee:Foe (1986 [magyarul 2004] fordította Babits Péter)             

Szakirodalom

Tímár Andrea, Trauma, együttérzés, Coetzee, Jelenkor, 2011/10, 1034-1046. http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/web_2011-10.pdf

 

 1. okt. 24.

Atiq Rahimi Türelemkő (2008 [magyarul 2010] fordította Mészáros Ernő)

Szakirodalom

Lángh Júlia, Felszabadító vallomás (Atiq Rahimi: Türelemkő), Irodalmi centrifuga, 2009.02.03. http://centrifuga.blog.hu/2009/02/03/langh_julia_felszabadito_vallomas_atiq_rahimi_turelemko

 

 1. okt. 31. őszi szünet

 

 1. nov. 7.

Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin (1983, magyarul Lőrinczy Attila fordításában A zongoratanárnő [1997])

Szakirodalom

Czapáry Veronika, Kapcsolat. Elfriede Jelinek A zongoratanárnő című művéről, Látó 2005/5 https://czaparyveronika.wordpress.com/2013/03/16/a-kapcsolat-elfriede-jelinek-a-zongoratanarno-cimu-muverol/

 

 1. nov. 14.

Garcia Marquez: Szerelemről és más démonokról (1994 [magyarul 2000], fordította Székács Vera)

 

 1. nov. 21.

Houellebecq: A csúcson (2001[magyarul 2003], fordította Tótfalusi Ágnes)

Szakirodalom

Maksa Gyula, Huellebecq, a turista, Alföld, 2004/6, 104-109.

 

 1. nov. 28.

Daniel Kehlmann: A világ fölmérése (2005 [magyarul 2008], fordította Fodor Zsuzsa)

Szakirodalom

Belák Henriett, Felmérhető-e a világ? Egy sikertörténet természetrajza: Daniel Kehlmann, Forrás, 2008/3, 112-119. http://epa.oszk.hu/02900/02931/00108/pdf/EPA02931_forras_2008_03_112-119.pdf

Jánossy Lajos, Felmérő. Daniel Kehlmann: A világ felmérése, www.litera.hu. 2007. 02. 26.

 

 1. dec. 5. Félév végi ZH.

 

 1. dec. 12. A szeminárium értékelése

 

Ajánlott olvasmányok

a./ az érintett kultúratudományi diskurzusokhoz

Bényei Tamás, „Archívum: A világirodalom helyei.” Alföld 1999. február, 75-86.

Szamosi Gertrud: A posztkolonialitás. Helikon 1996/4. 415-429.

Bényei Tamás: A posztkoloniális irodalom. Helikon, 1996/4. 520-527.

Bókay Antal, Bevezetés az irodalomtudományba Bp., Osiris Kiadó, 2006. (Posztkolonialitás) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_az_irodalomtudomanyba/ch11s03.html

Gayatri Chakravorty Spivak, Szóra bírható-e az alárendelt? Helikon 1996/4. 450-483.

Tóth Benedek, Helyi kultúrák újratöltve: a turizmus késő modern mediatizációja és a tér értelmezésének modern fordulata, Replika, 2016/1-2, 27-37. http://epa.oszk.hu/03100/03109/00001/pdf/EPA03109_replika_96-97.pdf

 

b./ az egyes olvasmányokhoz

Schein Gábor, Labirintusok és egyenesek (W. G. Sebald: Austerlitz), http://www.muut.hu/korabbilapszamok/010/schein.html

Györke Ágnes, Rushdie posztmodern nemzetei: Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2012.

Gyuris Kata, „Minden csak allegória”. J. M. Coetzee életművéről és jelentőségéről, http://www.academia.edu/12558429/_

Vallasek Júlia,  A kegyetlenség hangjai, a gondoskodás csöndje. J. M. Coetzee regényeiről, Holmi, 2011, október,  http://www.holmi.org/2011/10/vallasek-julia-a-kegyetlenseg-hangjai-a-gondoskodas-csondje

Az író nő,= A nő mint szubjektum, a női szubjektum, szerk. Séllei Nóra, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.

Budai Anna, Turisztikai marketingvideók kritikai elemzése Thaiföld példáján, Replika, 2016/1-2, 47-58. http://epa.oszk.hu/03100/03109/00001/pdf/EPA03109_replika_96-97.pdf

 

Módos Ádám, A reprezentáció problémája Michel Houellebecq A térkép és a táj című művében, http://www.academia.edu/8809060/

Muszáj beszélni az elmúlásról (Freytag Orsolya interjúja Michel Huellebecq-kel), http://kulter.hu/2013/04/muszaj-beszelni-az-elmulasrol/

 Sofi Oksanen, A diktatúra természetrajza. Interjú. Jelenkor, 2011/10, 1000-1004 http://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/web_2011-10.pdf

Gyürky Katalin, „Biztos benne, elvtársnő?” Sofi Oksanen regényeiről, Jelenkor, 2012/11, 1124-1128.

c./ dokumentumfilmek és játékfilmek

Sinking of the Wilhelm Gustloff – Deadliest maritime disaster in history. https://www.youtube.com/watch?v=lJ0BO0b9Km4

Der Untergang derWilhelm Guttloff https://www.youtube.com/watch?v=CKK0mihkk-I

BBC Empire Episode 1: A Taste for Power https://www.youtube.com/watch?v=oYayBnNoML4

Future Shock – Shashi Tharoor @Algebra (Era of Darkness) https://www.youtube.com/watch?v=d7TTKDHoxdk

 Pakistan And India Partition 1947 – The Day India Burned https://www.youtube.com/watch?v=ppMJGxcFACg

Szerelemről és más démonokról  kolumbiai-Costa Rica-i film, rendező: Hilda Hidalgo, 2009.

Sztálin menyasszonya magyar film, rendező: Bacsó Péter, 1991.

A zongoratanárnő francia-osztrák- német filmdráma, rendező: Michael Haneke, 2001.